ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

31 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 1
Guests: 30

ߛߏ߬ߟߏ, more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthNov 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


(1) 2 3 4 ... 436 »
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߐ߰ ߂߃߅ ߣߌ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߝߊ߰ߛߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߋߖ߭ߌߔߑߕ
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/24 14:13:35 (0 reads)

ߡߐ߰ ߂߃߅ ߣߌ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߝߊ߰ߛߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߋߖ߭ߌߔߑߕ ߓߌ߬ ߋߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄ ߡߊ߬/߂߀߁߇ ߸ ߋߖ߭ߌߔߑߕ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߟߋ߬߸ ߋߖ߭ߌߔߑߕ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߡߊ߬߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߓߑߘߍߟ ߝߕߊ߫ ߊߟ ߛߌߛߌ ߝߣߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߓߟߊ߬ߎ ߢߌ߲߬ ߣߐ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߟߊ߫߸ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2073 bytes more | Comments?
ߛߎ߯ߓߍ߯ߛߎ߯ߓߍ߮ : ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߕߘߍ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߘߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/24 8:20:00 (16 reads)

ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߓߌߟߏ߲߫ ߘߌ߫߸ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃/߂߀߁߇߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߓߌߟߏ߲߫߸  ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߊ߲߬ߞߎߘߊ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1911 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߲߬ߘߊ ߦߋ߫ ߞߙߌߞߍ ߘߐ߫.߸
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/22 14:30:00 (100 reads)

ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߕߏ߲߬ߘߊ ߦߋ߫ ߞߙߌߞߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1992 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߊ߮ ߢߍߥߟߊ ߂߀߁߇ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
 Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2017/11/19 10:50:00 (91 reads)

ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߊ߮ ߢߍߥߟߊ:
ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ ߒߝߦ ߟߊ߫ ߛߌߡߊߟߌ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߕߍ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߢߌߣߌ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬  ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߢߍߛߓߍ ߡߊߝߟߍ߫ ߕߎ߲߯: ߒ߬ߓߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ ߒߝߦ ߝߍ߬  ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߘߐߝߘߊ߫ ߕߍ߲ߘߊ߫ ߆߀ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߣߍߣߍߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߢߍߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߦߋ߫ ߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߡߊߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4207 bytes more | Comments?
ߛߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߬ߦߊ : ߡߐ߱ ߕߍ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߝߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߒ߬ߞߵߌ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬
 Posted by ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߞߐ߲ߘߍ߫ on 2017/11/19 2:50:00 (21 reads)

ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߝߣߊ߬ߘߎ߯ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߕߙߊߥߟߋߞߍ ، ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߥߎߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߣߌ߬ߢߊ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߏ߫ ߘߏ߫ ߜߍ߲߬ ߕߍ߰ ߊ߬  ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߣߊ߬ߘߎ߯ ߹߹ ߋ߯ߋߋߋ ߕߙߊߥߟߋߞߍ. ߖߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2366 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߙߏ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߙߏߝߏ ߛߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߢߐ߲ߦߋ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/24 9:30:00 (26 reads)

ߖߐ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߎ߲߬ߕߋ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߹ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߸ ߦߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߡߍ߲-ߞߍ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫: ﴿ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߘߋ߸߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

ߖߐ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߎ߲߬ߕߋ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߹ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߸ ߦߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߡߍ߲-ߞߍ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫: ﴿ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߘߋ߬.﴾، ߏ߬ ߞߣߐߡߊ߬ ߸ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ "ߛߍ߲ߓߊ߫" ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ "ߞߊߦߌߙߊߞ" ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ (ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ߬...) ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߞߏߛߐ߲߬. ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌ߫ ߜߙߊ߬ߓߊ߫ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߫ ߸ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߸ ߣߍߣߍߓߊ ߂߄/߂߀߁߇ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߸ "ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲" ߠߊ߫ ߁߅ߙߋ߲ ߸ ߖߎߡߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߞߐ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ ߢߌ߲߬ߦߊ (ߊߟߌߦߊ߲ߛ) ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫. ߏ߬ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߦߋ߫ "ߘߎ߬ߞߑߕߎߙ ߌߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫" ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ (ߛߍ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊߦߌߙߊߞ) ߟߊߓߊߘߋ߲ߧߊ߫.
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲+: +߂߂߄- ߆߂߈߉߄߈߂߈߀، ߆߂߈߆߉߆߁߄߁.
ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ "ߛߍ߲ߓߊ߫" ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ "ߞߊߦߌߙߊߞ" 
ߊ߲߬ߛߎ߬ߡߊ߯ߣ ߓߎ߬ߣߊ߲߬ߝߊ߯ߣߊ߫ ߡߐ߰ߛߓߍ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ 
    

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4948 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߏߦߋ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߎߘߊ ߘߌ߫ ߟߊߛߌ߰ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/24 3:20:00 (31 reads)

ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߏߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߡߊ߬߸ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄/ ߂߀߁߇. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߘߐ ߙߏߓߍߙ ߡߎߜ߭ߊߓߋ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߏߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߞߎ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊ߲߬ ߃߇߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2572 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߍߞߎߘߊ
Posted by ߝߏߝߣߊ߫ on 2017/11/19 12:05:57 (23 reads)

ߊߟߊ*ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬*،

      ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ،

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߐ߫ ، 

ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ( ߡߏ߬ߛߏ ߤߊߞߍ )  ߞߊ߬ߝߊ ߞߐߝߍ߬ ߸ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߊ߫ ߌߓߑߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߝߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߡߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫ ( ߛߊߟߌ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ) ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊ߬ ߞߍߞߎ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߘߋ߲߫ ߓߙߍ ߟߎ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ ߘߐߖߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ،ߓߊ߸ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫.ߦߊ߲߬ ߛߐ߬ߞߴߌ ߦߴߊ߬ ߕߐ߭ ߝߌߟߍ

 

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5117 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߎߟߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߓߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/19 3:40:00 (161 reads)

ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߓߌ߫߸ ߡߐ߰ ߘߐ߬ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߟߐ߫ߝߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߓߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߓߌ߫ ߖߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߦߙߐ ߏ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߣߌ߫ ߕߙߌߔߏߟߌ߫ ߕߍ߫ ߡߊ߫ ߖߊ߲߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ߫ ߟߓߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߛߎߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߞߵߊ߬  ߟߐ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3442 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߺߺߺߘߍ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/11/18 8:10:00 (43 reads)

ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫:
ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸   ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫:
ߣߍߣߍߓߊ߁߉߸ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ  ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߇ ߣߌߦߐߙߞ ߉:߀߀

ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

.  

ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 11198 bytes more | Comments?
(1) 2 3 4 ... 436 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫