ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

10 user(s) are online (7 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 10

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(3 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthAug 2015Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߞߏߟߏ߲

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

kourousaba.com

kanjamadi.com

nkoinstitute.com

kurukanfuka.net

fasso.org

nkoerpe.com

nkomanden.com

nkodumbu.com

nkodico.org

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

SebenbgeI

N'koWriter

Fasso ߝߊ߬ߛߏ

ߟߍߙߘߊ

ߒߞߏ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬

ߜߋ߲ߜߋߘߋ߲

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫


(1) 2 3 4 ... 218 »
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬
Posted by ߣߍ߰ߝߙߋ߬ߟߊ on 2015/8/1 17:53:45 (4 reads)

ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߸ ߣߊ߬ߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߛ/ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫ ߣߌ߫ ߛ/ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߫ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߛ/ߟߊ߲߱ߛߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߥߟߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߛߌ߬ߘߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߰ߣߐ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߕߊ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߂߀߁߅ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߦߋ߫،

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1550 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߎߛߎߡߊߣߌ߲߬ ߞߓߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬
 Posted by diane on 2015/8/1 8:30:00 (11 reads)

ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߞߓߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬

ߖߌ߲ߘߊ߲߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߞߏ߲ߓߏ߫ ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߞߓߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߘߌߦߊߘߎ߰ ߣߌ߫ ߣߐ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߘߎ߯ ߞߎߓߋ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߕߎ߫ ߘߊߜߟߏ ߟߊ߫، ߘߎ߱ ߓߐߟߐ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߐߙߐ߲ߘߐ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߓߌ߯ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߊߡߊ߬، ߣߴߌ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߞߐ߫߸ ߌ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߌߞߘߐߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߖ߭ߎߡ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫،.. ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߐ߬ߣߐ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߘߍ߬ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߊ߲߬ ߞߏ߫ ( ߎ߳ ߖ߭ߌ ߘߋ ߍߛ )ـ
 Posted by ߛߙߋ߬ߝߎ on 2015/7/31 19:30:00 (43 reads)

ߘߍ߬ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߊ߲߬ ߞߏ߫: ( ߎ߳ ߖ߭ߌ ߘߋ ߍߛ ) ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߠߊߥߙߎߞߌ ߘߍ߭ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ߠߞߊ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߦߊߦߊ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߵߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߟߊߝߛߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ ߎߛߑߡߊߣ ߞߓߊ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ߟߌ߬ ߕߊ߲ߠߌ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߂߈ ߡߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߬ߕߊ߲߬ ߓߙߊߞߣߍ߫ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2512 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߓߍ߲߲ߘߐ ߓߘߊ߫ ߟߊߟߐ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/7/31 6:50:00 (57 reads)

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߺߺߛߺߌ߫ ߣߺߌ߫ ߌ߬ߺߙߺߌ߬ߛߌ߫ ߟߊ߬ ߞߺߟߺߍ߬ߺߞߍ߬ߺߞߺߎߺߟߎ߲ ߓߍ߲߬ߺߘߺߐ߫ ߞߺߟߺߊ߬ߣߺߐ߰ߦߺߊ߬ߺߣߺߍ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬، ߊ߬ ߞߊߺߙߏ߫ ߈ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߕߋ߲߬ ߞߏߟߊ߲ߤߞߘߐߢߐ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߦߴߌ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߣߌ߲߬ ߝߎߟߋ߲ ߢߊ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬، ߓߍ߲߬ߘߐ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫، ߊ߬ ߓߊ߯ߞߍ߫ ߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߞߍ߬ߙߍ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3789 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߊ߰ ߘߍ߬ߢߐ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߯ ߖߊߘߏߦߊ߫ ؟
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/7/30 15:10:00 (51 reads)

ߖߊ߰ ߘ߬ߍ߬ߢߐ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߯ ߖߊߘߏߦߊ߫ ؟ ߌߛߑߙߊߍߟߞߊ ߘߏ߫ ߃߀ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߥߛߎ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬، ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߖߏߣߊߕߊ߲ ߔߏߟߊ߯ߙ ، ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߣߐ߬ ߔߏߟߊ߯ߙ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߈߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߞߴߊ߬ ߣߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬، ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߕߌߖߌ߲ ߞߵߊ߬ ߞߕߌ߫، ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߊ߬ ߛߌ߭ ߥߛߎߟߊߘߏ߲ ߠߊ߫، ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߥߛߎߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߞߏ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߞߣߐߡߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߬ߕߣߊ߬ߛߌ߮ ߝߍ߬، ߞߏ߫ ߖߏߣߊߕߊ߲ ߔߏߟߊ߯ߙ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁/߂߀߁߅، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2635 bytes more | Comments?
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ : ߋߕߏ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2015/7/30 11:00:00 (30 reads)

ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߞߏߕߌ߮ (ߘߐ߰ߡߊ߬ߣߌ߲ ߘߏ߬ߙߋ߫) ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߏ ߋߕߏ߫ ߓߍߣߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߕߏ߰ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߛߌ߰ߟߏ߬ߟߏ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߢߍߓߍ߲߬ߕߐ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߏ߯ߙߏ ߘߌ߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߓߟߏ߫. ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߂߀߁߃ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫، ߋߕߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߰ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2056 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߊ߲ߕߌ߮ ߏߓߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߓߌ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/7/28 15:40:00 (111 reads)

ߓߌ߬ ߞߏ߬ߟߏ߲߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬، ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈/߂߀߁߅، ߞߊ߲ߕߌ߮ ߏߓߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߢߊ߫ ߞߘߐ߫ ߊ߬ߘߌߛߊ߬ߓߋߓߊ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߣߌ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߢߊ߫ ߞߘߐ߫، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4020 bytes more | Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2015/7/28 9:10:00 (56 reads)

ߡߐ߰ ߖߐߙߊ߲ߧߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߜߋ߲߫ߞߐ߰ߖߌߘߊ ߓߐߕߏ߲ ߣߊ߫، ߡߍ߲ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߝߊߞߏߟߊ߫. ߡߐ߰ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߎ߲߭ ߡߊߛߘߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬، ߖߏ߲߬ߖߏ߲߬ ߝߌ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ (ߘߑߙߊߔߏ߫ ߣߎߥߊߙ)، ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߡߐ߰ߘߊ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߣߊ߬. ߛߏ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߘߏ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ ߘߎߟߊ ߛߓߍߘߊ. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3227 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/8/1 15:30:00 (17 reads)

 ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊߡߍ߲ ߓߌ߬ ߕߋ߬ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫، ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߛߓߍߘߊ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ ߊ߬ ߟߊߓߍ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫، ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߎߛߑߡߊߣ ߞߓߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߊ ߞߐߦߌߘߊߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߎߛߑߡߊߣ ߠߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐߜߍ߫ ߟߴߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߎ߯، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬  

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 7752 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߓߘߎߓߘߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߙߋߎ߳ߣߌߦߐ߲߫ ߕߌ߲ ߝߍ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/8/1 4:50:00 (33 reads)

ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߓߘߎߓߘߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߙߋߎ߳ߣߌߦߐ߲߫ ߕߌ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߍ߬، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫، ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊߟߍߘߎ߯ ߝߢߐߘߎ߲ߘߎ߲ ( ߓߏߦߌ߲ߜ߭ ߇߇߇ ) ߟߋ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߯ ߠߊ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫ ߝߏ߬ߝߊߟߊ߲ ߘߐ߫ ߕߙߊߓߊ ߞߊߙߏ߫ ߟߊ߫/߂߀߁߄ ߠߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߞߍ߫، ߊ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߞߓߊ߬ ߝߟߍߟߍ ߘߏ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋߣߍ߲߫، ߏ߬ ߟߐ߭ ߘߌ߫  ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߂ ߢߐ߲߰ ߓߐ߫،  ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2630 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߔߋ-ߎ߳-ߔߋ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߟߊߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/7/31 15:40:00 (47 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߔߋ-ߎ߳-ߔߋ، ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߌ߬، ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߃߁/߂߀߁߅،  ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߥߣߊ ߟߊߛߌ߰ߞߏ ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߔߋ-ߎ߳-ߔߋ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߘߐ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߯ ߣߊ߬ߕߐ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߡߊ߬/ ߂߀߁߅ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3036 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߘߏ߲ ߘߞߐߘߊߓߊߟߌ߫ ߦߙߍ߬ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߘߞߐߘߊߟߋ߲߫ ߡߊ߬
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2015/7/30 22:20:00 (16 reads)

ߤߊ߯ߟߌ߫߹ ߌߞߏ߫ ߊ߲ ߝߙߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߗߞߏ ߡߌ߲ ، ߞߏ߫ ߡߏߕߌ߬ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߬ ߞߙߐߝߐ ߕߌ߲ߞߌ ߞߣߍߓߊ ߓߍ߫ ߛߞߌ߬ ߊߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߘߏ߲ (ߖߎߡߊ߫) ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߂߀߁߅/߀߇߲/߃߁ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫، ߝߐߟߋ߲߫ ߞߙߐ߫ ߕߐ߭ ߦߋ߫ ߘߟߊߡߞߊ ߘߋ߬ ߦߋ߫، ߓߊߏ߬ ߟߊ߬ߓߍ߲ ߎ߬ ߓߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߗߞߏ ߓߍ߯ ߘߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ߡߊ߬ߦߊ (ߛߏߣߋߙߌߖ߭ߊߛߐ߲) ߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߙߎ߬ߦߊ߬ߟߊ߲ ߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߟߋ߲ ߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߞߊ߲߫ ߝߞߊ߬ߕߊ ߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߕߓߌߕߊ ߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߔߋߎ߫.

ߝߊߦߌߘߊ߫ ߡߎ߬ߛߊ߰ߞߊ ߡߌ߲ ߟߊߖߍ߬ ߙߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߞߊߡߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߎ߫ ߝߍ߬ ߞߎ߲߬ߢߐ߬ߞߐ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߛߍߝߊ ߕߊ߲ߡߊ߫ ߂߁߀.߀߀߀ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߝߟߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߓߌ߬ ߥߎߙߊ ߘߋ߬ ߘߏ߲߬ ߁߆:߃߀ ߝߊ߲߬ ߎ߬ ߝߍ߬ ߸ ߊߎ߫ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߍ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߓߟߐߟߐ ߞߊ߲߬ ߖ߭ߎߡ ߟߥߊ߬ߟߋ߬ߟߊ߲߫ ߝߍ߬ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߙߌ߬ߜߋ߲߫ ߢߎ߰ߖߌ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߓߍ߫ ߘߎߓߊ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߡߴߊ߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߒߞߏ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߥߟߏ߫ ߦߋ߫. ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߏߕߌ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߣߊߡߎ߲ : ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߕߋ߮؟
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2015/7/30 11:00:00 (28 reads)

ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߕߋ߮؟ ߡߌ߬ߛߙߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߋ߰ ߊ߲߬ߛߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߬ߦߊ߫ (ߘߎ߳ߓߙߋߞߊ߬). ߦߋ߲߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬، ߏ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߏߣߍ߲ ߣߵߊ߬ ߘߐ߫. ߘߎ߳ߓߙߋߞߊ߫ ߡߙߊ߬ߦߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߏ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߘߎ߭ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬. ߐ߲ ߣߌ߲ ߡߌ߬ߛߙߌ ߕߋ߰ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߘߎ߱ ߏ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߬؟ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߖߐ߫، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5399 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2015/7/29 8:10:00 (55 reads)

ߓߌ߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߛߌ߲ߝߏ߲߫ ߃ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߍ߬ߙߍ ߞߊ߲߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫:

ߗߋߦߊߟߌ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫.

ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߊ߬ߛߌߣߍ߬ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ߫ ߡߞߊߛߊ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1757 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߛߎ߲ߞߊߟߏ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߙߐߝߐ ߕߌ߲ߞߌߓߊ߫ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߏߕߌ߬ ߛߣߌߘߏ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2015/7/28 13:40:00 (22 reads)

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߙߐߝߐߟߌ ߒߞߏ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ ߞߣߍ߫ ߝߟߐ ߛߞߌ߬ߟߌ ߞߏ߬ߙߌ ߞߣߐ߫،  ߡߏߕߌ߬ ߒߞߏ ߡߞߐ ߎ߬ ߦߋ߫ ߞߣߍߓߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߘߏ߲ (ߖߎߡߊ߫) ߣߊ߬ߕߐ ߡߊ߬ ߂߀߁߅/߀߇߲/߃߁ ߟߊ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߞߐ߬ ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߖߊߟߏ߫ ߓߙߊ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ߞߎߙߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ߞߌ߲ (ߡߟߌߦߐ߲ߞߌ߲) ߠߊ߫߸ ߕ߁߆:߀߀ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸   ߊߎ߫ ߓߍߣߴߊ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߓߟߐߟߐ ߞߊ߲߬ ߖ߭ߎߡ ߟߥߊ߬ߟߋ߬ߟߊ߲  ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ.ߐߙߜ߭ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߞߢߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫. ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߏߕߌ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1208 bytes more | Comments?
(1) 2 3 4 ... 218 »

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ads ߛߘߊߟߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ