ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

13 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 13

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߞߐߟߊ߫ ߫ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthMay 2016Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

kanjamadi.info

kourousaba.com

kanjamadi.com

nkoinstitute.com

kurukanfuka.org

fasso.org

nkoerpe.com

nkomanden.com

nkodumbu.com

nkodico.org

Nkoconvert

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

SebenbgeI

N'koWrite

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


(1) 2 3 4 ... 259 »
ߒߞߏ : ߕߐ߲ ߟߓߊߟߏ߫ ߗߞߏ߫ ߟߊߞߐߞߐߟߌ
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2016/5/24 15:21:00 (1 reads)

ߕߐ߲ ߟߓߊߟߏ߫ ߗߞߏ ߟߊ߬ߞߐ߬ߞߐ߬ߟߌ ߡߏߕߌ߬ ߸ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߖߍ߬ߘߊ ߡߌ߲ ߕߞߐ߫ ߞߏ߫ ߖߓߋߕߊߞߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ ߘߋ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߂߀߁߆ ߀߅߲ ߂߃ ߣߺߴߊ߬ ߂߄ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߘߋ߬ ߝߍ߬.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߬ ߜߍߞߊ߲ߠߊ߫ ߢߎߡߍߞߏ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2016/5/23 9:40:00 (12 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐ߬ߝߌ߬ߟߌ ߠߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߵߝߊ߬ ߞߐ߲߲߬ߘߍ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߬߸ߓߊߏ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯  ߊߟߴߝߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߣߐ߫ ߦߊ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߢߎߡߍ ߓߊ߬ߟߊ߲߫߫  ߓߊ߯ߙߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߏߓߌߘߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߓߊߏ߬ ߦߋ߲߬ ߢߎߡߍߞߏ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫  ߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߜߍߞߊ߲ߠߊ߫ ߢߎߡߍߞߏ ߤߊߡߌ߲߫ ߕߎ߲߫ ߓߘߊ߫ ߛߌ߮ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߴߝߊ߬ ߞߐ߲߬ߘߍ ߟߐ߲ߒߞߋߟߦߊ߫ ߓߊ߲ ߘߊ߸ ߲ߘߊ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߜߍߞߊ߲ߠߊ߫ ߢߎߡߍߞߏ߫  ߟߎ߬ ߘߐ߬߸ ߘߊ ߓߌ߬ߟߊ  ߕߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߖߐ߲߫߹ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߤߊߡߌ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߘߊ߲ߘߊ  ߘߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߰ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫ ߸ߞߴߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߜ߭ߌߕߍ߯ߙ ߣߌ߫ ߡߊߙߐߞߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߌߢߐ߲߰ߡߊ߸ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߓߊߟߋ߲ ߘߏ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߞߐ߰ߜߍߘߎ߮ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߢߌ߲߬  ߘߌ߫ ߢߎߡߍ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߲ ߜߍߞߊ߲ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬  ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ  ߝߙߊߣߊ߫ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߬  ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߕߎߞߘߐ ߘߎ߱ ߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߸ߊߟߡߊ߫  ߢߎߡߍߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߓߐ ߘߊ߫ ߘߊߘߐ ߝߐߟߌ  ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ ߕߊ߫ ߘߌ߬      ߸߸߸  ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ߫   

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߓߞߎ߬ߝߍ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߡߛߏ߫ ߝߟߐ ߦߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߊߞߎߙߊ߲߫
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2016/5/21 19:10:00 (51 reads)

ߡߏߕߌ߬ ߓߞߎ߬ߝߍ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߡߛߏ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߎ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ ߝߟߐ ߕߌߟߊ߫ ߙߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߥߎ߬ߙߊ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߂߀߁߆ ߀߅߲ ߂߂ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߣߌ߲ߛߐߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߡߞߎߙߌߓߊ߫ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߙߐ߬ ߡߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬، ߊ߬ ߞߊ߫ ߗߊ߯ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߣߌ߫ ߞߐߖߊ߲߫ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ ߎ߬ ߓߴߎ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߢߊߞߕߐߡߊ߬ ߸ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߢߣߌߝߍ߲ ߕߍ߫ ߛߙߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߘߐ߫ ߥߙߍ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߏ߬ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌߣߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߊߡߌߣߍ߫ ߞߏ߫ ߢߎߡߊ߲ ߡߊ߫ ߛߊ߲߬ ߓߐ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4107 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߡߏߕߌ߬ ߒߞߏ ߛߏ߬ߘߊ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2016/5/21 4:00:00 (74 reads)

la photo de profil de Ousmane Konateߡߏߕߌ߬ ߒߞߏ ߛߏ߬ߘߊ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߯ߖߊ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߏߕߌ߬ ߦߊ߲߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߎ߬ ߞߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߟߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߝߙߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߐ߬߸ ߌ ߞߏߡߌ߲߬ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ ߢߊߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߕߍߛߋߟߊ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߣߌ߲߬ ߟߊ߬ߞߐ߰ߣߌ߫ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߸ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߯ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߝߍ ߘߎ߯ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߥߟߋ߫ ߞߣߊ߬ ߡߏߕߌ߬ ߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߐ߯ ߟߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲߫ ߠߊ߬ ߸ ߡߐ߰ ߃߂ ߞߵߏ߬ ߢߣߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߊ߬ߓߐ߫ ߘߊߝߍߘߎ߯ ߁߅ ߡߍ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߬: ߖߍ߲߬ߣߍ߬، ߛߏߡߊߘߞߎ߬، ߞߐߖߞߊ، ߓߟߊ߬ߖߌߣߍ ߓߊ߬ߓߎ߫، ߞߎߥߊߕߊ߯ߞߊ߫، ߞߎߗߟߊ، ߞߎߔߋߟ، ߞߊ߬ߞߊߢߊ، ߞߎ߬ߥߊ߬ߞߙߎ߬، ߞߊ߲ߡߊ߬، ߛߊ߬ߥߎߣߊ߬، ߥߙߏߓߐߖߍ߫، ߛߋߝ߭ߊߙߋ߬ ߡߏߕߌ߬، ߡߊߘߌ߬ߣߊ߬ߞߎߘߊ ߡߏߕߌ߬،ߞߵߏ߬ ߝߙߊ߬ ߡߏߕߌߞߊ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬.ߡߐ߰ ߄߅ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߫ ߣߌ߲߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫. ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 13553 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ߫ ߝߟߐ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߎ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/5/19 18:40:00 (27 reads)

ߞߎߣߎ߲߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߡߊ߬/ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߈/ ߂߀߁߁߆߸ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ﴿ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ﴾ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ߫ ߝߟߐ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߞߐߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ߛߋ߲߭ ߣߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߣߌ߲߬ߛߋ߲߭߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߅ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊߟߋߥߊ "ߓߟߏߡߞߊ߫" ߞߐ߲ߞߐ߲ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ ߇ ߛߌ߰ ߄ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߓߘߊ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ߫ ߕߊ߬ߡߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߰ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߢߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ ߘߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߣߌ߲߬ߛߋ߲߭ ߒߞߏߡߏߙߌߦߊ ߓߟߏߡߞߊ߫ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߞߟߊ߬ߕߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߓߌ߯ ߘߏ߲߯߹.   ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌߛߋ߫ ߓߟߏ߫/ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߍߙߍߝߌ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2016/5/19 5:40:00 (154 reads)

ߖߐ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߍߙߍߝߌ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬. ߒ ߧߋ߫ ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊߛߋ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߟߊ߬ߡߌߣ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߘߋ߲ߓߏ߬ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߟߎ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߤߊߞߟߌ߫ ߡߝߊߟߋ߲ ߣߝߊ߬ߡߊ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߝߐߞߣߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߍߙߍߝߌ ߟߋ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋߕߊ ߘߌ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߍߙߍߝߌ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߞߍ ߞߊ߬ ߞߟߋߞߟߋ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߖߌߣߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5215 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : :ߍߙ ߊߝ ߞߎߡߊߛߏ
Posted by ߘߋ߲ߓߏ߬ߞߙߎ߫ on 2016/5/17 0:40:00 (33 reads)

ߒ ߛߍߥߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߍߙߍߝߌ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊߞߊ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎߡߊߛߏߓߊ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߍ߲ ߠߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߕߊ ߟߎ߬ ߕߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫  ߒ߬ ߡߊ߬ ߞߊߙߏ ߞߘߐ߫،ߍߙߍߝߌ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߟߏ߲-ߏ-ߟߏ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߰ߙߊ߫ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߓߐߟߐߟߐ، ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌߞߊ߲ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ %߉߅ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߘߌ߫ ߊߟߊ ߕߊ߲߬ߘߏ߫. ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߘߋ߲߬ߓߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߲߱ ߓߌ߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2016/5/15 17:30:00 (28 reads)

ߘߟߊ߬ߡߐ߲߰ߓߊ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߬  ߓߟߏ߫ ߛߊ߬ߡߌ߬ߢߊ߫ ߡߊߛߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߘߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ  ߕߟߋ߬ ߁߄  ߣߌ߫ ߁߅  ߕߍ߰ߟߊ߫ ߘߐ߬߸ ߘߊ߬ߟߓߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߘߎ߱  ߘߏ߫ ߞߊ߲߬، ߣߵߊ߬  ߕߐ߯ ߞߏ߫ : ﴿ߣߎ߲ߞߎ߲﴾ ߘߊ߬ߟߊ ߣߌ߲߬  ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߫ ߘߎ߯ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߣߵߊ߬ ߘߎ߱  ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫  ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߲߱ ߞߊ߲߬  ߓߌ߬، ߢߊ߯ߢߊ߮  ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ  ߦߋ߫  ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߌ߬  ߦߏ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߐߟߌ ߟߎ߬߸ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߓߊ߫ ߝߐߟߌ߫  ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߌߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߘߋ߲߬ߠߊߓߐ߫ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߖߍ߮ ߛߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲߫ ߘߐ߬،ߦߏ߫  ߝߊ߲ߘߊ߲߫  ߣߌ߫ ߡߊߣߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍߓߍ߲ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߎ߬  ߖߍ߮  ߡߌ߲߬ߛߍ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߋ߲߫ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߊ  ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ߲߫ ߠߎ߬ ،،،،،ߊߟߡߴߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲߭  ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫  ߟߋ߬ ߘߍ߯،،،، ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ߫  ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ߫ ߘߐ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߞߏ߲߬ߓߏ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ ߟߊߛߣߍߕߐ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߁߆ߙߋ߲ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߠߊ߫
 Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2016/5/23 11:50:00 (9 reads)

ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߸ ߞߏ߲߬ߓߏ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ ߓߊ߲߫ ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߂߀߁߆ ߞߐ߲ߘߐ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߞߐ߲ߘߐ߲ ߠߕߊߡߌ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ߫ ߂߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫.

ߞߐ߲ߘߐ߲ߕߌ߮ ߓߍߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߘߓߊ߬ߕߊ߫ ߂߅ ߟߊ߫ ߂߀߁߆ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߁߆ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫. ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߣߊߣ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߘߋ߲ ߠߊߞߢߐ߬ߡߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߊ ߡߊ߬ ߁߆ ߙߋ߲ ߠߊ߫. ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߁߇ߙߋ߲ ߠߊ߫ ، ߌߞߏߡߌ߲߬ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߝߣߊ߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߛߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߣߊߣ ߟߊ߫ ߸ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߓߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߁߆ ߙߋ߲ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߓߍ߲߬ ߜߍ߬ߛߌ߬ߦߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߘߌߦߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊߞߢߐ߬ߡߊ߬ ߕߐ߲ߕߐ߲ (ߞߐߙߑߕߍߖ߭) ߓߕߐ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߌ߰ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߣߊߣ ߡߊߟߌߞ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߝߏ߯ߓߊ ߞߣߐ߫. ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߝߣߊ߫ ߓߍߣߊ߬ ߡߊߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߐ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߣߌ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߏ߬ߓߏ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߥߊߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߛߏ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߢߐ߲߯ ߛߏ ، ߛߏ߲߭ ߓߘߊ߫ ߥߴߌ ߗߍ ߘߌ߫. ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߊߜߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫:

ߜߝ:+߂߂߄ ߆߂߂ ߂߀ ߅߂ ߈߂\ ߆߂߂ ߈߇ ߃߃ ߀߈ \ ߆߅߆ ߈߅ ߄߉ ߉߀

ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫، ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ،

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߛߊ߲߬ߛߓߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ ߞߘߐ߫
 Posted by diane on 2016/5/22 9:50:00 (126 reads)

ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߦߊ߬ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߓߌ߬ ߁/߂߂/߂߀߁߆ ߡߊ߬: ߞߵߊ߬ ߤߊߞߟߌߟߊ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߛߐ߰ߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߕߟߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߕߍ߫.

ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߗߍߕߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߲߬:
ߊ)- ߞߊ߬ ߒߞߏ ߜߊ߬ߙߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߤߝ߭ߊߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐ߫ ߤߝ߭ߊߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߊ߲߭ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫.  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2873 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ߞߏ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2016/5/21 7:30:00 (143 reads)

ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߯ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫(ߒ.ߥ.ߛ.ߖ.) ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯߸ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫: ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲  ߞߍߕߐ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߂ ߞ.ߜ.߇߈߁/߂߀߁߆ ߣߌߦߐߙߞ ߉:߀߀ߙߋ߲ ߠߊ߫߸  ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߬ ߁߃:߀߀ߙߋ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬، ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 29965 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߂߀߁߆ ߓߟߏߞߓߊ ߘߊߡߌߘߊ ߟߊߛߋߟߌ
Posted by ߘߋ߲ߓߏ߬ߞߙߎ߫ on 2016/5/19 22:00:00 (22 reads)

ߒ߬ ߢߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߓߍ߬ߛߎ߲߬ߦߊ߬ߊߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߦߙߐ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊߟߐ߬ ߆߲/߁/߂߀߁߆ߤߊ߲߫ ߉߲/߁/߂߀߁߆ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ ߓߏ߬ߢߊ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬: ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߙߍߥߊߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߡߐ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߡߊߣߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߛߌ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߠߊߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߊ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ߕߊ ߘߌ߫. ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ : ߓߊߣߌ߲
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2016/5/19 14:30:00 (13 reads)

ߖߌ߰ߖߊ߯ ߡߍ߲ߠߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߏߕߌ߬ ߣߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߕߍ߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߌߟߊ߲߬ߒߘߐ߬ߖߎ߮ ߞߍ߫ ߓߌ߬ ߅ߺ߁߉ߺ߂߁߆ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߥߙߊ߬ߘߊ߬ ߞߊߕߌ߫߸  ߞߊ߬ ߡߐ߰߇ ߕߏ߫ ߞߟߊߘߎ߯ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߐ߰ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߏߞߌߣߍ߲߫ ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߛߏ ߟߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬ ߸ ߖߌ߬ߖߊ߮  ߣߌ߲߬ ߕߐ߮ ߞߏ: ﴿ߓߊߣߌ߫ ߕߊߙߊ߲ߛߑߔߐߙ﴾ bani traspor . ߒ.ߞ.ߖߊ߬ߣߍ߬ ߓߟߏ߬ ߡߏߕߌ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߛߏ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߞߊ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2016/5/17 14:40:00 (128 reads)

ߘߎߢߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊߛߌߟߊ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫߹  ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߥߊߘߌߛߏ߲߫ ߓߘߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫߸  ߊ߬ ߣߌ߫  ߣߌ߬ߛߌ ߣߌ߫ ߓߊ߭ ߣߌ߫  ߛߊ߱ ߟߎ߬ ߞߏ߰ߣߌ߲߬ ߸ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲߬ ߛߏ߲ߧߊ߹ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߞߣߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬.
ߓߌ߬  ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߅ /߂߀߁߆ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫߸ ߖߍ߲ߓߎߟߍ߲߫ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߊ ߓߋ߲߬ߓߋߕߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߞߊߦߌ߯  ߘߓߊ߬ߕߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߁߂ ߡߊ߬߸ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߯ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߇ ߣߏ߯ߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߦߊ߲߬،  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 9.00 (2 votes) - Rate this News - Read More... | 4125 bytes more | Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߍߙߵߝߌ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߮ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߕߐ߬ߣߐ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߬ ؟
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2016/5/16 16:50:00 (139 reads)

ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߊ߲߬ߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ : ߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߐ߫ ߞߣߐߘߐߘߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊߘߐߘߌ߫ ߡߊ߬ .ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߘߏ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߞߊߦߌ߯ ߍߙ'ߝߌ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߒߞߏ ߝߐ߫ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߫ ߸ߒߠߋ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߡߊ ߕߐ߬ߣߐ ߝߏߦߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߮ ߞߊ߲߫ ߝߐ ߟߊ߫ ߸ߓߊߏ߬ ߡߐ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߍߙߵߝߌ ߟߊ߬ ߡߐ߰ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߮ ߞߊ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲߫ ߝߋߎ߲߫، ߒߠߋ߫ ߟߋ߬ ߕߏ߯ߣߍ߲߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߘߓߊ߬ߕߊ߫ ߕߟߋ߬ ߁߅ /߂߀߁߅ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ߛߏ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍߦߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߺ . ߊߟߵߝߊ߫ ߞߐ߲߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ߢߌߣߌ߲ߞߟߊ߫ ߸ ߍߙߵߝߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߮߮ ߞߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎߓߋߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4297 bytes more | Comments?
(1) 2 3 4 ... 259 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫

ߦߋߟߋ߲ ߖߍ߲ߛߍ߲ߘߊ

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime