ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

44 user(s) are online (10 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 44

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthJul 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


(1) 2 3 4 ... 450 »
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2018/7/21 18:30:00 (31 reads)

ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߞߍߕߐ߫ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߂߂߸ ߞ.ߜ.߇߈߃/߂߀߁߈ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀:߀߀ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫
ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4367 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/7/18 5:00:00 (34 reads)

ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫؟ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߃ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫߸ ߞߙߎߞߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸  ( ߍߡ-ߔߋ-ߟߊ ߣߌ߫ ߎ߳-ߣߌ-ߕߊ) ߸ ߎ߳-ߣߌ-ߕߊ ߞߙߎߞߊ  ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫߸  ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3028 bytes more | Comments?
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ : ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/7/16 4:20:00 (42 reads)

ߛߍߥߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߞߎ߲ ߘߏ߫ ߘߊ ߞߊߘߌ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߸ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߅ ߞߐ߫߸ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߖߍ߲ߛߍ߲߫߸ ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1717 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
Posted by diane on 2018/7/14 6:44:26 (28 reads)

ߛߟߊߕߌ߯ ߓߊߘߋ߲߫ ߒߞߏ ߛߏ߬ߝߊ ߣߴߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߞߟߏߞߕߏ ߟߎ߬߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߲߫ ߖߐ߫،..
ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߯ߕߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߣߌߛߐߘߌߦߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߓߍ ߣߌ߲߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߐ߰ ߃߀ ߣߌ߫ ߞߐ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߞߊߡߊ߬߸ ߞߵߏ ߝߙߊ߬ ߞߐߟߊ߫ ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊߙߌ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߁߄/߂߀߁߈ ،.. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߁߄ߙߋ߲߫ ߖߋߞߎ ߟߊ߫. ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߓߊߓߋ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߕߟߏߡߊߟߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߕߊ߯ߛߋ߲ ߜߋ߬ߟߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߛߊߣߌ߲ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌߟߊ ߘߌ߫.
ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ߣߐ ߥߊ߬ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫߸ ߒ߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߢߣߊ߫ ߞߐߘߍ߫.
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯/ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫، ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/7/13 6:10:00 (55 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߓߊ߲ߞߐ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߕߊߖߌ ߛߐ߲߬ߞߐ ߞߊ߲߬߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߊ߬߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߞߐ߫߸ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫    ߞߵߊ߬ ߕߐ߭   ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2233 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/7/18 15:20:00 (132 reads)

ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ:

ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߟߎ߬/ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ
ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߴߊ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߥߛߊ߬ߓߊ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߡߊߞߟߌߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߓߊ߲ ߣߌ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫. ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߞߎߡߦߊ߫ ߅߀߀.߀߀߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߎߡߦߊ߫ ߁߀.߀߀߀ ( ߘߟߊߡߌߘߊ ߣߴߊ߬ ߛߊߞߍ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀)߸ ߘߟߊߡߌߘߟߊ ߕߊ ߦߋ߫ ߈߀߀، ߛߊߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߂߀߀، ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߈/ ߀߅߲ ߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊߟߐ߬ ߤߊ߲߯ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫߸ ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 9826 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/7/16 5:50:00 (78 reads)

ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬ ߞߕߌߖߌ߲ ߠߊ߫߸ ߖ. ߡ. ߟ. ߞߙߎߞߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ( ߟߌߟ) ߸ ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3281 bytes more | Comments?
ߣߊߡߎ߲ : ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/7/14 9:30:00 (52 reads)

ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ ߞߊ߲߬ ߸ ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߣߊ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊߛߋ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߊߙߊ߲ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1867 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/7/14 2:40:00 (69 reads)

  • ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߖߎߡߊ ߛߎ ߘߐ߫߸  ߡߊߡߎ߲ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߗߍ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߙߊߡߐ߮ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߊߘߛߐߛߐߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߲߬ߞߊ ߥߙߊ߬ߣߍ߲ ߝߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߗߍ ߞߵߊ߬ ߞߘߎ߬ ߜߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ߘߏߦߌ߲߫ ߸ ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1816 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈
Posted by diane on 2018/7/6 17:30:00 (204 reads)

ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄ ߞ.ߜ. ߇߈߃/߂߀߁߈ ، ߏ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߞߍߟߌ ߟߐ߯ߟߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߣߌ߲߬ ߕߟߋ߬߈، ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߞߊߙߌߟߏ߲߸ ߇߲ / ߈ / ߞ.ߜ. ߇߈߃ / ߂߀߁߈ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀:߀߀ ߠߊ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߄ߙߋ߲:߀߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.
ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߌߞߏߡߌ߲߬ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߕߐ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߬ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲:  https://t.me/joinchat/BdQ5kg8d2C-HlX8sSpLLhA
ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߝߙߍߕߍ ߛߓߍ߫ ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬.
ߏ߬ ߞߐ߫/.. ߌߞߏߡߌ߲߬߸ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߓߍߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߓߍߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߐ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߣߐ߬، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊߣߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߍ߲ ߟߐ߯ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߛߘߌ߬ߝߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߟߊ߫: http://www.kanjamadi.org/lajiili/nwasaja_SIIKAN_20142.pdf  ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߞߏߝߐ߫.
 ߕߐ߮ ߛߓߍ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߕߊ ߘߊ߲߭ ߠߋ߬ ߞߊߙߌߟߏ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߰ߡߊ߬ߟߊ ߁߀ߙߋ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߈/ ߇߈߃/߂߀߁߈ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯/ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 3 4 ... 450 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫