ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

10 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 10

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(3 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthJul 2015Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߞߏߟߏ߲

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

kourousaba.com

kanjamadi.com

nkoinstitute.com

kurukanfuka.net

fasso.org

nkoerpe.com

nkomanden.com

nkodumbu.com

nkodico.org

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

SebenbgeI

N'koWriter


(1) 2 3 4 ... 212 »
ߒߞߏ : ߜ߭ߍ߬ߙߍߞߌ߬ ߢߍߥߟߊ ߦߋ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/7/4 17:20:00 (10 reads)

ߜ߭ߍ߬ߙߍߞߌ߬ ߢߍߥߟߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߙߋߞߋ߫ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬، ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߎ߲߬ߢߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߜ߭ߍ߬ߙߍߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߴߊ߬ ߖߟߎ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߠߊ߫، ߜ߭ߍ߬ߙߍߞߌ߬ ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ ߊߟߍߞߑߛߌ߫ ߛߌߔߑߙߊ߫ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߡߊ߬ߞߟߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߜ߭ߍ߬ߙߍߞߌ߬ ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߞߏ ߡߊ߬، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3939 bytes more | Comments?
ߣߊߡߎ߲ : ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߘߐ߫ ߥߟߊߘߊ ߟߎ߬: ߝߌߟߊߣߊ߲
Posted by ߊߙߊ߲ߞߊߞߊ on 2015/7/3 5:20:00 (19 reads)
ߣߊߡߎ߲

ߊ.ߡ.ߤ.  ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߘߐ߫ ߥߟߊߘߊ ߟߎ߬: ߝߌߟߊߣߊ߲:

߃-ߛߎ߲ߞߊߙߏ߫ ߘߐ߫ ߥߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯߸ ߛߎ߲ߕߐ ߤߊ߲ߞߟߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ ߘߐ߫߸ ߛߌ߭ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߢߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߕߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߎߢߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫. ߒߓߊ߬߸ ߌ ߦߴߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߵߌ ߛߌ߭ ߕߐ߭ ߞߍ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߛߊ ߞߍ߫ ߤߙߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߐ߫، ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߏߛߐ߲߬: ﴿ ߒߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߞߐ߲߰ ߤߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߛߋ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ﴾ ߝ.߅߲/ߟ.߄߈.،.. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5886 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߕߐ߬ߣߐ ߟߐ߲߫
Posted by ߣߍ߰ߝߙߋ߬ߟߊ on 2015/7/2 9:50:00 (47 reads)

ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߖߌ߮ ߦߴߌߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߖߌ߮ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߟߊ߫، ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߟߐ߲߫ ߡߎ߰ߡߍ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߲߬، ߤߊߟߌ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߇߲/߁/߂߀߁߅ ߸ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1991 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߊ߲ߞߏ ߜߙߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/6/30 17:30:00 (96 reads)

ߤߊߝ߭ߊ߯ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲߬ߞߏ ߞߊ߲߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ ߣߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄ ߡߊ߬/߂߀߁߅ ߟߊ߫، ߤߊߝ߭ߊ߯ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߟߐ߲ߘߊ߫ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊߞߟߌ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ ߜߙߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫، ߝߘߌ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߊߘߌߦߊߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߬ ߞߣߍ ߏ߬ ߞߊ߲߬، ߜߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߓߊ߲ ߢߊߡߍ߲، ߞߊߡߋߙߎ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬  ߢߐ߲߰ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߊ߬ߡߋߙߎ߲ ߞߎߓߋ ߟߊ߫ ﴿ ߦߊߎ߲ߘߋ߫ ﴾ ߞߊߡߋߙߎ߲ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߛߊ߲ߜ߭، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߤߊ߯ߝ߭ߊ߯ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߘߐ߫، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 8678 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߊߙߊߓߎ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߊߞߎ߲߬ߘߎ߫
 Posted by ߓߙߋߕߋ on 2015/6/27 7:00:00 (115 reads)

ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲߫ ߂ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟ ߛߟߊߕߌ߮ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ߞߙߐ ߡߞߊߛߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߬ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߘߊ߫ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬، ߛߟߊߕߌ߮ ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߬ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊߞߍ߫. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2653 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߊ߲ߒߞߘߐߢߐߦߊ ߞߊ߲߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/6/26 16:50:00 (101 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߊ߲ߒߞߘߐߢߐߦߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬، ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߯ߦߊ ߞߊ߲߬، ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬  ߛߏߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߍߢߊ ߡߊ߬،  ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3623 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߞߏߟߊ߲ߒߞߏߘߢߐ߯ߦߊ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߜ߭ߍ߬ߙߍߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߴߊ߬ ߖߟߎ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/6/22 17:30:00 (74 reads)

ߞߏߟߊ߲ߒߞߘߐߢߐ߯ߦߊ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߜ߭ߍ߬ߙߍߞߍ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߏ߬ߖߊ ߞߊ߬ ߤߊߟߌ߬ߓߌ߬، ߓߊߏ߬، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߂ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߓߐ߫ ߕߋ߲߬، ߜ߭ߍ߬ߙߍߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߏ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ߣߍ߲߫، ߝߊߦߌߘߊ߫، ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߞߘߐ߫، ߝߛߎߞߎ߫ ߕߍ߫ ߜ߭ߍ߬ߙߍߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4171 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߟߌ
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2015/6/22 8:00:00 (70 reads)

ߖߊߘߏ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߊߟߑߓߍߙ ߘߊߡߊ߲ߕߊ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߍߛߑߓߎߞ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ߬ ߘߋ߬߹ ߓߍ߯ ߦߴߌ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߞߏߕߌ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߍߦߙߐ ߞߊ߲߬. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߜߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߝߍ߭ ߦߋ߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߏ߬ߓߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߌߞߘߐ߫، ߊ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߬ߘߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰-ߐ-ߡߐ߰ ߓߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߋ߫ ߣߐ߬ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߕߐ߯ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2473 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߎ߲߬ߘߎ߬ߟߌ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ
Posted by diane on 2015/7/4 11:27:42 (14 reads)

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫،..

ߟߏ߲߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ ߞߍ߲ߘߍ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߓߌ߬ ߂߀߁߅/߇߲/߀߄ ߣߌ߲߬ ߁߀ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߡߍ߲ߞߊ߲߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫߸ ߛߟߊߕߌ߯/ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߓߟߏ߫، ߖ߭ߎߡ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫  ߞߵߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߜߙߊ߬ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߟߊߘߏ߲߬ 698755131  ߣߴߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߴߌ ߝߍ߬ ߟߥߊߟߌߟߊ߲ ߖ߭ߎߡ ߓߟߏ߫، ߌ ߣߌ߫ ߜߙߊ߬ߞߏ߬ ߢߌߡߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌߞߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ߟ߬ߌߓߊ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/7/2 17:30:00 (56 reads)

ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫، ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߊߡߍ߲ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߡߊ߬، ߞߏ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߊ߲ߞߘߐߛߌ߮ ߝߟߐ، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߦߋ߫ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߏ߬  ߘߐ߬ߕߊ߬ߡߊ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߝߍ߬، ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4705 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߊߙߊߓߎ߫ -ߒߞߏ ߡߍ߲ߕߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߞߍߕߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
 Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2015/7/1 19:50:00 (13 reads)

ߓߊߘߋ߲߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߸ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߊߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߊߙߊߓߎ-ߒߞߏ ߡߍ߲ߕߊ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ߫ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬ ߉ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߟߊ߫. ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌߣߍ߲߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊߟߌ ߘߐ߫. ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߟߋ߫: +߂߂߄ ߆߂߂ ߂߀ ߅߂ ߈߂. ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߖ߭ߎߡ ߞߊ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߕߊ߲ߙߋ߲ ߁߀:߀߀ ߠߊ߫.  ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߝߟߍ߫   ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߣߊߡߎ߲ : ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߘߐ߫ ߥߟߊߘߊ ߟߎ߬:ߝߟߐ:
Posted by ߊߙߊ߲ߞߊߞߊ on 2015/6/29 18:20:00 (35 reads)
ߣߊߡߎ߲

ߊ.ߡ.ߤ. ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߘߐ߫ ߥߟߊߘߊ ߟߎ߬: ߝߟߐߡߊ:  

ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߒߕߋߦߊ ߣߌ߫ ߣߍߡߊ߫ ߕߌ߱، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߛߎ߲߫ ߣߍߡߊ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ߫ ߟߊ߫، ߒ ߧߴߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߲ߡߊ ߟߊ߫، ߒ ߧߴߊ߬ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߖߘߌߖߘߌ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߌ ߟߊ߫ ߒ߬ ߧߍ߫، ߒ ߓߘߊ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߕߴߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫، ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ߞߛߌߣߍ߲ ߠߋ߬، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߍ߰، ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߊ߲߬ߧߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߬،  ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5310 bytes more | Comments?
ߣߊߡߎ߲ : ߛߎ߲ߞߊߙߏߓߊ
 Posted by ߊߙߊ߲ߞߊߞߊ on 2015/6/26 19:40:00 (62 reads)

ߊ. ߡ. ߤ.   ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߎ߲ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߛߋ߲߬ߓߊ، ߒ ߧߴߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߋ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߣߍߡߊ߫ ߕߌ߱ ߘߌ߫، ߒ ߓߘߊ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߔߋ߫ ߟߋ߬߸ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫، ߒ ߓߘߊ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ...  ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5851 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߊߙߊ߲ ߒߞߏ ߘߐ߫
Posted by ߛߙߋ߬ߝߎ on 2015/6/25 13:10:00 (81 reads)

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߟ.ߞ.ߝ. ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߊߙߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߝߣߊ߫، ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߕߊ ߣߌ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߲ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߟߊߡߌߣ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ ߝߟߐ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߍߓߊ߯ ߝߟߐ ߘߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬، ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߞߵߏ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߖߡߊ ߟߊ߫،.. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1890 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߤߙߍ߫ ߞߎߘߊ߫߹
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2015/6/22 8:10:00 (86 reads)

  ߞߎߓߋ߫ ߛߋߞߕߎߙߋߦߊ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߂ / ߂߀߁߅ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߋߦߊߟߌ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߣߌ߲߬ ߟߏ߲. ߏ߬ ߞߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߖߌ߰ߡߝߊ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫߹ ߞߋߦߊߟߌ ߏ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߏ߲ߟߐ߫ ߞߏߟߊߘߍߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߜ߭ߍߕߑߥߋ߫ ߛߐ߬ߔߑߟߊߦߍ߳ߛ. ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߞߘߊߎ߫. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2018 bytes more | Comments?
(1) 2 3 4 ... 212 »

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ads ߛߘߊߟߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ