ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

15 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 15

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthJul 2016Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

SebenbgeI

N'koWrite

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


(1) 2 3 4 ... 265 »
ߒߞߏ : ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߬ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2016/7/26 7:09:45 (5 reads)

 

ߓߌߟߏ߲ ߂߀߁߆ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ߫ ߂߁ ߸ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߙߏߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߟߊߘߍ ߞߍ߫ ߁߅ߙߋ߲߃߀ ߣߌ߫ ߁߇ߙߋ߲߃߀ ߕߍߟߊ ߘߐ߫. ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߌ߲ߘߌߟߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߞߏ߲ߓߏ߫ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫. ߗߋߕߌ߯ߓߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߘߊߣߌߦߍߟ ߜ߭ߎߥߊߘߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߡߊߡߙߊ߬. ߞߏ߲ߓߏ ߌߓߙߊߤߌߡߊ߫ ߡߏߙߋߦߊ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߗߋߕߌ߯ߓߊ߫ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߘߊ ߣߴߊ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߣߴߊ߬ ߓߏ߲ߞߣߐ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬.

ߟߊ߬ߘߍ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬: ߛߊ߲߭ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ، ߛߊ߲߬ߘߐ߬ ߕߊ ߓߟߏߘߐߓߍ߲، ߖߐ߲ߓߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߞߎ߲ߝߊ߮، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߛߋ(ߞߐ߲߬ߕߑߙߊ) ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߕߊ ߟߎ߬، ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߲ߞߣߐ ߟߊ߫.

ߌߞߏߡߌ߲߬ ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬. ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߢߍ߫ ߸ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߊ߫ ߞߍߟߌ߫ ߝߊ߲ߝߘߊ ߟߊߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫. ߞߍߟߌ߫ ߝߊ߲ߝߘߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲߭ ߂ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫.

ߢߍߥߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

- ߛߓߍߛߎ߲ߧߊߟߌ ߣߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߢߍߥߟߊ ߒߞߏ ߘߐ߫،

- ߛߓߍߘߊ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋߓߊ߯ߦߊߟߌ ߢߍߥߟߊ ߒߞߏ ߘߐ߫،

- ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߕߊ-ߦߋߕߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫،

- ߖߐ߲ߓߐ߲߫ ߞߢߊߢߐ߲߯ߡߊ ߢߍߥߟߊ ߒߞߏ ߘߐ߫،

- ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߓߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ (ߒߞߏ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫) ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߸ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߥߎߟߊ ߟߊ߫. ߞߍߦߙߐ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬:

www.nkopourtous-kofi.org

ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߟߊߘߍ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߬ ߟߍߙߊߓߏ߲ ߘߐߞߍ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫.

ߞߎߡߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߘߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߲ߞߣߐߟߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊߡߙߊ߬ߕߐ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ߫ ߃ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߕߊ߲߬:

- ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߡߞߊߛߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߍߙ-ߕߋ-ߖ߭ߋ)

- ߢߍߥߟߊ ߗߋߕߌ߮: ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ (ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫)

- ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߢߊߞߎߘߦߊߟߌ ߡߊߡߙߊ߬ߓߊ߮: ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫ (ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ ߣߌ߫ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߎ߲߯ߛߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫).

ߞߏ߲ߓߏ߫ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߬ߝߐ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߊ߬ߕߊ ߝߟߐ. ߖߊ߯ߓߘߊ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߆ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߄߀ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬. ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߂߀ ߠߋ߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߂߀߁߆ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߥߊ߫ ߁߀ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬.  ߞߏ߲ߓߏ ߞߊ߲߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߍ߲ ߠߊߛߋ߫ ߞߏ߬ߝߌ ߡߊ߬ ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߛߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߡߊ߬.

ߞߏߟߊߕߍ߯ ߖߡߊ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߡߊ߬ ߞߏ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߛߎߘߊ߲ ߘߐ߫.

ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߋ߬، ߞߐߣߊߞߙߌ߫.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߟߊ߬ߕߊ߰ߟߌ߬ ߝߢߊߝߢߊ ߝߙߋߞߋ ߓߘߊ߫ ߝߎߟߋ߲߫
 Posted by ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ on 2016/7/25 19:10:00 (7 reads)

ߖߐ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߹ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߊ߰ߟߌ߬ ߝߢߊߝߢߊ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊߦߟߍ߬߸ ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߛߘߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߝߊ߯ߛߌ߫، ߓߊߏ߬߸ ߝߙߋߞߋ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߝߎߟߋ߲߫ ߝߋߎ߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߙߋߞߋ߫ ߜߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߙߍߕߍ ߟߊ߫، ߏ߬ ߝߟߍ߫: (+߂߂߄) ߆߂߀ ߉߁ ߇߁ ߀߄ ߥߟߊ߫ ߆߅߄ ߇߈ ߉߂ ߀߂.

ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬

ߒߝߊ߯ߟߌ߫ ߖߏ߬ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬، ߞߊ߲ߞߊ߲߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߊߛߐߍ߹ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ (ߒ.ߝ.ߦ) ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ...ߺ
Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2016/7/24 12:10:00 (21 reads)

ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ  ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ (ߒ.ߝ.ߦ.) ߛߍߥߊߣߍ߲ ߧߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߓߊߛߌߦߊ߫ ߟߊߞߐ߯ߟߌߟߊ ߓߍ߯ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋߓߊ ߘߐ߫ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߣߊ߬ߕߊ ߂߀߁߆ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߃߁ ߛߐ߰ߡߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߀ ߦߋߟߋ߲ ߖߍ߲ߛߍ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߒ.ߝ.ߦ. ߡߊߞߍߘߊ ߝߏ߯ߓߊ ߞߣߐ߫.
ߌ ߦߴߊ߰ ߟߐ߲߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ (ߒ.ߝ.ߦ.) ߞߊ߬ ߓߊߛߌߦߊ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߃߅ ߢߐ߲߮ ߞߎ߲߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߒߞߏ߫ ߓߊߛߌߦߊߞߏ ߘߐ߫ ߝߙߋߞߋ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸  ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߝߙߋߞߋ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߝ ߦ ߘߍ߬ߞߙߎ ߞߊ߬ ߦߙߌߕߐ߮ ߟߎ߬ ߝߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߝߊ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߡߌ߲ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߓߊߛߌߦߟߊ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߓߊߏ߬ ߸ ߦߙߌ߫ ߁߀߀߀ ߢߐ߲߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߒ.ߝ.ߦ. ߟߊ߫ ߦߙߌ߫ ߝߛߊߙߌߟߊ߲߫ ߞߎߘߊ  ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ، ߞߎߡߊ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߢߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߢߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫.
ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߒ.ߝ.ߦ. ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߊ߫ ߓߊߛߌߦߟߊ ߟߊߞߐ߯ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߊߛߌߦߊ߫ ߘߍߞߙߎ ߡߌ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߃ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߝߙߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߜߘߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߢߊߓߊ߯ߦߊ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߣߍ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲

ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߣߊ߫ ߘߊ߬ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/7/22 15:40:00 (113 reads)

ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߣߊ߫ ߘߊ߬ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߢߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߢߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ߬ ߞߊߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߊߝߍ߬ ߡߎߣߌߞ ߛߏ ߖߊ߬ߥߏ߬ߓߏ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߘߊߡߎߣߌ߲ߞߍ߫ ߦߙߐ ߞߣߐ߫߸ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߊߙߌ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߊߡߌߣߌ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߡߐ߰ ߆ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߡߎߣߎ߲߬߸  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1958 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߥߊߟߋߢߌߡߊߟߐ߲߸ ߥߊ߲ߞߙߊߙߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ ߟߊ߫
Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2016/7/21 10:40:00 (90 reads)

ߥߊߟߋߢߌߡߊߟߐ߲: ߞߎߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߥߊߟߋߢߌߡߊߞߍߟߊ ߓߙߊ߬ߖߌ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߘߊ߲߫ ߡߊ߯ߙߌ ߦߙߐ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ : ߥߊߟߋߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߘߊ߲߫ ߡߊ߯ߙߌ ߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫.
ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : (( ߣߌ߫ ߥߊߟߋߢߌߡߊ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߲߬ߛߏ ، ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߢߐ߲߯ߛߏ ߛߏ߲߭ ߓߘߊ߫ ߥߊ߫ ߌ ߗߍ ߘߌ߫))
ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߘߡߊߘߐ ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬-ߊ߲-ߛߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߕߌ߱ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߞߊ߬ߞߙߐ ߛߌߟߊ߲ߘߌ ߝߏߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߥߊ߲ߞߙߊߙߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߢߌ߲߬ߡߊ ߘߏ߲߬ ߛߙߊ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߛߎ߯-ߏ-ߛߎ߮ ߡߊ߬.  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2286 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߃ ߓߘߊ߫ ߝߊ߬߰ ߟߓߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/7/20 16:20:00 (106 reads)

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߓߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߞߎ߲ߓߊ߫  ߃ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߟߐ߲߬ߒߞߋ߬ߟߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߟߓߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߍߞߙߎ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߣߊߓߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߣߊ߯ߣߊ߮ ߘߏ߫ ߟߊߓߎ߬ߘߎ߲߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߛߊ߬ߓߊ ߞߎ߲߭ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߞߐ߬ߣߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫: ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߝߊ߲ߓߐߟߌ ߘߐ߫ ߘߐߙߑߘߐߢ ߞߟߍ߬ߡߐ߬ߘߊ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫:ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2721 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߝߏߝߣߟߊ
Posted by ߝߏߝߣߊ on 2016/7/17 17:40:00 (31 reads)

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߓߍ߫ ߡߌ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߓߌ߯ߡߊ߰ߙߌ߬  ߞߟߊߒߞߋ ߞߊ߬  ߞߌߢߍ߲߫ ߘߊ߲߫߸ ߝߍ߲ߞߍߓߊߟߌ ߟߎ߬  ߓߍ߫ ߝߍ߲ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߡߊ߬ߕߌߢߍ߫، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫  ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߘߌ߬ ߝߐ߫  ߢߊ ߘߌ߫ ߥߊ߬؟ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߓߍ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ߫ ߓߐ߫߸ ߌ ߡߴߏ߬ ߛߌ߫ ߦߋ߫߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߎߡߊ߲߫ ߘߌ߫߸ ߝߏ ߣߌ߲߬߸ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߛߌߟߊ߲ߘߌ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲.
  
 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߵߊ߬ ߕߌ߱ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߗߌߙߏ߲ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/7/16 16:10:00 (215 reads)

ߕߎߙߑߞߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߍߙߑߘߏߜ߭ߊ߲߫ ߠߊ߫ ߊߦߌߝߏߣ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫  ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߠߊ߫ ߗߌߙߏ߲ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߖߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߙߋߛߍߔ ߕߋߦߌߔߍ߯ߙ ߍߙߑߘߏߜ߭ߊ߲ߣ ߕߘߍ߬ ߕߊ߯ߣߍ߲ ߝߏ߲߬ߖߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߦ߬ߊߝߊ߲ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊߙߑߡߊ߯ߙ߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߥߎ߬ߙߊ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߜߍ߫ ߓߌ߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߊߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߁߆/ ߂߀߁߆߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙ߬ߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4943 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߓߍ߫ ߦߙߌߥߊ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߢߊ߫ ߦߙߍ߬ ߘߋ߬ ߡߊ߬ ߡߏߕߌ߬ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߞߣߐ߫
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2016/7/25 19:46:06 (9 reads)

ߊ߲ ߕߌ߬ߟߋ߬ ߄߲ ߘߋ߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߓߌ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߲ ߟߓߊߟߏ߫ ߗߞߏ ߟߊߞߐߞߐߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߖߍ߬ߘߊ ߂ ߞߎ߲߬ ߡߏߕߌ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߓߞߎ߬ߝߍ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ߞߎߙߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߕߟߋ߬ ߂-߂ ߸ ߊ߬ ߢߣߊߓߞߊߦߊ߫ ߙߊ߫ ߡߞߐ߬ ߁߀߉ ߖߊ߬ߕߋ ߘߋ߬ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߣߊ߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߙߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߎ߬ ߖߎߝߊ߫ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߐߞߊ߲߫ ߊߙߊߓߎ ߣߴߊ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߓߍ߯ ߢߊߞߐߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߒߞߏ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊߥߛߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߓߊߟߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߦߙߍߟߊ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߒߖߙߍߟߊ ߞߟߎ߫ ߎ߬ ߓߊߟߏ߫

Rating: 10.00 (1 vote) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : Hyper envoi N’KO = ߟߊߕߊ߰ߟߌ߬ ߝߢߊߝߢߊ ߒߞߏߡߊ
 Posted by ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ on 2016/7/24 19:10:00 (42 reads)

ߤߺߺߊߺߺߕߺߺߍ߫߹ ߊ߰ߛߐߍ߹߹ ߕߡߌߣߊ߲ߘߌߦߊ ߞߢߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߕߍ߫؛ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߞߣߍ ߺ ߍ ߺ ߞߣߍ߫ ߓߐ߫߸ ߒߞߏ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߜߘߌ ߘߌ߫ ߛߌ߰߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߛߋ߲߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬، ߛߍߥߊ ߞߊ߲ߕߏ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫߸ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߟߥߊߟߌߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߓߘߏߓߘߏߓߊߘߌ߫߹ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߊ߲߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߏ߬ ߣߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߕߊ߰ߟߌ߬ ߝߢߊߝߢߊ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ [ߤߌߔߍߙ ߊ߲ߝ߭ߑߥߊ = Hyper Envoi]، ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߊ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߏߣߦߊ߫ ߡߊ߬ ߝߢߊߝߢߊ߫߹

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3830 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߟߊ߬ߕߊ߰ߟߌ߬ ߝߢߊߝߢߊ ߒߞߏߡߊ = ߤߌߔߍߙ ߊ߲ߝ߭ߑߥߊ ߒߞߏ
 Posted by ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ on 2016/7/24 1:50:00 (166 reads)

ߤߺߺߊߺߺߕߺߺߍ߫߹ ߊ߰ߛߐߍ߹߹ ߕߡߌߣߊ߲ߘߌߦߊ ߞߢߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߕߍ߫؛ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߞߣߍ ߺ ߍ ߺ ߞߣߍ߫ ߓߐ߫߸ ߒߞߏ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߜߘߌ ߘߌ߫ ߛߌ߰߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߛߋ߲߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬، ߛߍߥߊ ߞߊ߲ߕߏ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫߸ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߟߥߊߟߌߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߓߘߏߓߘߏߓߊߘߌ߫߹ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߊ߲߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߏ߬ ߣߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߕߊ߰ߟߌ߬ ߝߢߊߝߢߊ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ [ߤߌߔߍߙ ߊ߲ߝ߭ߑߥߊ = Hyper Envoi]، ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߊ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߏߣߦߊ߫ ߡߊ߬ ߝߢߊߝߢߊ߫߹ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4346 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߖߋߟߌ ߕߍ߫ ߛߎߡߊ߲߫ ߣߍ߭ ߞߊ߲߬
Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2016/7/22 7:40:00 (88 reads)

ߖߋߟߌ ߕߍ߫ ߛߎߡߊ߲߫ ߣߍ߭ ߞߊ߲߬
ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߝߙߋߞߋ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߞߐ߰ߘߎ߰ߞߏ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫  ߸ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߛߊ߲߭ ߂߀߁߆ ߞߊ߬ߙߌߝߐ ߁߇  ߛߋߞߎ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߣߊ߲߬ߔߊ߬ߟߊ߫ ߸ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߋ߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߘߊ ߝߌߙߌ߲ߕߊߥߏ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߁߇ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߓߌߦߙߌߞߊ ߖߏ߲ߞߌ߫.
ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎ߬ߓߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߡߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߞߏߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߡߎ߲߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߎߓߋ ߘߐ߫ ߞߟߎ߬ߓߊ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬.  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 10762 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߒߞߏ ߖߝߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/7/20 17:00:00 (222 reads)

ߒߞߏ ߖߝߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߂߀/ ߂߀߁߆. ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߢߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߏ߫: ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߟߥߊߟߌߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߲ ߧߋ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߤߊߡߍߘ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ߡߍ߲ ߠߊߞߏ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߢߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 10.00 (1 vote) - Rate this News - Read More... | 2266 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߕߎߙߑߞߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߎߘߊ߫ ߕߊ߬ ߡߐ߰ ߝߊ߮ ߞߊ߲ߡߊ
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/7/18 16:20:00 (132 reads)

ߕߎߙߑߞߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߕߊߦߌߔߍ߯ߦ ߍߙߑߘߏߜ߭ߊ߲ߣ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߎߘߊ߫ ߕߊ߬ ߡߐ߰ ߝߊ߮ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߞߊ߬ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߍߙߑߘߏߜ߭ߊ߲ߣ ߡߊߝߏ߬ߘߏ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߊ߮ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߮ ߕߛߊߙߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰߰ ߝߊ߮ ߘߌ߫߸ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3070 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߣߊߡߎ߲߫ ߡߊߝߊ߲ ߕߡߌߣߊ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲
Posted by ߛߙߋ߬ߝߎ on 2016/7/17 6:30:00 (29 reads)

ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߗߋߕߌ߯ߓߊ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߲߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߘߐߦߌߘߊ߫ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬߸ ߞߏ߫: ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߜߌߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߟߍߙߘߊ ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌߘߊ ߡߊ߬ߜߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߦߊ߬ߣߌ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫،ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߐߛߓߍ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߟߐ߯ߕߍ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫߸ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߴߊ߲ ߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߛߊߣߌ߲ߧߴߊ߲ ߝߍ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߡߊߝߍߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸ ߥߊߟߌߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߲ ߝߍ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߯ߣߊߣߍ߲߫، ߏ߬ ߘߐ߫߸ߟߍߙߘߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߣߴߊ߬ ߞߐߦߌߘߊߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߐߝߘߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߜߍ߫ ߘߊߡߊ߲߫ߘߐ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫. ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߓߟߏ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫، ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 3 4 ... 265 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫