ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(3 themes)

ߞߐߟߊ߫ ߫ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthApr 2015Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Today

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߊ. ߣߊ߬ߓߋ߫

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

Sebenbge

ߗߋߛߓߍ I


(1) 2 3 4 ... 102 »
ߒߞߏ : ߤߊ߯ߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߝߟߐ ߛߏ߬ߟߏ ߓߟߏ߫
 Posted by diane on 2015/4/25 8:00:00 (8 reads)

ߒߞߏ ߛߌ߰ߜߘߋ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߝߟߐ ߛߏ߬ߟߏ -ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߓߟߏ߫ ߤߊ߯ߝ߭ߊ߯ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߀߄/߂߃/߂߀߁߅

ߒ ߧߋ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߝߏ߬ ߟߊ߫، ߒ ߠߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߤߊߝ߭ߊߙ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߙ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲߫ ߠߊߘߌߦߊߢߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫ ߊߡߋߙߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߒߞߏߕߐ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߒߞߏ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߦߊ߲߬، ߖߐ ߦߋ߫ ߓߊߘߋ߲ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߡߋߙߞߌ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/4/23 21:00:00 (67 reads)

ߒߞߏ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊߡߋߙߞߌ߬، ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߤߊߝ߭ߊ߯ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ  ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߞߺߎߺߣߺߺߎ߲߬ ߞߺߺߎߺߣߺߎ߲ߺߟߏ߲߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߂߂/߂߀߁߅ ߥߎ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2639 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒ ߢ ߦ ߘ ߛߓߍߘߊ߫ ߟߊߛߌ߮ ߞߊ߲ߞߊ߲߫
Posted by ߣߍ߰ߝߙߋ߬ߟߊ on 2015/4/22 18:50:00 (94 reads)

ߖߐ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߦߏ߫ ߓߍ߯ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߢ ߦ ߘ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߛߓߍߘߊ߫ ߟߊߛߌ߮ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊߛߌ߰ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߡߎߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߊߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߌ߰ ߕߘߋ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߋ߲߬ߧߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫، ߞߎߡߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߛߋ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߏ߯ ߌߛߎ߬ߡߊ߬ߌ߯ߟߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ߬ ߘߌ߫، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2307 bytes more | Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߓߊ߲߬ߒߓߊ߰ߗߌ߫
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2015/4/22 10:10:00 (16 reads)

ߓߊ߲߬ߒߓߊ߰ߗߌ ߎ߬ ߓߍ߫ ߟߊ߲ߝߊ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߐߘߐ߲ ߘߐ߬߸ ߛߌߣߌ߲ߟߏ߲ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ߫ ߕߟߋ߬ ߁߇ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߁߈/߂߀߁߅ߑ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߎߙߍ߫ ߸ ߞߐ߲߬ߛߏ߫ ߖߊ߬ߣߌ߲߬ߠߍ߲߫ ߠߌ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ (ߡߣߌߛߑߡߊ) ߟߊ߫ ߡߌ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߘߊߡߎ߲ߕߊ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߫ ߟߋ߬ (ߡߣߌߛߑߡߊ) ߓߟߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸  ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫ (ߕߊߙߊ߲ߛߑߔߐߙߑߕߍߙ) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߲߯ߘߊ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߐ߫߸ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫: ߞߋߟߋ߲߫ ߕߐ߮ ߗߍ߬ߡߐ߮߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲: ߡߙߎߕߌߓߊ߮ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߋ߲ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫. ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߖߋߣߌ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߝߊ߮ ߟߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ (ߡߣߌߛߑߡߊ) ߟߊߜߏߦߊߒߧߋ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߥߊߟߌߗߎ߮ ߟߊ߫߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ : ߡߙߎߕߌߓߊ߮ ߝߐߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߞߏߘߐߓߍ߲߬ߠߍ߲ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߝߊ߱ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬. ߣߌ߫ ߞߎ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߝߐ ߦߋ߫ ߌ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬. ߒߠߊߜߍ߫ ߞߊߓߌߣߍ߫ ߖߊ߬ߣߍ߬ ߓߟߏ߬ ߡߏߕߌ߬.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߘߐ߬ߝߐ : ߤߝ߭ߊߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߐ߬ߝߐ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2015/4/21 17:50:00 (60 reads)

ߒ ߘߏ߲߬ ߤߊߝ߭ߊߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߒ ߞߊ߬ ߝߙߎߕߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߺߣߐ߫߸ ߒ ߞߺߊ߬ ߘߺߐ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߺߌ ߞߺߺߍ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫، ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߡߺߺߐ߱ ߛߎ߮ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߥߊ߬ߦߌ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬( ߓߎ߬ߛߋ) ߞߊ߬ߣߌ߬، ߞߏ߬ߣߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬، ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌߦߊ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬،ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߬ߘߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߘߌ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߏ߫ ߞߵߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ،ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ߬  ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߋ߬ ߞߊߞߘߐ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߆߃߆ ߟߋ߬ ߟߊ ߡߛߊߛߎߛߍߕ ߓߋ ߥߙߎߣߍ ߞߣߐ߫ ، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3664 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߤߊߝ߭ߊߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/4/21 11:20:00 (51 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߒߞߏ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߐߛߑߕߐ߲: ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߞߺߙߐ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߺߏ߬ߺߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߒߞߏ ߞߐߦߌߘߺߊߺߓߺߊ߮ ߟߺߎ߬ ߘߺߌ߫ ߤߺߊߺߝ߭ߺߊߙ ߖߺߊ߯ߓߘߊ ߢߌ߬ߣߊ߲߫ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߜߙߊ ߘߐ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߤߊߝ߭ߊ߯ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ ߛߓߍ ߞߊ߲߬، ߣߴߌ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߛߓߍ ߏ߬ ߦߋ߫،  ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2160 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߒߞߏ ߞߐߙߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/4/20 19:20:00 (27 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫  ߒߞߏ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߺߋ ߞߺߐ ߣߌߦߐߙߑߞ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߌߓߎߙߊߦߌߺߡߺߊ߬ ߕߙߊߺߥߟߋ߫ ߓߺߘߺߊ߫، ߏ߬ ߘߺߎ߬ߺߛߺߊ߬ߺߜߺߍ ߞߏ߲ߞߏߺߘߌ߬ߓߺߌ ߕߺߟߺߋ߬ ߁߉/ ߂߀߁߅، ߊ߬ߺߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߞߣߐ߫، ߞߊ߬ ߓߐߛߑߕߐ߲߫ ߛߏ ߡߊߜߍ߲߫، ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߄ ߓߏ߬ߙߌ ߞߐ߫، ߤߊ߯ߺߝ߭ߺߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߺߊ ߦߺߋ߫ ߦߺߋ߲߬ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫، ߞߺߙߺߊ߬ߺߡߺߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߒߺߞߏ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߬ ߓߐߛߑߕߐ߲߫. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2809 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߍߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ
 Posted by ߛߌ߬ߡߊ߬ߜ߭ߊ߲߬ on 2015/4/18 18:10:00 (150 reads)

ߖߐ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߛߍߥߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߸ ߞߵߏ ߓߏ߬ߢߊ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߁ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߠߊߛߋ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߝߐ߫ ߸ ߝߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߍߦߙߐߦߟߊ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߟߊߓߐߛߐ߯ߣߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2260 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߌߙߊ߲߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯
 Posted by diane on 2015/4/18 8:10:00 (67 reads)

ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߏߓߡߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߏ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߌߙߊ߲߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߴߏ߬ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߘߐߝߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ "ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲" ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߓߐ߫ ߌߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߕߌߦߊߟߌߞߏ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߕߍߣߴߊ߬ ߣߐ߬ߖߎ߰ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߍ߰ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ "ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲߫ ߓߊ߲ߝߟߍߟߍ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߕߋߙߊ߲߫ ߝߍ߬" ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5278 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߛߋ߲߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߞߊ߲ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߡߊ߬ߜ߭ߊ߲߬ on 2015/4/17 19:50:00 (73 reads)

ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߎߡߊߣߍ߲߫ ߡߞߊ߬ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߛߋߓߦߊ߫ ߛߌ߯ߟߌ߫ ߢߊ߫ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬  ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߞߊ߲߬، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߞߐߞߊ߲߬ ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߫.  ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߍ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫ ߘߌߡߌ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߘߌߡߌ߲ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߡߐ߱ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߎ߲ߞߎߦߊ߫ ߛߌ߯ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊߞߢߊ߫ ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߸  ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1986 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߜߙߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
 Posted by ߓߙߋߕߋ on 2015/4/17 16:10:00 (45 reads)

ߒߞߏ ߥߊߟߌߝߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߜߙߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ ߛߐ߰ߒߡߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߣߐ߫. ߘߍ߰ߡߎ߲ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߥߊ߬ߣߊ ߝߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߏߕߏ߬. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2296 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߛߏߘߌߦߊ߫ ߓߟߏߞߏߖߌ߫ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ
Posted by ߛߙߋ߬ߝߎ on 2015/4/15 20:20:00 (116 reads)

ߓߍ߯ ߞߊ߲߫ ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߓߟߏߞߏߖߌ߫ ߸ ߓߏߓߏߗߍ ߸ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߛߋ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߸ ߔߙߋߡߌߦߋ߫ ߘߊߡ. ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߛߏߘߌߦߊ߫ ߡߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ ߓߍ߯ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫߸ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߲߯، ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߞߘߐ߫، ߣߌ߲߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ߫ ߕߊ߲߬:ߺ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3556 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߆߆ ߣߊ߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߊ߲ߞߊ߲߫
Posted by ߣߍ߰ߝߙߋ߬ߟߊ on 2015/4/15 14:50:00 (30 reads)

ߦߏ߫ ߓߍ߯ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߜߏߟߏ߬ߝߌ߲ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬، ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ ߏ߬ ߞߏ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߝߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ "ߛߍ߲ߓߊ߫" ߛߍ߲ߓߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߕߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߡߐ߱ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߜߍߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫، ߦߏ߫: ߛߌ߯ߙߌ߲߫، ߞߘߏ߬ߛߊ߫، ߞߟߐ߬ߣߍ߲߫، ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫، ߘߎ߰ߕߌ߰ߟߊ߬ߓߊ߫، ߕߊߡߐ߯ߣߌ߲߫، ߡߊ߲߬ߖߊ߰ߠߊ߫ ߞߐ߬ߦߊߙߊ߲߫، ߡߊ߲߬ߖߊ߰ߠߊ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫، ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ߞߟߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫، ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߘߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߏ ߞߊ߲߬، ߊߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߊ߬ߕߌ߬، ߞߵߊ߬ ߥߙߎߞߌ߫، ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬، ߞߵߊ߬ ߟߊߣߐ߯ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߛߍ߫، ߊߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߫-ߛߊ߲߬ߓߍ߫.
ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߣߍ߰ߝߙߋ߬ߟߊ ߞߍߕߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫  

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߞߊ߲ߕߌ߫ ߞߘߐ ߘߊ߬ߘߌߛ ߓߘߊ߫ ߓߙߐߕߐ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2015/4/11 10:50:00 (233 reads)


ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߙߐߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߐ߫. (ߝߐߙߑߛ ߊߙߑߡߋ ߖߣߌߦߍߣ) ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߙߐߕߐߟߌ߫ ߛߓߍ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߥߜ߭ߊ߬ߘߎ߯ ߂߀߁߅ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀ ߠߋ߬ ߡߊ߬. ߛߓߍ ߣߌ߲߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߒ߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߊ߯ߘߐ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߴ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1703 bytes more | Comments?
ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ : ߔߏߔߏ
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2015/4/10 20:20:00 (34 reads)


ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲ߠߌ ߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߲ ߟߐ߬ ߔߏߔߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߬߸ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߝߌߟߊ߬ߡߊ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߛߓߊ߬ߡߊ، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߛߓߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߘߌߡߊ߲-ߜߏߡߊ߲ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬، ߓߊߏ߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߊ߲ ߝߍ߬ ߡߏߕߌ߬ ߦߊ߲߬. ߓߌ߬ ߄-߁߀-߂߀߁߅ ߠߌ߫ ߡߊ߬: ߔߏߔߏ ߛߋ߲߬ߛߓߊ߬ߡߊ ߢߌ߲߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߊߡߌ߲ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߣߙߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߲߬ߘߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߔߋߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ ߡߊߜߍ߲߫ ߝߊ߲ߞߊߢߊ߲߫ ߥߊ߫ ߓߋ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߌߘߌ߲ߎ߲߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߏߞߌ߫. ߒߠߊߜߍ ߞߊߓߌߣߍ ߖߊ߬ߣߍ߬ ߓߟߏ߬ ߡߏߕߌ߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߤߊߝߊ߯ߙ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/4/25 7:10:00 (17 reads)

ߓߌߟߏ߲߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬، ߞߐ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߂߃/ ߂߀߁߅، ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߡߺߎߜ߭ߺߊߣߌ߫ ߡߺߍ߲ ߦߋ߫ ߤߊ߯ߝ߭ߊ߯ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߗߋߝߊ ߘߌ߫، ߏ߬ ߣߌ߫ ߖߺߊ߯ߺߓߘߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߝߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߘߊߦߍ߬ߟߍ߫ ߉ߙߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ، ߜߊ߬ߙߊ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߊߦߍ߬ߟߍ߬ ߟߊ߫، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2505 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߍߙ ߤߊߛ߭ ߘߋ ߔߋ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߡߊ߬ߜ߭ߊ߲߬ on 2015/4/22 20:00:00 (57 reads)

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߙߎߞߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫  RHDP ( ߍߙ ߤߊߛ߭ ߘߋ ߔߋ) ߏߝߏߦߌ߬ߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߓߍ߯ߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ( ߏ.ߟ.ߓ.ߖ) ߣߌ߫ ߊ߬ߙߌ߫ ߞߏ߬ߣߊ߫ ߓߋ߬ߘߌߦߋ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫، ߓߊ߸ߞߙߎߞߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߬ ߠߋ߫  ߝߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫  (ߍߙ ߤߊߛ߭ ߘߋ ߔߋ) ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ : PDCI (ߔߋ ߘߋ ߛߋ ߌ) ߣߌ߫ (ߍߙ ߘߋ ߍߙ) RDR ߣߌ߫ ( ߎ߳.ߘߋ ߔߋ.ߛߋ. ߌ) UDPCI  ߊ߬ ߣߌ߫... ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1891 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߐ߰ ߕߙߐߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߙߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/4/22 14:30:00 (66 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߒߞߏ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߐ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߛߐ߰ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬، ߞߏ߲ߞߏߘߺߌ߬ߺߓߌ ߕߟߋ߬ ߂߂/ ߂߀߁߅، ߣߊߟߌߺߡߺߎ߲߫ ߛߺߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߬ߺߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߺߞߙߐ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߺߣߍ߫ ߣߺߌ߫ ߞߺߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߺߌ߬ߺߕߺߋ ߟߺߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߺߐ߲߬ߛߏ ߞߣߐ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߫ ߞߵߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬،

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3703 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߋߖ߭ߌߔߑߕ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߘߐ ߡߐߙߑߛߌ ߓߘߊ߫ ߞߕߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/4/22 7:50:00 (52 reads)

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߓߐ߫، ߋߖ߭ߌߔߑߕ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߡߏߤߊߡߍߘ ߡߐߙߑߛߌ ߞߕߌ ߦߴߌ ߘߺߺߐ߫ ߋߖ߭ߌߔߑߕ ߞߕߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߋߖ߭ߌߔߑߕ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߞߕߌ߫ ߞߎ߬ߺߣߎ߲߬ ߞߺߐ߬ߺߟߺߏ߲߫ ߡߺߺߊ߬، ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߺߓߌ ߕߟߺߋ߬ ߂߁/ ߂߀߁߅، ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߲߫ ߛߊ߲߬ ߂߀ ߥߛߎ߫ ߟߊߘߏ߲ ߠߊ߫، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1815 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߤߊߝ߭ߊ߯ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߍߙߊߓߏ߲ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/4/21 12:10:00 (36 reads)

ߓߌ߬ ߞߐ߬ߟߏ߫/ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߂߁/߂߀߁߅، ߒߞߏ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߤߊߝߊ߭ߊߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߍߙߊߓߏ߲ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߯، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߟߍߙߊߓߏ߲ ߡߞߊߓߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߍߙߊߓߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫، ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߬ߛߙߋ߫ ߃߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߣߐ߫، ߌ ߘߴߌ ߡߙߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߕߐ߭ ߝߋ߲-ߝߋ߲߫ ߡߊ߫، ߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߘߊߞߘߐߟߊ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐߜߍ߫، ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߓߟߏ߫، ߤߊߝߊ߭ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߓߐߛߑߕߐ߲ ߛߏ ߞߣߐ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߘߍߓߘߍߟߌߟߊ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߟߐ߲ߓߊ߮
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/4/21 7:50:00 (52 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲  ߢߣߊߕߊߟߌ ߓߊ߯  ߟߐ߯ߟߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫  ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߖߙߐ߬߸ ߞߌ߲߬ߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ߫ ߕߙߐߦߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߊ߬ ߕߐ߭ ߓߍ߯  ߘߌ߫߸ ߓߊ߲߬ߓߋߕߏ߬. ߞߏߖߊ߬. ߊ߲ߓߘߎߟߊ߯ߦߌ߬. ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߙߐߦߊ߫  ߥߙߊ߫ ߓߍ߯  ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߔߊߞߌߛߦߊ ߓߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߓߊ߫  ߟߊߝߟߌ ߣߌ߫ ߝߎ߲ߞߎ߲߫ ߘߊ߫  ߞߊߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߸ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߞߎ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߕߌ߯  ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫  ߕߐ߫ ߂߀߁߅ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2295 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߒߞߏ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊߡߋߙߞߌ߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/4/19 12:40:00 (117 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊߡߋߙߞߌ߬، ߛߟߊߕߌ߮ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߒߞߏ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߞߌ߬ ߤߊߝ߭ߊ߯ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߜߊߙߊ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬،

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5351 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߏߟߏ߲ ߡߐ߰ߓߊ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌ߫ ߓߌ߬
 Posted by ߓߙߋߕߋ on 2015/4/18 12:30:00 (82 reads)

ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߍ߬ߞߙߎ߫ ߁߁ ߡߊߞߟߌ߫ ߓߌ߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߂߀߁߅ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߈ ߡߊ߬ ߁߅ߙߋ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ (ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ) ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߊߞߎߘߦߊߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߢߊߞߎߘߦߊߞߏ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2175 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߓߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
 Posted by ߓߙߋߕߋ on 2015/4/18 6:30:00 (62 reads)

ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ (ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߕߊ߲ߓߊ) ߓߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߘߊ ߟߊ߫߸  ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌ߰ߦߘߊ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߕߊߣߋߙߌ ߢߝߊߟߋ߲ߡߊ ߘߐ߫ ߖߌ߲ߓߦߊ߫ ߕߊ߲ߜߊ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬߸ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫، ߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߲߬ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߲ߓߦߊ߫ ߕߊߣߋߙߌ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߝߌߘߍߟ ߞߊߛߑߕߙߏ߫ ߛߌߟߓߊ ߘߟߊ߫ ߜߐߞߎ߫، ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߝߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫،.. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2019 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߊߡߋߙߌߞ
 Posted by ߓߙߋߕߋ on 2015/4/17 16:40:00 (89 reads)

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߏ߬ߟߏ߫ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ ߡߞߊߛߊ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߕߊ߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߂߀߁߅ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߈ ߡߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߂ߙߋ߲ ߃߀ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߊ߲߬-ߊ-ߛߊ߲߬߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߜߊ߬ߙߊ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߤߊߝ߭ߊ߯ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߕߐ߲߭ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߜߙߊ߬ ߝߏ߮ ߟߝߊ߫ ߛߊߙߏ߲߬ ߓߊߏ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߕߘߍ߬ ߈߸ ߊ߬ߟߎ ߦߙߌߞߊ ߕߘߍ߬ ߃߀. ߒ߬ߓߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬߸ ߡߐ߰ ߄ ߠߋ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߐ߰ ߁߅߀ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4526 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߞߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߐ߱ ߓߟߏߞߊ߲ ߞߊ߲߬
 Posted by ߛߌ߬ߡߊ߬ߜ߭ߊ߲߬ on 2015/4/16 8:00:00 (142 reads)

ߞߏߟߊߘߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߜߊߙߊ߲ߜߊߙߊ߲߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߠߞߊ ߘߏ߫ ߡߙߌߦߊ ߦߌ߬ߘߊߞߊ߬߸ ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߌ ߓߟߏ ߟߊ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߊ߲߬ߣߊ߬ߥߟߊ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߌ ߓߟߏߞߊ߲ ߞߊ߲߬. ߦߋߟߋ߲߫ ߥߏ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫، ߏ߬ ߦߋߟߋ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߓߟߏߞߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߊ߬ߣߊ߲߬ߥߟߊ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߓߍ߯ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ﴿ߊ߲ߘߙߏߦߌߘߑߟߞߊ﴾ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߛߋ߲ߞߏߟߊߘߐߦߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߕߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߞߎߡߊߕߍ߫ ߊ߬ ߞߟߌߟߌ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1830 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߛߐ߫ ߘߎ߰ ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫
Posted by ߛߙߋ߬ߝߎ on 2015/4/15 20:00:00 (49 reads)

߄/߁߂/߂߀߁߅ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߦߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫߸ߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߣߕߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߰ ߞߎߘߎ߲߫ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌ߲ߘߌ߲ߘߊ ߟߐ߬ ߏ߬ ߞߊ߲߬" ߡߌ߬ߛߙߌ" ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߕߙߊߥߟߋߗߍ ߓߘߊ߫ ߛߙߊߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ، ߞߊ߬ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߆߀ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߐ߬ ߞߊߡߊ߬، ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߃߀  ߒߞߏ ߕߊ،ߊ߬ ߕߐ߰ ߃߀߸ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ، ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߘߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߝߏߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߦߏ߫   ߛߟߊߕߌ߮ ߝߏߘߋߞߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ، ߟߊ߰ߖߌ߬ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߌ߫ ߛߥߊ߬ߣߍ߫ ، ߒߞߏ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߙߌ߬ߝߎ߫ ، ߢߊߣߌߡߊ߲ߖߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫،ߒ.ߢ.ߦ.ߘ  ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ، ߞߌ߬ߞߏ߫ ߞߙߊ߬ߞߘߐ߫ ߟߊ߬ߡߌߣ ߞߋߕߊ߬ ، ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߞߊ߬ߓߊ߫ ، ߟ. ߞ. ߝ. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߖߍ߲ߛߍ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4162 bytes more | Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߕߊ ߟߋ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߞߎ߲߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
Posted by ߛߙߋ߬ߝߎ on 2015/4/12 17:40:00 (26 reads)

ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߓߊߞߏߓߊ߫ ߘߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫. ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߏ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߎ߲߫، ߊ߬ ߛߏ ߖߘߌߥߊߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߏ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߊ ߟߋ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߄߲/߁߁/߂߀߁߅. ߞߊ߬ ߓߏ߲߫ ߈߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߫ ߸ ߓߟߏߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߓߊ߰ߙߊ߬ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߖߙߍ߬ ߘߊ߫ ߝߋߎ߫ ߓߊ߬ߙߌ߬߸ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߐ߫ ߕߏߞߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߖߛߎ߬ߞߊߛߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯߸ ߄߲/߁߂/߂߀߁߅. ߌ ߞߘߐ߫ ߕߊ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߕߎ߲߯ ߸ ߁߂ ߙߋ߲ ߥߊߕߌ ߞߊ߬ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߕߎ߲߯. ߏ߬ ߞߍ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߛߎߓߊ߮ ߘߌ߫.ߛߎߟߋߡߊߣ ߖߊߟߏ߫߸ ߘߎ߲ߓߎ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫. ߞߊ߬ߙߊ߬ߝߊ ߡߎߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߎ߲ߓߎ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮،ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߓߟߏ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߛߍ߯ߞߟߐ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2015/4/11 10:00:00 (91 reads)


ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߣߌ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫. ߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߡߐ߰ ߣߝߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫: ߢ:ߖߐ ߦߴ ߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߌ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߝߌ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߬ ߠߊ߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫߸ ߌ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߌ߬ ߖ:ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߒ ߢߍ߫. ߒߠߋ ߕߐ߯ ߟߊ߬ ߓߊ߲߬ߖߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߓߊߓߌߟߊ߫. ߒ ߧߋ߫ ߒߞߏ ߛߊ߬ߝߌߣߊ ߡߍ߲ ߟߊߘߊ߲߫ ߣߌ߲߬߸ ߒ ߣߌ߬ ߒߞߏ ߥߊߟߌߝߦߊ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߋ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߣߝߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋߕߐ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3055 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߡߙߊ߬ߟߌ ߝߙߋߞߋ ߤߊߞߟߌߟߊ
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2015/4/10 15:40:00 (70 reads)


ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߡߍ߲ ߞߎߡߊ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯،... ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߊ߲ߠߎ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߠߋ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߎߡߊ ߞߐ߫، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߝߋߎ߫߹ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߥߊߟߋ ߞߊ߲߬ ߊ߲ ߝߊ߬ ߞߣߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߟߊߒߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬: ߞߊ߬ ߊ߲ ߘߐߛߌߟߊ߲߫ ߘߐ߱ ߢߍ߫߸ ߡߐ߱ ߘߏ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌ ߖߘߍ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߌ ߓߊ߫ ߘߐ߱ ߏ߬ ߡߊߜߙߏ߬ ߌ ߞߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߟߴߌ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲߬ ߝߟߐ ߟߊ߫، ߊ߲ ߛߌߟߊ߲ ߞߐ ߏ߬ ߢߍ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߤߊߥߎߖߍ߫ ߖߟߎ ߟߎ߫ ߘߏ߲߭ ߘߌ߫ ߊ߲ ߠߊ߫߸ ߖߎ߬ߟߎ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߘߊߓߐ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ߬ ߞߊߡߊ߬. ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫: ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߬. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3717 bytes more | Comments?
(1) 2 3 4 ... 102 »

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

Kanjamadi ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

13 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 13

more...

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

   ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ  

 ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ  

 ߘߐ߬ߛߙߋ *  

 ߛߐ߬ߛߙߋ߬ ߟߊ߬ߦߟߍ *  

 ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ  

 ߒ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ *

 ߛߘߊߡߊ  *

ߝߟߍߣߍ߲ߓߊ  *

 ߕߐ߲ߛߐ߲  

ߒ ߠߊ߫ ߕߐ߲ߛߐ߲   *

ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߊߦߟߍ   *

 ߞߍߞߎߘߊ  

ߞߎߡߘߊ  *

 ߞߍߞߎߘߊ߫ ߟߊߦߟߍ   *

ߛߊ߲ߘߐ߫ ߛߙߊ ߟߎ߬  *

 ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߗߋߛߓߍ  

ߞߐߕߐ߯ߘߐߛߙߋ ߟߊߓߊ߯ߙߊ  

ߘߏߝߙߍߕߍ߫ ߘߊߦߟߍ  *

 ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲   *

ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ߝߊߟߋ߲     *

ߦߋߕߊߡߍ߲ߕߊ  

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬   *

ߢߌߣߌ߲ YouTube   *

ߓߟߏߟߊ߫ ߟߊߘߏ߲ߠߌ߲   *

ߡߊ߬ߘߍߡߍ߲ ߦߋߕߊߡߍ߲ߕߊ ߡߊ߬   *

 ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ  

ߛߊ߲߬ߥߟߊ  

ߓߟߐߟߐߟߐ߯ߝߍ  

 ߒ ߠߊ߫ ߘߊߕߐߡߦߊ   *

 ߟߊߛߋߢߊߥߙߍ  

 ߞߐߕߐ߯ ߟߊߘߏ߲   *

ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߟߊ߬ߘߏ߲  *

 ߟߊߓߊ߯ߙߟߌ߫ ߞߍߦߙߐ  *

 ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߙߍߘߍ   *

ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߊߓߊ߯ߙߊ

ߞߍߦߙߐߝߍ  

 

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

kourousaba.com

kanjamadi.com

nkoinstitute.com

kurukanfuka.net

fasso.org

nkoerpe.com

nkomanden.com

nkodumbu.com

nkodico.org

ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫

ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߟߍߙߘߊ *

ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲ *

ߦߋߟߋ߲ *

ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߐߙߋ*
ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߞߐߡ *
ߖߌ߬ߣߍ߫ *
ߞߊ߲ߞߊ߫ *
ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ*

ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲ *

ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߞߊ߲ߥߙߍߡߊ *

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ