ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

18 user(s) are online (3 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 18

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthOct 2016Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

SebenbgeI

N'koWrite

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


(1) 2 3 4 ... 269 »
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߞߐ߲ߜ߭ߙߍߛ" ߞߍ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ "ߒߕߍߝߊ߲ߞߊ" ߞߊߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸
 Posted by diane on 2016/9/29 7:10:00 (66 reads)

ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߊߙߊ߯ߞ ߏߓߊ߯ߡߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߏ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߓߏ߲ "ߞߐ߲ߜ߭ߙߍߛ" ߞߍ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ "ߒߕߍߝߊ߲ߞߊ = ߝ߭ߋߕߏ" ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߲߬ ߞߊߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ "ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬"، ߤߊ߲߫߸ ߢߣߊߕߊߟߌ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߖߘߐ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߞߎ߬ߓߐߣߍ߲ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬߸ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߞߟߊ߬ߡߦߊ߬ߟߌ߬ߘߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ "ߛߌ.ߊߦ.ߋ" ߓߘߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߯ߙߌ ߟߊ߫߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4603 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߞߊ ߓߊߕߍ߫
 Posted by diane on 2016/9/24 16:20:00 (72 reads)

ߞߎߣߎ߲߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ (ߖߎߡߊ) ߡߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ /߂߃/ ߞ.ߜ.߇߈߁ - ߂߀߁߆߸ ߓߊߕߍ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߞߵߊ߬ ߞߙߎߝߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߊ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߥߟߏߛߟߎ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߏ߫ ߘߊߦߟߍߟߌ ߢߊ߬ߢߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߓߊߕߍߞߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊߒߞߋ ߓߍ߯ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫، ߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߍ߰ߝߙߋ߬ߟߊ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2994 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2016/9/24 9:50:00 (132 reads)

ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊߙߌߟߏ߲ (ߟߊ߬ߤߊߘߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ) ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߅/߇߈߁/߂߀߁߆ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀ߙߋ߲߀߀߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߄ߙߋ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߎ߬ߘߎߜߟߍ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬، .. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬،

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2211 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߛߊ߲߬ߞߟߊ߬ߕߋ߸ ߊߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߕߊ߯ߓߊ߮ ߟߊ߫
 Posted by ߛߙߋ߬ߝߎ on 2016/9/21 17:40:00 (59 reads)

ߛߦߊ߬ߝߏ: ߛߟߊߕߌ߯ ߞߊ߬ߙߌ߲߬ߞߊ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߎߡߙߊߞߐߓߊ߫߸ ߏ߬ ߡߛߏ߬ ߂߲ ߤߎߡߎ߲߬ ߡߊ߰ߛߎ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߯ߙߌ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߛߎ ߃ ߙߋ߲ ߄߅ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߈-߂߀߁߆߸ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ ߛߎߘߎ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߂߃ ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߛߊߙߌ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߛߊߟߌߝߣߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߞߐߘߐ߬ ߛߎߡߙߊߞߐߓߊ߫߸ ߊ߲ ߠߊߡߛߏ ߞߣߐߡߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬، ߞߣߐ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ ߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߕߊߓߊ߮ ߞߊ߬ ߞߣߐߢߊ ߄ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߂ ߟߋ߬ ߓߊߟߏߘߐ߫ ߕߋ߲߬߸ߏ߬ ߂ ߓߍ߯ ߗߍ߭ ߟߋ ߘߌ߫...  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3269 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߥߊߟߢߌߡߊ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߛߏ߫߸ ߢߐ߲߯ ߛߏ߫߸ ߛߏ߲߭ ߓߘߊ߫ ߥߊ߫ ߌ ߗߍ ߘߌ߫
 Posted by diane on 2016/9/21 7:10:00 (134 reads)

ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߞ.ߜ. ߞߐ߫ / ߇߈߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬߸ ߘߎߢߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߦߋ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߡߐ߰ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߞߙߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߓߐ߫ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫߸ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߯ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߓߟߏ߫.
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߒߞߏߟߊ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ ߣߴߊ߬ ߥߎߙߊ߲ߖߊ߲ ߞߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߘߏ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߣߐ߬ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߛߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߡߞߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߞߏߞߋߟߋ߲ߡߦߊ ߖߌ߲߬ߓߊ߲ ߞߘߐ߫، ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3969 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߝߟߐ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߛߌ߫
 Posted by diane on 2016/9/20 15:50:00 (196 reads)

ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߥߊߟߌߞߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊߟߌ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌ ߞߐ߫ ߁߉߄߉ ߟߊ߫߸ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲. ߛߌߛߍ߲߬ ߛߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߓߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߡߊ߬ߞߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߎ߰ ߞߣߐ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߘߎ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫،  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5605 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߘߐ ߕߎ߬ߡߊ
Posted by ߓߙߋߕߋ߂ on 2016/9/16 10:10:00 (28 reads)

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߘߐ ߕߎ߬ߡߊ:
ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬، ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߓߊߛߌ߫ ߞߌߛߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߍ߰ߙߋ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍߡߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߌߣߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߕߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߓߊߛߌ ߝߍ߬، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߌ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߤߊ߲߫. ߊ߲ ߧߋ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ ߕߋ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߲ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߦߟߌ߫ ߓߌߟߊߟߌ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߹߹
ߦߙߊ߬ߞߎߘߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߍ߬ߙߍ ߞߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫
 Posted by ߛߙߋ߬ߝߎ on 2016/9/11 11:30:00 (84 reads)

ߛߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߟߌ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߦߙߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫،ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߟߞߝ ߣߐ߬ ߓߏ߬ߧߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߠߋ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߦߋ߫،ߊ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߝߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߙߌߝߊ ߘߌ߫ ߒ ߠߊ߫،ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ߦߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߄ߠߊ߬ߞߊ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ (ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫) ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߏ߬ߡߊ߫ ߕߌ߰ߓߙߌ߫ ߟߋߒ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ߬، ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1968 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߘߟߊߞߊ ߘߐ߫
 Posted by diane on 2016/9/24 16:30:00 (83 reads)

ߓߌߛߑߡߌ߫ ߊ.ߟߟߊ߯ߤߌ߫ ߊ.ߚߊ߬ߤ߭ߑߡߊ߯ߣߌ߫ ߊ.ߚߊ߬ߤ߭ߌ߯ߡߌ߫
ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.
ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߛߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߞߍ߫ ߊ߲ ߛߟߊ߬ߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫،..
ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߟߎ߬ / ߊ߲ ߝߊ߬ ߣߴߊ߲ ߣߊ߫ ߟߎ߫، ߘߎ߰ ߓߛߍ ߣߌ߲߬ ߛߏߕߌ߯ ߗߍߡߐ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߘߋ߲߬ ߓߘߍ ߟߎ߬، ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߘߟߊߞߊ ߣߌ߲߬ ߣߊ߬ߓߊ߰ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߛߏ ߣߌ߲߬ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ߬ ߞߎ߲ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߬، ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߘߍ߫. ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 10306 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߏ߬ߟߏ
 Posted by diane on 2016/9/24 16:00:00 (160 reads)

ߒ ߠߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߒߞߏ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫߸ ߞߎ߲߬ߢߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߣߎ߯ߤߊ߲߫ ߛߊ߬ߣߜ߭ߏ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߛߊ߬ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߒ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߊߘߡߊ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀߀߀ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߞߊ߫ ߒ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߞߊߡߊ߬߸ ߓߊ ߏ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߛߏ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߦߌߟ߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2672 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫
Posted by ߖߊ߬ߙߊ on 2016/9/22 15:50:00 (87 reads)

ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߏߕߌ߯ ߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߂߀߁߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߄ ߡߊ߬ ߞߟߎ߬ߓߊ߬ ߞߎߓߋ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎߓߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߡߐ߯ߦߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߧߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲߬ ߁߃ ߡߊ߬. ߞߏߕߌ߯ ߟߊߘߍ ߏ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߡߛߏ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߫ ߖߊ߬ߦߌ߬ߕߋ߫ ߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߒߖߊߦߌ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 21559 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2016/9/21 11:30:00 (22 reads)

ߖߐ ߦߋ߫ ߗߍߦߙߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߞߐ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߏߟߌ߫ ߦߋ߫ ߛߋߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߤߊ߬ߞߍߕߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߡߊߛߋ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߘߏ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߸ ߊ߲ ߞߍߓߊߟߌߦߊ ߘߐ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߬߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫  ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߘߌ߬ ߸ߝߏ߬ߟߌ߬ ߓߊߟߌߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒߘߐ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ ߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߢߊߘߌߡߌ߲߫ ߘߌ߬߸ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߒ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߬ ߸ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬ ߸ ߊ߲ ߛߋߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫  ߸ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ߫ ߟߊ߬ ߸ ߒߝߊ߬ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲߫ ߖߊ߬ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߛߊߥߛߊ߫ ߘߌ߬߸ ߓߊߏ߬ ߛߓߍߘߊ߮ ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ ߣߍ߲߫ ߣߋ߬ ߞߏߛߓߍ߫߹ ߢߊߘߌߡߌ߲߫ ߏ߬ ߝߌߛߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߓߍߘߊ߮ ߞߎߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊ ߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߒ ߝߊ߲߬ߓߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ ߟߍߙߘߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߎߡߊ ߓߍ߲߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߌ߬߸ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߊߙߌߞߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߒߝߊ߬ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲߫ ߖߊ߬ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߒߡߊ߬ߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߒߡߊ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ (ߒߕߍߟߞߊ ߛ߭ߌߊ) ߟߎ߬ ߞߏߝߐ ߞߝߊ߫ ߘߌ߬ ߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߬ ߸ߞߏ ߊ߲ ߢߴߊ߬ ߝߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߊ߬ ߞߴߊ߬ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߘߏ߯߸ߞߊ߬ ߛߓߍߦߟߊ߫ ߟߎ߬ ߝߏ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߒߢߣߊ߬ ߸ ߛߊߟߌߘߐߕߊ߯ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߫ ߟߋ߬߸ ߒߠߊߜߍ߫ ߞߊߓߌߣߍ߫ ߖߊ߬ߣߍ߬ ߓߟߏ߬ ߡߏߕߌ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߛߘߌ߬ߜߋ߲߫ ߠߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߫ ߘߐߜߍhttps://www.dropbox.com/s/hdg2gru0ex0j ... age%20Unicode%29.mp4?dl=0   .

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߕߊߦߋߘߎ߯ ߒߞߏ߫ ߘߏ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫
Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2016/9/21 6:10:00 (53 reads)

ߕߊߦߋߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫
ߒ ߛߍߥߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߊߡߊߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߣߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߕߊߦߋߘߎ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߦߊ߬ߞߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߙߎߞߊ߲߫ ߝߎߞߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߇߈߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߁ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߢߍ߫ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐߙߐ߲߫߹
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߕߊߦߋߘߎ߯ߞߊ߫ ߛߌ߯ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߟߏ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ ߓߊߏ߬ ߸ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ ߧߴߊ߬ ߕߊ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߡߙߌߦߊߟߐ߲ ߝߣߊ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3594 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߏߕߌ߯ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߡߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞ.ߜ. ߇߈߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ߋ߬ ߁ ߕߟ߄ ߡߊ߬
 Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2016/9/16 12:10:00 (143 reads)

ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߏߕߌ߯ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߡߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߝߎߞߊ ߜߊ߬ߙߊ ߇߈߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ߋ߬ ߁ ߕߟ߄ ߡߊ߬

ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߘߋ߬ߙߌ߲߬ߠߊ߬ ߕߐ߲ߛߌ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߲ ߧߋ߫ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߏߕߌ߯ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ "ߞߐߛߊߦ ߘߍ߬ ߡߣߌߛ߸ߕߙ" ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߛߊ߲߭ ߂߀߁߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߄ ߡߊ߬ ߸ ߕߐ߲ߓߟߏ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߌ߲ ߞߣߐߘߐ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲߬ ߁߃ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߦߊ߬ߟߌ ߘߌ߫. ߕߐ߲ߓߟߏ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߛߍߝߛߍ߫ ߥߛߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߋ ߝߍ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬.  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3054 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߛߊߟߌߡߊߝߏ
Posted by ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߞߐߣߍ߫ on 2016/9/12 12:51:28 (40 reads)
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ

ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߟߎ߬߸ ߊߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ ߺ ߛߊ߲߬ߓߍ߬߸ ߒߞߏߕߌ߯ߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߊ߲ߛߊߕߌ߯ߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߓߊߟߌߡߊߕߌ߯ߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߝߘߎߡߊߕߌ߯ߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߘߋ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊߟߊߡߊ߬ ߛߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߲ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߲ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ ߊ߲ ߞߍߕߊ ߣߴߊ߲ ߝߐߕߊ ߣߴߊ߲ ߦߋߕߊ ߣߴߊ߲ ߡߍ߲ߕߊ ߣߴߊ߲ ߡߙߌ߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߲ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒ ߺ ߓߍ ߺ ߒ ߺ ߘߌߦߊ߫ ߣߊߞߐ߫ ߞߣߐ߫ ߘߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߋ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߬߸ ߕߊ߲߬ߘߏ ߦߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 3 4 ... 269 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫