ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

16 user(s) are online (1 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 16

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthApr 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


« 1 (2) 3 4 5 ... 422 »
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ( ߞߏߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ) ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߏߛߑߞߎ߫ ߓߌ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/4/11 9:50:00 (146 reads)

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ( ߞߏߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ) ߙߍߞߑߛ ߕߍߙߑߛߐ߲߫ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߌ߬ߙߌߛߌ߫ ߓߌ߬ ߞߏ߲߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬/ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߁/߂߀߁߇߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߏߛߑߞߎ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߢߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߘߊ߯ ߘߐߝߏߘߏ߲ߞߏ ߡߊ߬ ߞߎ߬ߢߐ߲߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߌ߬ߙߌߛߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2217 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/4/10 6:50:00 (181 reads)

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߜߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬/ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉߸ ߦߴߏ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߟߊ߬ߘߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ߁߅ߙߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߖߊ߯ߓߊ ߂߀ߙߋ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.  ߊ߲ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߋ߲߬߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3343 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߘߊ߫ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/4/9 7:10:00 (168 reads)

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߘߊ߯ ߘߏ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߓߌߟߏ߲߫ ߛߎ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߎ߬ߛߊߜߍ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߆ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߇ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ ߟߊߥߟߌ߫ ߌ߬߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߌߞߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߛߎ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߊߟߐ߬ ߡߋߘߌߕߋߙߊߣߋ߫  ߓߊ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߛߌߦߊߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ . ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߌ߬ߙߌߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߓߐ߸ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ߟߌ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߘߐ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߊߡߊ߲ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߍ߫. ߐߛߑߕߙߊߟߌ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ߫ ߘߡߌߕߙߌ߫ ߡߍߘߑߡߋߘߍߝ߭ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫، ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߝߍ߭ ߟߊ߫ ߌ߬ߙߌߛߌ߫ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߕߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߟߍ ߘߐ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬߸ ߞߴߏ߬ ߕߘߍ߬ ߕߊ߯ߕߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߕߊߙߑߕߎ߳ߛ ߘߊ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߡߋߘߌߕߋߙߊߣߋ߫ ߝߍ߬߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߘߋߕߙߏߥߊߛ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߡߋߘߌߕߋߙߊߣߋ߫ ߦߋ߬ ߠߋ߬߸ ߞߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߘߊ߯ ߝߏߘߏ߲߫ ߕߡߊߤߐߞ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߅߉ ߟߊ߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߕߏߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߏ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߓߍߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߯ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߘߊߝߍ߬ ߢߊ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߘߐ߬ߡߊ߬ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߡߊ߬. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߕߎ߲߯: ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒ߬ߢߐ߰ߡߊ ߛߌߟߊ ߓߍ߯ ߕߍ߰ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߕߍ߫߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߜߘߌ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߊ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߕߊߙ.   ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ 

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߘߊ߯ ߘߏ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߓߌߟߏ߲߫ ߛߎ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߎ߬ߛߊߜߍ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߆ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߇ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ ߟߊߥߟߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߌߞߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߛߎ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߊߟߐ߬ ߡߋߘߌߕߋߙߊߣߋ߫  ߓߊ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߛߌߦߊߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 7656 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߒߞߏ-ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߄߈.߀߀߀ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/4/4 16:20:00 (485 reads)

 ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߞߎߘߊ ߜߌߙߌ߲ߘߌ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߢߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߬ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߛߓߍ߸ ߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߛߴߏ߬ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߫ ߓߊ߲ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߝߟߐߝߟߐ ߛߓߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߂߀.߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸  ߁߉߆߂ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߓߍߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4248 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߘߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊߞߟߌߟߌ ߓߟߏߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߆ ߞߣߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/31 16:20:00 (283 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߘߊ߫  ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊߞߟߌߟߌ ߓߟߏߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߆ ߞߣߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߘߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߟߊ߲ߒߞߎ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߣߴߊ߬  ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߝߐߕߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3049 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߜߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߣߎߦߐߙߞ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߞߎߣߎ߲߬
 Posted by diane on 2017/4/10 10:40:00 (320 reads)

ߞߎߣߎ߲߬ ߀߄߲/߀߉/߂߀߁߇߸ ߜߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߣߎߦߐߙߞ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ߓߍ߲ ߆߈߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߲ߘߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߡߐ߰ ߘߐߜߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߟߌߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߬ߛߏ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߓߘߊ ߛߊ߲߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4725 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߘߋ߲ߞߎߘߊߞߏ
 Posted by ߓߙߋߕߋ߂ on 2017/4/9 12:30:00 (54 reads)

ߘߋ߲ߞߎߘߊ:
ߊ߰ߛߐߍ߹߹ ߛߟߊߕߌ߯ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߟߊ߬ߡߌߣ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߖߐߟߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߃߲ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ﴿ ߛߊߘߊ߲߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ﴾߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߖߎߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߟߊߛߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߘߋ߲ߓߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2153 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߥߎ߬ߙߊ ߝߍ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/4/8 11:00:00 (180 reads)

ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߥߎ߬ߙߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߡߊ߬/ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉/ ߂߀߁߇߸  ߣߌ߫ ߣߌߦߐߑߙ ߜߊ߬ߙߊ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯ ߋߖ߭ߌߔߑߕ ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲ ߊߡߋߙߌߞߌ߬߸ ߝߏ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߕߊ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߞߍߣߍ߲߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ( ߖߌ߬ߣߍ߫ ) ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߊ߯ߣ ߠߊ߫ ߸ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߊ߯ߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߣߴߊ߬ ߂߂ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ ߡߊ߬/ ߂߀߁߇߸ ߣߌߦߐߙߑߞ ߜߊߙߊ ߘߌ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߡߊ߬/ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߣߌߦߐߑߞ ߁߅ߙߋ߲ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߃߀ ߟߊ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߂߀ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߋߙߎ߫߸ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߕߋ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߞߊ߬ ߖ߭ߎߡ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߦߋ߲߬ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.  

ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߥߎ߬ߙߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߡߊ߬/ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉/ ߂߀߁߇߸  ߣߌ߫ ߣߌߦߐߑߙ ߜߊ߬ߙߊ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯ ߋߖ߭ߌߔߑߕ ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬߸ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߢߍߡߐ߯ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ߸ ߣߊߟߌߡߎ߲߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߖߐ߲ߣ ߡߎߜ߭ߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߍ߲ߣ ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߞߐߟߑߡߊ߯ߣ ߘߏߣߊߟߑߘߛߐ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5926 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/4/1 20:50:00 (119 reads)

ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߂/ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߇ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀:߀߀ߙߋ߲߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߄ߙߋ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸  ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ  ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬  ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬  

 


 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2356 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߡߌߛߊ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߢߌߣߌ߲ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/30 9:10:00 (321 reads)

ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ( ߜߋ−ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ) ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߣߡߌߛߊߣߍ߲߫ ߡߎ߲߬ߠߴߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߥߙߎߞߌ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߦߋ߫߸ ߞߏ߬ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߞߴߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߍ߫߸ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߓߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߗߌߙߏ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߍ߲ߘߏߛߌߣ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5265 bytes more | Comments?
« 1 (2) 3 4 5 ... 422 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫