ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

36 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 36

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthMar 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


« 1 (2) 3 4 5 ... 419 »
ߟߐ߲ߞߏ : : ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߖߊߘߏߦߊ߫ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/8 15:00:00 (160 reads)

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߖߊߘߏߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߥߞߌߟߌߞߑߛ ߞߍߦߙߐ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫ ߟߊ߫߸ ߥߞߌߟߌߞߑߛ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯߸ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߖߊ߲߫ ߓߐ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߖߊߘߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3127 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߖ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߛߏߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/6 14:10:00 (331 reads)

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߖ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߛߏߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ( ߞߥߌߕ ) ߏ߬  ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߖߙߎߡߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߛߌ ߘߐ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߭ ߘߌ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߀߀ ߢߐ߲߰ ߓߐ߫.  ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߵߏ߬ ߟߊߕߌ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߬ߡߊ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߣߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߜߍ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐߜߍ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߝߊߘߌ ߘߐ߫ ߝߛߊߦߌ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߃߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫. ߖߌ߬ߦߊ߬ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߓߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ ߘߐ߫.  ߣߌ߲߬ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.  ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ 
ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߖ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߛߏߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ( ߞߥߌߕ ) ߏ߬  ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߖߙߎߡߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߛߌ ߘߐ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߭ ߘߌ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߀߀ ߢߐ߲߰ ߓߐ߫.  ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߵߏ߬ ߟߊߕߌ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2934 bytes more | 1 comment
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߡߐߦߌߝߋ߲߫ ߝߟߐ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߋ߲߬
Posted by ߣߍ߰ߝߙߋ߬ߟߊ on 2017/3/3 17:10:00 (25 reads)

ߖߐ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߟߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߡߏߦߌߝߋ߲߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߣߎ߲߬، ߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߋ߲߫ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ ߜߙߊ߬ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߕߊߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߐߣߊߞߙߌ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߘߏ߫ ߞߐ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ߬ߟߊ ߟߋ߬، ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߣߵߌ ߕߘߍ߬ ߌ ߓߘߊ ߸ ߦߴߏ߬ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߟߋ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬، ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬.   ߖߐ߲ߖߐ߲ ߓߟߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߛߏ߲߭ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߈߀ ߕߊ߬ ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߖߋߥߎ߲ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/2 14:20:00 (92 reads)

ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߍ߲߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆/߂߀߁߇߸ ߛߏ߲߭ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߖߋ߲ߥߎߘߊ ߘߏ߫ ߘߊ ߞߊߘߌ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ ߛߏ ߓߐߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߯ߡߎ߲ ߝߊ߲߭ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߈߀ ߣߌ߫ ߕߊ߬߸ ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯߸ ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋߣߍ߫ ߕߍ߫. ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߡߍ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߥߊߘߌ ߢߌ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߍ߰ߞߏ߲ߘߏ߫ ߂ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߛߏ߲߭ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߊ߬߬ ߘߊ ߞߊߘߌ ߛߎ ߀ߙߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߋ߫ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߵߊ߬ ߘߐ߫߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߓߏ߲߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߞߏ߲ߘߏ ߞߏߢߌ߲ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߵߏ߬ ߕߴߊ߬ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߫ ߟߊߛߌ߰ ߛߌ߬ߝߋ߲ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߣߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߘߋ߬߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߠߊߛߌ߰ ߊ߬ ߞߎ߬ߣߊ߬ ߦߋ߲߬߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߝߍ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊߘߌ ߡߍ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬.  ߛߏ߲߭ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߡߍ߲  ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߊߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߭ ߘߐ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߣߌ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߫ ߖߊ߲߬.   ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫
ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߍ߲߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆/߂߀߁߇߸ ߛߏ߲߭ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߖߋ߲ߥߎߘߊ ߘߏ߫ ߘߊ ߞߊߘߌ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ ߛߏ ߓߐߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߯ߡߎ߲ ߝߊ߲߭ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߈߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߕߊ߬߸ ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯߸ ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋߣߍ߫ ߕߍ߫. ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4016 bytes more | 1 comment
ߖߊ߯ߓߊߕߐߦߊ : ߛߊ߲ߝߍߙߍ߲ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/1 17:20:00 (56 reads)

ߛߊ߲ߝߍߙߍ߲ ߓߘߊ߫ ߖߌ߰ ߡߊ߬ߛߊ߲ߕߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߄ ߝߊ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫߸ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬/ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆/ ߂߀߁߇߸ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߛߏ ߡߍ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖ߭ߌߣߌߜ߭ߟߏߖ߭ߎ߫߸ ߣߴߏ߬ ߝߊߛߊߞߏߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߛߏ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ ߁߇ߙߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲ߖߌߓߊ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߢߐ߫ ߝߏߟߏ߲ߞߏ߲߬ߖߏ߲ ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߝߍߙߍ߲߫ ߕߡߊ ߖߌ߬߸ ߞߊ߬ ߓߏ߲߫ ߇ ߛߊ߲ߛߊ߬ߙߊ ߝߌߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬߸ ߖ߭ߣߌߜ߭ߟߏߖ߭ߎ߫ ߓߎ߰ߘߊ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߁߀ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߘߌ߫. 
ߛߊ߲ߝߍߙߍ߲ ߓߘߊ߫ ߖߌ߰ ߡߊ߬ߛߊ߲ߕߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߄ ߝߊ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫߸ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬/ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆/ ߂߀߁߇߸ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߛߏ ߡߍ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖ߭ߌߣߌߜ߭ߟߏߖ߭ߎ߫߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊߛߊ߲ߞߏߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߛߏ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ ߁߇ߙߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲ߖߌߓߊ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߢߐ߫ ߝߏߟߏ߲ߞߏ߲߬ߖߏ߲ ߸ ߞߊ߬  ߛߊ߲ߝߍߙߍ߲߫ ߕߡߊ ߖߌ߬߸ ߞߊ߬ ߓߏ߲߫ ߇ ߛߊ߲ߛߊ߬ߙߊ ߝߌߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬߸ ߖ߭ߣߌߜ߭ߟߏߖ߭ߎ߫ ߓߎ߰ߘߊ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߁߀ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߘߌ߫.  ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

ߞߊ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߄ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/6 15:50:00 (213 reads)

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߄ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ߸ ߏ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߎ߯ ߜߊߛߌ ߞߍ߫ ߊߟߑߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫  ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߕߊߡߌ߬ߣߍ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉/߂߀߁߇߸ ߡߐ߰ ߄ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߁- ߎߡߊ߯ߙ ߞߐ߲ߘߍ߫߸ ߂߲- ߊߡߙߊ߫ ߞߟߊߓߊ߲߫߸ ߃߲- ߊߓߎߙߊߦߌߡߊ߫ ߛߏߙߌ߬ ߛߌ߬ߟߊ߫߸ ߄߲- ߸ ߡߐ߰ ߄ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߣߍ߲߫ ߖߕ ߈߀߀߀߀߀  ߠߋ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߥߛߎߟߊߘߏ߲߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫߸ ߞߴߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߢߍ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߞߕߌߓߏ߲ߘߊ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߕߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߢߌ߬ߣߊߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߐ߲ߕߊ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߟߌߝߋ߲.   
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߄ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߕߌߓߏ߲ߘߊ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߎ߯ ߜߊߛߌ ߞߍ߫ ߊߟߑߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫  ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߕߊߡߌ߬ߣߍ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉/߂߀߁߇߸ ߡߐ߰ ߄ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߁- ߎߡߊ߯ߙ ߞߐ߲ߘߍ߫߸ ߂߲- ߊߡߙߊ߫ ߞߟߊߓߊ߲߫߸ ߃߲- ߌߓߎߙߊߦߌߡߊ߫ ߛߏߙߌ߬ ߛߌ߬ߟߊ߫߸ ߄߲-߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3338 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߐ߰ ߉߀߀ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/4 14:10:00 (151 reads)

ߌߕߊߟߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߡߐ߰ ߉߀߀ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߟߓߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߋߙߐߔߎ߬߸ ߦߙߌߞߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߁߅߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߖߌߘߐ߫ ߕߏߟߌ ߡߊ߬. ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߘߍ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߋߘߌߕߋߙߊߣߋ ߘߍ߬ߡߍ߬ߓߊ߮߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߥߎ߬ߙߊ߬ ߝߍ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߛߌߟ ߞߐ߰ߖߌ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߅߀߀ ߟߋ߬ ߘߍ߲߬ߡߍ߲߬ ߖߌߘߐ߫ ߕߏߟߌ ߡߊ߬߸ ߘߋߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߆߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߋߙߐߔߎ ߣߊ߰ߓߊ߯ ߁߄߃߀߀ ߟߋ߬ ߛߙߍߦߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߂߀߁߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߂߀߁߆ ߕߊ ߘߌ߫ %߅߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߂߀߁߅ ߘߌ߫ %߈߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߁߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߕߙߊߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߡߐ߰ ߄߄߀ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߢߌ߲߬ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ ߝߍ߬.    
ߌߕߊߟߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߡߐ߰ ߉߀߀ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߟߓߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߋߙߐߔߎ߬߸ ߦߙߌߞߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߁߅߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߖߌߘߐ߫ ߕߏߟߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3852 bytes more | 1 comment
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲߫ ߣߌ߫ ߓߊ ߥߎ߯ߙߌ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߞߊ߲߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/3 15:00:00 (151 reads)

ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲߫ ߣߌ߫ ߓߊ ߥߎ߯ߙߌ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߞߊ߲߬߸ ߎ߳-ߍߝ-ߘߋ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߣߐ߫߸ ߖ.ߡ.ߟ. ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߟߊ߭ߖߌ߬ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߲ߞߘߐߛߌ߮ ߦߋ߫ ߓߊ ߥߎ߫ߙߌ ߘߌ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߆ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2454 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߫ ߛߊ߬ߟߑߡߊߣ ߦߋ߫ ߓߐ߲ߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/2 6:20:00 (91 reads)

 

ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߛߊ߬ߟߑߡߊ߯ߣ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ ߡߐ߮ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߲߬ߘߊ߬ ߕߊ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߟߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߁߀߀߀ ߘߎ߰ߟߊ߫. ߞߎߣߎ߲߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߡߊ߬/ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ/߂߀߁߇߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߲߬ߘߊ ߕߊ߬ ߞߊ߯ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߁߅߀߀ ߟߋ߬߬ ߕߊ߯ߡߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߢߌ߲߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫  ߘߏ߬ߣߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߏ߬ߝߏ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߌߘߊ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߝߏ߫ ߦߋ߫ ߞߙߌߕߌ߫ ߄߆߀ ߘߐ߫߸ ߞߐ߬ߛߏ߫ ߡߞߊߓߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫: ﴿ ߡߍߙߑߛߋߘߍߛ ߟߌߡߏߖ߭ߌߣ ﴾߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫߸ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߫ ߘߊ߬ߟߑߡߊ߯ߣ ߛߋ߫ ߘߋ߫ ߖߊߞߊߙߑߕߊ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߣߴߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߕߐ߭ ߞߍ߫ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߕߌ߲ ߓߌߟߌ߫ ߞߊ߲߬߸ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬.  ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߞߏ߫ ߥߌߘߏߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߖߞߊߙߑߕߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߲ߘߊ߲ ߠߊ߫߸ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߝߊ߬ߡߊ߫ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߄߇ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬߸ ߏ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ߟߐ߬ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߁߅߀߀߸ ߞߏߕߌ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߦߙߌߞߊ߲ ߏ߬ ߘߐ߫.    ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ 
ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߛߊ߬ߟߑߡߊ߯ߣ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ ߡߐ߮ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߲߬ߘߊ߬ ߕߊ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߟߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߁߀߀߀ ߘߎ߰ߟߊ߫. ߞߎߣߎ߲߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߡߊ߬/ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ/߂߀߁߇߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߲߬ߘߊ ߕߊ߬ ߞߊ߯ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߁߅߀߀ ߟߋ߬߬ ߕߊ߯ߡߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߢߌ߲߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫  ߘߏ߬ߣߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߏ߬ߝߏ߲ ߘߐ߫߸   ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5076 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߘߌߣߊ߬ ߓߐ߲ߡߊߟߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/1 14:30:00 (70 reads)

ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘ ߡߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬߬߁߁ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߘߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋߙߌߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߊ߬ߘߊ߲ ߞߣߐ߫߸  ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ߖߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯  ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸  ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߲߭ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߏ߲߬ ߠߊ߫.߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߛߊ߬ߙߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߕߋ߬ߟߋ߬ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߋߟߌߖ߭ߋ߫ ߞߎߓߋ ߞߣߐ߫.߸ ߓߊߏ߬ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߕߏߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߤߏߟߊ߲ߘ ߝߍ߬߸  ߓߊ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߢߐ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ ߡߊ/ ߂߀߁߇ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫.    ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߘߌߣߊ߬ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘ ߡߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߘߊ߲ ߞߣߐ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4297 bytes more | Comments?
« 1 (2) 3 4 5 ... 419 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫