ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

19 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 19

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthJun 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


« 1 2 (3) 4 5 6 ... 427 »
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߟߍ߬ߡߐ߰ߘߊ ߓߘߊ߫ ߜ߭ߌߦߏߡ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߫ ߓߌ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/5/26 17:10:00 (146 reads)

ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߟߍ߬ߡߐ߰ߘߊ ߓߘߊ߫ ߜ߭ߌߦߏߡ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߫ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬/ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆/ ߂߀߁߇߸ ߜ߭ߌߦߏߡ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߛߊߣ ߘߙߊ߬ߡߊ߯ߣ ߥߕߊߙߊ߫ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߰ ߓߘߍߓߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߌߦߏߡ ߛߏ߯ߙߏ ߘߌ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2287 bytes more | 2 comments
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߘߍ߬ߝߊ߰ߛߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߏߘߏ߲ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߍߛߑߕߍ߯ߙ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/5/24 16:00:00 (117 reads)

ߖߘߍ߬ߝߊ߰ߛߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߏߘߏ߲ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߍߛߑߕߍ߯ߙ ߕߏߟߏ߲߫ ߦߙߐߓߊ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߞߎߣߊ߬ߛߌߣߌ߲߬ ߛߎ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߂߂ ߞߍ߫ ߛߎ߭ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߅߉ ߝߣߊ߫ ߖߐߞߌ߫ ߞߏߖߎ߮ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߣߌ߲߬߸ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߣߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3000 bytes more | 2 comments
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/5/23 13:10:00 (123 reads)

ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫:" ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߫ ߛߘߌ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫߸ ߛߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߏ߫ ߢߌ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߗߟߊ߫ ﴿ ߡߊ߬ߟߌ ﴾߸  ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߐߜߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2391 bytes more | 3 comments
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/5/19 18:00:00 (158 reads)

ߞߏ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߘߊ߫߸ ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 9335 bytes more | 2 comments
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߊ߬ߕߌ߰ ߡߙߎߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/5/17 17:20:00 (138 reads)

ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߊ߬ߕߌ߰ ߡߙߎߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬/ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߆/ ߂߀߁߇߸ ߓߊߏ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߡߙߎߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߐ߲ߘߐ߲ ߠߋ߬ ߛߙߊ߬߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߊߛߊߣ ߥߕߊߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌߣߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߥߊߘߌߞߏ ߏ߬ ߢߌߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߈߅߀߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3338 bytes more | 2 comments
ߣߊߡߎ߲ : ߞߊߙߏ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߌ߬ ߥߎ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/5/26 16:30:00 (101 reads)

ߞߊߙߏ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߌ߬ ߥߎ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊߡߎ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߊߓߘߎߟ ߞߊߙߌߡ ߖߎ߬ߓߊ߬ߕߍ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߛߎ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫/ ߘߕߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆/ ߂߀߁߇߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1732 bytes more | 2 comments
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߕߌߖߌ߫ ߢߌߣߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߘߎ߲߭ ߞߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/5/23 18:50:00 (183 reads)

ߕߌߖߌ߫ ߢߌߣߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߘߎ߲߭ ߞߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߊߖߌߞߏ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ﴿ ߏߣߊߔ ﴾ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲/ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁/ ߂߀߁߇߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1982 bytes more | 2 comments
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/5/21 22:20:00 (185 reads)

ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߡߍ߲ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫

 ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߁ ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߇، ߜߊ߬ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߁߄: ߁߃ ߣߌ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߛߐ߱ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߁߀:߁߃ߠߋ߬ ߡߊ߬، 
ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߛߓߍߘߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߙߍߘߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߢߣߊߓߊ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߟߐ߲߫، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ 
ߜߊ߬ߙߊ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߫ ߘߊ߲߭ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ: ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 46961 bytes more | 2 comments
ߒߞߏ : ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/5/19 8:50:00 (184 reads)

ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߭ ߞߊ߲߬ ߘߏ߯ߣߍ߲ߘߏ߯ߣߍ߲߫߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߛߊߟߊߕߌ߯ ߓߊߘߋ߲ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬߸ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ ߟߎ߫߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߤߊ߯ߝ߭ߊߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߞߏߝߌ ߊߣߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ ߝߌ߬ߟߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߟߎ߬߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߎߛߑߡߊߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߡߎߜ߭ߊߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐߡߊ߬߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ߞߏ߬ ߢߌߡߊ߫ ߜߊ߲߬ߛߋߊ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߦߊ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 18303 bytes more | 2 comments
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߍ߯ߣߍ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߡߊߦߌߟߊ ߞߎ߲ߓߊ߲ߞߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߍ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/5/16 4:00:00 (178 reads)

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߛߎ߰ߣߎ߲߬ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߣߴߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߮،ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊߦߑߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫(ߞߎ߲ߓߊ߲ߞߊ)ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬،ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߅/߂߀߁߇،ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߆ ߃ ߘߐ߫،ߞߙߊ߬ߡߐ߰ߞߍ ߣߌ߲߬ ߕߙߍ߬ ߒߞߏ ߞߙߊߡߐ߮ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߓߊߛߌߦߟߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ ߣߊߡߎ߲ ߛߘߊߟߊߟߌߟߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߉ ߟߋ߬ ߕߏ߫،ߗߍ߬ߡߊ߲߫߄ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬߅،ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߦߴߊ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߘߐߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫،ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߐ ߘߌ߬،ߞߵߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߲ ߕߊ߫ ߟߏ߲ ߧߍ߫. 
ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫. 
"ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߍ߯ߣߍ߫" ﴿ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߫ ﴾߸  ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߊ߲ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߣߴߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߮، ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߡߊߦߌߟߊ߫  ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߎ߲ߓߊ߲ߞߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲  ߡߊ߬، ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߅/߂߀߁߇߸ ߌߢߊߛߑߘߌߣ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ﴿ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ﴾ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߡߊߦߌߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߙߊߡߐ߮ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߓߊߛߌߦߟߊ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ﴿ ߞߊ߯ߙߊߕߋߞߊ ﴾ ߥߣߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ ߣߊߡߎ߲ ߛߘߊߟߊߟߌߟߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬
  

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4935 bytes more | 2 comments
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 427 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫