ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

7 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 7

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthJan 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 443 »
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/12/1 5:00:00 (68 reads)

ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߞߍߙߍ߲ߘߊ߫ ߡߊ߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߕߌߙߌ߲ ߞߊ߲߬߸ ߛߊ߫ ߛߊ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߒߞߏ ߞߍߙߍ߲ߘߊ ߢߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߛߘߊߟߊߟߌ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߒߞߏ ߞߍߙߍ߲ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߏ߬ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߣߌ߲߬. ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߞߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.
ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߝߊߣߍ߲
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/30 3:50:00 (377 reads)

ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߠߊߦߍ߬ߟߍ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫ ߦߊ߲߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߊ߲ ߡߴߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1615 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߋߡߊߣߎ߳ߍߟ ߡߊߞߙߐ߲߫ ߦߋ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/28 14:20:00 (175 reads)

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߋߡߊߣߎ߳ߍߟ ߡߊߞߙߐ߲߫ ߦߋ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߣߐ߫߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߋߡߊߣߎ߳ߍߟ ߡߊߞߙߐ߲߫ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߎ߲ߓߊ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬، ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߃ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߊ߫ ߥߜ߭ߊ߬ߘߎ߯ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߣߐ߫߸ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߡߊ߬߸ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈/߂߀߁߇߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4294 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߎߡߊߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/28 5:20:00 (95 reads)

ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߞߊ߬ߞߙߐ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߎߡߊߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߡߊ߬/ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈/߂߀߁߇߸ ߁߁ߙߋ߲ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߃߀ ߟߊ߫߸ ߖߊ߯ߓߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߟߋߞߟߋ ߢߌ߲߬ ߠߊߡߍ߲߫: http://www.rtgkoloma.com/radio/

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߐߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿ ߞߏߕߌ߮ ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ﴾
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/27 3:00:00 (221 reads)

ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߞߘߐߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߟߏ߲ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6894 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߘߍ ߣߴߊߙߊߓߎ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߌߢߐ߲߯ߡߊ
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2017/11/30 5:00:00 (136 reads)

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ (ߛߍ߲ߓߊ߫) ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߓߟߏߓߌߟߊߒߛߓߍߘߐ ߞߍ߫  ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄/߇߈߂ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߮ ߞߣߐߟߊ ߣߌ߫ ߞߏߞߏ ߞߣߐߟߊ ߓߍ߯ ߝߊ߫ ߕߍ߲߫߸ (ߛߍ߲ߓߊ߫) ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߞߊ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 25198 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߐ߰ߘߎ߮ ߞߏߙߋ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߝߏ߬ߦߌ߫ ߓߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߝߍ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/29 8:00:00 (205 reads)

ߞߐ߰ߘߎ߮ ߞߏߙߋ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߝߏ߬ߦߌ߫ ߓߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߝߏ߬ߦߌ߫ ߓߌ߬ ߖߍߎߙߍ߲ ߝߍ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬  

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2866 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߝߦ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߞߎߙߣߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ߞߐ߬ߦߌ߫ ߠߋ߬ ߂߀߁߇
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2017/11/28 12:20:00 (57 reads)

[ ߓߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߮: ߒߝߦ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߣߊߟߌ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߢߊ ߝߟߍ߫:

ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃/߇߈߂ ߒߝߦ ߟߊ߫ ߞߋߘߋ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋߞߎ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߌ߫ ،ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߕߓߌߟߌߞߏ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬߸ߖߕ ߃߅߀߀߀߀߀ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߞߏ ߘߊߞߘߐ߫،ߒ߬ߞߊ߬߸ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߬ ߖߐ߬ߣߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫،

ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߒߝߦ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߛߣߍߣߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߖߊ ߃ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߐ߲ߛߏ ߂ ߣߌ߫ ߓߍߣ ߁ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐߝߊߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߂߀߀ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫،ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߘߌ߫ ߝߟߘ ߓߊߛߌߦߘߊ ߟߊ߫،ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ ߛߌ߲߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߠߊ߫ ،ߛߌ߯ߙߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߄ ߠߝߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߍ߲߬ߕߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫،ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ (ߛߍ߲ߓߊ߫) ߓߘߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߦߏ߫ ߓߙߌ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫،ߒ߬ߞߊ߬ ߥߊߦߌߞߊ߫߸ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߛߎ ߂߀ߙߋ߲߸ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫،ߛߋ߫ ߞߍ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߫ ߂ ߁ߙߋ߲ ߠߊ߫،ߒ߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߘߊ ߟߊ߫ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫،ߛߋ ߞߍ ߜߍ߬ߛߍ߲߫ ߞߊ߲߬ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߞߊ߬ ߛߣߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫،ߝߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߸ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߍ߫߁ ߡߊ߬،ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߂߂ߙߋ߲ ߞߐ߫ ߘߐ߫،ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߊ߬ ߊߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߞߎ߬ ߞߘߐ߬ ߘߎ߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ (ߙߊ߬ߓߎ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߮ ߟߊ߯ߌߟߊ߫ ߌ߬ߟߊ߬ߟߊ߮) ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߢߎߡߊ߫ ߞߊ߬ ߟߏ߲ߘߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߛߞߎ߫ ߟߊ߫،ߣߛߌ߬ ߁ ߠߋ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߘߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫،ߝߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߘߊߡߎ߲ ߓߊ߲߸ ߛߎߘߐߓߊߘߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߂߃ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߏ߬  ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊߝߊߘߌ߲ߧߊ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߒߝߦ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߡߎߘߎ߬ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߓߟߏ߫،ߏ߬ ߞߐ߫ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߏ߯ ߌߛߎߡߊߌߟߊ߬ ߖߊ߰ߓߌ... ߛߎߘߐߓߊߘߏ ߓߊ߲ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߝߢߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߓߋߟߋ߲ߕߌ߮ ߡߊ߬ ߛߊ߫،ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫،ߞߣߍ ߓߐߣߍ߲ ߘߊ߯ߓߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߇ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߈ߙߋ߲ ߠߊ߫،߉ߙߋ߲ ߃߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫߸ߛߐ߰ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߝߏ߭ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߙߊ ߘߐ߫،ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߱ ߞߐ ߘߐ߫ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߓߟߏ߫،ߏ߬ ߓߊ߲߸ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߓߋߟߋ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߒ ߝ ߦ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߛߏߕߌ߮ ߕߐ߯ ߘߐ߫،ߏ߬ ߞߐ߫߸ߣߊ߲߬ߝߏ߮ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߘߊ ߟߊߞߊ߬ ߒ ߢ ߦ ߘ ߕߐ߯ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵ ߏ߬ ߟߊߘߤߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲،ߏ߬ ߞߐ߫߸ߒ ߝ ߦ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߛߟߊߕߌ߯ ߖߙߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߊ߫ ߢߊߘߊ߲ߘߐ߫ ߝߐ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߞߊ߲߬،ߒ ߝ ߦ ߝߘߏ߬ߓߊ߫ ߞߟߊߕߌ߮ ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߎߘߎ߬ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߭ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫،ߏ߬ ߓߊ߲߸ߛߊߓߎߢߎߡߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߘߐ߫،ߏ߬ ߞߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒ ߢ ߦ ߘ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ ߂߲ ߡߊ߲߱ߖߎ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫،ߏ߬ ߓߊ߲߸ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߘߍߞߙߎ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬(ߟߞߝ߸ߒߞߘ߸ߟߕߘ߸ߘߎ߲ߓߎ߸ߛߝߘ߸ߒߥߛߖ߸ߒߓߘ) ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߙߊ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߘߊ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߠߌ ߝߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߒ ߝ ߦ ߢߍ߫ (ߛߊ߰ߖߌ߬ ߁ ߣߌ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߡߊ߫ ߂߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߓߏ߬ߙߌߓߏ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫،ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߟߞߝ ߟߊ߫ ߖߕ ߄߀߀߀߀߀ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߠߌ ߞߊ߲߬،ߏ߬ ߓߊ߲ ߒ ߝ ߦ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߎ߰ߡߍ ߓߏ߬ߛߌߓߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߘߐߕߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߕߍ߫،ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߬ ߞߊߙߊ߲ ߓߊ߲ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߁߂ߙߋ߲ ߁߅ ߡߊ߬،ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊߓߎߢߎߡߊ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ߲߫ ߠߊߖߌ߯ ߥߊߘߌ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߓߍ߯ ߕߐ߯ ߘߐ߫،ߏ߬ ߓߊ߲ ߛߊ߰ߖߌ ߞߊ߲ ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߦߟߌߡߍ ߘߌ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߡߊ߬ ،ߏ߬ ߟߋ ߞߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߘߊߡߌߣߊ ߘߌ߫،ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߏ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߰ߞߊ ߞߋߕߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬،ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫،ߏ߬ ߞߐ߫ ߖߊ߰ߞߊ߬ ߡߏߙߌ ߛߊ߬ߙߋ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߣߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߞߘߐߞߍ،ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߊߡߙߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߛߊ߬ߙߌ،ߏ߬ ߞߐ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߰ߞߊ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߡߏߦߌ߫ ߓߏ߲،ߏ߬ ߞߐ߫ ߞ ߊߡߙߊ߫ ߛߊ߬ߙߋ،ߏ߬ ߞߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߊ߬ߙߋ،ߞ.ߣߊ߲߬ߝߏ߮ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߛߊ߬ߙߋ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߎߙߋ ߟߎ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߎ߬ ߢߊߛߌߝߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߞߊ߬ ߡߏߙߌ ߕߐ߯ߡߊ߲߫߸ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߠߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫،ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߛߋ߬ߘߊ߬ ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߕߘߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߊ߫ ߢߊ߲ߛߊ߲ߡߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߝߟߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߊߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߐ ߟߎ߬  ߛߌ߲ߞߐ߲ߡߌߘߊ ߸ߒ ߝ ߦ ߓߟߏ߫ ߇߈߂/߂߀߁߇،ߏ߬ ߓߊ߲ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߁߄ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ߖߊ߬ߡߊ ߞߊ߬ ߘߊߡߎߣߎ߲ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐߝߘߊߣߊ߲߫ ߡߎ߮ ߜߊ߬ߛߌ߬. 

ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߬ߠߊ ߟߎ߬:ߟ. ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫،ߞߏߢߊߕߌ߮ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߬،ߛߊ߬ߙߌߓߎ߫ ߞߋߕߊ߬،ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ 

ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬،ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ߞߊ ߟߎ߬، ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߒ ߝ ߦ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߜߍ߲߬ ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߋ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߋߝߊ߫ ߁߀.߀߀߀ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫ ߣߊ߫ ߛߐ߲ߞߐ߫ ߡߞߊߝߏ ߘߌ߫. 

ߒߝߦ ߛߋߞߎ߬ ߡߞߊߖߌ߫ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߔߊߔߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߐߓߌ ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫. 

ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߃ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒ ߝ ߦ ߞߐ߫. 

ߊ߲߬ߛߎߡߊ߯ߣ ߡߐ߰ߛߓߍ߫ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߬ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ 

ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߟߞߝ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߲ߞߊ߲߫

ߒߝߦ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߣߊߟߌ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߢߊ ߝߟߍ߫:ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃/߇߈߂ ߒߝߦ ߟߊ߫ ߞߋߘߋ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋߞߎ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬،ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߕߓߌߟߌߞߏ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬߸ߖߕ ߃߅߀߀߀߀߀ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߞߏ ߘߊߞߘߐ߫،ߒ߬ߞߊ߬߸ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߫ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߞߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߬ ߖߐ߬ߣߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫. 
ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߒߝߦ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߛߣߍߣߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߖߊ ߃ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߐ߲ߛߏ ߂ ߣߌ߫ ߓߍߣ ߁ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐߝߊߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߂߀߀ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫،ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߘߌ߫ ߝߟߘ ߓߊߛߌߦߘߊ ߟߊ߫،ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ ߛߌ߲߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߠߊ߫ ،ߛߌ߯ߙߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߄ ߠߝߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߍ߲߬ߕߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫،ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߓߘߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߦߏ߫ ߓߙߌ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫،ߒ߬ߞߊ߬ ߥߊߦߌߞߊ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߛߎ ߂߀ߙߋ߲߸ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫،ߛߋ߫ ߞߍ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߫ ߂ ߁߆ߙߋ߲ ߟߊ߫،ߒ߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫،ߛߋ ߞߍ ߜߍ߬ߛߍ߲߫ ߞߊ߲߬ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߞߊ߬ ߛߣߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫،ߝߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߸ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߍ߫ ߡߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߂߂ߙߋ߲ ߞߐ߫ ߘߐ߫،ߘߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߊ߬ ߊߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ ߘߎ߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ (ߙߊ߬ߓߎ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߮ ߟߊ߯ߌߟߊ߫ ߌ߬ߟߊ߬ߟߊ߮) ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߢߎߡߊ߫ ߞߊ߬ ߟߏ߲ߘߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߛߞߎ߫ ߟߊ߫،ߝߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߘߊߡߎ߲ ߓߊ߲ ߛߎߘߐߓߊߘߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߂߃ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߏ߬  ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊߝߊߘߌ߲ߧߊ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߒߝߦ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߡߎߘߎ߬ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߓߟߏ߫،ߏ߬ ߞߐ߫ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߏ߯ ߌߛߎߡߊߌߟߊ߬ ߖߊ߰ߓߌ... ߛߎߘߐߓߊߘߏ ߓߊ߲ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߝߢߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߓߋߟߋ߲ߕߌ߮ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫،ߞߣߍ ߓߐߣߍ߲ ߘߊ߯ߘߐ߫ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߇ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߈ߙߋ߲ ߠߊ߫،߉ߙߋ߲ ߃߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫߸ߛߐ߰ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߊ߬ ߊߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫߸ߛߐ߰ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߝߏ߭ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߙߊ ߘߐ߫

ߓߊߛߓߊ߬ߓߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߌ ߟߋ߬߸ߟߊ߬ߡߌߣ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫  ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߟߋ߬  ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߘߊߕߎ߲߯ ߟߊߓߋ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/27 9:00:00 (132 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊߟߊ߲߫ ߟߊߓߋ߫߸ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߟߋ߬ ߓߌ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߇ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2379 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߥߟߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߎߘߊ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߓߐ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/26 6:10:00 (53 reads)

ߓߎ߲ߓߎ߲ߝߍ߲߮ ߞߏߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫﴿ ߞߐ߲ߕߌߕߌߣߊ߲ߕߊ߲ߟ ߛߐߝߑߕ ﴾ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߢߌ߲߬ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߢߌ߲߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߥߟߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߎߘߊ ߢߌ߲߬ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 443 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫