ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

31 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 31

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߕߘߵߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲
Posted by ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߞߐ߲ߘߍ߫ on 2017/11/7 20:00:00 (198 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

 ߞߐ߬ߟߏ߲ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߀߇ /߂߀߁߇ ߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߬ ߸ߢߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫. ߞߏߕߌ߯ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߤߊߖߊ߬ ߎߡߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ߕߍ߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߊ߭ ߘߌ߫߸ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫، ߛߌߟߊ ߝߟߐߣߍ߲ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬ (ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫) ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫  ߖߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫، ߛߌߟߊ ߝߟߐߣߍ߲ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬ (ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫) ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߤߊ߲߯ ߘߎߥߊߞߐ߫ (ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫) ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ߕߍ ߘߌ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߛߌߟߊߞߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߝߟߐ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߍ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߕߍ ߘߐ߫ ،ߏ߬ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߞߐ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߬ ߛߏ ߞߐߞߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߡߊߝߎ߬ ߓߊ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߛߏ߫ ߘߊ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߞߓߊ߫ ߝߟߐ ߛߌ߰ ߞߊ߲߬ ߸ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߤߊߖߊ߬ ߎߡߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߐ߭ߟߌ߬ ߘߊ ߁߂ߙߋ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߏ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߛߍߥߊ ߣߌ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߋ߬ ߸ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߛߌߟߊ ߛߋ߫ ߕߐ߫ ߛߓߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߣߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫.     ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/2/22 15:20:00 - ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫
2018/2/22 14:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߞߎ߬ߘߊ߬ ߁ ߣߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߟߐ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫
2018/2/21 3:50:00 - ߞߟߍ߬ߡߐ߰ ߁ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
2018/2/20 11:50:00 - ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫.ߐߙߜ ߞߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߡߐ߰ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫
2018/2/19 14:50:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߘߊ " ߛߑߟߍߜ߭ " ߓߘߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎ߲߯
2018/2/17 20:20:00 - ߞߊ߬ߦߋ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲(ߝ.ߢ.ߕ) ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߂߲ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/2/16 15:20:00 - ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬
2018/2/9 3:10:00 - ߒߞߏ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߦߋ߫ ߢߊ߭ ߞߊ߲߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߢߍߥߟߊ ߞߣߐ߫
2018/2/8 7:00:00 - ߣߎߥ ߝ߭ߌߛߌߦߐ߲ ߗߊߙߑߕߊ߬ ߤߊߦ ߛߑߞߎߟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2018/2/7 8:00:00 - ߘߋߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߅ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߎߣߎ߲߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬