ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

39 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 39

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߕߘߵߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲
Posted by ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߞߐ߲ߘߍ߫ on 2017/11/7 20:00:00 (256 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

 ߞߐ߬ߟߏ߲ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߀߇ /߂߀߁߇ ߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߬ ߸ߢߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫. ߞߏߕߌ߯ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߤߊߖߊ߬ ߎߡߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ߕߍ߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߊ߭ ߘߌ߫߸ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫، ߛߌߟߊ ߝߟߐߣߍ߲ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬ (ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫) ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫  ߖߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫، ߛߌߟߊ ߝߟߐߣߍ߲ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬ (ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫) ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߤߊ߲߯ ߘߎߥߊߞߐ߫ (ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫) ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ߕߍ ߘߌ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߛߌߟߊߞߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߝߟߐ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߍ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߕߍ ߘߐ߫ ،ߏ߬ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߞߐ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߬ ߛߏ ߞߐߞߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߡߊߝߎ߬ ߓߊ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߛߏ߫ ߘߊ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߞߓߊ߫ ߝߟߐ ߛߌ߰ ߞߊ߲߬ ߸ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߤߊߖߊ߬ ߎߡߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߐ߭ߟߌ߬ ߘߊ ߁߂ߙߋ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߏ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߛߍߥߊ ߣߌ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߋ߬ ߸ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߛߌߟߊ ߛߋ߫ ߕߐ߫ ߛߓߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߣߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫.     ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/21 18:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬