ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

22 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 22

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߕߘߵߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲
Posted by ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߞߐ߲ߘߍ߫ on 2017/11/7 20:00:00 (134 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

 ߞߐ߬ߟߏ߲ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߀߇ /߂߀߁߇ ߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߬ ߸ߢߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫. ߞߏߕߌ߯ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߤߊߖߊ߬ ߎߡߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ߕߍ߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߊ߭ ߘߌ߫߸ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫، ߛߌߟߊ ߝߟߐߣߍ߲ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬ (ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫) ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫  ߖߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫، ߛߌߟߊ ߝߟߐߣߍ߲ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߫ ߟߋ߬ (ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫) ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߤߊ߲߯ ߘߎߥߊߞߐ߫ (ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫) ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ߕߍ ߘߌ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߛߌߟߊߞߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߝߟߐ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߍ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߕߍ ߘߐ߫ ،ߏ߬ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߞߐ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߬ ߛߏ ߞߐߞߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߡߊߝߎ߬ ߓߊ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߛߏ߫ ߘߊ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߞߓߊ߫ ߝߟߐ ߛߌ߰ ߞߊ߲߬ ߸ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߤߊߖߊ߬ ߎߡߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߐ߭ߟߌ߬ ߘߊ ߁߂ߙߋ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߏ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߛߍߥߊ ߣߌ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߋ߬ ߸ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߛߌߟߊ ߛߋ߫ ߕߐ߫ ߛߓߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߣߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫.     ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߊ߬ߙߊ߬ߝߋ߰ߟߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/11/24 9:30:00 - ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߙߏ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߙߏߝߏ ߛߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߢߐ߲ߦߋ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߡߊ߬
2017/11/24 8:20:00 - ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߕߘߍ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߘߌ߫
2017/11/24 3:20:00 - ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߏߦߋ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߎߘߊ ߘߌ߫ ߟߊߛߌ߰ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߡߊ߬
2017/11/22 14:30:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߲߬ߘߊ ߦߋ߫ ߞߙߌߞߍ ߘߐ߫.߸
2017/11/19 12:05:57 - ߞߍߞߎߘߊ
2017/11/19 10:50:00 - ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߊ߮ ߢߍߥߟߊ ߂߀߁߇ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2017/11/19 3:40:00 - ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߎߟߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߓߌ߫
2017/11/19 2:50:00 - ߡߐ߱ ߕߍ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߝߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߒ߬ߞߵߌ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬
2017/11/18 8:10:00 - ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߺߺߺߘߍ
2017/11/17 9:20:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߘߟߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߀ ߟߊ߬ߤߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬