ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember me



Lost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

37 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 37

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߣߎߥ ߝ߭ߌߛߌߦߐ߲ ߗߊߙߑߕߊ߬ ߤߊߦ ߛߑߞߎߟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߏ
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2018/2/3 9:10:00 (515 reads)

 

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߌ߫ ߖߐ߫߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߘߌߡߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߦߋ߫، ߞߊ߬ߙߊ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߣߎߥ ߝ߭ߌߛߌߦߐ߲ ߗߊߙߑߕߊ߬ ߤߊߦ ߛߑߞߎߟ
ߣߵߊ߬ ߛߊ߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸߉߉ ߕߋ߬ߙߋ߯ߛ ߝ߭ߌߥ ߊ߬ߝ߭ߋߣߎ߳ ߓߑߙߐ߲ߞߛ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀߄߆߃ 
ߏ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫، ߞߏ߲߬ߣߌ߲߬ ߛߊߣߵߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍ߰ߒߞߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒߞߏ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߙߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ  ߆ ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߈ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ߬ ߥ. ߅ߙߋ߲ ߀߀ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߈ߙߋ߲ ߠߊ߫ 00 ߠߊ߫. ߡߍ߲ ߞߎߡߊߘߊ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫
ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

ߊߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߌ߫ ߖߐ߫߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߘߌߡߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߦߋ߫، ߞߊ߬ߙߊ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߣߎߥ ߝ߭ߌߛߌߦߐ߲ ߗߊߙߑߕߊ߬ ߤߊߦ ߛߑߞߎߟ ߣߵߊ߬ ߛߊ߬ߓߊ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸߉߉ ߕߋ߬ߙߋ߯ߛ ߝ߭ߌߥ ߊ߬ߝ߭ߋߣߎ߳ ߓߑߙߐ߲ߞߛ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀߄߆߃
ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫، ߞߏ߲߬ߣߌ߲߬ ߛߊߣߵߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍ߰ߒߞߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒߞߏ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߙߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ  ߆ ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߈ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ߬ ߥ. ߅ߙߋ߲ ߀߀ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߈ߙߋ߲ 00 ߠߊ߫. ߡߍ߲ ߞߎߡߊߘߊ ߞߍߕߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫


 

  ߁߭: ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߏߝߐ߸ ( ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߘߝߐ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫
߂߲: ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߣߴߊ߬ ߜߋ߲߭ ߠߎ߬߸ ( ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫
߃߲: ߘߋ߲ߓߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߐ߰ߦߊ߸ ( ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏߡߐ߮ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߣߐ߫
߄߲: ߕߏߟߏ߲ߢߐ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫߸ ( ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߖߐ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ߫
 ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ߛߓߍ߬ ߘߋ߲߫ ߁߀߀߀ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߏ ߛߘߊߟߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߣߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߸ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߞߍߕߐ߫ ߞ. ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫
ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖ߭ߎߡ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫

ߞ. ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬/ ߣߌߦߐߙߞ
  ߁߭ - ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߏߝߐ: ( ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߘߝߐ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫
߂߲- ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߣߴߊ߬ ߜߋ߲߭ ߠߎ߬:  ( ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫
߃߲-ߘߋ߲ߓߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߐ߰ߦߊ:  ( ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏߡߐ߮ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߣߐ߫
߄߲-ߕߏߟߏ߲ߢߐ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ( ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߖߐ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ߫
 ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ߛߓߍ߬ ߘߋ߲߫ ߁߀߀߀ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߏ ߛߘߊߟߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߣߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߸ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߞߍߕߐ߫ ߞ. ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫
ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖ߭ߎߡ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫

ߞ. ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬/ ߣߌߦߐߙߞ

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈
2018/6/30 20:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌߞߏ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬