ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

45 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 45

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߣߎߥ ߝ߭ߌߛߌߦߐ߲ ߗߊߙߑߕߊ߬ ߤߊߦ ߛߑߞߎߟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2018/2/8 7:00:00 (378 reads)

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫߸ ߦߏ߫ ߞߵߊ߲ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߬ߘߊ ߣߎߥ ߝ߭ߌߛߌߦߐ߲ ߗߊߙߑߕߊ߬ ߤߊߦ ߛߑߞߎߟ ߉߉  ߕߋ߬ߙߋ߯ߛ ߝ߭ߌߥ ߊ߬ߝ߭ߋߣߎ߳ ߓߑߙߐ߲ߞߛ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀߄߆߃ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲ߞߏ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫߸ ߜߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߊߣߵߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍ߰ߒߞߊ߲ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒߞߏ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫، ߜߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߦߏ߫ ߊ߬ߝߐߞߏ߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ  ߆ ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߈ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߅ߙߋ߲ ߃߀ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߫߈ߙߋ߲ 00 ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫߸ ...  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߦߏ߫ ߞߵߊ߲ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߬ߘߊ ߣߎߥ ߝ߭ߌߛߌߦߐ߲ ߗߊߙߑߕߊ߬ ߤߊߦ ߛߑߞߎߟ ߉߉  ߕߋ߬ߙߋ߯ߛ ߝ߭ߌߥ ߊ߬ߝ߭ߋߣߎ߳ ߓߑߙߐ߲ߞߛ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀߄߆߃ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߬ߞߏ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߊߣߵߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍ߰ߒߞߊ߲ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒߞߏ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߟߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫، ߜߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߦߏ߫ ߊ߬ߝߐߞߏ߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ  ߆ ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߈ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߅ߙߋ߲ ߃߀ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߫߈ߙߋ߲ 00 ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲ߞߊ ߛߊߣߌߦߊ߬ ߤߎߘߑߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߞߏ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߗߋߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߭ ߣߴߊ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߞߐ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߊߘߡߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜ߭ߊ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߍ߫߸ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏߢߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߛߊߓߎ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߙߐ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߋ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜߊ ߞߊ߬ ߒߞߏߞߏ ߢߊߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜ߭ ߣߌ߫ ߞ. ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߦߋ߲߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߏ ߟߋ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫.

ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߐ߰ ߓߎߙߊߡߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߣߴߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߞߐ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߢߊ ߞߊ߬. ߏ߬ ߞߐ߫ߞ. ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߛߓߍߛߎ߲ߞߏ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߎ߲ ߣߴߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߥߊ߬ߙߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߕߍߡߊ߬، ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߫ ߖߏߣߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߋߓߌ ߞߐ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߙߐ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ ߣߌ߫ ߢߊ߯ߟߋ߲ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏߢߊߓߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߲ ߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊߓߌ߬ߟߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߝߘߏߓߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߟߌ ߟߊ߫. ߜߊ߬ߙߊ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߋߎ߫ ߁߀߀%߁߀߀ ߊߟߴߊ߬ ߞߐ ߤߙߍ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߞߘߊߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߤߌߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߲ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߞߘߊߎ߫، ߞߵߊ߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߓߍ߯ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ .   ߞ. ߖߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ / ߣߌߦߐߙߞ ߊߡߋߙߌߞߌ߲߬ ߞ.ߘ   

 

ߞߎߡߊ ߘߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲ߞߊ ߛߊߣߌߦߊ߬ ߤߎߘߑߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߞߏ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߗߋߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ       

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: ߞߊ߬ߙߊ߬ߘߊ߬ߞߏ.png 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈
2018/6/30 20:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌߞߏ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬