ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

23 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 23

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊ߰
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/3/5 16:00:00 (123 reads)

ߛߌ߲߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߛߐ߱ߡߊ߬߸ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂/ ߂߀߁߈߸ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߣߊ߲߰ߕߌ߰ߘߊ ߘߊ߯ߘߐ ߘߊ߬ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߕߌ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫  ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߌߢߍߟߌ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ ߦߙߐ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߥߜ߭ߊ߬ߘߎ߯߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߡߐ߰ ߂߈ ߠߋ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߝߊ߰ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߡߐ߰ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߖߐߞߌ߫. ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߡߐ߰ ߆ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߇ ߝߊ߰ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߈߅ ߖߐߞߌ߫. ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߄ ߣߌ߫ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߕߎߡߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߞߊ߲߬. ߕߏߜ߭ߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߐߙ ߢߊߛߌ߲ߜߋ߫ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߜ߭ߊ߬ߘߎ߮. 

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: ouaga.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/6/23 12:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/6/18 18:30:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2018/6/15 10:50:00 - ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬