ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

42 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 42

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2018/6/18 18:30:00 (40 reads)

 

ߓߌ߬߸߆/߁߇/߂߀߁߈ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߸ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߟߊ߲߬ߛߋ߬ߦߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߌ߬،ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫  ߡߐ߰ߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߸

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߞߣߐ ߃ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߝߟߐ ،ߡߐ߰ ߉߇߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߂ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߂߀،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߂߄ ،ߡߐ߰ ߡߍ߲ ߠߎ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߐ߫ ߕߋ߲߬

߁،ߞߊ߬ߙߊ߲߫ߓߏ߬ ߝߟߐ ߉߇ ،ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߈߂

߂،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߂߀ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߡߐ߬ ߁߈ ߡߍ߲ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߁߅

߃،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߬ ߛߓߊߣߊ߲، ߂߃߸ߊ߬ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߂߂

ߡߐ߰ߓߊ ߡߍ߲ ߛߣߍߡߊߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߐ

ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߘߍ ߟߎ߬ ،ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߞߣߍ߫ ߞߊ߲߬

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ (ߥߘߊߓߊ) ߞߐ߲ߘߍ߫ ،ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫ ،ߡߊ߲߬ߡߘߎ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ،ߘߡߊ߬ߝߏ߬ߘߋ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ،ߟߊ߲߬ߛߌߣߍ߫ ߞߎߙߊ߲ߞߐ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬،ߟߊ߬ߡߌߣ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏߙߌ ߛߌ߬ߛߋ߫،ߊߡߘߊ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫،ߒߝߊ߬ߟߌ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫،ߣߎ߲ߤߊ߲߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫،ߘߙߊ߬ߡߊ߯ߣߌ߲߬ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫

ߡߐ߰ߓߊ߫ ߜߘߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߞߣߍ߫ ߞߊ߲߬

ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߋߕߊ߬،ߊߛߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߡߘߎ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫،ߞߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫، ߖߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬،ߞߊߟߋߖߊ߲߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫،

ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߢߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߖߘߍ߬ߖߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ،ߟߊ߬ߡߌߣ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏߙߌ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߌ߫ ߣߎߤߊ߲߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: 20180618_103634.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/21 18:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬