ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

23 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 23

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߂߲ ߡߊ߲߯ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/8/9 4:40:00 (66 reads)

  • ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߂߲ ߡߊ߲߯ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫.  ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲ ߜߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߞߊߙߏ ߢߌ߲߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߡߊ߬/ ߂߀߁߈ ߠߊ߫߸ ߡߊ߲߯ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫.  ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏߞߏ ߣߌ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ ߘߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߐߦߌߘߊߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ߫ ߕߙߊߥߊߟߋ߫ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫ ߞߙߐߞߐ߫߸ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲ ߜߊ߬ߙߊ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 


 ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߲ ߠߋ߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߘߌ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊߙߏ߲߬ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߛߌ߬ߝߏ߲ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߙߐߞߐ߫ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߲ ߢߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߯ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫:ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫: ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߒߞߏ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞ. ߞ. ߕ. ߘߌ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬. ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߟߊߕߊ߯ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߊ߬ߦߌ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߕߙߊߥߊߟߋ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߗߋ߫  ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߘߎ߰ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߦߏ߫: ߞߙߐߞߐ߫߸ ߘߌߝ߭ߏ߫، ߕߎߓߊ߫، ߘߣߊߣߋ߫، ߓߎ߬ߥߊߞߋ߫، ߕߍ߲߬ߞߙߍ߬ߟߊ߫، ߘߊߟߏߥߊ߫، ߊߓߌߖߊ߲߬، ߓߌߦߊ߲߬ߞߎߡߊ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߐߦߌߘߊߘߊ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߖߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫߸ ߛߊ߫ ߒߞߏ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߯ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߕߐ߲ ߠߎ߫ ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߕߐ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߍߥߊ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߡߊ߲߯ ߘߎ߱ ߛߏߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߲ߓߊ( ߛߋ. ߘߋ. ߦߊ. ߥߏ.) ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߝߣߊ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߟߏ߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߘߊߦߟߍ߬. ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ (ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲) ߡߊ߬ߟߌ  ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ (ߒ. ߝ. ߦ.) ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߒ. ߝ. ߦ. ߕߐ߲ ߢߌ߲߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߃ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߝߟߐ߫: ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߣߎߤߊ߲߫ ߖߊߟߏ߫ (ߥߙߍ߬ߕߌ߮) ߂߲ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߞߐߣߋ߫߸ ߃߲ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߦߙߊ߬ߞߎߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫. ߒ ߛߙߍ߬ߜߘߍ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯. ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ (ߒߞߏߞߏ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲ߠߌ߲ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߂߀߁߈) ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߝߏ߯ ߞߣߐߟߊ ߘߏ߲߬ ߝߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߲߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬. ߡߊ߲߯ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߞߏ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߕߊ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߸ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߄ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߞߙߊߡߐ߯ ߟߎ߬ ߟߊߞߐ߯ ߜߊߟߌߜߊߟߌ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߜߍ، ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ. ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߡߛߏ߬ ߖߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߛߙߎߓߊ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߫߸ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߫ ߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߞߊߕߊ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߖߐ߲ߓߐ߲ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߜߍߢߟߋ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߠߊ߫.

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/8/13 16:20:00 - ߛߌߣ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߊߝߍߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫
2018/8/12 6:40:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/8/11 12:20:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬
2018/8/10 11:50:00 - ߒߞߏ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/8/9 4:40:00 - ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߂߲ ߡߊ߲߯ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫
2018/8/8 20:30:00 - ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߊߘߍ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2018/8/3 12:20:00 - ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߓߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸ ߒߞߏ ߛߌ߬ߟߏߟߏ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸
2018/7/25 10:40:00 - ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߍ߬
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬