ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

23 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 23

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthSep 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߞߘߐߝߐ

ߊߝ.ߟ.ߘ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed


ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߊ߬ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߛߓߍߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߹ߺ


« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 89 »
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߞߟߋߞߟߋ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ߓߌ߬ ߛߎ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/4/14 18:00:00 (111 reads)

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߟߌ  ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߆߈߲ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߡߊ߬، ߞߟߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߓߌ߬ ߛߎ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߂߁ߙߋ߲:߃߀  ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ߁߄/߂߀߁߇، ߣߌ߫  ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߞߟߌ߫ (+߁) ߈߅߇߂߃߂߀߀߇߅ ، ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߞߟߌ ( +߁ ) ߃߄߇߇߁߉߂߀߃߅ ߥߟߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߛߌߟߊ ߝߍ߬: www.acrtv.com
ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߢߌ߲߬ ߢߊ߰ߘߐ߬ߘߌߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߟߋߞߋ߫ ߄ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ߞߍ߫ ߝߙߍߕߍ ߢߌ߲߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫، ߌ ߞߊ߫ ߢߌ߬ߣߵߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߏ߲߬ߞߊ߲ ߞߐ߫ ߘߋ߬ ﴿ +߁ ﴾ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߝߟߐ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߕߎ߲߰ ߣߴߏ߬ ߟߊ߫.

  ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/4/10 6:50:00 (265 reads)

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߜߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬/ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉߸ ߦߴߏ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߟߊ߬ߘߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ߁߅ߙߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߖߊ߯ߓߊ ߂߀ߙߋ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.  ߊ߲ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߋ߲߬߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3343 bytes more | 1 comment
ߒߞߏ : ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߒߞߏ-ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߄߈.߀߀߀ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/4/4 16:20:00 (635 reads)

 ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߞߎߘߊ ߜߌߙߌ߲ߘߌ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߢߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߬ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߛߓߍ߸ ߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߛߴߏ߬ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߫ ߓߊ߲ ߒߞߏ ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߝߟߐߝߟߐ ߛߓߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߂߀.߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸  ߁߉߆߂ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߓߍߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4248 bytes more | 2 comments
ߒߞߏ : ߞߝߊ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/12 18:00:00 (483 reads)

ߞߊߝߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߟߍߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߙߌߕߌ߫ ߃ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߓߐ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߞߝߊ߬ ߘߋ߲߫ ߆߀߀߀ ߣߊ߬ߣߍ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߥߟߊ߫ ߝߙߊߕߊ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߝߡߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫߸ ߞߐ߬ߣߵߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߛߌߟߊ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߓߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߝߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߟߎߜ߭ߎߟ ߡߙߊߡ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ߫ ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߞߝߊ߬ ߞߘߐߦߌߘߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߞߎ߬ߙ߬ߣߊ ߞߟߏߜߍ ߣߴߊ߬ ߞߘߐߦߌߘߊ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߞߝߊ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫  " ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߟߐ߲ ߞߊ߬ߝߊ " ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߛߐߞߐߙߌߦߊ ߟߋ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ߫ ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߜߌߙߌ߲ߘߌߞߏ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߝߊ߫ߣߍ߲ ߘߏ߫߸ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߝߊ߰ߢߊ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ.     ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ 
ߞߊߝߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߟߍߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߙߌߕߌ߫ ߃ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߓߐ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߞߝߊ߬ ߘߋ߲߫ ߆߀߀߀ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߥߟߊ߫ ߝߙߊߕߊ ߞߊ߲߬߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4269 bytes more | 3 comments
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߡߐߦߌߝߋ߲߫ ߝߟߐ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߋ߲߬
Posted by ߣߍ߰ߝߙߋ߬ߟߊ on 2017/3/3 17:10:00 (93 reads)

ߖߐ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߟߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߡߏߦߌߝߋ߲߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߣߎ߲߬، ߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߋ߲߫ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ ߜߙߊ߬ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߕߊߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߐߣߊߞߙߌ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߘߏ߫ ߞߐ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ߬ߟߊ ߟߋ߬، ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߣߵߌ ߕߘߍ߬ ߌ ߓߘߊ ߸ ߦߴߏ߬ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߟߋ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬، ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬.   ߖߐ߲ߖߐ߲ ߓߟߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2 comments
ߒߞߏ : ߜߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߣߎߦߐߙߞ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߞߎߣߎ߲߬
 Posted by diane on 2017/4/10 10:40:00 (441 reads)

ߞߎߣߎ߲߬ ߀߄߲/߀߉/߂߀߁߇߸ ߜߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߣߎߦߐߙߞ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ߓߍ߲ ߆߈߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߲ߘߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߡߐ߰ ߘߐߜߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߟߌߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߬ߛߏ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߓߘߊ ߛߊ߲߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4725 bytes more | 1 comment
ߒߞߏ : ߘߋ߲ߞߎߘߊߞߏ
 Posted by ߓߙߋߕߋ߂ on 2017/4/9 12:30:00 (110 reads)

ߘߋ߲ߞߎߘߊ:
ߊ߰ߛߐߍ߹߹ ߛߟߊߕߌ߯ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߟߊ߬ߡߌߣ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߖߐߟߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߃߲ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ﴿ ߛߊߘߊ߲߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ﴾߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߖߎߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߟߊߛߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߘߋ߲ߓߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2153 bytes more | 9 comments
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/4/1 20:50:00 (201 reads)

ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߂/ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߇ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀:߀߀ߙߋ߲߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߄ߙߋ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸  ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ  ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬  ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬  

 


 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2356 bytes more | 2 comments
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/3/11 20:20:00 (207 reads)

ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߕߙߊߓߊ ߁߂/ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߇ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀:߀߀ߙߋ߲߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߄ߙߋ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸  ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ  ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2129 bytes more | 11 comments
ߒߞߏ : ߡߊ߬ߙߐߞߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫:
Posted by ߓߙߋߕߋ߂ on 2017/2/24 5:20:00 (176 reads)

ߡߐ߬ߙߐߞߎ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫
ߡߐ߬ߙߐߞߎ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍ߬ߘ ߆߲ ߛߣߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫  ߓߌߟߏ߲ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߃ /߂߀߁߇، ߊ߬ ߟߊߞߢߐ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߐ߰ߟߊ߬ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߬ ߖߊ߯ߓߟߊߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߙߐߞߎ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ، ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߡߊߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 9796 bytes more | 1 comment
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 89 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫