ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

42 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 42

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthMay 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed


ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߊ߬ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߛߓߍߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߹ߺ


« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 93 »
ߒߞߏ : ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߐߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿ ߞߏߕߌ߮ ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ﴾
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/27 3:00:00 (289 reads)

ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߞߘߐߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߟߏ߲ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6894 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߓߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߓߌ߬ ߛߐ߱ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/26 5:40:00 (117 reads)

ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߓߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߓߌ߬ ߛߐ߱ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߐ߲ߌߦߊ ߝߊ߲ߓߊ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߲ߖߊ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߝߏ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈ ߛߍ߲ߓߊ ߘߊߝߍ߬ ߜߐߞߎ߫߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ﴿ https://zoom.us/j/3479930891 

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߞߍߞߎߘߊ
Posted by ߝߏߝߣߊ߫ on 2017/11/19 12:05:57 (134 reads)

ߊߟߊ*ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬*،

      ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ،

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߐ߫ ، 

ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ( ߡߏ߬ߛߏ ߤߊߞߍ )  ߞߊ߬ߝߊ ߞߐߝߍ߬ ߸ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߊ߫ ߌߓߑߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߝߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߡߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫ ( ߛߊߟߌ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ) ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊ߬ ߞߍߞߎ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߘߋ߲߫ ߓߙߍ ߟߎ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ ߘߐߖߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ،ߓߊ߸ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫.ߦߊ߲߬ ߛߐ߬ߞߴߌ ߦߴߊ߬ ߕߐ߭ ߝߌߟߍ

 

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5117 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߺߺߺߘߍ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/11/18 8:10:00 (165 reads)

ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫:
ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸   ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫:
ߣߍߣߍߓߊ߁߉߸ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ  ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߇ ߣߌߦߐߙߞ ߉:߀߀

ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

.  

ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 11198 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߺߺߺߘߍ
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/10/22 4:20:00 (220 reads)

ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫:
ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫:
ߓߌ߬߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߬ ߂߂߸ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ  ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߇ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀:߀߀.  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1918 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߥߟߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߎߘߊ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߓߐ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/26 6:10:00 (102 reads)

ߓߎ߲ߓߎ߲ߝߍ߲߮ ߞߏߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫﴿ ߞߐ߲ߕߌߕߌߣߊ߲ߕߊ߲ߟ ߛߐߝߑߕ ﴾ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߢߌ߲߬ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߢߌ߲߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߥߟߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߎߘߊ ߢߌ߲߬ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߞߏ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߙߏ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߙߏߝߏ ߛߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߢߐ߲ߦߋ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/24 9:30:00 (235 reads)

ߖߐ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߎ߲߬ߕߋ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߹ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߸ ߦߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߡߍ߲-ߞߍ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫: ﴿ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߘߋ߸߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

ߖߐ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߎ߲߬ߕߋ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߹ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߸ ߦߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߡߍ߲-ߞߍ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫: ﴿ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߘߋ߬.﴾، ߏ߬ ߞߣߐߡߊ߬ ߸ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ "ߛߍ߲ߓߊ߫" ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ "ߞߊߦߌߙߊߞ" ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ (ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ߬...) ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߞߏߛߐ߲߬. ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌ߫ ߜߙߊ߬ߓߊ߫ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߫ ߸ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߸ ߣߍߣߍߓߊ ߂߄/߂߀߁߇ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߸ "ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲" ߠߊ߫ ߁߅ߙߋ߲ ߸ ߖߎߡߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߞߐ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ ߢߌ߲߬ߦߊ (ߊߟߌߦߊ߲ߛ) ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫. ߏ߬ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߦߋ߫ "ߘߎ߬ߞߑߕߎߙ ߌߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫" ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ (ߛߍ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊߦߌߙߊߞ) ߟߊߓߊߘߋ߲ߧߊ߫.
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲+: +߂߂߄- ߆߂߈߉߄߈߂߈߀، ߆߂߈߆߉߆߁߄߁.
ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ "ߛߍ߲ߓߊ߫" ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ "ߞߊߦߌߙߊߞ" 
ߊ߲߬ߛߎ߬ߡߊ߯ߣ ߓߎ߬ߣߊ߲߬ߝߊ߯ߣߊ߫ ߡߐ߰ߛߓߍ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ 
    

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4948 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߊ߮ ߢߍߥߟߊ ߂߀߁߇ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
 Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2017/11/19 10:50:00 (196 reads)

ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߊ߮ ߢߍߥߟߊ:
ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ ߒߝߦ ߟߊ߫ ߛߌߡߊߟߌ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߕߍ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߢߌߣߌ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬  ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߢߍߛߓߍ ߡߊߝߟߍ߫ ߕߎ߲߯: ߒ߬ߓߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ ߒߝߦ ߝߍ߬  ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߘߐߝߘߊ߫ ߕߍ߲ߘߊ߫ ߆߀ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߣߍߣߍߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߢߍߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߦߋ߫ ߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߡߊߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4207 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߍ߲ ߕߘߎ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߙߐ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߐ߫߹ߺ
 Posted by ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߞߐߣߍ߫ on 2017/11/2 17:00:00 (330 reads)

ߖߐ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫، ߌߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛ߭ߌߣ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߥߌߗߊߕ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߙߎ (ߞߍߦߙߐ) ߓߐߣߍ߲ߒߢߐ߲߰ߡߊ ߛߊ߬ߓߊ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߡߊ߬، ߝߙߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߞߊ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߛ߭ߌߣ߸ ߞߊ߬ߝߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߐ߯ߟߊߕߐ߲ ߠߋ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3147 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߡߊߦߑߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߞߏ ߜߊ߬ߙߊ ߣߎߦߐߙߞ
Posted by diane on 2017/10/15 3:24:23 (198 reads)

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߘ. ߒߞߏ ߕߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫:
ߓߌ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߬ ߁߅߸ ߒߞߏ ߡߊߦߑߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߜߙߊ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߣߌߦߐߙߞ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߞ.ߜ.߇߈߂ / ߂߀߁߇ ߣߌߦߐߙߞ ߃:߀߀. ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߉:߀߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫. ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2751 bytes more | Comments?
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 93 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫