ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

28 user(s) are online (3 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 28

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthFeb 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed


ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߊ߬ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߛߓߍߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߹ߺ


« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 92 »
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/9/23 11:10:00 (228 reads)

ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬

   

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3407 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/9/9 11:00:00 (313 reads)

ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬

   ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1912 bytes more | 1 comment
ߒߞߏ : ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߬
 Posted by ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ on 2017/9/6 4:00:00 (246 reads)

ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫، ߦߙߌ ߖߎ߭ ߟߋ߬ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߒߞߏ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߓߊ߬ߟߵߌ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߢߊ ߟߎ߬ ߝߐ߬ߛߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߓߎ߬ߘߎ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߦߴߏ߬ ߘߐߞߣߍߟߌ ߟߊ߫ ߦߏ߫: #ߝߍߓߊ ߝߐߢߊ ߞߍ #ߝߌߟߋ߲ߓߊ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߲ ߦߋ߫ #ߝߍ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߍ ߦߋߝߊߘߌ ߓߍ߯ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ߡߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߘߌ߫،ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2347 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߲ ߞߟߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮
 Posted by ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ on 2017/8/15 7:20:00 (1063 reads)

ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߲ ߞߎ߬ߘߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮
ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߥߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫߹ߺ

ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߲ ﴿ ߟߍߞߑߕߍߙ﴾ ߞߟߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮:
⏮ߢߍߘߊ߲. 
⏭ߞߐߘߊ߲. 
▶ߟߊ߬ߜߘߏ. 
⏸ߟߊ߬ߟߐ . 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2013 bytes more | 19 comments
ߒߞߏ : ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߁߲: ߟߊ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߊ߫
Posted by diane on 2017/8/2 15:50:00 (182 reads)

ߛߌ߰ߘߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲: ߟߊ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߊ߫:
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ ߡߊ߬߸ ߣߊߟߌ߬ߕߎ߲߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߌ߫ (ߕ.ߖ.)، ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߍߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߲߰ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߞߕߌߦߊ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߕߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߗߍ߰ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߗߋߞߊ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߗߋߞߊ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲.  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 8623 bytes more | 5 comments
ߒߞߏ : ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߞߓߊ߫ ߝߟߐ߫ ߓߘߊ߫ ߛߌ߮
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2017/9/16 17:00:00 (218 reads)

  • ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߒ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߓߏ߲ ߞߓߊ߫ ߝߟߐ ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߎߣߎ߲߬  ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߅/߂߀߁߇ /ߜ. ߞ. ߇߈߂ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߸ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߛߏߕߌ߮ / ߊߡߊߘߎ ߛߊ߲ߞߐ߲߫ ߘߎ߲߬ߓߎ߬ߦߊ߫ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߘߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲߬ߕߌ߮ ߝߊ߬ߖߌ߲ߓߊ߫ ߛߊ߰ߞߐ߫ ߣߴߊ߬ ߣߐ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲߬ߠߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2795 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߁߀/߁߅/߂߀߁߇
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/9/6 12:10:00 (437 reads)

ߒߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߊ߲߫ ߅߉ ߝߍ߬

ߗߋߛߓߍ ߓߊߖߙߌ

ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߂߲

Paypal

ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫:  ߘߟߊ߫ ߉ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߁߀߀߀ ߡߊ߬ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߁߭

Bank Account

 


ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߍߢߊ ߢߍߛߐ߲

N'ko to English in General category  (nqo to en)  + 58

ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߁߀/߀߁/߂߀߁߇

ߒߓߊߟߎߜߍ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߄ +߂߂߄߆߅߄߂߆߆߄߆߈ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߅߅߂߄߂߈߂߃ߝߏߘߋߓߊ߯ߓߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߆߄߄߆߈߂߈߄ߝߊ߯ߖ߭ߊ߬ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߆߄߅߀߅߀߅߃ߖߍ߯ߖߍ߯ ߖߟߊߞߘߐߞߊ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߄߃߄߂߂߂ߛߟߏ߬ߖߊ߲ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߆߂߇ߊߟߌߝߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߁߅߂߄߃߅߂ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߆߄߆߂߃߄߇߄ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߋߞߎ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߄߅߄߀߅߄ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߏ߬ߦߌ߬ߕߊ߫ ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߌ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߆߄߈߀߃߀߈߀
ߡߌߣߕߊߜߍ ߖߊ߰ߓߌ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߅߄߄߃߁߂߆߅ߝߏߘߋ ߊߟߌߝߊ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߆߉߄߁߁߀߆߅ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߜߋ߲ߞߐ߫  ߘߟߊ߫ ߃  +߂߂߄߆߆߄߆߀߆߁߀߉ߓߎ߬ߙߊߡߊ߬ ߞߐߣߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߃߆߃߈߄߈߃߃ߎߡߎ߲߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߆߄߄߄߃߁߀߃ߛߊߟߋ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߂߈߅߅߅߂߅߀0ߒߝߊ߬ߟߌ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃ ................+ߌߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃
߂߂߃߇߃߄߂߄߃߈߄
+

ߦߊߦߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߃

߂߂߃߆߅߈߉߄߄߄߀+

ߌߛߌߦߊߞߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߄ +߂߂߄߆߂߈߂߈߂߈߂߂߇߅
ߊߡߙߊ߫ ߘߏߞߍ߫ ߞߓߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߀߀߀߄߄߂߄ߓߊ߬ߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߡߊ߲ߛߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߁߆߁߀߅߇߀ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߄߂ ߂߇߀߅ߝߊ߬ߕߌߡ ߖߍ߯ߖߍ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߂߅߄߁߂߁ߎߡߊߙߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߅߁߇߁߈߂ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߄߆߆߂߆߈߅߂߉߈ߘߊߎߘߊ߫ ߛߞߏ߬ߓߊ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߃߇߄߆߁߄߉߀߃ߒߓߊߟߎ߬ ߝߍ߬ߙߍ߲ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߄߆߂߀߂߀߉߄߀߄ߊߦߌߛߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߂߈߈߄߇߉߃߁ߝߊ߲ߕߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߆߂߅߉߃߇߀߈
ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߜߙߍߘߎ߯ ߞߌ߬ߢߍ߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߆߄߄߃߈߁߅߃ߝߏߘߋ ߣߊߦߣߌ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߈߇߆߃߁߂߅

ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫

ߘߟߊ߫ ߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫

----

ߊ߬ߡߎ߬ߙߊ߯ߣߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߂߅߇߇߈߀߀ߦߊߦߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߃߉߃߅߄߄߆ߦߛߎߝ ߞߊ߬ߞߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߈߃߈߁߉߉߀ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߅߇߄߉߅߄߄߆ߟߊߦߌ߫ ߥߎ߬ߟߊ߬ߙߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߁߆߆߆߉߇ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ߟߏ߬ߞߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߈߈߀߈߆߉
          

 ߕߏ߲ߓߟߏߡߊ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫

ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߃߇߅߄߆߀߆߆߀ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߄߀߂߈߂߁߂ߤߊߘߌ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߇ߛߘߌ߫ ߛߊ߬ߞߏ߬ߣߍ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߇ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊߞߊ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߇ߓߎ߬ߙߊ߬ߡߊ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߆߆߁߈߆߃߅߈ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߟ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߄߀߇߁߄߄߆ߊ߬ߟߌ߫ ߓߊ߰ߦߐ߰ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߃߇߉߀߃߄߄߃߆ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +................ߟߊߦߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߂߃߇߄߁߁߃

ߊ߬ߓߎ ߓߙߋߕߋ߫ ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ߎߛߑߡߊߣ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁.߅ߡߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߆߄߆߂߆߇߄߂ߎߡߊߙߎ߬ ߛߏ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߂߉߃߅߄߈߇ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߘߊߓߏ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߄߇߁߉߇߇ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߅߇߅߃߄߄߁߄ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߁߅߈߉߅߈ߟߊߦߌ߫ ߟߊ߲߬ߛߋߦߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߀߀߀߄߀߇߅ߡߏߙߌ ߝߊ߬ߓߎ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߅߅߀߂߀߄߅߇ߓߍ߲ߞߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߃߇߆߁߂߈߈߅߇
ߝߊߙߊ߲ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߃߁߄߂߁߃ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߂߄߂߂߆߂߇ߘߋ߲߬ߓߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߂߉߇߆߈߅ߒߓߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߀߃߂߅߁߇߅ߝߊ߲ߕߊ߫ ߛߏ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߄߇߅߂߆߅߉ߡߎ߬ߤߊ߲ߡߍߘ ߝߏߘߋ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߰ߠߊ߬ߞߊ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߈߉߆߀߅߇߉ߊߓߎߓߞߊߙ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߆߂߂߆߈߂߈ ߄߃
 ߦߙߊ߬ߞߎߘߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ ߓߙߋߕߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߉߃߆߈ ߄߄ ߝߊ߬ߓߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁.߅ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅

ߊߛ߭ߕߊ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ (ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߝߘߎߡߊ) ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߃߆߄߅߇߉߄߃߂ߙߊ߬ߡߊߕߎ߫ ߛߊ߬ߣߐ߰ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ (ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߝߘߎߡߊ) ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߃߆߄߆߆߂߀߀߆ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߘߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߁߅߃߁߆߅߂ߡߊ߬ߡߘߎ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߉߉߅߉߂߄ߡߎ߬ߤߊ߲ߡߍߘ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߉߇߅߇߀߄ߞߊߙߌߦߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߀.߅ +߂߂߄߆߂߁߉߁߀߈߉߅ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߀.߅ +߂߂߄߆߂߈߈߅߇߇߂߇ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߁߇߅߀߇߇ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߂߃߃߅߄߀߁߆ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߘߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߂߄߅߃߉߇߃
ߝߏߘߋ߫ ߛߊߞߎ߫ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߘߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߅߆߉߇߄߂߉߉ߟߊߦߌ߬ ߛߙߋ߬ߝߎ ߘߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߄߄߁߃߇߀߆ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߘߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߄ +߂߂߄߆߆߄߄߇߃߁߄߅ߡߏߙߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +..................ߛߌߦߊߞߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߄ +߂߂߄߆߂߄߆߆߈߈߃߇ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ (ߟߏ߲ߞߊߛߌߦߊ߫ ߝߊ߬߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫) ߘߟߊ߫ ߃.߅ +߂߂߄߆߂߂߉߁߄߈ ߁߂ߎߡߊߙߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߅߄߂߉߁߂ߓߞߊߙߌ߫ ߞߓߊ߬߸ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ߝߊߘߌߡߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ (ߡߎ߬ߙߡߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߘߟߊ߫ ߁.߅ +߂߂߄߆߂߀߀߆߀߃߆߆ߥߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ (ߡߎ߬ߙߡߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߘߟߊ߫ ߁.߅ +߂߂߄߆߂߀߀߆߀߃߆߆
ߞߎ߲߬ߓߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆ ߊߟߌߝߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆ ߛߎ߬ߟߋ߬ߦߑߡߊߣߌ߲߬ ߝߏߝߣߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆ ߛߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆ ߟߎ߬ߛߋߣߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߄߄߉߂߆߆߆߀߁߄߄ ߊߦߌ߬ߛߊ߬ ߝߏߝߣߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆ߡߎߛߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ ߘߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃ +߂߂߄߆߂߂߃߇߄߁߂߅ߣߎߤߊ߲߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߁߇߀߀߂߈ߎߡߊߙߎ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߃߁߀߇߉߉ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂.߅ +߂߂߃߇߃߀߈߃߇߈߇
ߛߌ߬ߛߋ߬ߞߍ߫ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߘߋ߲ߓߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ߗߍߙߑߣߐ߬ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߘߋ߲ߓߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ߓߌ߲ߕߎ߬ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߡߊ߬ߡߘߎ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߘߋ߲ߓߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ߛߌߙߋ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ (ߘߋ߲ߓߏ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ߛߌ߬ߛߋ߬ߞߍ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߡߊ߬ߡߘߎ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߈߂߆߄߅߂߀ߡߎߛߊ߫ ߣߢߌߡߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߞߊ߲ߞߊ߲߫) ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߁߁߀߂߀߆߀ߟߏ߲ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ (ߟߏ߲ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫) ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߀߉߁߇߁߀߄ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +...................ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +...................
ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߖߊ߲ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁  +߂߂߄߆߂߃߉߃߉߄߃߆ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߟ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁  +߂߂߄߆߅߅߁߃߄߆߉߂ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߖߊ߲ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁  +߂߂߄߆߂߃߉߃߉߄߃߆ߛߌ߬ߦߞߊ߫ ߘߊ߲߬ߓߟߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߃߆߅߀߈߇߉߅߈ߟߊߦߌ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߖߊߥߙߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߓߞߊߙߌ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߆߃߁߇߀߄ߊ߬ߓߎ ߖߊߥߙߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߓߞߊߙߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߆߃߁߇߀߄ߞߊ߲ߖߊ߬ ߖߊߥߙߊ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߓߞߊߙߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߆߃߁߇߀߄ߡߊ߬ߡߘߎ ߖߌ߬ߙߊ߬ߛߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߃߅߃߂߀߅߇ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߈߄߅߁߉߄߇ߘߊߥߎߘߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߅߆߉߄߃߇߈߇

ߊ߬ߓߎ ߞߙߏ߬ߡߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߈߈߆߃߉߂ߓߎ ߓߞߊߙߌ߫ ߛߊ߬ߡߎߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߄߂߀߇߁߄ߊ߬ߓߎ ߞߙߏ߬ߡߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߈߈߆߃߉߂ߡߎߛߑߕߊ߬ߝߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߅߅߃߅߂߆ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊߥߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߀߂߁߃߀߃߆ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߟ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߂߂߆߅߂߄߂ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߁߂߀߃߅߅߄ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂  +߂߂߄߆߅߇߄߈߃߈߅߅ߡߎߛߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁  +߂߂߄߆߀߀߀߀߃߆߅ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߖߊߥߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߈߀߂߀߈߁߂
ߣߎ߲߬ߕߍ߬ߣߍ߲߬ ߡߊߡߊߘߌ ߞߋߕߊ߬ (ߟߊ߬ߛߏ ߘߋ߲ߡߛߏ߫) ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߀߁߅߀߉߉ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߘߟߊ߫ ߂ ߓߘߊ߫  +߂߂߄߆߂߁߁߂߆߆߂߀ߞߊ߬ߦߌ߲߫ ߢߞߊ߬ߛߏߓߊ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߓߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂  +߂߂߄߆߂߃߆߉߂߇߅߈ߡߎߛߊ߫ ߞߊߘߍ߯ߙߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂ +߂߂߄߆߂߁߇߄߅߂߅߄ߊߡߙߊ߫ ߛߊ߬ߞߐ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߄  +߂߂߄߆߂߂߉߀߇߁߇߂ߓߊ߬ߙߎ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂  +߂߂߅߆߂߃߄߄߅߆߅߂ߓߘߎ߬ߟߊ߬ߦߌ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅  +߂߂߄߆߂߀߃߂߂߁߃߉ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߅  +߂߂߄߆߂߃߃߃߈߈߂ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߖߊߥߙߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߈߀߂߀߈߁߂ߊ߬ߓߎ ߓߞߊߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߂߅߇߇߀߄߁߇
ߖߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߖߎ߬ߓߊ߬ߕߍ߫ ߜߋ߲ߞߐ߫ (ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫) ߘߟߊ߫ ߁ +߂߂߄߆߆߆߃߃߄߆߉߅ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߫ (ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫) ߘߟߊ߫ ߁  +߂߂߄߆߂߆߇߉߅߆߆߄ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߛߏ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߈߆߉߈߃߇߉ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎߛߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߄߆߂߂߄߇߇߈߈߆ߡߏ߬ߤߊߡߍߘߌ߫ ߞߊ߬ߟߐ߬ ߘߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ +߂߂߄߆߂߈߂߈߁߁߇߄߄ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ (ߓߎ߬ߥߊ߬ߞߍ߫) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߅ +߂߂߅߀߇߃߃߄߄߇߆

߂߄߆ߘߟߊ߫ߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ

 

 

 

 

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 54910 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߊ߲ߞߊߙߋ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߕߍ߫ ߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟
 Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2017/9/2 4:20:00 (384 reads)

ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫:
ߊߓߎߓߞߊߙ ߘߊ߲߬ߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߛߊ߲ߞߊߙߋ ߟߊ߫ ߘߎ߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߖߊ߯ߓߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬
߁_ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߊ߲ߞߊߙߋ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߕߍ߫ ߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߓߍߟߌ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬؟
߂_ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ ߛߓߍߦߟߊ  ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߌ ߖߊ߬ߣߌ ߞߊ߬ ߒ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߓߊߏ߬߸ ߌ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬...  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5024 bytes more | 1 comment
ߒߞߏ : ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߂߲: ߟߊ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߊ߫_߂
Posted by diane on 2017/8/3 14:30:00 (189 reads)

ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߤߊߞߟߌߟߕߊ ߟߎ߬:
߁- ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߍߟߌ ߞߊ߬ ߟߐߠߌ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߡߢߐ߲߰ߡߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߞߎ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߴߊ߬ ߕߌ߱ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߟߐ߲߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߘߏߕߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫، ߟߐ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫:
߁- ߛߎ߲ߞߎ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ                       ߂- ߘߝߐ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ
߃- ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ         ߄- ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ

ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5381 bytes more | 1 comment
ߒߞߏ : ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߟߌ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ߕߊ ߟߎ߬
 Posted by diane on 2017/7/21 16:30:00 (512 reads)

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫،..
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߟߌ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ߕߊ ߟߎ߬: ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߗߋߝߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߘߊߡߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫ ߊ߬ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߗߋߛߓߍ ߣߌ߫ ߗߋߛߓߍߙߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬߸ ߛߴߊ߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊߢߊ߭ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߡߌߛߍ߲ ߟߎ߬ ߘߝߊ ߡߵߊ߬ ߘߐ߫:.  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5197 bytes more | 1 comment
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 92 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫