ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

25 user(s) are online (7 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 25

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthJun 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed

« 1 ... 80 81 82 (83) 84 85 86 ... 90 »
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߓߊ߫ ߟߊߝߟߌ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߲߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/2/18 6:30:00 (225 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲


ߓߌ߬ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߞߟߊߦߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߋ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߘߏߞߘߏ߫: ߕߏ߲ߓߏߟߌߦߊ߫، ߘߊ߬ߓߏ߲߬ߔߊ߫، ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ߦߊ߫، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌߡߊ߲ߕߋߙߌ ߣߌ߫ ߓߊߦߌߟߏߓߦߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߓߊ߫ ߟߊߝߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߢߎߡߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫. ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߓߐ߫ ߢߎߡߍ߫ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߛߋߞߎ߬ ߙߍߛߑߞߏ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߊߙߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߢߎߡߍ ߘߌߣߊ߬ ߡߍ߲ߣߍ߲߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲، ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߢߎߡߍ ߏ߬ ߟߋ ߡߊߣߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߣߎ߲߬، ߞߌ߲߬ߘߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߓߌ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߓߊ߫ ߟߊߝߟߌ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫. ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߊߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߓߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߓߏ߬ߙߌ߬ߕߐ߬ߟߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߝߊ߰. ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߕߐ߭ ߘߐ߫ ߊ߲ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫. ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ .


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߊ߬ߣߏ ߙߌߝ߭ߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߲ ߥߊߟߌߘߊ
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/2/14 18:00:00 (266 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲


ߡߊ߬ߣߏ߬ ߓߊ ߝߍ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߊ߲߫ ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߕߋ߲߬ ߝߙߌߕߐ߲߬ ߖߘߊ߬ߞߙߎ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫، ߡߊߣߏ߫ ߓߊ ߝߍ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߤߙߐߘߎ߯ ߣߌ߫ ߖߘߊ߬ߞߙߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫. ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߞߏߟߊߘߍ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߂߀߁߅ ߟߊߓߊ߲ ߕߍ߫ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߓߘߍߞߍ߭. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߕߞߍ߫ ߞߍ߫ ߘߌ߯ߣߊߝߊߕߐ߫ ߡߞߐ߬ ߘߊ߲ߘߐ ߟߊ߫
Posted by ߖߊ߬ߙߊ on 2014/2/14 16:30:00 (236 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲


ߛߥߌߛ ߞߊ߫ ߡߞߐ߬ ߅ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߣߍ߬ߟߋ߲ ߞߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߏߔߋߙߊߛߐ߲߫ ߛߍߙߑߝ߭ߊߟ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߞߍ߫ ߞߍ߫ ߘߌ߯ߣߊߝߊߕߐ߫ ߡߞߐ߬ ߘߊ߲ߘߐ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߟߊߓߍ߲߬ߟߋ߲ ߘߏ߲߬ ߝߏߘߏ߲ ߝߟߌ߬ߕߊ ߎ߬ ߟߊ߫، ߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߝߟߌ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߌ߬ߘߊߟ ߘߞߊ ߞߣߐ߫،ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߖߙߊ߬ ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ ߓߟߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫.ߺ

 


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߛߏߓߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊߘߏߣߌ߲ߠߌ߲
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/2/13 8:10:00 (216 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲


ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߏߕߙߊߜ߭ߌ߸ ߏ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߅.߀߀߀.߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߖߊ߮ ߟߎ߫ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߂߀߁߃ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߥߊߦߊ߲ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߖߌ߰ߖߊ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߭ ߞߊ߬ ߓߋ߭ ߡߍ߲ ߠߊߛߋ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߉.߀߀߀.߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫. ߞߏߟߊߘߍ ߗߋߕߌ߮ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍ߬ߘ ߓߏߞߊߙߌ߬ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߏ߬ ߟߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߰ߖߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߭ ߞߎ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߂߀߁߃ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߥߢߊߞߌߦߊ ߝߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߛߐ߲ߞߐ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߤߊߡߎߘߊߟߊߦߌ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ߞߏߛߍ߲ߞߌ߬ ߕߍߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߊ߲ߓߋߕߏ߬ ߣߌ߫ ߞߏߖ߭ߊ߬ ߝߍ߬.  ߖߌ߰ߖߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߟߊߕߏ߫ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫ . ߖߊ߬ߡߊ ߘߏ߲߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬. ߛߏߕߙߊߜ߭ߌ ߓߊ߯ߙߟߊ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊߓߐ߫ ߣߌ߲߬ ߘߎ߬ߙߋ߲߬ߧߊ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߌߢߍ߲߫ ߔߛߐߞߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߏߕߙߊߜ߭ߌ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߊ߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߜߊ߬ߕߌ߮ ߡߊ߬ߞߊߟߋ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߘߌ߫.ߺ

ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍ߬ߘ ߣߊߛߍߙ ߞߋߕߊ߬ 


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫:ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒߘߐ߬ߖߎ߮
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/2/10 1:20:00 (238 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲


ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒߘߐ߬ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߐ߰ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬   ߞߊ߯ߙߌ ߛߎߓߊ߮ ߡߊ߬؍ ߓߋߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߈ ߝߊ߰ ، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߓߌߦߙߌߞߊ߫ ߖߐߞߌ߫߸ ߓߋߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫߈߀߀ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫߸ ߦߙߌ ߓߋ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߓߋ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲  ߕߘߍ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߯ߟߐ߫ ߦߙߐ ߓߐ߰ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߓߋߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߐ߯ߟߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߖߌߓߊ ߣߌ߫ ߝߢߐ߫ ߕߍ߮ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫  ߢߐ߲߯ ߝߍ߬، ߏ߬ ߝߙߊ߬ߣߍ߲  ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߬ߖߎ߰ߦߊ  ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߘߏ߲߬ ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߢߊ ߘߐ߫ ، ߤߊ߲߯ ߞߐ߲߬ߛߏ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊߟߴߊ߲ ߞߛߌ߫ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬. ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ߬-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߓߙߊߓߐ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߯ߡߎ߲߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/2/16 9:40:00 (263 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲


ߓߙߊߓߐ: (ߘߋߝߌߟߋ) ߓߙߊߓߐ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߯ߡߎ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߡߊ߬، ߝߎߕߊ߫ ߖߊߟߏ߲߫ ߘߎ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߊ߬ߥߏ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߴߦߋ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߅ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߣߌ߫ ߓߙߊߓߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߂߀߁߄ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ߓߍ߲ ߞߍ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߸ ߞߴ ߏ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫.

ߓߙߊߓߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߞߊ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߸ ߞߏ߫: ( ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߋ߫ ߝߍ߬ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߂߀߁߄ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫).

ߢߊ߰ߢߊ߮ ߣߌ߲߬ ߘߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߰ߡߌ߲߬ߦߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ߓߊ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߡߊ߬. ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߏߘߐߦߟߍߡߊ߲ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߡߐ߰ ߓߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߕߌ߰ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫. ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߓߟߏ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߊߟߊߤߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߓߐ
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/2/14 17:40:00 (290 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲


ߊߟߊߤߌ߬ߣߍ߬ ߦߋ߫ ߛߞߍ߬ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫. ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߝߍ߬ ߓߎ߯ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߎ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬ . ߡߐ߰ ߣߌ߫ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫. ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬. ߞߎߘߍ߫ ߅ ߖߊ߬ߕߋ ߟߋ߬ ߓߎ߰ߘߊ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߊߟߊߤߌ߬ߣߍ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫.ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊ߬.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߗߍߝߐ ߕߍߣߊ߬ ߘߊ߲߬ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬
Posted by ߖߊ߬ߙߊ on 2014/2/14 16:20:00 (276 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲


ߗߍߝߐ ߕߍߣߊ߬ ߘߊ߲߬ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬، ߞߏߕߌ߯ ߛ߭ߍߞ ߎߡߊߙߎ߫ ߖߙߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߏ߬ ߘߏ߲ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ߕߞߌ ߎ߬ ߗߍߝߐߟߌ ߕߍߣߊ߬ ߘߊ߲߬ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߞߏ߫ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߙߐߞ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߋ߲߬ ߓߍߣߊ߬ ߦߋ߫ ߗߍߝߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫. ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߖߙߊ߬ ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫.ߺ

 


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐߖߎ߮ ߖߋ߭ߞߋ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߰ߟߊ߬ ߕߍ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/2/10 6:50:00 (251 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲


ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߘߐ߬ߖߎ߮: ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߋ߭ߞߋ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߐ߰ߟߊ߫. ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫. ߦߋ߲߬ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫.ߖߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߐ߯ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߦߋ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߫ ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߖߋ߭ߞߋ߬ ߟߐ߯ߟߐ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߸ ߞߐ߲߬ߞߎߟߎ߲ ߝߊߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ ߟߊ ߓߕߐߟߊ ߟߋ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߖߋ߭ߞߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߰ߟߊ߬ ߡߊߜߍ߲߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ߬ߟߊ ߦߙߌߖߎ ߞߘߐ߫ ߸ ߦߙߌ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߎߟߎ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߌߞߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߈ ߞߍ߫ ߛߎ߭ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊߘߌߡߌ߲߫. ߊߟߡߊ߫ ߦߝߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߙߊ߬ ߝߎߙߋ ߟߎ߬ ߡߊ߬߹ ߞߊ߬ ߖߐߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐߞߍ߲ߘߍߦߊ߫߹ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߊߘߡߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߡߊ߬.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߎߛߊ߬ߝߊ߫ ߣߊ߬ߦߌ߬ߕߋ߫ ߕߘߍ߬ ߢߟߊߞߟߊߒߡߊߟߌ ߟߊ߫
 Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/2/9 7:20:00 (289 reads)


ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߐߘߐ߲ ߞߏߕߌ߮ ߡߎߛߊ߬ߝߊ߫ ߣߊ߬ߦߌ߬ߕߋ߫ ߕߘߍ߬ ߢߟߊߞߟߊߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ ߓߏ߲ ߁߁ ߡߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߈ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߘߊߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ .ߣߌ߲߬ ߞߵ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߗߋߕߌ߯ ߃߈ ߓߊ߲߫ ߛߊ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫.ߓߏ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߌ߬ ߸ ߛߴ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߖߏߣߊ߫،ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߭ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߐ߫.ߣߊ߬ߦߌ߬ߕߋ߫ ߞߵ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߜߊ߬ߟߎ߲߬ .ߞߏߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߵ ߊ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߞߴ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߞߊߟߌߦߊ߫.ߓߏ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߝߏ߮ ߣߌ߫ ߟߍߙߊߓߏ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫.ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߮ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߎ߮ ߟߊߖߌߡߌ߲߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
« 1 ... 80 81 82 (83) 84 85 86 ... 90 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫