ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

33 user(s) are online (13 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 33

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthFeb 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed

« 1 ... 80 81 82 (83) 84 85 86 ... 89 »
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߊ߬ߣߌߣ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߊ:
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/2/3 6:10:00 (974 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

<p>
ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ. ߒ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ߜߍ߫ ߖߊߥߙߊ߫ ߣߌ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊ߬ߡߌߣ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߘߍ߬ ߢߣߊߞߟߊߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫، ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߡߊ߬. ߏ߬ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߊ߬ߡߌߣ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ . ߡߐ߰ ߃ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߐ߯ ߘߊ߫ : ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍ߬ߘ ߣߊߛߍߙ ߞߋߕߊ߬ ߸ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߗߋߘߌ߮߸ ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ، ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߣߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߞߘߐߞߍ. ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߝߋߎ. ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߟߏ߲ߘߊ߲ ߠߎ߬ ߓߘߴ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߝߣߊ߫ ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.</p>

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 286 comments
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߫ ߓߐߦߙߐ߫ ߅߀ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߞߌ߬ ߘߎ߬ߞߎ߫ ߂߃߅ ߞߣߐ߫
Posted by ߖߊ߬ߙߊ on 2014/2/1 9:20:00 (248 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߖߌ߫ ߓߐߦߙߐ߫ ߅߀ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߞߌ߬ ߘߎ߬ߞߎ߫ ߂߃߅ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߟߎ߬ߞߙߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏߕߌ߫ ߡߙߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߌ߬ߙߊ߬ ߙߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߋ߬ ߞߍߟߋ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߛߊ߰ߞߊ ߣߌ߲߬ ߓߐ߫ ߸ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߕߊߞߊ߫ ߊ߬ ߖߐ߬ ߝߏ߯ ߛߍߝߊ ߥߟߎ߬ߡߊ߲߬ ߂߂ ߤߊߞߍ ߡߊ߬، ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߌ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߞߎ߬ ߁߀߀ ߖߊ߬ߕߌ ߞߟߎ߬ߞߙߐ߫ ߡߙߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߝߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ، ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߖߙߊ߬ ߓߟߏ߫،ߺ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߛߎߛߎ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߝߍ߭ ߘߌ߫
Posted by ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ on 2014/1/29 8:38:02 (313 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

<p>
ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ߫߉ ߡߊ߬ ߂߀߁߄ ߠߊ߫ ߸ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߒߖ߭ߙߋߞߏ߬ߙߋ߬ ߞߏ߫ (ߊߟߍߞߴߛߌ߫₋ߡߊ߬ߣߏ₋ߋߡߊߣߴߥߍߟ ߟߎߥߊ߫) ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬، ߡߛߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߸ ߘߋ߲߫ ߛߓߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫. ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߛߎ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߕߐ߲߬ߕߌߣ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ).ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ߕߐ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߂ ߟߋ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߦߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߞߣߐ߫،ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߴ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊߘߌ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ ߕߎ߲߬ ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߖ ߕ ߄.߀߀߀.߀߀߀ ߡߊ߬ (ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߄ ߞߊ߬ߣߌ߲߬) ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߣߊ߬ߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߭ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߊ ߛߐ߰ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ، ߡߏ߬ߛߏ߫ ߂ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫،ߊ߬ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ߬ ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߞߊ߬ ߘߊ ߡߊߞߐ߲ߞߐ߲߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߘߊ ߟߊߞߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߘߊ ߟߊߞߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߖߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߂ ߣߌ߲߬ ߥߟߌ߬ ߢߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߲߯ߘߋ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߓߘߊ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߴߏ߬ ߢߍ߫، ߏ߬ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߥߟߌ߬ ߢߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߡߊߜߍ߲߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ . ߏ߬ ߟߋ ߞߐߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߣߌ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߌߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬، ߡߏ߬ߛߏ߫ ߂ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲ ߟߊߡߙߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߟߐ߫ ߤߊ߲߯ ߢߊߢߌߢߌ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲. ߞߏߢߊ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ߖ߭ߙߋߞߏ߬ߙߋ ߟߋ߬ ߸ ߞߌ߲߬ߘߊ ߜ߭ߏ߬ߣߌ߲ߢߊ߬ ߸ߛߏ߲߯ߘߋ ߜ߳ߊߡߊ߬ ߂ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫</p>

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߦߌ߲ ߓߘߊ߫ ߥߟߏ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲߬
Posted by ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ on 2014/1/25 12:38:17 (570 reads)


ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߟߊ߬ߥߎ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߥߊߟ، ߜ߭ߥߊߟ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߝߎߕߊ-ߖߊߟߏ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍߢߊ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ : ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߞߏ߫ ߗߍߙߑߣߐ߫ ߛߌߙߊߖߎ߬ ߖߊߟߏ߫ ߸  ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߜߋ߬ߟߎ߬ߣߌ߲  ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߣߐ߭ߝߍ߬ ، ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߣߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߊߡߊߘߎ߫ ߛߊߦߌߞߎ߬ ߖߊߟߏ߫ ߡߊߝߌ߲߬ ߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߸ߞߏ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߝߍ߬ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ، ߗߍ߭ ߓߊ߲ ߕߍ߰ߒߞߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߕߍ ߡߊ߬ ߸ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߛߐ߱ߡߊ߬ ߸ ߓߌ߲ߠߊߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߈  ߡߊ߬  ߂߀߁߄ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߊ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߝߎ߲ߞߎ߲ߘߊ  ߟߊ߫ ߏ߬ ߝߊ߰ ߞߏ ߡߙߌߘߐ ߘߴߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫، ߓߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߡߊߜߍ߲߫، ߊ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊߡߊߘߎ߫ ߣߌ߲߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ، ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߊߓߐ߫ ߌߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲ߓߊ߯ߕߐ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߡߊߜߍ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐߝߍ߬ ߘߌߡߌ߲ ߡߊ߫ ߞߎ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫. ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߊ߬ ߛߎ߬ߞߏ ߟߊ߫ ߸ ߖߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߡߊߘߎ߬ ߣߌ߲߬ ߕߊ߫ ߖߟߎ ߫ߛߙߊ߬ ߗߍߙߑߣߐ߬ ߟߊ߫ ، ߒߞߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߝߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߡߐ߰ߘߊ ߡߊߜߍ߲߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬. ߖߐ ߦߴ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ߞߐ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ߫، ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 167 comments
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߥߊ߰ߘߎ߯ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߟߥߊߟߋߟߌ
Posted by ߖߊ߬ߙߊ on 2014/1/25 6:40:00 (269 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߥߊ߰ߘߎ߯ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߟߥߊߟߋߟߌ ߸ ߘߎߢߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߎ߬ ߣߴߊ߬ ߓߍ߫ ߝߐ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߰ߘߎ߯ ߡߊ߬ߟߌ ߞߐ߰ߘߎ߰ ߞߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ ߞߊ߲߬، ߡߊ߬ߟߌ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߓߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߒߕߋ߫ ߘߍߞߙߎ، ߏ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߦߍ߬ߙߍ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߙߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߦߙߐ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߓߍ߲߭ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫. ߡߍ߲ ߦߋ߬ ߟߊ߬ߛߋߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߙߊ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߐ߰- ߐ- ߡߐ߰ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬، ߥߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߘߌ߫ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬. ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߖߙߊ߬ ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ ߓߟߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲،ߺ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߦߊ߬ ߕߍ ߛߌߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ :
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/2/3 5:51:29 (928 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߦߊ߬ ߕߍ ߛߌߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ :
ߓߍ߯ ߞߵ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߵ ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߬ߓߏ߲߬ߔߊ߫ ߡߊ߬ ߞߵ ߊ߬ ߛߌ߰ ߞߐ߰ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߌߟߊ ߓߊ߯ߙߊ ߜߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫ ߕߋ߲߬ ߞߘߏߞߘߏ߫߹ ߒ߬ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߣߴ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߎ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߌߘߐ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߰ߕߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏߢߐ߲߯ߠߛߊߦߌ ߘߌ߫ ߟߊ߫، ߖߊ߰ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߐ߬ ߕߍ߫ ߥߊߘߌ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߟߐ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߐ߰ߦߊ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߋ߲߬ ߓߣߐ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߬ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߫ ߣߌ߬ ߢߊ߰ߢߊ߰ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߞߐ߰ߦߊ߬ߞߊ ߓߟߏ߫ ߞߎߣߊߛߌߣߌ߲߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫، ߞߵ ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߙߌ߬ߦߊ߬ߘߌ ߜ߭ߊߙ ߡߊ߬ ߞߵ ߊ߬ ߛߌ߰ ߡߊߣߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߞߐ߰ߦߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߸ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫، ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐߣߍ ߓߐ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߤߊߞߍ߫ ߘߌߕߐ߫ ߟߵ ߊ߬ ߕߊߦߌߓߊ߲߫.
ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 219 comments
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߘߎߢߊ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߐ߫ ߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߓߌ߬
Posted by ߖߊ߬ߙߊ on 2014/2/1 7:20:00 (221 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߘߎߢߊ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߐ߫ ߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߓߌ߬ ، ߂߀߁߄/߀߂߲/ ߀߁ ߟߊ߫، ߊ߬ ߓߍ߫ ߕߌ߬ߟߋ߫ ߘߊߡߊ߲ߘߐ߫ ߓߐ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߢߍߡߞߐߓߊ ߣߌ߫ ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߌߓߋߞߊ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬، ߊߓߍߟ ߞߐ߲ߘߍߙߑߖ߭ ߸ ߊ߬ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߎ߬ ߢߍߞߙߐ߫، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߐߝߌߟߍ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߟߊ߬ߖߍ ߣߌ߲߬ ߓߍߣߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߝߋ߲߫ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߌߞߏ߫ ߝߐߒߞߐߢߐ߲߯ߧߊ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߊ߲ ߞߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߢߍߡߞߐ ߎ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ߕߞߌ ߎ߬ ߗߍ߫، ߘߎߢߊ߫ ߕߐ߲ߓߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߦߍ߬ߙߍ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ߬ߟߋ߲ ߘߏ߲߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߡߌ߲ ߕߎ߲߬ ߝߐ߫ ߙߊ߫ ߥߊ߰ߘߎ߯ ߤߊߟߌ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߥߊߟߋߦߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߫ ߝߙߊ߬ ߡߣߌߛߌߡߊ ߞߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߎ߬ ߞߊ߲߬، ߓߊ߯ߝߎߟߊߕߞߌ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߘߐߞߐ߲߫، ߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߘߝߊ߫، ߏ߬ ߘߋ߬ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߡߣߌߛߌߡߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߖߌ߬ߞߌ ߓߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߕߐ ߎ߫ ߞߊ߲߬، ߎ߬ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߵߎ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߣߊ߬ ߗߏ߮ ߡߌ߲ ߞߣߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߏ ߘߝߊ߫، ߊ߬ ߞߏ ߃߲߸ ߏ߬ ߓߍߣߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߓߊߟߏ߫ ߞߏ ߜߟߍߦߊ ߞߊ߲߬، ߊ߲ ߓߍ߫ ߟߏ߲ ߡߌ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬، ߓߊߟߏ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߋ߲ ߘߏ߲߬، ߘߎߢߊ߫ ߕߐ߲ߓߊ ߸ ߣߊߛߌߦߐ߲ߖ߭ߌߣߌ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߥߟߋ߬ߥߟߋ߬ ߞߊ߲߫ ߗߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߕߐ ߎ߬ ߡߊ߬، ߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߓߊߟߏ߫ ߞߏ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫، ߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߸ ߝߐߒߞߐߢߐ߲߯ߧߊ ߡߌ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߍߡߞߐ ߎ߬ ߣߌ߫ ߡߣߌߛߌߡߊ ߗߍ߫، ߛߊ߫ ߸ ߎ߬ ߓߍ߫ ߢߐ߲߯ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߊ߬ ߞߏ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߡߣߌߛߌߡߊ ߞߊ߫ ߟߊߛߌ߰ߘߋ߲ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߏߕߞߌ߫ ߝߟߐ، ߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬، ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߖߙߊ߬ ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ ߓߟߏ߫،ߺ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/1/28 6:50:00 (814 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

<p>
ߞߊ߬ߟߋ߬ߕߊ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬߹ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߴ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߢߊߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߟߋ߬ߕߊ߫ ߛߎߙߎ߲ߘߎ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߛߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߎߡߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߌߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߛߎ߫ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬، ߏ߬ ߗߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߗߋߥߎ ߟߎ߫ ߞߵ ߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅ ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߟߋ߬ߕߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߢߎߡߍ ߘߌ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߡߊ߬ ߂߀߁߅ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫. ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߍ߯ ߛߍߥߊ߫ ߞߏߓߊ߫ ߘߌ߫،.. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߦߌߞߊ߫߸ ߢߎߡߍ ߛߍ߲ߓߍ߫ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߞߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߟߊߡߟߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߏ ߡߊߜߍ߲߫߸&nbsp; ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߏ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߙߍߕߍߕߍ߫. ߝߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲ߓߏ߲ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߜߟߊߞߌ ߟߴ ߊ߬ ߡߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߖߊߡߎߙߊ߲ߠߌ߲ ߜߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫. ߊߟߊߡߴ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߢߣߊ߫߹ ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.</p>

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 446 comments
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߌߓߋߞߊ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߞߊߕߊ߯ߙ
Posted by ߖߊ߬ߙߊ on 2014/1/25 6:50:00 (305 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߌߓߋߞߊ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߞߊߕߊ߯ߙ،ߌߓߋߞߊ ߕߊ߯ߟߋ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߕߌ߬ߟߋ߬ ߃ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊߕߊ߯ߙߑߞߊ ߎ߬ ߓߙߊ، ߣߴߌ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߫ ߡߞߐ߬ ߈߀ ߓߐ߫، ߢߍߡߐ߮ ߡߍ߲ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛ߭ߎߞ ߕߊߡߌߣ ߓߌߣ ߊߤߊߡߍߘ ߊߟ ߕߊߣߌ߲߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߏ߫ ߞߍ߫، ߏ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ ߘߋ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ߟߋ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߍ߮ ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߐ߫ ߟߋ߬. ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߖߙߊ߬ ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ ߓߟߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲،ߺ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬
Posted by ߖߊ߬ߙߊ on 2014/1/25 6:30:00 (769 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߎ߬ ߝߍ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߌ߬ߟߋ߫ ߂߃ / ߂߀߁߄ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߤߊߡߌ߲ߟߋ߲ ߘߏ߲߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߞߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫، ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߡߍ߲ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߛߌߛߊ߲߬ ߞߴߏ߬ ߓߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߍ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߣߌ߲ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߍ߬ ، ߛߊ߫ ߎ߬ ߓߍ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߦߋ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬. ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߖߙߊ߬ ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ ߓߟߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲،ߺ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 166 comments
« 1 ... 80 81 82 (83) 84 85 86 ... 89 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫