ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

5 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 5

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthNov 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed

« 1 ... 80 81 82 (83) 84 85 »
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߛߍ߬ߘߏ߲
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/11 14:50:00 (326 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

<p>
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ߬ ߞߎߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߠߋ߬ ߜߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߋ߲߬ ߞߘߏߞߘߏ߹ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߖ.ߡ.ߟ (ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߘߍ߭) ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫:ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߎߛߵߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߤߊߖߊ߬ ߣߊ߲ߕߎ߫ ߛߋ߬ߙߌߝ ߣߌ߫ ߞߏߟߌ߫ ߕߍ߲ߜ߭ߌߦߊߣߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߍߘߏ߲ ߠߊߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߬ߟߌ߫ ߕߍ߲߬ߜ߭ߌ߰ߦߊߣߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߙߎߞߊ ߕߐ߯ ߘߐ߫. ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮(ߏߔߏߖ߭ߛߌߦߐ߲) ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ߓߊ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߓߌ߬ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬. ߓߊߏ߬ ߖ߭ߊ߲߫ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߘߏ߯ߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߕߐ߯ ߘߐ߫ ، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߓߙߐߕߐ߫ ߞߵߌ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߋ߲߬ ߘߐ߫ ߝߋߝߋ߫. ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߣߌ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߊ߲߬ߞߙߐߓߊ ߘߌ߫، ߞߏ߫ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬. ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߙߎߞߓߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫،ߏ߬ ߡߙߌ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫. ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߊߟߎ߫ ߓߐ߫ ߏ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ ߘߐ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫.</p>

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/11 14:50:00 (5576 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

<p>
ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߁߀ ߡߊ߬ ߁߅ߙߋ߲ ߅߀ ߡߊ߬. ߞߐ߲߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߜߘߍ ߜߎ߫ ߟߴߊ߬ ߖߎ߭ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߥߙߊߞߘߊ(ߏߕߏߙߎߕ) ߞߊ߲߬ ߕߊ߲ߣߋߙߌ߫ ߞߌ߲ߘߊ ߟߊ߫. ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߜߎߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߌߟߓߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ߜߘߋ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߛߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬. ߞߐ߲߬ߛߏ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߜߎߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫-ߏ߬ ߥߟߏߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߥߙߊߞߘߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߘߎߞߘߎ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߭ ߞߐ߲߬ߡߘߊ߬ ߄ ߕߏ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬. ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߣߌ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫-ߊ߬ ߕߌߢߍߟߌߘߊ ߣߴߊ߬ ߖߏߞߟߌ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫. ߒߠߋ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߢߊ ߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߥߊߕߐ ߕߏ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬-ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߏ߯ߕߏ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߞߊ߬ ߖߐ߰(ߊ߲ߓߎߕߋߦߊߖ߭) ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߛߌ߰ ߥߙߊߞߘߊ ߞߊ߲߬ ߥߎ߬ߙߊ߬ ߕߟߋ ߏ߬ ߟߊ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫</p>

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 553 comments
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߐ߰ߘߎ߯ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߎߡߊߙߎߟ ߓߊ߬ߛ߭ߌ߯ߙߎ߫ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߖߎߓߊ߬ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
Posted by diane on 2014/1/6 15:30:00 (184 reads)


ߞߐ߰ߘߎ߯ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߎߡߊߙߎߟ ߓߊ߬ߛ߭ߌ߯ߙߎ߫ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߖߎߓߊ߬ ߛߐ߰ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߢߐ߲߯ ߛߊߟߌ߫ ߞߍ߯ߙߌ߬ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߣߌ߫ ߓߊߛߌ߯ߓߊߟߌߦߊ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߝߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߦߋ߬ ߕߟߋ߬ߝߎ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߟߐ߯ߕߍ߫ ߛߓߊ߬ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫.

ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߊ߲ߞߘߐߛߌ߯ ߖߋ߯ߡߛ ߥߣߌ߫ ߋߜ߭ߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߬ߛߌ߯ߙߎ߬ ߟߊߓߍ߲߬ߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߋ߫ ߕߎߡߊ ߛߊ߲ߘߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߞߊ߲ ߡߊ߬، ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊߛߌ߲ߕߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߌߞߘߐ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ:
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2013/11/29 2:50:00 (269 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ: ( ߘߋߞߙߍ ) ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߂߀߁߃ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߙߎߞߙߍ ߛߙߍߘߍߦߊߞߏ ߡߊ߬ ( ߙߋߛߊ߲ߛߋߡߊ߲)،ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߕߐ߫ ߂߀߁߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߡߊ߬، ߛߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߌ߫ ߟߐ߲߫، ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ ߔߊߔߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.ߺ
ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߏߛߓߍ߹ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߲߬ ߕߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߞߏ ߘߌ߫، ߤߊߟߌ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ߫ ߕߴߌ ߘߌ߫߸ ߣߌ߫ ߥߊߘߌ ߦߴߌ ߞߎ߲߬ ߌ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.ߺ

ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2013/11/26 0:24:46 (248 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߊߓߐ߫ ߓߌ߬ ߕߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߁߁߭\߂߅\߂߀߁߃ ߸ ߞߊ߬ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫:ߞߊ߬ (ߛߏ ߘߐߝߊ߰ )߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ؟ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱-ߐ-ߡߐ߰ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ،ߊ߬ ߞߣߊ߫ ߕߊ߯ ߓߊߙߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫،ߣߴߏ߬ ߡߐ߱ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫: ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߡߐ߱ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߓߍ߯ߦߊ ߛߌߟߊ ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߓߊߏ߬ ߖߌ߬ߣߍߞߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬،ߊ߬ ߡߊ߫ ߝߊ߰ߝߎ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߋߕߏ ߞߌ߲߬ߘߊ ߣߌ߫ ߞߏߖ߭ߊ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫

ߢߊ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬،ߞߣߍߓߐ ߌ ߞߘߐ߫ ߓߌ߬ ߛߐ߱ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߛߌߟߊߞߊ߲߫ ߓߐߟߌ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߵߌ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߛߌߟߊ ߕߊ߲ߜߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ،ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊߛߌ߮ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߌ߲߬߬ߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߏ߬ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ߞߍ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߙߐ ،ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߓߊ߫ ߟߊߝߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߴߏ߬ ߘߐ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߢߐ߲߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߛߊ߲߬ ߂߁ ߘߏ߫ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘ

ߍ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐߘߏߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߘߐߝߊ߮ ߣߌ߲߬ ߢߍߥߟߊ ߘߐߟߐ߲ ߘߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߓߌ߬ ،ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߊ߲߬ߓߋߕߏ ߣߌ߫ ߞߏߖ߭ߊ߬ ߤߊߡߑߘߊ߲ߟߊ߯ߤߌ߫ ،ߊ߲ߞߏ߫ ߛߍ߲ߞ ߸ ߓߊߏ߬ ߦߋ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߲ߞߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊߕߎ߲߯ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ،ߛߌߟߓߊ ߘߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߏߕߏ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ߘߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߘߌ߯ߣߊ߬ ߤߊ߲߯ ߛߏ߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ߺ ߸ ߦߋ߲߬ ߝߎ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲߫.

ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߘߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐߜߍ߫
ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫/ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߛߊ߲ߕߙߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/11 14:50:00 (195 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

<p>
ߛߊ߲ߕߙߊߝߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫-ߡߍ߲ ߞߊߙߏ߫ ߉ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߏߖߊ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߕߍߡߊ߬ ߕߋ߲߬. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߌ߬ߛ߭ߍߟ ߗ߭ߕߏߘߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߕߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫-ߏ߬ ߞߊߙߏ߫߉ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߢߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߬ߒ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ ߦߋ߲߬. ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ-ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߟߊ߫. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߡߍ߲ ߦߴߌߘߐ߫ ߗߊߘ ߕߋ߲߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߗ߭ߕߏߘߌߦߊ߫ ߟߐ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߕߙߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߐ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߜߘߍ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫</p>

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߛߊ߲߬ ߂߀߁߃ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߎ߬
Posted by diane on 2014/1/9 10:04:34 (228 reads)


ߛߊ߲߬ ߂߀߁߃ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߎ߬

ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߃߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߘߋ߬ ߕߊ߬ ߙߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߀߁߃ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߋ߬ ߘߐߝߙߊ߫ ߙߊ߫ ߛߏߓߊ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߗߍ߫ ߕߊ߲߬:  ߞߊ߬ߦߋ߫ ، ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ، ߛߊ߲߬.ߺ

ߣߌ߲߬ ߎ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏߝߊ ߞߣߐ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀߁߃ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߌߟߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߁߃ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫، ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߕߊ ߢߍߡߞߐߦߊ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߲ ߣߍ߭ߡߊ߬ ߛߊߞߙߊ߫ ߘߋ߬ ߓߟߏ߫.ߺ

ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߗߍ߬ߟߌ ߢߞߊ߬ߢߞߊ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߞߌ߬ߟߋ߫ ߀߂ / ߂߀߁߄ ، ߊ߲ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߕߊ ߎ߬ ߝߍ߬،ߺ


ߡߞߐ߬ߘߐ߬ߜߍ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߗߍ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߕߊ߲߬ : ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߞߊ، ߣߌ߫ ߛߏߕߞߌ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߙߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߞߌ߬ߟߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߡߞߎߓߏ߲ ߞߎ߲߬ߕߞߌ߬ ߛߙߍߞߍ ، ߞߊ߬ ߝߙߊ߬ ߡߞߐ߬ߓߊ߬ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬،ߺ

ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߛߋ߫ ߙߊ߫ ߝߏ߯ ߁߀߁߇ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߣߊ߫ ߎ߬ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߖߏ߲ߖߏ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߍߞߙߐ߫ ߞߏ߫: ߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߎ߬ ߛߋߞߏ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߦߋ߫ ، ߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߣߴߎ߬ ߣߌ ߟߊ߫، ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊߟߏ߫ ߆ ߘߋ߬ ߞߍ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫، ߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߛߓߍ߬ߞߙߐ߬ ߞߊߙߊ߲߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߦߙߍ߬ߡߊ߬ߖߌߞߌ߲ ߘߝߊߟߋ߲ ߞߍ߫،ߺ

ߎ߬ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߙߊߓߐ ߎ߬ ߞߍ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߞߊߡߊ߲ ߞߣߐ߫ ، ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߡߞߐ߬ ߖߞߌ߬ ߝߊ߫ ߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫.ߺ

ߣߌ߲߬ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߝߟߐ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߘߞߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫، ߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫  :  ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߘߊߕߎߞߎ߲߫ ߓߌߟߋ߲߫ ، ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߏߕߐ߫ ߘߏ߲߬ ߘߞߊߦߊ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫.ߺ

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߖߙߊ߬ (ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ) ߓߟߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲.ߺ


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߏߛߋߌ ߜߊ߬ߙߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2013/12/4 12:49:23 (252 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߑ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߐ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߕߐ߫ ߞߏ߫ ( ߏ ߛߋ ߌ ) ߏ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߄߀߲ ߘߌߣߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߣߌ߲߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߣߌ߫ ߁߁ ߡߊ߬، ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߂߀߁߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߑ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐߡߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߑ ߁߉߉߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߅߇ ߟߋ߬ ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߝߏ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߦߴ ߊ߬ ߞߐߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬، ߊ߬ ߕߐ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߅߆ ߓߍ߯ ߞߐߞߊ߲߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊߕߐ߫، ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߦߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߋߘߋߦߊߏ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߘߍ߭ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߣߍߡߊ߫. ߊ߲ ߦߟߌߴ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߈߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߋ߲߬، ߟߏ߲ߘߊ߲ ߠߎ߬ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍ ߖߐ߰ߣߍ ߓߍ߲߬ߕߐ ߊߡߙߌߞߌ߫ ߘߟߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߃ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߖߌߓߎߕߌ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߑ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߌߣߵ ߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐߞߊ߫ߐ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߡߊ߬، ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߍ߮ ߓߘߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߫ ߞߍ߫ ، ߓߊߏ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍߕߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߎߓߋ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߑ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵ ߏ߬ ߓߏ߲߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߁߉߉߆ ߟߊ߫ ߑ ߏ߬ ߞߏߙߏ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬، ߝߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߍ߲ ߦߴ ߏ߬ ߞߐߓߍ߲߭ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬، ߛߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫. ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߛߎ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ ߕߴ ߊ߬ ߟߊ߫، ߊߟߡߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫߹

ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊߘߏ߲
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2013/11/27 19:50:00 (305 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߣߍߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߛߎߓߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߸ ߕߊ߯ߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߝߟߐ߫ ߘߊ߫ ߓߙߊߖ߭ߌߟ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߣߵ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߊߓߎߘߊߓߌ߫ ߡߊ߬، ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߐ߰ߓߍߧߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊ߬ߕߊ߬ߟߌ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊ߬؟ ߊ߬ ߞߵ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߕߋߟߋ߲߫ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߰ߣߍ߲ ߦߙߌߞߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߘߌ߫، ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߖߏ߰ߓߏ߬ߖߊ߯ߓߊ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߞߐ߫.ߺ
ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߞߏ߫ ߌߛߌߙߊߦߌߟߞߊߞߍ ߓߋߣߌ ߛߵߕߋߡߍߖ߭ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߭ ߟߋ߬ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߰ߟߊ߫، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߡߊ߫ ߗߍ߭ ߏ߬ ߕߐ߮ ߘߐߕߍ߰ ߊ߬ ߘߊ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫، ߞߴߏ߬ ߣߌ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫.ߺ
ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߊߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߏߓߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߊߘߤߊ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߊߟߎ߫ ߓߐ߫ ߏ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫

ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2013/11/21 16:16:57 (324 reads)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫: ߞߎߣߎ߲߬ ߁߁߭\ ߂߀\߂߀߁߃ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߟߊ߲ߘ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߐ߯ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߘߡߊߝߊߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ (ߋߟߌߖ߭ߋ߫)߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ : ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫ : ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߍߣߊ߬ ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߡߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲ߕߑߙߊ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߦߋ߲߬ ߛߌ߰ ߝߊߘߌ ߓߊߛߌ߯ ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ، ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߄߀߀ ߠߋ߬ ߓߊ߲ߜ߭ߌ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߌ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫ ߓߊ߲ߜ߭ߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲ߜ߭ߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ߘߊ߲ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߊ߲ߕߑߙߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲߬ . ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫

ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫: ߕߌߢߍߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߕߑߙߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ، ߣߵߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߡߎ߲ߞߏ ߞߟߍ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߊ߲ߕߑߙߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߙߌߦߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ، ߛߊ߫ ، ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߣߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ . ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ : ߝߊ߬ߙߌ߲߬ߛߌ߫ ߞߍߕߐ߫ ߜߙߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߆ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߇ ߡߊ߬ ߋߟߌߖ߭ߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߄߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߸ ߞߏ߫ : ߞߎ߲߬ߢߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߝߣߊ߫ ، ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߯(ߓߊ߲ߞߌߡߎߣ) ߞߵߊ߬ ߞߣߊߓߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߐ߯ ߘߐ߫ ،ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߝߎ߯ߟߊ߫ ߓߊ߯ߡߊ ߕߌ߮ ߡߐ߰ ߆߀߀߀ ߟߊߕߊ߯ ߛߊ߲ߕߑߙߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ .

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫: ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߌߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߉߂߇ ߟߊߕߊ߯ ߡߊ߬ߣߌ߬ߓߊ ߟߊ߫ ، ߜ߭ߊ߬ߏ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߛߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߏ߲߬ ߸ ߞߎߡߊ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫ ، ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߊ߫ ߟߊ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߫ ߕߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ . ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߐ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߯ ߣߌ߲߬ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫
.

ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߘߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߛߊ߲ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߘ߲ߜߍ߫ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫\ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
« 1 ... 80 81 82 (83) 84 85 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫