ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

6 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 6

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthNov 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed


ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߊ߬ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߛߓߍߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߹ߺ


« 1 ... 86 87 88 (89) 90 »
ߒߞߏ : ߡߊ߬ߟߌ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߖߏߣߊ
Posted by ߖߊ߬ߙߊ on 2013/12/25 14:40:00 (2020 reads)
ߒߞߏ

ߡߊ߬ߟߌ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߖߏߣߊ
ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߕߊ߬ ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫،ߺ
ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߓߍ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ ߁߄߇ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߝߍ߬ ߥߛߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߞߣߐ߫،ߺ
ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߖߏߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫:ߺ

߁- ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ (ߍߙ ߔߋ ߍߡ ) ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߅߉ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.ߺ
߂߲- ( ߊߘߋߡߊ ) ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߂߀.ߺ
߃߲- ( ߎ߳ߍߙߑߘߋ ) ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߁߇. ߺ
߄߲- (ߝߊߙߋ ) ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߆ . ߺ
߅߲- ( ߞߏߘߍߡ ) ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߅ ،ߺ
߆߲- (ߊߍߛߑߡߊ )، (ߛߊߘߌ )، ( ߛߣߌߘ )، (ߊߘߋߔߋ ) ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߄-߄ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬،ߺ
߇߲- (ߡߙߌߦߊ)، ( ߍߡߑߔߋߍߙ)، (ߔߘߋߍߛ)، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߃-߃ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬،ߺ
߈߲- ( ߞߙߎߞߊ߫ ߁߁ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬)،ߺ
߉߲- (ߡߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ = ߞߊ߲ߘߌߘߊ߫ ߍ߲ߘߋߔߊߣߊ߲ ߠߎ߬) ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߄ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.ߺ
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߖߏߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߺ
ߏ߬ ߞߐ߫ : ߥߎߣߎ߲ߥߎߣߎ߲ ߓߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߝߙߋߞߋ ߦߋߣߍ߲߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫،ߺ
ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߓߴߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫.ߺ


ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߖߙߊ߬ (ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ) ߓߟߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 8 comments
ߒߞߏ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߴ ߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2013/12/14 16:36:59 (253 reads)
ߒߞߏ

ߓߊߘߋ߲ ߦߋߟߋ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߒߞߏ ߘߎ߲ߘߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߎߙߊ߫ ߝߊߘߌߡߊ߫ ߖߣߍ߫ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߴ ߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ) .ߺ
ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߄߄߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߛߌ߰ߘߊ߬ ߃߂ ߟߋ߬ ߸ ߛߌ߰ߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫:ߺ
߁- ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ߧߊ ߂- ߛߣߍߝߋ߲ ߠߎ߬ ߃-ߛߎ߬ߡߊ߲ ߥߟߊ߫ ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߢߊ ߄- ߡߊ߲߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߢߊ ߅- ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊߦߊ ߆- ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߇- ߞߟߏߝߋ߲ߦߊ ߈- ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ ߉- ߓߊߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߁߀-ߞߙߐ߬ߕߍ ߟߎ߬ ߁߁- ߞߟߍ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߁߂- ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߁߃- ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߟߎ߬ ߁߄- ߡߐ߲ߠߌ߲ ߁߅- ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߁߆- ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ߁߇- ߢߊ߰ߙߊ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߁߈- ߞߎߡߊ߫ ߖߋߟߌ ߟߎ߬ ߁߉- ߖߋ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߛߊ߲ ߞߣߐ߫ ߂߀- ߝߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߂߁- ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ ߖߋߟߌ ߂߂ -ߛߣߍ߬ ߖߋߟߌ ߂߃- ߞߣߍ߫ ߖߋߟߌ ߂߄- ߒߜ߭ߐߥߎߟߐ ߥߟߊ߫ ߞߐߥߎߟߐ߫ ߖߋߟߌ ߂߅- ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߕߐ߫ ߡߎ߲߬ ߘߐ߫ ߂߆ߞߊߙߊ߲ߞߋ߫ ߖߋߟߌ ߂߇- ߝߌ߬ߣߊ߬ ߖߋߟߌ ߂߈- ߛߙߍߥߊ߫ ߖߋߟߌ ߥߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ ߖߋߟߌ ߂߉- ߛߙߍߥߊ߫ ߕߏߟߏ߲ ߃߀- ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߃߁- ߛߓߏ߬ߣߍ߲߬ߞߎ߲ ߃߂- ߖߊ߭.ߺ
ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߞߍߕߐ߫ ߂߀߁߃ ߞߏ߬ߟߌ߬ߞߏߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߬ߝߌ ߊߣߊߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߝߊ߬ ߜߘߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߖߟߊߡߊ߲߫ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫( ߛߏ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߖߏߣ߫ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ). ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߍߕߐ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߛߊ߲߬ ߂߆߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߭ ߝߢߐߘߊ߫߈.߁ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߣߌ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫.ߺ


ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߡߊ߬ߘߌ߰ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊߦߟߌߡߍߘߐߕߊ߮
Posted by ߡߐ߱ ߘߏ߫ on 2013/12/9 14:00:00 (434 reads)
ߒߞߏ

ߊ߲ ߓߋ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߡߌ߲ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ ߡߊ߬ߘߌ߰ߓߊ߫ ߞߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߣߐ߫ ߞߌߢߍ ߞߊ߲߬ ߡߐ߰ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߡߌ߲ ߠߊ߫، ߏ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߞߏ߫ ߘߎ߯ߙߎ߫ ߘߋ߬ ߦߋ߫؛ ߤߊ߯ߟߌ߫، ߞߏ߫ ߘߎ߯ߙߎ߫ ߡߌ߲ ߎ߬ ߓߍ߫ ߢߍߡߐ߯ߦߊ߫ ߖߏ߮ ߎ߬ ߘߏ߲߬ ߡߐ߱ ߟߊ߫·

߁߭· ߞߵߌ ߖߐ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߢߍ: ߌ ߞߣߊ߫ ߓߏ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߊ߬ ߢߣߊߓߐ ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߫· ߢߍߡߐ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߙߎ߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߎ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߟߌ ߟߊ߫، ߞߏ߫ ߝߙߋߞߋߟߋ߲߫ ߎ߬ ߢߣߊߓߐߟߌ ߟߊ߫، ߞߓߊߞߏ߫ ߞߏ ߎ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ ߘߊ߲ߞߣߍߡߦߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߣߐߖߍߟߋ߲ߦߊ߫ ߟߊ߫· ߊ߬ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߙߍ߬ ߘߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ، ߡߊ߬ߟߏߦߊ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߐߡߐ߮ ߎ߬ ߞߏߛߐ߲߫·

߂߲· ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߦߊ ߛߐ߬ߙߐ߲߬: ߖߍ߬ߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߓߍ߫ ߊ߬ ߛߋߞߏ ߘߊ߲ߠߊߛߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߓߊߕߏ ߣߌ߫ ߘߛߎ߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߝߊߟߋ߲ ߦߋ߫ ߣߴߎ߬ ߢߊ ߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߍߡߐ߮ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߠߊߒߗߌ ߦߋ߫· ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߦߊ ߛߐ߬ߙߐ߲߬، ߢߍߡߐ߮ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ߘߏ߲߬ ߞߐߡߐ߮ ߞߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߴߊ߬ ߙߐߞߏ ߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫· ߊ߬ ߞߣߴߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߌ߲߬ ߎ߬ ߞߊ߲߬ ߕߐ߬ߢߐ߲߬ ߛߌߙߊ߫ ߝߍ߬· ߞߊ߯ߙߌ߫؛ ߊ߬ ߞߊ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߘߏ߲߬ߒ߬ߠߊ ߞߎ߲߭ ߞߣߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߓߐ߬ߒ߬ߠߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߊ߬ߘߏ߲ ߛߋ߲߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫·

߃߲· ߞߊ߬ ߞߴ ߌ ߦߙߍ߬ ߦߋ߫: ߣߴߌ ߕߍ߫ ߡߌ߲ ߦߋ߫، ߌ ߞߣߴߌ ߦߙߍ߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫؛ ߓߊߏ߬ ߌ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߎ߬ ߓߴߊ߬ ߘߐ߲߫ ߞߴߌ ߕߴ ߌ ߛߎ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߊ߬ߣߌ߫ ߞߴߌ ߦߴߏ߬ ߡߊߝߙߏ߬؛ ߓߊ߬ߙߌ߫ ߎ߬ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐ߲߫ ߣߴߌ ߞߊ߫ ߞߏ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߡߊߝߙߏ߬ߟߋ߲߬ ߦߋ߫· ߕߏ߫ ߌ ߦߙߍ߬ߦߊ ߟߊ߫ ، ߡߐ߱ ߎ߬ ߞߊ߫ ߞߍ߫ ߌ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ ߞߵߌ ߛߐ߲߬ߞߏ ߣߴߌ ߓߊ߲߬ߞߏ ߘߊ߲߬ߝߙߊ߬ߓߐ ߘߐ߲߫،

߄߲ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߛߐ߬ߙߐ߲߬: ߣߴߌ ߦߴ ߌ ߦߙߍ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫، ߓߍ߯ ߓߴߌ ߕߴߏ߬ ߞߣߐ߫؛ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߊ ߝߣߊ߫ ߣߴߌ ߦߴߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߞߍ߫· ߣߴߌ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߙߊ߫ ߖߏ߯ߡߦߊ ߛߌߙߊ߫ ߖߍߟߋ߲ ߎ߬ ߞߊ߲߬ ، ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍߕߊ߫ ߝߐߟߊ߫ ߣߌ߫ ߝߐߕߊ߫ ߞߍߟߊ߫ ߦߋ߫، ߌ ߓߍ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ ߖߊ߬ߡߊ ߝߍ߬· ߌ ߞߊ߫ ߖߏ߮ ߓߍ߯ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ ߞߊߓߋ ߟߊ߫· ߌ ߞߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߓߍ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߊ ߘߋ߬ ߡߊ߬، ߎ߬ ߞߣߊ߫ ߓߍ߲߬ ߘߐ߲ߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬·

߅߲· ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ߫ ߦߋ߫: ߢߍߡߐ߯ ߢߎߡߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߙߌ߲ߒߗߌ߫، ߞߋ߬ߞߎ߲߬ߡߊ߲ߒߗߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߒߕߐ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߡߌ߬ߣߍ߬ ߗߏ߯ ߢߎߡߊ߲߫ ، ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߎߡߊ߲߫ ߘߐߞߣߍߦߊߟߋ߲߫ ߢߌ߲߬ߣߌ߲ ߠߊ߫ ߞߘߊߎ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߟߋ߬ߙߐߞߏ ߢߣߊߓߐ߫ ߜߏ߫ ߎ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߕߍ߬ߡߍ߲߬ߣߋ߲ ߞߏ߫ ߢߣߊߓߐߟߊ߲߫ ߝߙߋߞߋߟߋ߲ ߎ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߊ߬ߟߋ ߞߊ߫ ߖߊ߰ߙߌ߲߬ߒߗߌߦߊ߫ ߓߍ߫ ߟߊߞߏߘߐ߲߫ ߊ߬ߣߌ߫ ߞߊ߫ ߡߊߘߐ߲߫، ߏ߬ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߟߊߥߟߏߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߎߙߊ ߎ߬ ߟߊ߫ ، ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߕߐ߭ ߞߟߊߓߎߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߊ߬ߕߊ ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߏ ߎ߬ ߛߐ߬ߙߐ߲ ߝߍ߬·


ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߝߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 81 comments
ߒߞߏ : ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ
Posted by diane on 2013/10/16 5:30:00 (586 reads)
ߒߞߏ

ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߡߊߝߟߍߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߦߋ߫ ߞߍߦߙߐ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊ߬ ߓߟߐߟߐߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߛߊ߬،..ߺ
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߢߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߢߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߣߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߢߊ ߢߊߟߐ߲ ߊ߬ ߡߊߝߟߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߊߝߍ߬، ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߢߊߟߐ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߢߊߝߍߕߊ߯ߡߊ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߞߍ߫ ߞߏߣߐ߲߮ ߘߌ߫ ߕߐߟߍ߯،.. ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߱ ߝߟߍ߫.ߺ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4696 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߡߏ߯ߕߌ߬ ߒߞߏ
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2013/10/6 8:40:00 (669 reads)
ߒߞߏ

ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߙߌߟߋ߬ ߏ߬ ߕߊߡߌߣߍ߲߫ ߞߐ߬ .
ߊ߲ ߧߍ (ߞ ߣ) ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߣߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߑ ߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߢߍߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ ߢߍ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߯ ߓߍ߯ ߦߋ߫ . ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߊߝߊ߬
ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߤߌߣߴߊ߬ ߟߊ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ ߣߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߲ ߝߊ ߟߎ ߣߴߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߫ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫߹.
ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߐ߬. ߕߏ߯ߕߌ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߫ ߟߕߊߡߌ߲ ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߬ ߁߀߲ /߀߅/߂߀߁߃ ߡߏ߯ߕߌ߬ . ߡߍ߲߫ ߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߑ
ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߂߀ ߠߋ߬ ߘߌ߬. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߖߐ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ؟.ߏ߬ ߟߋ߬ ߊߊ߲ ߞߊ߬ߙߊߐ߬ߡߐ߮ ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߘߌ߫. ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌߣߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊߛߌߦߟߊ߫ ߘߌ߬. ߞߎߡߊ߫ ߞߍߘߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߘߏߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߌߣߊ߬ ߝߐ߫ ߘߌߣߊ ߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߣߌ߫
ߕߟߋ߬ߓߊ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊߛߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߘߏߜߘߍߟߎ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߘߊ ، ߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ߦߘߊߟߋ߬ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߏ߲ߘߐ߬
ߖߐ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ . ߞߊ߱ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߬ߣߍ߫ ߡߏ߯ߕߌ߬ ߁߀߲/߀߆/߂߀߁߃ ߟߊ߫

ߞߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߛߋߒߞߏߟߦߊ߫ ߞߎߘߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2013/12/21 7:44:18 (496 reads)
ߒߞߏ

ߛߋ߲ߒߞߏߟߊߘߐߦߊ: ߊ߲ ߣߐ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߮ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߁߂/߂߁/߂߀߁߃، ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߊߦߌߝߏߣ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߘߐߛߏ߯ߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߦߴߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߢߊ ߘߐ߫ ߛߎߋ߫.ߺ

ߊ߬ߟߋ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߕߍߞߑߣߏ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߌ߫ ߝߌߟߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߊߙߊ߲ ߂߈߀߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ $߄߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߣߌ߫ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߊߛߋ߫ ߕߍߞߑߣߏ ߞߏߟߊߘߍ ߡߊ߬ ߛߌߣ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫.ߺ
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߘߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐߜߍ߫.ߺ
ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߊ߫ ߡߙߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߎߟߎ߲ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߕߌ߬ߢߍ ߡߊ߬ ߛߌ߲߯߹ߺ
ߓߊߏ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߓߍ߯ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊߞߎߘߊ ߞߏߟߊߘߍ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߌ߬ߦߊ߬ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߏ߬ ߢߊ߬ ߘߊ߫߸ ߛߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߊߓߐߙߐ߲ߘߐ ߘߊߡߌ߬ߣߵߊ߲ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.ߺ
ߐ߲ ߸ ߣߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߡߊ߬ ߣߊ߲߬ߞߙߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߊߛߋߞߏ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ߞߏ ߡߙߌ ߘߌ߫، ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߮ ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߓߐ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߬، ߓߊ߰ߘߌ߬ ߒ ߛߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߬؟ߺ
ߤߊ߫߸ ߞߏߓߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߐ߫ ߦߊ߬߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߡߊ߲ߛߊ ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ ߞߐ߫ ߞߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߣߌ߲߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫.ߺ


ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2 comments
ߒߞߏ : ߛߌ|ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߬ߛߌ
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2013/12/12 12:00:00 (452 reads)
ߒߞߏ

ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߎ߲ߓߎ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߰ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߣߊߣ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߏ߬ߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲ ߂߉ ߟߊ߫ ߂߀߁߃

ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 14 comments
ߒߞߏ : ߡߏ߯ߕߌ߬ ߒߞߏ ߛߋ߲߬ߕߊ߬ߢߊ
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2013/11/8 5:10:00 (245 reads)
ߒߞߏ


ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߡߏ߯ߕߌ߬ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߞߏߛߓߍ߫߹ . ߓߊߏ߬ ߖߓߋߕߊߞߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߡߏ߯ߕߌ߬ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߘߌ߫ ߸ ߛߏ ߏ߬ ߡߐ߰ ߂߀ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߓߍߛߎ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߍ߲߫ ߞߘߐ߸ ߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߌ ߞߐ߫ ߓߊ߫ ߎߛߑߡߊߣ ߊߙߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߍ߯ ߛߓߍߛߎ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߌ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫.ߺ
ߞߵߏ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߞߊ߲߬ ߣߴߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߘߙߊ߬ߡߊ߯ߣ ߛߌ߬ߟߊ߬.ߺ
ߒߞߏ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߏ ߟߊߘߌߦߊߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߝߌߛߙߌ߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬߸ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬߸ ߊߟߎ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߢߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫؟ ߖߐ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.ߺ
ߒߞߏ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫߸ ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫

߬ߞߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߡߊߔߑߕߌ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߢߍߥߟߊߞߏ
Posted by diane on 2013/10/9 14:40:00 (321 reads)
ߒߞߏ

ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫: ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߟߌߟߌ (ߣߌߘߊ߯ߎߟ ߌߛߑߟߊ߯ߡ) ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߞߊ߬ߙߊ߬ߠߌ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊ߲ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߡߙߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߴߊ߲ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߡߘߊߙߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߞߏ ߘߐ߫.ߺ
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߬: ߒߠߋ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߢߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߓߘߍ ߟߐ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎߦߊ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫، ߏ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߞߵߊߙߊߓߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߏ߫ ߞߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ߫، ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߏ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫، ߡߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߓߘߍ߫ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ ߕߍ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߬ߦߊ߸ ߝߘߎ ߘߐ߫ ߥߙߏ߬ߕߊ߲߬ߞߏ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬، ߏ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߓߟߏߡߟߊ߫ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߯ߣߊ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭،ߺ
ߝߣߊ߫߸ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߬ߞߏ ߘߐߖߊ߭ ߞߐ߫ ߘߋ߬߸ ߓߊ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߥߊߟߌߞߏ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߡߴߌ ߓߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߌ ߖߘߍ߬ߞߏ ߘߐ߫߸ ߌ ߟߊߥߊ߬ߟߊ߲߬ߞߌ߬ ߘߌ߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߵߌ ߖߐ߬ ߌ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߊ߲ ߞߛߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬.ߺ

ߖߊ߰ߣߍ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߛߟߊߕߌ߮ ߞߏ߲߬ߓߏ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߬
Posted by ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߞߐߣߍ߫ on 2013/10/3 14:50:00 (735 reads)
ߒߞߏ

ߛߟߊߕߌ߮ ߞߏ߲߬ߓߏ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߝߏߘߋ ߛߟߏߡߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߬ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫

ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
« 1 ... 86 87 88 (89) 90 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫