ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

34 user(s) are online (14 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 34

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthFeb 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed


ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߊ߬ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߛߓߍߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߹ߺ


« 1 ... 86 87 88 (89) 90 91 92 »
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/11 5:56:19 (192 reads)
ߒߞߏ


ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲߫ ߘߍߞߙߎ߫ ߅ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߙߎߝߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫. ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߛߓߍߘߊ ߓߘߊ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߞߊ߬ ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫. ߛߓߍߘߊ ߏ߬ ߛߏ߯ߙߏ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫. ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍ߫ ߔߏߔߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߀ ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ ߟߊ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߛߋߝߊ߫ ߕߊߡߊ߲߫ ߇߀߀ ߀߀߀ (ߘߟߊߛߌ߫ ߥߊ߫ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߥߊ߫ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲߫) ߥߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߅߀߀. ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߙߌ߬ߡ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫،ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊ߬.
ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߌߣߍ߲ ߠߋ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߥߎߟߘߊ ߒߞߏ ߛߎ߬ߡߎ߲ ߓߊ߲߬ߞߐ߬:
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/10 12:37:17 (180 reads)
ߒߞߏߦߊߦߊ߬ ߘߊߓߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߎߞߘߐ߫ ߣߌ߫ ߥߎߟߘߊ ߟߊ߫: ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߬ ߥߎߟߘߊ ߞߎߓߋߛߏ ߟߊ߫ ߘߊߓߏߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߓߌߟߏ߲ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߉ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߁߀ ߡߊ߬. ߓߐߒߡߊߟߌ ߏ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ ߘߊ߫ ߘߊߓߏߗߍ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߦߋ߲߬. ߓߊ߲߬ߞߐ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߗߍ ߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߵߊ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߦߊߦߊ߬ ߘߊߓߏ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/9 11:03:01 (1608 reads)
ߒߞߏ

ߒߞߏ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߜ߭ߌߔߊ߲ . ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍߞߎߛߊ߲ߧߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߕߌߙߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫.ߊ߬ ߛߊ߲߭ ߃ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߣߐ߫: ߞߟߋߞߟߋ ߞߎߡߊߛߏ ، ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߘߐߕߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߁߀ ߣߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫.ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫،ߛߌ߯ߙߌ߲߫، ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߡߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬.
ߊ߬ߟߋ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊߟߌ ߞߊ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߘߐ߫:ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ،ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ،ߝߌߟߊ، ߛߏ߬ߛߏ.
ߎߛߵߡߊߣ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊߦߌ߫ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ߦߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߊߜ߭ߌߔߊ߲ ߞߊ߲ߕߌ߭ ߘߌ߫.ߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߛߘߊߟߊߟߌ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߎ߲߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 136 comments
ߒߞߏ : ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߟߌ
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/9 10:36:05 (214 reads)
ߒߞߏߒߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߎ߲ߓߎ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߬ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߛߋߓߊ߮ ߘߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫. ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߓߊߏ߬ ، ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫.
ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߒߞߏ ߕߏ߰ߝߏ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬.
ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߒߞߏ : ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߟߊ߫:ߺ
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/9 10:20:00 (527 reads)
ߒߞߏ

<p>
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߛߍߥߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߤߣߍߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߕߌ߯ ߤߊ߯ߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߲ߣߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߞߊ߬ߝߊ ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߓߊߞߏߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߏ߬ ߓߍ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬،&nbsp; ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߞߝߊ ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫. ߊ߲ߠߎ߬ ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߙߊߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߢߍ߫. ߒߞߏߕߐ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߌ ߘߐߖߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߤߊߕߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߦߊ߬ߣߌ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߘߏ߫ ߞߍߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߥߟߊ߫ ߜߋ߲߭ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߤߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫&nbsp; </p>

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 68 comments
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ "ߡߊ߲߬ߘߋ߲" ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/10 12:40:00 (333 reads)
ߒߞߏ

<p style="text-align: right;">
ߒ ߘߟߊߝߎ߬߹ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߤߊ߯ߦߊ ߡߊ߯ߘߌ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬. ߝߊ߲ߓߊ߫ ߢߣߊߡߊ߫ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߟߞߊ߬ ߡߊߖߐ߯ߙߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߎߘߊ ߁߀ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߬ ߞߎߘߊ ߛߓߍߘߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߏ߯ߕߏ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲߫ ߦߙߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߡߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫</p>

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 26 comments
ߒߞߏ : ߥߊߟߌߝߦߊ ߕߏ߲߬ߜߏ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߞߛߌ߬ߘߎ߯:
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/10 12:34:06 (327 reads)
ߒߞߏ

ߥߊߟߌߝߦߊ ߟߋ߬ ߊ߲ߕߵߙߋߔߙߋߣߊߙߌߦߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߊߟߌߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߦߊ ߡߊ߬. ߥߊߟߌߝߦߊ ߕߏ߲߬ߜߏ ߏ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߊ߰ߦߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߟߋ߬ ߞߣߐߡߊ߬. ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ ߛߘߍ߬ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߥߊߟߌߝߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߦߊ߲߬. ߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߘߐ߫. ߥߊߟߌߝߦߊ ߘߍ߬ߘߊ ߣߐ߬ ߣߝߊ߬ߦߐ߲߰ߦߊ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߕߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߛߌ߬ߘߎ߰ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߐ߯ ߦߙߐ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߘߊߜߟߏ ߟߊ߫. ߞߎߘߍ߫ ߁߉߅ ߟߋ߬ ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߍ߫. ߦߋ߲߬ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ ߕߍߟߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ .........ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߓߌ߲ߠߥߎߟߋ߲߫ ߂߇ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
ߊߟߌߛߋߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߌ߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߬ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊ߬.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ
Posted by diane on 2014/1/9 10:40:00 (341 reads)


ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߟߊߛߋ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߡߊ߬ ߛߍߥߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐߛߎ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ ߡߊ߬، ߺ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߵߞߊߦߌߔ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߓߊ߯ ߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ، ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߓߐ߫ ߟߴߌ ߓߟߏ߫. ߒߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߲ߓߎ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߠߋ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߲ ߛߏ߯ߙߏ ߟߊ߫،ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߓߐ߰ߟߊ߲߬ ߝߊߣߌ߲ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߢߍ߫ ߊ߬ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߒߞߏ : ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߗߋߕߌ߯ߓߊ ߢߊ߯ߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/9 10:30:08 (336 reads)
ߒߞߏ


ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߛߋ߬ߦߌ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߡߊ߰ߛߎ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߗ߭ߎ߬ߟߌߎ߳ ߢߙߋߙߋ߫ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߲߬ߘߊ ߕߊ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߍߟߊ ߞߎߘߍ߫ ߆߆߂ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐߛߊ߲߬ ߞߣߊ߬ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ . ߗߋߕߌ߯ߓߊ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߛߋ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߓߏ߲߬ߧߊ ߟߊ߫، ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߝߙߊ߬ ߊ߬ ߘߐ߲߬ߛߋ߲ ߞߊ߲߬ ߛߊ߫ ߒߞߏ ߢߍߥߟߊ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߕߐߟߍ߫. ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߡߊ߰ߛߎ߬ߓߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊߟߌߟߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߊ߬ߞߟߐ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫.
ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߬ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߒߞߏ : ߊ߰ߛߐߍ߫߹ ߒߞߏ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߓߟߏ߫:
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/9 10:12:17 (434 reads)
ߒߞߏ


ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߣߐ߬ ߛߊ߲ߞߊߥߟߌ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߘߋ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ߲ ߛߊ߲߬ ߂߇߲ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫. ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߬ߣߣߊ߯ߣ ߟߊ߫ ߣߐ߲ߜ߭ߐ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߙߊ߬ߕߏߡߊ߭ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߏߞߊߟߊ߲ ߞߐ߰ߘߎ߬ߟߊ߲߬ߝߊ߲ ߠߊ߫. ߡߐ߰ ߂߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲: ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߏߕߌ߯ ߃ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߬ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߕߘߴߏ߬ ߘߐ߫. ߛߌ߲߬ߓߏ߲ߛߌ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ߲ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ߞߟߐ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߞߐߘߍ߫߹ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߞߙߎ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߐ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ . ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߙߌ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫. ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߭ ߡߙߌߦߊ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߏ߬ ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫. ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߕߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬ : ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫. ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߐ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߭ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߍߥߟߊ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߝߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬. ߘߎ߲ߓߎ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߊ߬ ߢߊ߫ ߁߂ ߡߊ߬.
ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 222 comments
« 1 ... 86 87 88 (89) 90 91 92 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫