ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

24 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 24

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthSep 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߞߘߐߝߐ

ߊߝ.ߟ.ߘ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed


ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߊ߬ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߛߓߍߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߹ߺ


« 1 ... 86 87 88 (89)
ߒߞߏ : ߛߟߊߕߌ߮ ߞߏ߲߬ߓߏ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߬
Posted by ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߞߐߣߍ߫ on 2013/10/3 14:50:00 (722 reads)
ߒߞߏ

ߛߟߊߕߌ߮ ߞߏ߲߬ߓߏ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߝߏߘߋ ߛߟߏߡߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߬ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫

ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߖߌ߬ߣߍ߫/ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2013/9/30 17:00:00 (2943 reads)
ߒߞߏ

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ ߘߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬، ߥߊߛߌ߲ߕߐ߲߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߡߊ߬، ߊߡߋߙߌߞߌ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߢߊ ߡߊ߬:ߺ
ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߘߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ ߦߌߘߊ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߍ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬،..ߺ
ߓߊߏ߬ ߞߏ߫: ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߡߊ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߊ߯ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߂߀߀ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߡߊ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߟߐ߬ߖߟߎߡߊ߬ ߝߙߍߕߍߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߝߊߣߍ߲߫، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߖߊ߲ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߡߊߜߍ߲߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߝߎ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߞߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߞߘߐ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߬ߢߐ߮ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍߢߊ ߟߊ߫.ߺ
ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߡߌߘߊ ߣߌ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߦߌߘߊ ߟߊ߫߸ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߕߌߖߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬، ߞߵߌ ߕߊ߫ ߝߐߕߊ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߁߁߉߉߈ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯.ߺ
ߞߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫ ߞߐߝߟߌ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲ ߠߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߌߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ߬ ߞߎߘߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬،..ߺ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫/ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 119 comments
ߒߞߏ : ߒ.ߥ.ߛ.ߖ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲
Posted by ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߓߊ߬ on 2013/9/22 13:10:00 (1292 reads)
ߒߞߏ

ߒ.ߥ.ߛ.ߖ ߞ.ߜ ߉߲/߈/߇߇߈ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲
ߞߊߙߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߴߏ߬ ߛߋ߲߬ߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ߬ߝߋ߲߬ߞߏ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬߸ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߏ߬ߣߌ߲߬.ߺ
ߒ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߖߊ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߕߊ߯ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߁ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߌߓߋߞߊ ߕߊ ߞߊ߲߬.ߺ
ߏ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߜߙߊ߬ ߖߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ߒ߬ߓߊ߮ ߓߐߒߖߘߍߘߐߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߊߕߊ߮ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߟߊ߫.ߺ

ߞߎߡߘߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߱ ߡߊߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6146 bytes more | 1 comment
ߒߞߏ : ߖߌ߬ߣߍ߬ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߖߌߞߏ
Posted by ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ on 2013/10/1 10:30:00 (251 reads)
ߒߞߏ

ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߘߍ߬ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߖߌ ߞߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߓߊ߫ ߝߟߐ ߛߌ߰ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߡߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲߫ ߕߟߋ߬ ߃߀/߂߀߁߃ ߣߌ߲߬ ߠߊ߬، ߏ߬ ߞߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߎ߬ߘߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬، ߓߊ ߸ ߦߋ߲߬ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߛߍ߰ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߖߌ ߡߊ߬ ߝߴߏ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߦߙߌߞߊߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ߕߏ߫ ߖߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߬.ߺ

ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫
ߕߎ...ߞߋߟߋ߲߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ
Posted by ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ on 2013/9/24 8:10:00 (217 reads)

ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߒߠߋ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߦߋ߫ ߘߎߓߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߟߴߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߊ߰ߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߊߟߊߡߊ߬ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߣߌ߫ ߗߍ߲ߘߍߦߊ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ߛߎߡߊ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫، ߏ߬ ߟߋ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߝߍ߬ ߓߌ߬ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫، ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫.ߺ

ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏߣߊ߯ߞߙߌ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
« 1 ... 86 87 88 (89)

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫