ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

23 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 23

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthJun 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed


ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߊ߬ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߛߓߍߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߹ߺ


« 1 ... 86 87 88 (89) 90 91 92 93 »
ߒߞߏ : ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ
Posted by ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ on 2014/1/27 16:30:00 (281 reads)
ߒߞߏ

ߤߊߞߟߌߡߊ ߓߍ߯ ߓߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߤߊߞߟߌ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߝߣߊ߫ ߖߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߝߊ߬ߖߡߣߊ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߦߴ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߤߊߞߟߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߐ߫ ߓߌ߬. ߣߴߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߌߟߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߦߴߏ߬ ߢߐ߲ߢߐ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ . ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߤߊߞߟߌߡߊ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߠߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߘߐ߫ ߓߌ߲ߓߌ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߞߏ ߟߊ߫، ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐߘߌߦߊ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߞߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߖߐ ߦߴ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ߫.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߕߍߞߑߣߏ߫ ߞߏ ߛߊ߲ߞߊߥߟߌ:
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/19 16:40:00 (903 reads)
ߒߞߏ

<p style="text-align: justify;">
ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߏ߬ߟߏ߫ ߝߙߊ߬ߓߊߘߐ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߕߍߞߑߣߏ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߟߐߓߟߐ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ، ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߞߍ߫ ߘߎߜߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߕߍߞߑߣߏ߫ ߞߏ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߘߊߞߘߎ߬ߛߘߊ ߘߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߡߎߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߑ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߕߍߞߑߣߏ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߘߛߍ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߞߟߍߞߕߍ߫. ߖߊ߬ߡߊ ߓߘߊ߫ ߞߊߘߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߙߋߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫. ߡߎߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ، ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߏ ߢߍߥߟߊ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ ߞߏ ߓߌ߬ߟߊ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬ ߖߏߣߊ߫ ߑ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߊ߬ ߞߏ ߥߊ߬ߟߋ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߛߐߢߐ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߎ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߕߍߞߑߣߏ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߛߎ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫. ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߬ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߮ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߡߊ߬ߕߏ߯ߕߏ߫ ߕߋ߲߬ ߑ ߦߋ߲߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߘߎߡߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ߫ ߂߅߀ ߟߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߞߊ߲߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߕߍߞߑߣߏ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߙߍߕߍ ߘߌ ߡߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߥߎߢߊ߲ߓߏ߲ ߡߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߕߍߞߑߣߏ ߛߘߊߟߊߟߌ ߘߐ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫. ߞߐߣߊߞߙߌ߫</p>

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 76 comments
ߒߞߏ : ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ
Posted by diane on 2014/1/17 22:20:00 (121 reads)
ߒߞߏ


ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߡߊߝߟߍߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߦߋ߫ ߞߍߦߙߐ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊ߬ ߓߟߐߟߐߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߛߊ߬،..ߺ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߢߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߣߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߊ߬ ߡߊߝߟߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߊߝߍ߬، ߏ߬ ߝߐߞߎ߲ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߢߊߟߐ߲ ߞߛߊߞߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߝߙߋߞߋߣߍ߲߫ ߕߍ߫.ߺ ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߟߐ߬ߥߟߊ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߟߏߡߊ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߌ߰ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߣߐ ߘߐߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߕߐ߮ ߞߍߢߊ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌ߰ߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߓߘߍ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߝߟߐ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߍߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߐ߬ߥߟߊ ߞߍߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫، ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ ߝߣߊ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߌ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߞߣߐ߫ ߝߏ߫ ߣߴߌ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߘߊ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲ ߞߣߐ߫ ߝߟߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߎߘߊ ߟߊ߫߸ ߟߎ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߌ ߕߊ߯ߦߙߐ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߌ ߟߊ߫߸ ߓߏ߬ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߍߦߙߐ ߞߐߜߍ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߘߦߟߍ߬ ߘߐߦߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎߘߊ.ߺ
ߖߊ߰ߣߍ


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/16 15:10:00 (181 reads)
ߒߞߏߞߌߢߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߲߭ ߞߊ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߋ߲߬ ߑ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߦߌߥߊߟߌ ߓߍ߫ % ߅ ߓߐ߫ ߂߀߁߄ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߓߘߍ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߝߋߝߋ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߝߍ߬. ߞߌߢߍ߲ ߜߍߓߏ߲ ߝߣߊ߫ ߣߐ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫.
ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ (ߞߎߡߊߛߏ) ߒ.ߝ.ߦ ߓߟߏ߫
Posted by diane on 2014/1/14 12:53:14 (216 reads)


 ߂߀߁߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߝߐ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ "ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ" (ߒ.ߝ.ߦ) ߓߘߊ߫  ߒߞߏ ߘߎ߲߬ߘߎ߰ߡߊ߬ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ (ߞߎߡߊߛߏ) ߝߟߐ߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߬ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ (ߒ.ߝ.ߦ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߏߟߊߘߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߡߎ߬ߤߊߡߎߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߣߴߊ߬ ߘߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫) ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ (ߞߎߡߊߛߏ) ߣߌ߲߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫ "ߦߋߟߋ߲ ߖߍ߲ߛߍ߲ߘߊ" ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߕߐ߯ ߟߊ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߌ߲߬ߞߌ߲߬ߝߊ߲ߞߊ߲ (ߝߙߋߞߊ߲ߛ) ߦߋ߫ ߁߀߆.߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߛߊ߲ߞߊߙߋߓߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߐ߲ߕߣߊ ߓߐߟߐ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ (ߓߊߏ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ) ߸ ߏ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߞߎߡߊߛߏ ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋ߬ߙߎ߲߬ߠߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߊ߲߭ ߧߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀ ߢߐ߲߱ ߠߋ߫ ߘߌ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒߞߏߞߏ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߱ ߦߋ߫ ߞߣߐߘߐߒߘߌ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ (ߞߎߡߊߛߏ) ߣߌ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫. ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫ ߓߟߏ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߢߍߥߟߊ:
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/22 8:40:00 (576 reads)
ߒߞߏ

<p>
ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߤߊ߯ߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߣߐ߬ ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߡߊ߬ߕߏ߯ߕߏ߬ ߞߏ߲ߘߋߓߎ߲ߦߌ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏߢߊ ߏ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߞߊ߲߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬. ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߓߌ߬ ߛߐ߱ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ . ߢߍߥߟߊ ߏ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏߟߏ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬:ߺ<br />
߁-ߞߊ߲ߜߍ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ( ߜ߭ߑߙߊ߲ߡߍߙ ߋ߬ ߐߙߑߕߏߜ߭ߙߊߝ ߒߞߏ ) ߓߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߆ ߞߘߐ߫ (ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߅ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߁ ߞߘߐ߫)<br />
߂-ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߡߊ߬ߞߊߙߊ߲ ( ߍ߲ߝߐߙߑߡߊߕߌߞ ) ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߞߘߐ߫( ߛߋ߲߬ߧߊ߲߫ ߂ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߁ ߞߘߐ߫)<br />
߃-ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߘߐ߬ߓߍ߲ ( ߡߍ߲ߕߋߣߊ߲ߛ ) ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߞߘߐ߫(ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߁ ߟߐ߯ߞߎ߲ ߞߘߐ߫)<br />
߄-ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ( ߖ߭ߍߛߌߦߐ߲ ߘߍ߬ ߔߙߏߖ߭ߍ ) ߓߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߞߘߐ߫(ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߁ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߞߘߐ߫) <br />
߅-ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ( ߖ߭ߍߛߌߦߐ߲ ߘߍ߬ ߊ߲ߕߙߋߔߙߌߖ߭ ) ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߞߘߐ߫( ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߁ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߞߘߐ )<br />
߆-ߘߐ߬ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ( ߞߐ߲ߕߊߓߟߌߕߋ ) ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߊ߲߭ ߃ ߞߘߐ߫(ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߃ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߞߘߐ߫)<br />
߇-ߛߌߑߞߏߥߊ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ( ߙߏߖ߭ߏ ߛߌߛߑߞߏߥߊ߫ ) ߓߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߆ ߞߘߐ߫(ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߂ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߞߘߐ߫)<br />
߈-ߝߊ߲ߘߊߓߏ߲ߧߊ -ߖߌ߰ߦߊ߬ߓߏ߲߬ߦߊ ( ߤߏߕߟߋߙߌ - ߙߍߛߑߕߏߙߊߛߌߦߐ߲ ) ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߞߘߐ߫( ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߂ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߞߘߐ߫)<br />
߉-ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ( ߕߎߙߌߛߑߡ ) ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߞߘߐ߫( ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߂ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߞߘߐ߫)<br />
߁߀-ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ( ߊ߯ߙ ߋ߬ ߞߎ߳ߟߑߕߎ߳ߙ ) ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߄ ߞߘߐ߫( ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߞߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߁ ). ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߡߊ߲߬ߘߋ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ ߘߌ߫ ߘߋ ߝߦߍߕߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫: (߀߀߂߂߄)߆߂߂ ߅߂߇ ߂߅߈ / ߆߆߄ ߂߅߂ ߃߁߇ .<br />
ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫</p>

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2 comments
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߣߌ߫ ߕߍߞߑߣߏ ߕߍ:ߺ
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/1/18 14:50:00 (344 reads)


ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߛߏ߬ߟߏ߫ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߝߍ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߟߊߓߐߢߊ ߡߊ߬ ߘߌ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߕߍߞߑߣߏ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߴ ߌ ߘߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߘߊߓߊ߲߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫، ߊ߲ ߣߐ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߢߊ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߎ߲ߓߊ߲ߞߊ ߢߍ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫، ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߍߞߑߣߏ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߡߎߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߌߣߍ߲ ߝߡߊ߬:ߺ

  ߕߍߞߑߣߏ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߲  ߝߍ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫  ߟߐ߮ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߞߣߐ߫ ، ߊ߰ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߓߊ߯ ߞߎ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߓߊߏ߬ ߜߘߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ ߞߐ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬، ߊ߬ ߢߊߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ߞߍ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߵ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߛߊߊ߲߬ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵ ߏ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߌߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߍߞߑߣߏ ߛߊ߲߬. ߊ߬ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߘߛߍ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߟߐ߯ߝߍ ߘߐ߫، ߛߘߊߞߘߎ߬ߛߘߊ ߟߋ߬ ߕߍߞߑߣߏ ߟߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߕߋ߲߬. ߊ߬ ߝߐ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߤߊ߫߹  ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߞߏߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߞߣߐ߫. ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߟߐ߲߫. ߏ߬ ߟߋ ߟߌ߬ߤߟߊ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߕߋ߲߬. ߡߎߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߣߍ߲߫.ߺ

ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.ߺ


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߞߝߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߂߀߁߃ ߟߊ߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/17 6:38:21 (281 reads)
ߒߞߏ

ߒߞߏ ߘߎ߲ߎ ߦߋ߫ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬-ߊ-ߛߊ߲߬ ߒߞߏ ߞߝߊ߬ ߛߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߞߐ߲ߘߐ߲ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߢߣߊ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲. ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߛߘߊ ߓߊ߯ ߥߙߊ߬ ߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߕߊ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߞߘߐ߫ ߑ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߢߣߊ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫. ߛߓߍߦߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߴߊ߬ ߕߊ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߦߏ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߜ߭ߊߙߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒߞߏ ߝ.ߦ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬. ߂߀߁߃ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߤߊ߯ߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߲ߣߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ. ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߞߐߜߍ߫ ߄߄߄ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬: ߕߓߌߟߌ ߞߍߢߊ ߣߌ߫ ߓߊߟߏ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬،ߛߣߍ߬ߞߍ ߣߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ߦߊ،ߡߐ߲ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲߫ ߞߊߙߊ߲، ߖߋ߬ߟߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲߬ߦߊ،ߓߊ߯ߙߊߝߋ߲ ߣߌ߫ ߝߐߟߌߝߋ߲، ߛߋ߭ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߞߊ߬ ߕߟߎ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫،ߗߍ߬ߓߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߟߌ،ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߞߎ، ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߣߛߌ߬ߜߍ߲، ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬، ߛߏߡߦߊ ߣߌ߫ ߡߏߙߌߦߊ، ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߟߌ߬ߢߊ ߟߎ߬،ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌߟߊ ߓߞߊߙߌ߫ ߂߲ ߠߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߫ ߕߊ߮،ߞߢߐߞߏ ߣߌ߫ ߓߙߊߕߌ߯ߦߊ، ߖߐ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ. ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߟߍ߬ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߘߐ ߣߴ ߊ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߞߘߐ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬.
ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߒߞߏ : ߞߑߟߏߘ ߞߏ߬ߙߌ߫ ߞߏ߲߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߣߏ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߞߊ߲ߘߌ߯ ߞߎߘߊ ߘߌ߫،
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/1/15 12:31:49 (342 reads)
ߒߞߏ

ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߆߄ ߠߋ߬ ߞߵ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߫ ߕߏߝߊߣߌ߫ ߊߣߑߡߊߙߌ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߄߈ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߟߋ ߕߎ߲߬ ߦߋ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߍ߯ߟߍ߲߫ ߘߐߞߏߟߏ߲߫ ߁، ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߛߙߍߞߍ ߓߐ߬ߟ߲߬ߞߊ߫ ߖߊߟߌߞߊߕߎ߬ ߖߊߟߏ߫ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߴ ߊ߬ ߛߙߊ߬ ( ߔߋߘߋߍߣ ) ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߲߭، ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߟߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߥߊ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߵ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊߓߎ߲ߘߍߓߊ߫ ߡߊ߬ ، ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߑߟߏߘ ߞߏߟߌ߫ ߓߘߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߛߴ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߙߍߞߍ߫ ߄ ߠߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫، ߞߏߟߌ߫ ߞߏ߲߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߣߏ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߌ߬، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߞߏߘߏ߲ߓߊ߯ ߥߛߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵ ߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߞߵ ߊ߬ ߕߏ߫ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߟߊ߫ .
ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߊ߬ߛߐߍ߰߹߹ߺ
Posted by diane on 2014/1/13 5:40:00 (386 reads)


ߕߊ߬ߙߍ߰-ߕߊ߬ߙߍ߰߹، ߒߞߏ ߓߙߊ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ ߊ߬ ߦߍ߬ߙߍ ߕߞߐ߫ ߟߊ߫߸ ߛߊ߬ߝߙߎ ߟߊߦߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߎߢߊ߲ߛߏ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ ߊ߬ ߦߍ߬ߙߍ ߦߋ߫.ߺ  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߂߀߁߄ / ߀߁߭ ߞߌ߬ ߟߋ߬ ߁߂ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߘߏ߲ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏߡߞߐ ߎ߬ ߓߟߏ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߒߞߏ ߞߎߡߊߓߏ߲߫ ߝߟߐ ߘߋ߬ ߘߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲ߓߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫، ߊ߬ ߕߞߐ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫: ߞߎߡߊߓߏ߲ ߦߋߟߋ߲، ߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߕߐ߭ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߛߌߛߊ߲߬ ߕߎߞߎ߲ߣߌ߲߫، ߣߌ߲߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߢߍߓߌߟߊ ߘߋ߬ ߦߋ߫. ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߖߙߊ߬ ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ ߓߟߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫
Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3 comments
« 1 ... 86 87 88 (89) 90 91 92 93 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫