ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

41 user(s) are online (10 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 41

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthAug 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed


ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߊ߬ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߛߓߍߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߹ߺ


« 1 ... 89 90 91 (92) 93 94 »
ߒߞߏ : ߊ߰ߛߐߍ߫߹ ߒߞߏ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߓߟߏ߫:
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/1/9 10:12:17 (475 reads)
ߒߞߏ


ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߣߐ߬ ߛߊ߲ߞߊߥߟߌ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߘߋ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ߲ ߛߊ߲߬ ߂߇߲ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫. ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߬ߣߣߊ߯ߣ ߟߊ߫ ߣߐ߲ߜ߭ߐ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߙߊ߬ߕߏߡߊ߭ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߏߞߊߟߊ߲ ߞߐ߰ߘߎ߬ߟߊ߲߬ߝߊ߲ ߠߊ߫. ߡߐ߰ ߂߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲: ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߏߕߌ߯ ߃ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߬ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߕߘߴߏ߬ ߘߐ߫. ߛߌ߲߬ߓߏ߲ߛߌ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ߲ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ߞߟߐ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߞߐߘߍ߫߹ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߞߙߎ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߐ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ . ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߙߌ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫. ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߭ ߡߙߌߦߊ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߏ߬ ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫. ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߕߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬ : ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫. ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߐ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߭ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߍߥߟߊ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߝߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬. ߘߎ߲ߓߎ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߊ߬ ߢߊ߫ ߁߂ ߡߊ߬.
ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 226 comments
ߒߞߏ : ߜ߭ߎߜ߭ߑߟ ߢߟߊ
Posted by ߡߐ߱ ߘߏ߫ on 2014/1/4 23:43:25 (4606 reads)
ߒߞߏ


ߜ߭ߎߜ߭ߑߟ ߦߋ߫ ߢߟߊ߫ ߞߋߞߎ߲߫ ߘߐ ߘߌߟߊ߲߫ ߛߊ߲߭ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫
ߜ߭ߎߜ߭ߑߟ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߢߊߟߊ߫ ߞߋߞߎ߲ ߓߟߏߙߐߓߍ߲ ߟߊߓߊ߲ߕߊ ߟߊߓߐ߫ “ߜ߭ߎߜߑߟ ߜ߭ߑߟߊߛ” ߡߍ߬ߡߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߭ ߟߊߓߊ߲ ߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߁߅߀߀ ߘߋ߬ ߦߋ߫؛ ߢߊߞߏ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߟߋ߲ ߘߐ ߎ߬ ߦߋ߫ ߎ߬ ߞߊ߫ ߖߐ߰ߙߐ ߦߌ߬ߙߊ߬ ߕߐ߯ߙߐ ߟߊߛߋߞߏ ߙߐ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߢߟߊ ߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߛߌߙߊߝߍ߬


ߞߏߟߊߘߍ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ ߓߐߞߏ
"Explorer's Edition"
ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ ߊ߬ ߞߊ߫ ߛߊ߲߬ ߕߍ߬ߡߍ߲߬ߠߋ߲ ߟߊ߬ߦߙߌ߬ߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߎ߬ ߞߊ߫ ߕߏ߲ߜ߭ߏ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߡߌ߲ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߠߋ߫ ߘߏ߲߬ ߕߏ߲߬ߜ߭ߏ ߕߍ߬ߙߍ߬ߒ߬߬ߘߐߓߊ߮ ߟߊ߬ߦߙߌ߬ߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬· ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߙߊ߫ ߎ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐߞߏ ߣߌ߲߬ ߛߊ߲߬ߠߌ߬ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߎ߬ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ ߕߏ߲ߜ߭ߏ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߘߟߊ ߁߅߀߀ ߟߊ߫،
ߊ߬ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߎ߬ ߞߊ߫ ߎ߬ ߓߍ߯ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߣߊ߲߫ ߛߊ߲߬

ߞߏߟߊߘߍ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߫ ߖߏߣߊ߫ ߘߊߦߟߍ߫ ߢߟߊ߫ ߞߋߞߎ߲ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ ߞߐ߬ߛߐ߲߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߓߍ߬ߒ߬ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߌ߰ߟߋ߲ ߎ߬ ߦߋ߫߸ ߡߌ߲ ߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߣߌ߲߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߖߊ߯ߓߌ߫ “ ߊߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߡߎ߲߬ ߞߍ߫ ߣߌ߲߬ ߢߟߊ ߟߊ߫ ߣߴߊߎ߫ ߦߴߊ߬ ߛߐ߬ߙߐ߲߬؟” ߜ߭ߎߜ߭ߑߟ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߛߌߙߊߝߍ߬ ߘߊߞߙߎߡߊ ߟߊ߫ “ߕߑߥߌߕߍߙ” ߸ ߥߟߊ߫ ߘߍ߭ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ “ߜ߭ߎߜߑߟ +” ߤߊߛߕߊߜ߭ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌߙߊߝߍ߬
ifihadglass#
ߣߌ߲߬ ߢߟߊ߫ ߞߋߞߎ߲ ߌ߲߬ ߓߍ߫ ߛߐ߲߬ ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߓߟߏ ߡߊ߬ ߊߌߝߏߣ ߣߌ߫ ߍ߲ߘߑߙߏߌߘ ߟߊ߫ ߢߌ߲ߓߊ߯ߡߊ “ ߓߑߟߎߕߎߝ” ߛߌߙߊߝߍ߬· ߢߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߎ߬ ߕߊ߬߸ ߞߊ߬ ߖߌߦߊߖߙߎ ߞߎߙߎ߲ ߎ߬ ߕߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߟߐߟߐ ߡߊߝߌߟߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߑߟ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ߫ ߔߊߔߙߊ ߡߊߝߌߟߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ ߡߟߊߡߟߊߒߕߊ߲ ߛߌߙߊߝߍ߬ ߸ߥߊߌ ߝߊߌ· ߢߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߛߌߙߊߝߍ߬

ߝߐߟߌߘߊ ߣߌ߲߬ ߓߴߊ߬ ߦߌߙߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߢߟߊ ߌ߲߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߞߊ߫ ߣߐ߲߰ ߓߊߏ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߓߴߊ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߖߊ߯ߓߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ “ߏߞߋ ߜ߭ߑߟߊߛ” ߛߌߙߊߝߍ߬߸ ߥߟߊ߫ ߡߊߝߌߟߍߟߌ ߢߊߡߌߟߐߡߊ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ߣߌ߲ ߛߐ߲ߞߟߌ ߛߌߙߊߝߍ߬ ߢߟߊ ߦߙߍ ߟߊ߫

ߝߊ߲߬ ߥߙߍ߫ ߝߍ߬߸ ߢߊ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߟߋ߲ “ ߣߊߕߊ߯ߣ ߓߏߣߌߟߊ ߥߊߙߑߝߐߙߑߘ” ߦߴߊ߬ ߢߌ߬ߙߊ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߢߟߊ ߞߍߟߌ ߞߊ߬ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߞߊߞߎߙߡߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߥߟߊ߬ߓߊ߬ ߞߍ߲ߠߍߡߊ߲ ߟߊ߫ ߏ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߍ߯߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ ߕߐ߯ߙߐ߫ ߘߐ߫ ߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬


ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߑߟߋ߬ ߄/߂߀߁߃

ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߝߊ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߋ߲ ߘߏ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 644 comments
ߒߞߏ : ߒ.ߥ.ߛ.ߖ ߓߌ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߁߂߲\߂߉\߂߀߁߃
 Posted by ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߓߊ߬ on 2014/1/3 9:23:01 (962 reads)
ߒߞߏ

ߒ.ߥ.ߛ.ߖ ߓߌ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߁߂߲\߂߉\߂߀߁߃

ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ ߜߊ߬ߙߊ ߟߊ߫߸ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߜߏ߲ߘߏߟߌ ߞߍ ߘߌ߫ ߏ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߰ ߖߊ߯ߓߊߡߊ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߢߊ ߛߊߞߍߟߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.ߺ

ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߓߟߏߟߊߘߍߞߏ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߏ߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߞߏ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߏߙߊ߲ߖ߭ ߞߙߏ߬ߝߏ߬ߘߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.
ߞߏ߫ ߏߙߊ߲ߖ߭ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߜߍ߫ ߟߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߃ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫.ߺ

ߒ߬ߓߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߏ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߲ ߣߊ߭ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߥߊߟߌ߫ ߛߊ߲߬ ߞߎ߬ߘߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߘߙߏߔߑߓߐߞߛ ߟߊ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߴߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.ߺ

ߒ߬ߓߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߞߣߐ߲ߞߎ߲ߓߊߘߏ߲ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬߸ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬.


ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 25 comments
ߒߞߏ : ߛߌ߯ߣߌ߲ ߎ߬ ߦߋ߫ ߣߎ߲߫ ߞߎߙߊ ߘߌߟߊ߲ ߕߋ߲ ߞߊ߲߫
Posted by ߡߐ߱ ߘߏ߫ on 2013/12/31 14:52:27 (245 reads)
ߒߞߏߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߛߏ ߘߐ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߎ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߣߎ߲߫ ߞߎߙߊ߫ ߘߌߟߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߘߐ߫ ߦߋ߫ ··· ߊ߬ ߕߋ߲ ߞߊ߲߬· ߛߌߙߊߞߊ߲߫ ߓߌߟߊߒߘߐߖߎ߯ ߞߍߒߠߊߓߊ߯ߕߐ߸ ߗߍ߭ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߛߎߡߕߊ ߛߏߓߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫·

߂߀߁߂ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߓߍ߯ ߞߐ߫߸ ߜ߭ߛߌߦߊߏߟߌߦߊ߲ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߦߙߍ߬ ߊ߬ ߞߊ߫ ߝߎߙߊߞߍ߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߫ ߏ߬ ߣߡߌߛߊ ߓߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߞߏߛߓߍ߫· ߊ߬ ߣߎ߲ ߢߐߞߍ߫ ߙߊ߫߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߊ߬ ߝߍ߲߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߛߋ߫· ߊ߬ ߣߎ߲߫ ߞߟߏߡߊ߲߮ ߕߌߢߍߟߌ ߕߎ߲߬ ߛߋ߫ ߙߊ߫ ߤߊߞߍ ߟߊ߫ ߡߌ߲ ߟߊߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߘߐߓߛߏߟߌ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߛߌߙߊ ߝߍ߬·

ߒ߬ߓߊ߬߸ߊ߬ ߕߋ߲ߞߊ߲߫ ߣߎ߲߫ ߞߎߙߊߞߏ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߛߌߙߊ ߝߍ߬߸ ߎ߬ ߛߋ߫ ߙߊ߫ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߙߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫· ߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߜ߭ߟߊߞߊ߫ ߞߟߏߡߊ߲߮ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߣߎ߲߫ ߞߎߙߊ߫ ߞߙߊߞߏߦߊ߫ ߊ߬ ߕߋ߲ ߞߊ߲߬· ߛߌߛߊ߲߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߞߐ߫ ߞߓߊߞߏ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ···


ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲߫ ߃߁\߂߀߁߃
ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߝߊ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߞߊ߫ ߛߓߍߟߋ߲ ߘߏ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߬ߗߌ
Posted by ߡߐ߱ ߘߏ߫ on 2013/12/31 9:59:59 (286 reads)
ߒߞߏ

ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߎ߬ ߊ߲ ߛߎ߰ߣߎ߲߬ߟߋ߲ ߓߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߣߎߤߊ߫ ߕߙߊ߬ߥߟߋ߫ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߝߊ߯ߕߎ߫ ߙߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߴߊ߬ ߟߋ ߦߍ߬ߙߍ ߕߏ߫ ߓߐߒߓߙߊߟߌ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬· ߣߴߏ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߛߌ߰ߟߋ߲ ߓߍ߫ ߓߊߟߑߕߌߡߐߙ߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߖߍ߬ߟߋ߲߫ ߞߣߐ߫· ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߠߋ߲ ߓߍ߫ ߓߊߟߌߡߊ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߎ߬ ߛߦߊ߬ߝߏ ߟߊߛߋ߫ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߣߎߤߊ߲߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߞߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߛߌߙߊ ߝߍ߬:
+߁߉߁߇-߃߉߂-߅߂߇߂ \+1917-392-5272
ߊ߬ ߞߊ߫ ߛߑߞߊߌߔ ߕߐ߮ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫
tnouhan1
ߊ߲ ߓߍ߫ ߊߟߊ߬ ߘߋ߬ߟߌ߬ ߊ߬ ߞߊ߫ ߦߝߵߊ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߦߙߐ ߛߎߡߊ߫߹


ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߊ߫ ߟߊߛߋߟߋ߲ ߘߏ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߒߞߏ : ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏߛߋߦߌ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/1/6 17:20:00 (660 reads)
ߒߞߏ


ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߙߊ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߂߀߁߃ ߞߏ߬ߟߌ߲߬ߞߏߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲ߠߊ߬ߓߐ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߝߣߊ߫ ߟߊߝߐ߫ ߸ ߣߴ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲ߓߐ߬ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߝߊ߬ ߄ ߘߌ߫ ߕߊ߲: (ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߴ ߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߞߊ߬ߝߊ ) ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴ ߏ߬ ߛߓߍ߫، (ߛߏ߬ߛߏ߬ ߞߊ߫ ߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ )ߞߊ߬ߝߊ ߸ ߘߎ߲ߓߎ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߖߟߊߡߊ߲߫ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ ߟߋ߬ ߞߵ ߏ߬ ߛߓߍ߫، ߞߊ߲߬ߝߐ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ( ߕߍ߬ߣߍ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߞߍ߫ ߛߊ߬ߡߌ )ߌߓߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߟߎ߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߋ߬ ߞߵ ߏ߬ ߛߓߍ߫، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߲ߓߎ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߌ߲߬ ߛߎߘߊ߲ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߟߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߛߊߓߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߎ߲߬ ߠߊ߫؟ ߒ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ ߟߊߣߊ߬ ߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߙߌߞߎ߬ ߡߊߝߟߍߕߊ ߢߍߛߐ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊߣߊ߬،ߞߵ ߏ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߗߋߞߊ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊߣߊ߬. ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߞߊߦߌߙߓߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߛߑߞߊߦߔ ߘߟߊߡߌߘߊ ߡߍ߲ ߟߊߣߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߞߵ ߊ߬ ߛߊߞߍ߫ ߸ . ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߣߊ߲߬ߥߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߏߕߌ߯ ߡߐ߰ ߄ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߐ߬ߟߐ߲ߞߊ߬ ߝߟߐ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߤߊߖߊ߬ ߘߐ߰ߡߊߣߍ߲ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߰߁߅߀߀ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߤߦߊ߫ ߡߊ߫ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߞߏ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߞߣߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߘߎ߲ߓߎߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߎ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߏ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߘߏ߲߬ ߖߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎߦߟߊߓߐ ߜߍߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߟߏ߲، ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߍ߫ ߛߋ߫ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬. ߛߓߍߛߎ߲ߧߊߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ ߛߍߣߍ߲߬ . ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߏߕߌ߮ ߌߓߙߊߤߌߡߊ߬ ߞߙߎ߬ߡߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߝߐ߫ ، ߞߏ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߣߌ߫ ߕߜ߭ߏ߫ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߓߌ߬ ߓߵ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫. ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߋ߬ ߝߛߊߦߌ߫. ߊߟߡߊ߫ ߏ߬ ߞߍ߬ ߥߏߣߌ߲ ߓߐߣߍ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߛߋ߲߭ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ ߓߙߋߕߋ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߒߞߏ : ߡߊ߬ߟߌ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߟߊߓߊ߲
Posted by ߖߊ߬ߙߊ on 2014/1/3 12:00:00 (239 reads)
ߒߞߏ


ߡߊ߬ߟߌ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߟߊߓߊ߲
ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ : ߥߎߣߎ߲ߥߎߣߎ߲ ߓߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫: ߣߊߡߙߊ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߎ߬ ߝߍ߬، ߊ߬ ߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߋ߲߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߞߙߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߛߍߝߛߍߟߌ ߎ߬ ߞߐ߫ ، ߖߊ߯ߓߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߓߐ߫ ߙߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߦߙߐ߫ ߘߏ߫ ߎ߬ ߖߊ߯ߓߌ ߟߊߓߌ߲߬، ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߐ߬ߛߌ߫ ߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߘߌ߫ ߥߙߍ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߘߏ߫ ߕߊ ߖߊ߯ߛߌ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߕߊ ߖߘߌ߫ ߕߊ߲߬:ߺ

߁- ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߍߙ.ߔߋ.ߍߡ ، ߞߊ߬ ߛߞߌ߬ ߦߙߐ߫ ߆߆ ߟߋ߬ ߛߙߐ߬.ߺ
߂߲- ߎ߳ ߍߙ ߘߋ، ߛߞߌ߬ ߦߙߐ߫ ߁߇. ߺ
߃߲- ߊ .ߘߋ. ߡߊ، ߛߞߌ߬ ߦߙߐ߫ ߁߆.ߺ
߄߲- ߝߊߙߋ،ߛߞߌ߬ ߦߙߐ߫ ߆ . ߺ
߅߲- ߛߊߘߌ، ߛߞߌ߬ ߦߙߐ߫ ߅ ،ߺ
߆߲- ߞߏߘߍߡ ، ߛߞߌ߬ ߦߙߐ߫ ߅ ،ߺ
߇߲- ߛߣߌߘ، ߛߞߌ߬ ߦߙߐ߫ ߄ ،ߺ
߈߲- ߊ. ߍߛ. ߡߊ، ߍߡ .ߔߋ.ߍߙ، ߔߊ. ߙߋ. ߣߊ، ߔߋ.ߘߋ.ߍߛ ،ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߞߌ߬ ߦߙߐ߫ ߃-߃ ߘߋ߬ ߛߙߐ߬،ߺ
߁߂߲- ߎ߳.ߍߡ.ߙߘߊ، ߛߋ.ߘߋ.ߍߛ، ߊ.ߘߋ.ߔߋ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ،ߡߙߌߦߊ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߞߌ߬ ߦߙߐ߫ ߂-߂ ߘߋ߬ ߛߙߐ߬،ߺ
߁߆߲- ߦߟߍ߬ߡߊ ، ߎ߳ ߘߋ.ߘߋ ، ߔߋ. ߝ߭ߋ. ߍߙ . ߍߡ ، ߊ.ߔߋ.ߍߙ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߞߌ߬ ߦߙߐ߫ ߁-߁ ߘߋ߬ ߛߙߐ߬،ߺ
߂߀߲- (ߡߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߟߋ߲ ߎ߬ = ߞߊ߲ߘߌߘߊ߫ ߍ߲ߘߋߔߊߣߊ߲ ߎ߬) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߖߍ߬ߟߋ߲ ߎ߬ ߖߍ߬ ߙߊ߫ ߛߞߌ߬ ߦߙߐ߫ ߄ ߠߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ، ߺ
ߣߌ߫ ߣߌ߲߬ ߛߞߌ߬ ߦߙߐ ߎ߬ ߝߙߊ߬ ߙߊ߫ ߢߐߞߐ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߫ ߓߍ߲߬ ߛߞߌ߬ ߦߙߐ߫ ߁߄߇ ߘߋ߬ ߡߊ߬.ߺ
ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߓߊ߲ߝߟߍߟߍ ߘߋ߬ ߦߋ߫،ߺ
ߊ߲ ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߙߊ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫: ߊߟߡߊ߫ ߛߏߕߞߌ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߦߌ߬ߙߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߭ ߣߌ߫ ߞߍߣߍ߲ߦߊ ߘߝߊߟߋ߲ ߠߊ߫.ߺ

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߖߙߊ߬ (ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ) ߓߟߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߒߞߏ : ߝߙߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߎ߬ ߞߊ߫ ߞߟߏߞߕߏߦߊߟߌ
Posted by ߡߐ߱ ߘߏ߫ on 2014/1/1 12:13:51 (288 reads)
ߒߞߏ߂߀߁߄ ߝߙߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߎ߬ ߞߊ߫ ߞߟߏߞߕߏߦߊߟߌ\
(Championnat d’Afrique des nations) CHAN
ߡߊ߬ߟߌ ߦߴߊ߬ ߞߊ߫ ߛߎߞߊ߲ߘߌߟߋ߲ ߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߊ߬


ߡߊ߬ߟߌ ߦߴߊ߬ ߞߊ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߛߏߞߊ߫ ߂߃ ߛߙߍߘߍ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߝߙߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߎ߬ ߞߊ߫ ߞߟߏߞߕߏߦߊߟߌ ߃ߣߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߡߌ߲ ߘߏ߯ߘߊߟߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߞߊ߬ߘߊߡߌ߬ߣߍ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߕߑߟߋ߬ ߁߁ ߞߊ߬ߛߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߑߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬߸ ߂߀߁߄ ߠߊ߫·

ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߟߊ߬ ߡߐ߰ ߟߊ߫߸ ߛߙߍߘߍ ߝߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߞߟߏߞߕߏ ߡߐߟߐ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫؛ ߣߊߟߌߡߎ߲߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊߡߊ߲
(Stade Malien)
ߏ߬ ߡߌ߲ ߞߊ߫ ߕߏߟߏ߲ߠߊ ߛߎߞߊ߲ߘߌߟߋ߲߫ ߡߐ߰ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߕߐ߲߬ ߓߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߙߊ߬ ߖߏ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊߛߋ߫ ߕߊ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߜ߭ߍߙߍ߲߫ ߏߟߐ߲ߔߎߞߊ
(Club Olympique de Bamako)
ߛߎߞߊ߲ߘߟߌ ߞߣߐߞߍߟߋ߲߫ ߜ߭ߍߙߍ߲߫ ߛߋ߯ߞߌ߲߫ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߣߐߟߊ ߕߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߓߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߊߍߛ ߢߊߣߊ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߊߥߟߌ߫ ߊߍߛ ߓߞߊߙߌߖߊ߲߫·

ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߟߊ߫߸ ߛߞߍ ߛߏߞߊ ߎ߬ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߋߙߌߦߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫ ߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߦߊ߬ߣߌ߫ ߎ߬ ߘߏ߲߬ߠߌ ߗߍ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߟߊ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߊߡߊ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߁߁߸ ߂߀߁߄·

ߡߊ߬ߟߌ ߓߍ߫ ߊ ߞߟߎ߫ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߙߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߏߖ߭ߊ߲ߓߞߌ߫ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߊߝߙߌߞߌ߫߸ ߖߊ߬ߕߌ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲߬·


ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߑߟߋ߬ ߁߭\߂߀߁߃
ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߝߊ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߋ߲ ߘߏ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2 comments
ߒߞߏ : ߝߎ߲ߘߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲
Posted by ߡߐ߱ ߘߏ߫ on 2013/12/31 14:46:36 (1828 reads)
ߒߞߏ

(Royaume Uni) ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߬ ߟߊ߬ߖߍ߬ߟߋ߲߫
ߝߙߊ߬ߝߌ߲߬ ߡߎߛߏ ߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߡߏߦߟߌ ߞߍ߫ ߝߎ


ߡߎ߬ߛߏ߫ ߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߙߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߌ߬ߟߋ߬ߓߌ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߏߦߌߟߌ ߞߍ߫ ߝߎ ߟߊ߫ ߓߌߙߌ߲ߕߊ߲ߓߊ· ߎ߬ ߓߍ߫ ߔߊ߲ߞߎߟߎ߲ ߕߊ߬ ߖߌ߬ߞߌ߲߬ߠߌ ߡߊ߬ߛߎߙߎ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߋ߲߬· ߓߙߌߕߊ߲߫ ߞߏߕߌ߮ ߎ߬ ߓߍߞߊ߬ ߝߍ߰ߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߣߌ߲߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫·
(La navette de Lagos) ߟߐ߲ߘߐ߲߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߛߏ ߎ߬ ߟߊ߫߸ ߎ߬ ߓߍ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋߙߋ߲ ߌ߲߬ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫: ߟߋߜ߭ߐߛ ߞߎߟߎ߲ߠߊ߫
ߡߎ߬ߛߏ߬ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߑߟߋ߬ߓߌ߲ ߊߝߙߌߞߌ߫߸ ߎ߬ ߟߎ߬ ߘߋ߬ ߓߍ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߎ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߐ߲ߘߐ߲ ߞߣߐߡߦߊ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߯ ߟߊߓߊ߲ ߎ߬ ߞߣߐ߫· ߎ߬ ߣߊ߬ߟߋ߲ ߌߞߐߙߐ߲߫߸ ߎ߬ ߞߊ߫ ߞߏ ߎ߬ ߓߍ߫ ߕߊ߬ ߓߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎߝߟߊߞߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߗߋߢߊ ߎ߬ ߝߍ߬߸ ߎ߬ ߓߍ߫ ߡߏߦߌ߫ ߗߏ߯ߦߊ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߬ߒߗߌ ߎ߬ ߟߊ߫·

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߌߞߍ߬ߟߌ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߌ߲ ߡߊߛߋ߬ߞߌ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߲ߜ߭ߌߟߍߘߎ߯ ߟߊ߬ߛߋߟߌߘߊ ߎ߬ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߡߌ߲ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫· ߊ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߟߊ߫ ߸ ߞߏߟߊߕߌߞߍ ߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߛߏ߫ ߃߀߀ ߢߐ߲߯ ߡߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߲߬ ߞߏ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߣߐ߫߸ ߔߊ߲ߞߎߟߎ߲ߘߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߊ߫·

ߞߊ߬ߛߐ߬ߙߐ߲߫߸ ߝߢߐߙߐ߫ ߝߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߎ߬ ߞߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߴߊ߬ ߦߌ߬ߙߊ߬ ߘߋ߬ ߞߴߎ߬ ߞߣߊ߫ ߡߎ߬ߛߏ߬ ߕߊ߬ ߡߌ߲ ߞߣߐ ߛߌ߭ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߯ ߃߆ ߦߋ߫؛ ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߎ߬ ߓߍ߫ ߣߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߞߊ߫ ߛߓߍ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߋ߲ ߎ߬ ߘߋ߬ ߦߋ߫·

ߣߌ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ ߎ߬ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߦߴߊ߬ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ ߓߙߌߕߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߍߞߊ߬ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߢߍߛߌ߲߫ ߝߍ߲߫ ߡߊ߬ ߎ߬ ߓߍ߫ ߡߌ߲ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߞߏ߫: «ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߝߎ߲ߘߟߌ» (Immigration de la sante)
· ߊ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ «ߟߋߜ߭ߐߛ ߞߎߟߎ߲ߠߊ߫» ߣߌ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߯ ߓߍ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߀߀ ߡߊߛߎ߬ߙߎ߲߬ߧߊ ߘߋ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ ߋߙߏ߫ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߐ߫· ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߛߡߍ߫ ߂߀߀߀ ߢߐ߲߯ ߛߊ߬ߙߊ ߓߐ߫·

ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߸ ߓߙߌߕߊ߲߫ ߞߏߕߌ߮ ߎ߬ ߦߋ߫ ߥߣߊ߬ߙߌ ߓߐ߫ ߝߍ߰ߙߍ ߢߍߡߊ߬ ߡߌ߲ ߎ߬ ߓߴߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߫· ߞߊ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߎ߬ ߡߊ߬ߘߐ߲ߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߖߏߣߡߊ߫ ߗߋߢߊ ߞߊ߲ߞߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߛߙߊ߬ ߘߎ߲ߠߊ ߎ߬ ߝߍ߬·


ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲߫ ߃߁\߂߀߁߃
ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߝߊ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߊ߫ ߛߓߍߟߋ߲ ߘߏ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 430 comments
ߒߞߏ : ߝߏߘߏ߲ߕߊ ߞߙߌߕߌ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߡߊ߬ߛߎߙߎ߲ߧߊ ߕߌߢߍ߫ ߙߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߐߙߐ߲ ߝߍ߬
Posted by ߡߐ߱ ߘߏ߫ on 2013/12/30 14:40:00 (1758 reads)
ߒߞߏ


ߡߊ߬ߟߌ: ߞߙߌߕߌ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߡߊߛߎ߬ߙߎ߲߬ߧߊ ߝߏߘߏ߲ߕߊ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ߟߋ߲ ߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߙߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߐߙߐ߲ ߝߍ߬


ߗߊ߯ߘ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ ߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߌߕߌ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߡߊߛߎ߬ߙߎ߲߬ߧߊ߬ ߝߏߘߏ߲ߕߊ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߜߙߊ ߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߐߙߐ߲ ߝߍ߬؛ ߡ.ߟ.ߛ. ߞߊ߫ ߖߐ߬ߒ߬ߗߌ߬ߟߊ ߦߴߏ߬ ߘߋ ߟߊߛߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߡߌߣߎߛߑߡߊ· ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߈ ߣߌ߫ ߂߉، ߗߊ߯ߘ ߡߌߣߎߛߑߡߊ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߊ߬ ߞߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߓߟߏߕߌߞߍ ߓߐ߫ ߙߊ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߘߏߞߏ߲߫ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߞߊ߲߬߸ ߎ߬ ߛߋ߫ ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߝߍ߲ ߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߫ ߦߙߐ ߡߌ߲· ߊ߬ ߞߎߡߊ ߕߐ߭ ߓߍ߫ ߞߐ߫


ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃߀\߂߀߁߃
ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߝߊ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߊ߫ ߛߓߍߟߋ߲ ߘߏ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 331 comments
« 1 ... 89 90 91 (92) 93 94 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫