ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

18 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 18

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthFeb 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed


ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߊ߬ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߛߓߍߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߹ߺ


« 1 ... 89 90 91 (92)
ߒߞߏ : ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ
Posted by diane on 2013/10/16 5:30:00 (594 reads)
ߒߞߏ

ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߡߊߝߟߍߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߦߋ߫ ߞߍߦߙߐ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊ߬ ߓߟߐߟߐߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߛߊ߬،..ߺ
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߢߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߢߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߣߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߢߊ ߢߊߟߐ߲ ߊ߬ ߡߊߝߟߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߊߝߍ߬، ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߢߊߟߐ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߢߊߝߍߕߊ߯ߡߊ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߞߍ߫ ߞߏߣߐ߲߮ ߘߌ߫ ߕߐߟߍ߯،.. ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߱ ߝߟߍ߫.ߺ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4696 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߡߏ߯ߕߌ߬ ߒߞߏ
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2013/10/6 8:40:00 (680 reads)
ߒߞߏ

ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߙߌߟߋ߬ ߏ߬ ߕߊߡߌߣߍ߲߫ ߞߐ߬ .
ߊ߲ ߧߍ (ߞ ߣ) ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߣߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߑ ߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߢߍߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ ߢߍ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߯ ߓߍ߯ ߦߋ߫ . ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߊߝߊ߬
ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߤߌߣߴߊ߬ ߟߊ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲ ߣߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߲ ߝߊ ߟߎ ߣߴߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߫ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫߹.
ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߐ߬. ߕߏ߯ߕߌ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߫ ߟߕߊߡߌ߲ ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߬ ߁߀߲ /߀߅/߂߀߁߃ ߡߏ߯ߕߌ߬ . ߡߍ߲߫ ߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߑ
ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߂߀ ߠߋ߬ ߘߌ߬. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߖߐ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ؟.ߏ߬ ߟߋ߬ ߊߊ߲ ߞߊ߬ߙߊߐ߬ߡߐ߮ ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߘߌ߫. ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌߣߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊߛߌߦߟߊ߫ ߘߌ߬. ߞߎߡߊ߫ ߞߍߘߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߘߏߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߌߣߊ߬ ߝߐ߫ ߘߌߣߊ ߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߣߌ߫
ߕߟߋ߬ߓߊ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊߛߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߘߏߜߘߍߟߎ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߘߊ ، ߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ߦߘߊߟߋ߬ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߏ߲ߘߐ߬
ߖߐ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ . ߞߊ߱ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߬ߣߍ߫ ߡߏ߯ߕߌ߬ ߁߀߲/߀߆/߂߀߁߃ ߟߊ߫

ߞߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߖߌ߬ߣߍ߬ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߖߌߞߏ
Posted by ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ on 2013/10/1 10:30:00 (262 reads)
ߒߞߏ

ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߘߍ߬ߞߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߖߌ ߞߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߓߊ߫ ߝߟߐ ߛߌ߰ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߡߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲߫ ߕߟߋ߬ ߃߀/߂߀߁߃ ߣߌ߲߬ ߠߊ߬، ߏ߬ ߞߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߎ߬ߘߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬، ߓߊ ߸ ߦߋ߲߬ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߛߍ߰ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߖߌ ߡߊ߬ ߝߴߏ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߦߙߌߞߊߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ߕߏ߫ ߖߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߬.ߺ

ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫
ߕߎ...ߞߋߟߋ߲߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ
Posted by ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ on 2013/9/24 8:10:00 (242 reads)

ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߒߠߋ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߦߋ߫ ߘߎߓߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߟߴߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߊ߰ߣߍ ߞߊ߲߬߸ ߊߟߊߡߊ߬ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߣߌ߫ ߗߍ߲ߘߍߦߊ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ߛߎߡߊ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫، ߏ߬ ߟߋ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߝߍ߬ ߓߌ߬ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫، ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫.ߺ

ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏߣߊ߯ߞߙߌ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߒߞߏ : ߢߍߥߟߊߞߏ
Posted by diane on 2013/10/9 14:40:00 (324 reads)
ߒߞߏ

ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫: ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߟߌߟߌ (ߣߌߘߊ߯ߎߟ ߌߛߑߟߊ߯ߡ) ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߞߊ߬ߙߊ߬ߠߌ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊ߲ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߡߙߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߴߊ߲ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߡߘߊߙߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߞߏ ߘߐ߫.ߺ
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߬: ߒߠߋ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߢߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߓߘߍ ߟߐ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎߦߊ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫، ߏ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߞߵߊߙߊߓߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߏ߫ ߞߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ߫، ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߏ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫، ߡߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߓߘߍ߫ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ ߕߍ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߬ߦߊ߸ ߝߘߎ ߘߐ߫ ߥߙߏ߬ߕߊ߲߬ߞߏ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬، ߏ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߓߟߏߡߟߊ߫ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߯ߣߊ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭،ߺ
ߝߣߊ߫߸ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߬ߞߏ ߘߐߖߊ߭ ߞߐ߫ ߘߋ߬߸ ߓߊ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߥߊߟߌߞߏ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߡߴߌ ߓߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߌ ߖߘߍ߬ߞߏ ߘߐ߫߸ ߌ ߟߊߥߊ߬ߟߊ߲߬ߞߌ߬ ߘߌ߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߵߌ ߖߐ߬ ߌ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߊ߲ ߞߛߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬.ߺ

ߖߊ߰ߣߍ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߛߟߊߕߌ߮ ߞߏ߲߬ߓߏ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߬
Posted by ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߞߐߣߍ߫ on 2013/10/3 14:50:00 (745 reads)
ߒߞߏ

ߛߟߊߕߌ߮ ߞߏ߲߬ߓߏ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߝߏߘߋ ߛߟߏߡߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߬ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫

ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߖߌ߬ߣߍ߫/ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2013/9/30 17:00:00 (3025 reads)
ߒߞߏ

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ ߘߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬، ߥߊߛߌ߲ߕߐ߲߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߡߊ߬، ߊߡߋߙߌߞߌ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߢߊ ߡߊ߬:ߺ
ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߘߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ ߦߌߘߊ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߍ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬،..ߺ
ߓߊߏ߬ ߞߏ߫: ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߡߊ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߊ߯ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߂߀߀ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߡߊ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߟߐ߬ߖߟߎߡߊ߬ ߝߙߍߕߍߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߝߊߣߍ߲߫، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߖߊ߲ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߡߊߜߍ߲߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߝߎ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߞߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߞߘߐ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߬ߢߐ߮ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍߢߊ ߟߊ߫.ߺ
ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߡߌߘߊ ߣߌ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߦߌߘߊ ߟߊ߫߸ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߕߌߖߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬، ߞߵߌ ߕߊ߫ ߝߐߕߊ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߓߍߘߊ ߁߁߉߉߈ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯.ߺ
ߞߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫ ߞߐߝߟߌ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲ ߠߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߌߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ߬ ߞߎߘߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬،..ߺ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫/ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 119 comments
ߒߞߏ : ߒ.ߥ.ߛ.ߖ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲
Posted by ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߓߊ߬ on 2013/9/22 13:10:00 (1346 reads)
ߒߞߏ

ߒ.ߥ.ߛ.ߖ ߞ.ߜ ߉߲/߈/߇߇߈ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲
ߞߊߙߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߴߏ߬ ߛߋ߲߬ߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ߬ߝߋ߲߬ߞߏ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬߸ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߏ߬ߣߌ߲߬.ߺ
ߒ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߖߊ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߕߊ߯ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߁ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߌߓߋߞߊ ߕߊ ߞߊ߲߬.ߺ
ߏ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߜߙߊ߬ ߖߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ߒ߬ߓߊ߮ ߓߐߒߖߘߍߘߐߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߊߕߊ߮ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߟߊ߫.ߺ

ߞߎߡߘߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߱ ߡߊߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6146 bytes more | 1 comment
« 1 ... 89 90 91 (92)

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫