ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

30 user(s) are online (11 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 30

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthMay 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed


ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߊ߬ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߛߓߍߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߹ߺ


« 1 ... 89 90 91 (92) 93 »
ߒߞߏ : ߝߎߕߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫
Posted by ߡߐ߱ ߘߏ߫ on 2013/12/30 12:17:09 (264 reads)
ߒߞߏ


(Mande Fraternite) ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊߟߌߡߦߊ
(Coordination Futa)ߣߌ߫ ߝߎߕߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߙߎ߬ߡߦߊ߬ߟߌ
ߦߋ߫ ߎ߬ ߓߟߏ ߘߌ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߎ߬ ߦߙߌߥߊ ߞߊ߲ߡߊ߬

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊߟߌߡߦߊ ߛߌ߰ ߙߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫߸ ߓߡߊ߬ߞߐ߫· ߊ߬ ߛߌ߰ߞߎ߲ ߞߎ߲߬ߡߓߊ ߘߐ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߎ߬ ߞߊ߫ ߓߐ߫ ߢߐ߲߯ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߓߊߏ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߘߋ߬ ߸ ߞߊ߬ߛߐ߬ߙߐ߲߫ ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߎ߬ ߡߊ߫ ߛߌߙߊ߫ ߟߊߖߍߓߊߟߌ ߕߏ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߦߊ߲߬

ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߝߎߕߊ߫ ߖߍ߬ߞߟߎ ߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߐ߲߬ߖߙߎ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߘߌߟߊ߲߫ ߝߎߕߞߊ ߎ߬ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߕߊ߬ߡߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫ ߕߊ߬ ߝߎߕߞߊ ߎ߬ ߞߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߌߙߊߓߐ ߞߊ߲ߡߊ߬

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊߟߌߡߦߊ ߞߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߞߣߐߙߐ ߘߐ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߍ߬ߞߟߎ߬ ߥߙߍ ߎ߬ ߡߊ߬، ߞߊ߯ߙߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ -ߏ-ߝߌ߬ߟߊ߬ ߸ߖߍ߬ߞߟߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫· ߎ߬ ߓߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߍ߬ߞߟߎ߫ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ ߏ߬ ߛߌߙߊ߫ ߝߍ߬

ߝߎߕߊ߫ ߘߏ߲ߖߙߎ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߓߐ߫ ߙߊ߫ ߏ߬ ߘߋ߬ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߋ߯ߟߋ ߟߊߛߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊߟߌߡߦߊ ߡߊ߬ ߞߴߎ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߎ߬ ߞߊ߫ ߢߍߡߐ߯ ߛߌ߰ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊߟߌߡߦߊ ߣߊ߬ ߗߏ߮ ߝߌ߬ߟߍ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߐߦߌߙߊ߫ ߏ߬ ߞߣߍ߫ ߞߊ߲߬

ߝߎߕߊ߫ ߢߍߡߐ߯ ߛߌ߰ ߓߊ߲ߠߋ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߙߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߁߂߲ \߂߇\߂߀߁߃ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߡߊ߬ߛߋ߬ߞߌ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊߟߌߡߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫߸ ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬߸ ߝߏ߯ ߊ߬ ߞߊ߫ ߛߏ߸ ߛߓߋߣߌ߲ߞߙߐ߫\ ߓߡߊ߬ߞߐ߫، ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߖߌߦߊߓߍ ߡߌ߲ ߝߌ߬ߟߍ߬ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߝߎߕߊ߫ ߞߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߯ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߞߍ߲ߠߍ߫ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߖߍ߬ߞߟߎ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߊ ߡߊߘߊ߫ ߡߌ߲ ߡߊ߬· ߊ߲ ߓߴߊ߬ ߝߴߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߞߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߕߊ߯ ߢߍ߫


ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃߀\߂߀߁߃
ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߝߊ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߊ߫ ߛߓߍߟߋ߲ ߘߏ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߒߞߏ : ߡߎߖߊߏ߫ ߕߐ߲ߕߌ߮ ߡߌ߬ߣߍ߬ ߙߊ߫ ߜ߭ߊ߬ߏ߫
Posted by ߡߐ߱ ߘߏ߫ on 2013/12/30 6:14:59 (583 reads)
ߒߞߏ

ߊ߬ ߟߊߖߐ߬ߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߘߊߡߌߣߍ ߟߊ߫ ߜ߭ߎߙߑߡߊ߫߸ ߜ߭ߊ߬ߏ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߍ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߕߐ߲ߕߌ߮߸ ߊ߬ߟߌߦߎ߫ ߡߤߊ߬ߡߊߙ ߕߎ߬ߙߋ߬߸ ߟߊߕߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߡߊ߬ߞߐ߫· ߓߌ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌߟߊ߫ ߞߙߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߞߴߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߓߍ߯ ߝߐ߫

ߊ߬ߟߌߦߎ߫ ߡߤߊ߬ߡߊߙ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߛߋ߫ ߙߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߬ ߢߎߡߊ߲߫ ߞߣߐ߫· ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߍ߲ߠߍ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲ߠߌ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߞߏ߫ ߕߋ߲߬· ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߍ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߕߐ߲ߕߌ߯ ߞߙߐ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߫ ߊ߬ ߛߋ߫ ߕߎߡߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߓߍ߯ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߓߊ߮ ߎ߬ ߦߋ߫

ߊ߲ ߓߴߊ߬ ߘߐ߲߫ ߞߊ߬ߓߊ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߛߌߙߊ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߎߙߎ߲ ߦߊ߬ߣߌ߫ ߝߙߊ߬ߝߌ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߛߋ߲߬ߘߏ߲ ߗߍ߫ ߞߐ߬ߙߐ߲߫ ߝߍ߬߸ ߖߌ߬ߤߊ߬ߘߌ߬ߟߞߊ ߎ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߎ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߞߊ߬ ߓߏ߬ߟߌ߬ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߎ߬ ߡߊ߬· ߎ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߔߏߔߏ߫ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߛߊ߲߬߸ ߞߵߎ߬ ߟߊߘߏ߬ߞߏ߲߬ ߓߎ߰ߘߊ ߎ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߡߐߟߐ߲ߕߌ߲ߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߫

ߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߎ߬ߕߎ߲ ߞߐ “ߖߊ߬ߓߐߒߡߊߓߊ߮” ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߍ߬ ߊ߬ ߡߌ߬ߣߍ ߞߐߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߌߦߎ߫ ߡߤߊ߬ߡߊߙ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߓߍ߫ ߟߊߕߍ߬ߡߍ߲߬ ߖߎ߬ߡߌ߬ߣߍ ߓߐ߰ߖߍ߬ߣߌ߲ߠߋ߲ ߢߍߞߙߐ߫

ߡߊ߬ߟߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߖߏ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߫ߖߍ߬ߞߟߎ ߘߐ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߌ߬ߞߍ߬ߦߊ ߕߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߓߌߟߏ߲ ߡߎߖߊߏ߫ ( ߕߑߟߋ߬ߓߌ߲ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߤߊߘߌ ߕߏ߰ߝߏ) ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߌ߲߬ ߞߊߡߊ߬ ߜ߭ߊ߬ߏ ߞߣߐ߫

ߝߣߊ߫߸ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߡߌ߲ ߕߐ߲ߕߌ߮ ߞߙߐ߫ ߦߙߍ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߓߟߏ ߕߌ߬ߞߍ߬ ߸ ߏ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߌ߬ߞߍ߬ߦߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߎ߬ ߦߙߍ߬ ߓߐ߫ ߣߊ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ ߝߊ߲ߞߟߎ ߦߋ߫ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߂߇/߂߀߁߃
ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߝߊ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߊ߫ ߛߓߍߟߋ߲ ߘߏ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 52 comments
ߒߞߏ : ߡߊ߬ߟߌ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߖߏߣߊ
Posted by ߖߊ߬ߙߊ on 2013/12/25 14:40:00 (2061 reads)
ߒߞߏ

ߡߊ߬ߟߌ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߖߏߣߊ
ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߕߊ߬ ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫،ߺ
ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߓߍ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ ߁߄߇ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߝߍ߬ ߥߛߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߞߣߐ߫،ߺ
ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߖߏߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫:ߺ

߁- ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ (ߍߙ ߔߋ ߍߡ ) ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߅߉ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.ߺ
߂߲- ( ߊߘߋߡߊ ) ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߂߀.ߺ
߃߲- ( ߎ߳ߍߙߑߘߋ ) ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߁߇. ߺ
߄߲- (ߝߊߙߋ ) ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߆ . ߺ
߅߲- ( ߞߏߘߍߡ ) ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߅ ،ߺ
߆߲- (ߊߍߛߑߡߊ )، (ߛߊߘߌ )، ( ߛߣߌߘ )، (ߊߘߋߔߋ ) ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߄-߄ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬،ߺ
߇߲- (ߡߙߌߦߊ)، ( ߍߡߑߔߋߍߙ)، (ߔߘߋߍߛ)، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߦߙߐ߫ ߃-߃ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬،ߺ
߈߲- ( ߞߙߎߞߊ߫ ߁߁ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬)،ߺ
߉߲- (ߡߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ = ߞߊ߲ߘߌߘߊ߫ ߍ߲ߘߋߔߊߣߊ߲ ߠߎ߬) ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߄ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.ߺ
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߖߏߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߺ
ߏ߬ ߞߐ߫ : ߥߎߣߎ߲ߥߎߣߎ߲ ߓߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߝߙߋߞߋ ߦߋߣߍ߲߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫،ߺ
ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߓߴߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫.ߺ


ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߖߙߊ߬ (ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ) ߓߟߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 8 comments
ߒߞߏ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߴ ߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2013/12/14 16:36:59 (269 reads)
ߒߞߏ

ߓߊߘߋ߲ ߦߋߟߋ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߒߞߏ ߘߎ߲ߘߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߎߙߊ߫ ߝߊߘߌߡߊ߫ ߖߣߍ߫ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߴ ߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ) .ߺ
ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߄߄߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߛߌ߰ߘߊ߬ ߃߂ ߟߋ߬ ߸ ߛߌ߰ߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫:ߺ
߁- ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ߧߊ ߂- ߛߣߍߝߋ߲ ߠߎ߬ ߃-ߛߎ߬ߡߊ߲ ߥߟߊ߫ ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߢߊ ߄- ߡߊ߲߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߢߊ ߅- ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊߦߊ ߆- ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߇- ߞߟߏߝߋ߲ߦߊ ߈- ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ ߉- ߓߊߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߁߀-ߞߙߐ߬ߕߍ ߟߎ߬ ߁߁- ߞߟߍ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߁߂- ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߁߃- ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߟߎ߬ ߁߄- ߡߐ߲ߠߌ߲ ߁߅- ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߁߆- ߢߡߊ߬ߞߟߊ ߟߎ߬ ߁߇- ߢߊ߰ߙߊ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߁߈- ߞߎߡߊ߫ ߖߋߟߌ ߟߎ߬ ߁߉- ߖߋ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߛߊ߲ ߞߣߐ߫ ߂߀- ߝߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߂߁- ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ ߖߋߟߌ ߂߂ -ߛߣߍ߬ ߖߋߟߌ ߂߃- ߞߣߍ߫ ߖߋߟߌ ߂߄- ߒߜ߭ߐߥߎߟߐ ߥߟߊ߫ ߞߐߥߎߟߐ߫ ߖߋߟߌ ߂߅- ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߕߐ߫ ߡߎ߲߬ ߘߐ߫ ߂߆ߞߊߙߊ߲ߞߋ߫ ߖߋߟߌ ߂߇- ߝߌ߬ߣߊ߬ ߖߋߟߌ ߂߈- ߛߙߍߥߊ߫ ߖߋߟߌ ߥߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ ߖߋߟߌ ߂߉- ߛߙߍߥߊ߫ ߕߏߟߏ߲ ߃߀- ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߃߁- ߛߓߏ߬ߣߍ߲߬ߞߎ߲ ߃߂- ߖߊ߭.ߺ
ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߞߍߕߐ߫ ߂߀߁߃ ߞߏ߬ߟߌ߬ߞߏߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߬ߝߌ ߊߣߊߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߝߊ߬ ߜߘߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߖߟߊߡߊ߲߫ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫( ߛߏ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߖߏߣ߫ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ). ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߍߕߐ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߛߊ߲߬ ߂߆߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߭ ߝߢߐߘߊ߫߈.߁ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߣߌ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫.ߺ


ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߡߊ߬ߘߌ߰ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊߦߟߌߡߍߘߐߕߊ߮
Posted by ߡߐ߱ ߘߏ߫ on 2013/12/9 14:00:00 (482 reads)
ߒߞߏ

ߊ߲ ߓߋ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߡߌ߲ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ ߡߊ߬ߘߌ߰ߓߊ߫ ߞߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߣߐ߫ ߞߌߢߍ ߞߊ߲߬ ߡߐ߰ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߡߌ߲ ߠߊ߫، ߏ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߞߏ߫ ߘߎ߯ߙߎ߫ ߘߋ߬ ߦߋ߫؛ ߤߊ߯ߟߌ߫، ߞߏ߫ ߘߎ߯ߙߎ߫ ߡߌ߲ ߎ߬ ߓߍ߫ ߢߍߡߐ߯ߦߊ߫ ߖߏ߮ ߎ߬ ߘߏ߲߬ ߡߐ߱ ߟߊ߫·

߁߭· ߞߵߌ ߖߐ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߢߍ: ߌ ߞߣߊ߫ ߓߏ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߊ߬ ߢߣߊߓߐ ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߫· ߢߍߡߐ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߙߎ߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߎ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߟߌ ߟߊ߫، ߞߏ߫ ߝߙߋߞߋߟߋ߲߫ ߎ߬ ߢߣߊߓߐߟߌ ߟߊ߫، ߞߓߊߞߏ߫ ߞߏ ߎ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ ߘߊ߲ߞߣߍߡߦߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߣߐߖߍߟߋ߲ߦߊ߫ ߟߊ߫· ߊ߬ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߙߍ߬ ߘߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ، ߡߊ߬ߟߏߦߊ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߐߡߐ߮ ߎ߬ ߞߏߛߐ߲߫·

߂߲· ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߦߊ ߛߐ߬ߙߐ߲߬: ߖߍ߬ߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߓߍ߫ ߊ߬ ߛߋߞߏ ߘߊ߲ߠߊߛߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߓߊߕߏ ߣߌ߫ ߘߛߎ߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߝߊߟߋ߲ ߦߋ߫ ߣߴߎ߬ ߢߊ ߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߍߡߐ߮ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߠߊߒߗߌ ߦߋ߫· ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߦߊ ߛߐ߬ߙߐ߲߬، ߢߍߡߐ߮ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ߘߏ߲߬ ߞߐߡߐ߮ ߞߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߴߊ߬ ߙߐߞߏ ߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫· ߊ߬ ߞߣߴߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߌ߲߬ ߎ߬ ߞߊ߲߬ ߕߐ߬ߢߐ߲߬ ߛߌߙߊ߫ ߝߍ߬· ߞߊ߯ߙߌ߫؛ ߊ߬ ߞߊ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߘߏ߲߬ߒ߬ߠߊ ߞߎ߲߭ ߞߣߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߓߐ߬ߒ߬ߠߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߊ߬ߘߏ߲ ߛߋ߲߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫·

߃߲· ߞߊ߬ ߞߴ ߌ ߦߙߍ߬ ߦߋ߫: ߣߴߌ ߕߍ߫ ߡߌ߲ ߦߋ߫، ߌ ߞߣߴߌ ߦߙߍ߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫؛ ߓߊߏ߬ ߌ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߎ߬ ߓߴߊ߬ ߘߐ߲߫ ߞߴߌ ߕߴ ߌ ߛߎ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߊ߬ߣߌ߫ ߞߴߌ ߦߴߏ߬ ߡߊߝߙߏ߬؛ ߓߊ߬ߙߌ߫ ߎ߬ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐ߲߫ ߣߴߌ ߞߊ߫ ߞߏ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߡߊߝߙߏ߬ߟߋ߲߬ ߦߋ߫· ߕߏ߫ ߌ ߦߙߍ߬ߦߊ ߟߊ߫ ، ߡߐ߱ ߎ߬ ߞߊ߫ ߞߍ߫ ߌ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ ߞߵߌ ߛߐ߲߬ߞߏ ߣߴߌ ߓߊ߲߬ߞߏ ߘߊ߲߬ߝߙߊ߬ߓߐ ߘߐ߲߫،

߄߲ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߛߐ߬ߙߐ߲߬: ߣߴߌ ߦߴ ߌ ߦߙߍ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫، ߓߍ߯ ߓߴߌ ߕߴߏ߬ ߞߣߐ߫؛ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߊ ߝߣߊ߫ ߣߴߌ ߦߴߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߞߍ߫· ߣߴߌ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߙߊ߫ ߖߏ߯ߡߦߊ ߛߌߙߊ߫ ߖߍߟߋ߲ ߎ߬ ߞߊ߲߬ ، ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍߕߊ߫ ߝߐߟߊ߫ ߣߌ߫ ߝߐߕߊ߫ ߞߍߟߊ߫ ߦߋ߫، ߌ ߓߍ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ ߖߊ߬ߡߊ ߝߍ߬· ߌ ߞߊ߫ ߖߏ߮ ߓߍ߯ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ ߞߊߓߋ ߟߊ߫· ߌ ߞߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߓߍ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߊ ߘߋ߬ ߡߊ߬، ߎ߬ ߞߣߊ߫ ߓߍ߲߬ ߘߐ߲ߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬·

߅߲· ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ߫ ߦߋ߫: ߢߍߡߐ߯ ߢߎߡߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߙߌ߲ߒߗߌ߫، ߞߋ߬ߞߎ߲߬ߡߊ߲ߒߗߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߒߕߐ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߡߌ߬ߣߍ߬ ߗߏ߯ ߢߎߡߊ߲߫ ، ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߎߡߊ߲߫ ߘߐߞߣߍߦߊߟߋ߲߫ ߢߌ߲߬ߣߌ߲ ߠߊ߫ ߞߘߊߎ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߟߋ߬ߙߐߞߏ ߢߣߊߓߐ߫ ߜߏ߫ ߎ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߕߍ߬ߡߍ߲߬ߣߋ߲ ߞߏ߫ ߢߣߊߓߐߟߊ߲߫ ߝߙߋߞߋߟߋ߲ ߎ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߊ߬ߟߋ ߞߊ߫ ߖߊ߰ߙߌ߲߬ߒߗߌߦߊ߫ ߓߍ߫ ߟߊߞߏߘߐ߲߫ ߊ߬ߣߌ߫ ߞߊ߫ ߡߊߘߐ߲߫، ߏ߬ ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߟߊߥߟߏߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߎߙߊ ߎ߬ ߟߊ߫ ، ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߕߐ߭ ߞߟߊߓߎߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߊ߬ߕߊ ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߏ ߎ߬ ߛߐ߬ߙߐ߲ ߝߍ߬·


ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߝߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 81 comments
ߒߞߏ : ߓߏ߬ߟߌ߬ߝߍ߲߬ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߎ߬ ߛߌߙߊ ߞߊ߲߫߸ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߎ߬ ߞߟߐ߬ߛߌ ߞߊߡߊ߬
Posted by ߡߐ߱ ߘߏ߫ on 2013/12/30 8:03:37 (229 reads)
ߒߞߏ


ߌ.ߓ.ߞ/ ߦߙߎ߬ߞߎ߬ߦߙߎߞߎ: ߓߏ߬ߟߌ߬ߝߍ߲߬ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߌߙߊ ߎ߬ ߞߊ߲߬ ߛߌߛߊ߲߬ߞߐ߫߸ ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬
ߞߟߐ߬ߛߌ߬ (CCR) ߛߌߙߊߞߊ߲߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲ߠߌ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ


ߣߌ߲߬ ߗߏ߮ ߟߊ߫߸ ߌ.ߓ.ߞ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߙߊ߬ ߞߏ߫ ߢߍߣߊߕߐ߫ ߛߎߙߎ߲߫ ߠߊ߫߸ ߓߏ߬ߟߌ߬ߝߍ߲߬ ߜߊ߲ߛߊ߲ߦߊߟߋ߲ ߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߐ߬ߓߏߟߏ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߛߌߙߊ ߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߟߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߛߌߙߊߞߊ߲߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲ߠߌ߲ ߕߐ߲ߓߟߐߡߊ ߎ߬ ߞߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߗߏ߯ߦߊ ߟߊ߫.ߺ

ߦߙߎ߬ߞߎ߬ߦߙߎߞߎ ߣߌ߫ ߢߊ߲߬ߞߟߌ߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌߙߊ ߝߍ߬߸ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎߓߊߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߢ߭ߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߍ߬ ߘߊߙߐߓߍ߲ߠߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߡߊ߬߸ ߡߌ߲ ߎ߬ ߞߊ߫ ߗߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߛߌߙߊߞߊ߲߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲ߠߌ ߠߊ߫.ߺ

(BVG) ߖߊ߯ߓߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߢߍߛߌ߲߫ ߝߙߏ߬ߓߊ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߬ ߛߓߍߘߊ
ߢ߭ߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߫ ߦߌ߬ߙߊ߬ߟߋ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߥߟߊߛߊ߫ ߖߏ߮ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߏ ߞߣߐߖߍߟߋ߲ߧߊ ߞߊ߫ ߟߊߛߋߞߌ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ ߝߙߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߢߟߊ ߎ߬ ߞߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎߓߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߌ߬ߙߊ߬ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߛߍ߲߬ߞߍ ߣߌ߫߸ ߡߊ߬ߞߏ߬ߕߏ߬ߟߌ߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ߟߏ߲ ߓߍ߫ ߦߙߎ߬ߞߎ߬ߦߙߎߞߎ ߟߊ߫߹ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߜߊ߲ߛߊ ߎ߬ ߡߙߌߦߊ ߡߊ߬؛ ߌ.ߓ.ߞ ߕߌߟߊ߫ ߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߙߊ߬ ߞߏ߫: ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߞߣߐ߬ ߛߎ ߕߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߦߋ߫߸ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߲ߞߏߟߏ߲ ߦߋ߫߸ ߥߊ߬ ߘߟߊߗߊ߯ߦߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߍ߫ ߝߣߊ߫߹ߺߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃߀\ ߂߀߁߃
ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߝߊ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߞߊ߫ ߛߓߍߟߋ߲ ߘߏ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߒߞߏ : ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎߡߊߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ
Posted by ߡߐ߱ ߘߏ߫ on 2013/12/29 2:56:08 (1098 reads)
ߒߞߏ

ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߍ߫ ߝߙߏ߬ߓߊ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߗߍ ߦߟߌߟߊ ߟߊߘߏ߲ߣߌߦߊ߫߸ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߕߑߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߕߌߘߊ߫ ߛߊ߲ߝߍߕߊ ߡߊߞߍߘߊ߸ ߓߟߏߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߕߌߢߍߟߌ߫ ߗߋߛߓߍ ߝ· ߂߈߅/ߞߝ-ߞߟ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߑߟߋ߬ ߁߈، ߂߀߁߃ ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߊ߲ߕߌߢߍߟߌ ߎ߬ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߙߐ߫߸ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎߡߊߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊߡߊ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߛߊ߲ߝߍ߬ߕߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫· ߞߍߕߊ߫ ߘߊ߲ߕߌߢߍߟߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߎ߬ ߝߌߟߍ߫ ߣߌ߲߬:ߺ


ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߡߐߟߐ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߡߌ߲ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߛߊ߲ߝߍߕߊ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲߬ ߛߐߛߐ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬، ߞߊ߬ ߘߎ߲ߠߊ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߎ߬ ߞߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ ߣߌ߫ ߎ߬ ߡߊߞߍߟߌ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߝߊߛߏ ߓߊ߲߬ߞߎ ߞߊ߲߬، ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߛߌߞߛߌߟߌߓߊߟߌߦߊ ߦߋ߫ ߞߵߎ߬ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߫؛ ߞߍߕߊ ߏ߬ ߢߍߝߐߟߋ߲ ߣߌ߫ ߊ߬ ߟߊߜ߭ߏ߬ߛߌ߬ߟߋ߲ ߘߏ߲߬ ߢߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߕߐ߲ ߕߐ߲ߓߟߏ߲ ߃߃، ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߞߎ߲ ߂߲ ߝߍ߬.ߺ

_ ߞߊ߬ ߕߍߙߍߒߘߐߦߊ߫، ߛߊ߲ߝߍ߬ ߕߎߡߊ߫ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߝߐߟߋ߲ ߗߏ߯ߦߊ ߎ߬ ߞߣߐ߫، ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߎ߬ ߖߏ߯ ߕߌߢߍ߲߫ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊ߫، ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߞߍߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ߓߊߟߌ ߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߓߊ߬ߘߋ߲ߢߊ ߞߎߛߎ߲ߡߊ ߎ߬ ߕߐ߯ߡߦߊߟߌ ߛߌߙߊ ߝߍ߬ ߸ ߢߊߡߊߟߏߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߖߐ߬ߦߙߐ ߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊߙߋߟߋ߲ ߎ߬ ߞߐߞߊ߲߬، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߛߎ߬ߡߊ߲ߜߏߦߊ߫ ߦߋ߫߸ ߡߌ߲ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߢߍ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊߟߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߞߊ ߟߊ߫، ߞߍߕߊ ߏ߬ ߢߍߝߐߟߋ߲ ߣߌ߫ ߊ߬ ߟߊߜ߭ߏߛߌߟߋ߲ ߘߏ߲߬ ߢߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ߬ ߕߐ߲ ߕߐ߲ߓߟߏ߲ ߃߄، ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߞߎ߲ ߂߲ ߝߍ߬.ߺ

ߞߊ߬ ߕߍߙߍߒߘߐߦߊ߫، ߛߊ߲ߝߍ߬ ߕߎߡߊ߫ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߝߐߟߋ߲ ߗߏ߯ߦߊ ߎ߬ ߞߣߐ߫، ߞߊ߬ ߝߙߵߊ߬ ߘߐ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߊ߲߫߸ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߎ߬ ߖߏ߯ ߕߌߢߍ߲߫ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊ߫ ߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߎ߬ ߞߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߡߌ߲ ߟߊߛߋ߫ ߙߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߊ߲ߕߌߢߍ߫ ߟߊߛߋߟߌߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߞߊ ߎ߬ ߝߍ߬، ߞߍߕߊ ߏ߬ ߢߍߝߐߟߋ߲ ߣߌ߫ ߊ߬ ߢߊ߲߬ߞߌ߬ߟߋ߲ ߘߏ߲߬ ߕߐ߲ߓߟߏ߲ ߃߄߸ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߞߎ߲ ߃߲ ߝߍ߬؛ ߢߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ߬ ߕߐ߲ ߞߣߐ߫.ߺ

ߞߵߊ߬ ߕߏ߫߸ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߕߎߡߊ߫ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߝߐߟߋ߲ ߗߏ߯ߦߊ ߎ߬ ߞߣߐ߫، ߗߏ߯ߗߏ߯ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߢߍ߫، ߖߊ߲߬ߓߐ ߣߌ߫ ߞߏߡߊߓߌߟߊ ߥߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߬ߒ߬ߡߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊߟߌߦߊ، ߓߍ߯ ߥߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߘߏ ߕߌߢߍߟߌ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߊߕߐߡߐ߲ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߟߌ ߞߊ߫ ߞߍ߫ ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ߝߍ߲ ߎ߬߸ ߡߌ߬ߣߍ߲ ߎ߬߸ ߘߐ߬ߛߙߋ ߎ߬ ߥߟߊ ߞߟߊߡߦߊߕߊ ߡߌ߲ ߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ ߙߴߊ߬ ߟߊ߫، ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߲ߠߌ ߓߍ߫ ߡߐ߰ ߟߊߛߋ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊߟߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߞߊ ߜߎ߲߬ߘߎ ߘߐ߫ ߘߐ߲ ߡߊ߬؛ ߞߍߕߊ ߏ߬ ߢߍߝߐߟߋ߲ ߣߴ ߊ߬ ߢߊ߲߬ߞߌ߬ߟߋ߲ ߘߏ߲߬ ߕߐ߲ߓߟߏ߲ ߃߉߸ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߞߎ߲ ߂߲ ߝߍ߬؛ ߢߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ߬ ߕߐ߲ ߞߣߐ߫· ߦߟߌߟߊ ߓߍߣߊ߬ ߟߊߘߐ߲ߠߌߦߊ߫ ߣߌ߲߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߌ߲߬ ߢߊߣߊߓߐ߫ ߗߏ߮ ߕߐ߭ ߟߊ߫ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߎߡߊ߲ ߠߊ߫.ߺ

ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߇/߂߀߁߃ ߟߊ߫
ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߝߊ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߊ߫ ߛߓߍߟߋ߲ ߘߏ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 16 comments
ߒߞߏ : ߛߋߒߞߏߟߦߊ߫ ߞߎߘߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2013/12/21 7:44:18 (544 reads)
ߒߞߏ

ߛߋ߲ߒߞߏߟߊߘߐߦߊ: ߊ߲ ߣߐ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߮ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߁߂/߂߁/߂߀߁߃، ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߊߦߌߝߏߣ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߘߐߛߏ߯ߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߦߴߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߢߊ ߘߐ߫ ߛߎߋ߫.ߺ

ߊ߬ߟߋ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߕߍߞߑߣߏ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߌ߫ ߝߌߟߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߊߙߊ߲ ߂߈߀߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ $߄߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߣߌ߫ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߊߛߋ߫ ߕߍߞߑߣߏ ߞߏߟߊߘߍ ߡߊ߬ ߛߌߣ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫.ߺ
ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߘߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐߜߍ߫.ߺ
ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߊ߫ ߡߙߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߎߟߎ߲ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߕߌ߬ߢߍ ߡߊ߬ ߛߌ߲߯߹ߺ
ߓߊߏ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߓߍ߯ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊߞߎߘߊ ߞߏߟߊߘߍ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߌ߬ߦߊ߬ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߏ߬ ߢߊ߬ ߘߊ߫߸ ߛߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߊߓߐߙߐ߲ߘߐ ߘߊߡߌ߬ߣߵߊ߲ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.ߺ
ߐ߲ ߸ ߣߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߡߊ߬ ߣߊ߲߬ߞߙߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߊߛߋߞߏ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ߞߏ ߡߙߌ ߘߌ߫، ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߮ ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߓߐ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߬، ߓߊ߰ߘߌ߬ ߒ ߛߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߬؟ߺ
ߤߊ߫߸ ߞߏߓߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߐ߫ ߦߊ߬߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߡߊ߲ߛߊ ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ ߞߐ߫ ߞߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߣߌ߲߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫.ߺ


ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2 comments
ߒߞߏ : ߛߌ|ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߬ߛߌ
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2013/12/12 12:00:00 (508 reads)
ߒߞߏ

ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߎ߲ߓߎ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߰ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߣߊߣ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߏ߬ߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲ ߂߉ ߟߊ߫ ߂߀߁߃

ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 15 comments
ߒߞߏ : ߡߏ߯ߕߌ߬ ߒߞߏ ߛߋ߲߬ߕߊ߬ߢߊ
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2013/11/8 5:10:00 (261 reads)
ߒߞߏ


ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߡߏ߯ߕߌ߬ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߞߏߛߓߍ߫߹ . ߓߊߏ߬ ߖߓߋߕߊߞߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߡߏ߯ߕߌ߬ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߘߌ߫ ߸ ߛߏ ߏ߬ ߡߐ߰ ߂߀ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߓߍߛߎ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߍ߲߫ ߞߘߐ߸ ߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߌ ߞߐ߫ ߓߊ߫ ߎߛߑߡߊߣ ߊߙߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߍ߯ ߛߓߍߛߎ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߌ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫.ߺ
ߞߵߏ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߞߊ߲߬ ߣߴߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߘߙߊ߬ߡߊ߯ߣ ߛߌ߬ߟߊ߬.ߺ
ߒߞߏ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߏ ߟߊߘߌߦߊߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߝߌߛߙߌ߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬߸ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬߸ ߊߟߎ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߢߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫؟ ߖߐ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.ߺ
ߒߞߏ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫߸ ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫

߬ߞߊ߬ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߡߊߔߑߕߌ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
« 1 ... 89 90 91 (92) 93 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫