ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

35 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 35

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthAug 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed


ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߊ߬ ߛߋߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߛߓߍߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߹ߺ


(1) 2 3 4 ... 94 »
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2018/8/12 6:40:00 (274 reads)

ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߞߍߕߐ߫ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߂߸ ߞ.ߜ.߇߈߃/߂߀߁߈ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀:߀߀ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4358 bytes more | 2 comments
ߒߞߏ : ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߂߲ ߡߊ߲߯ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/8/9 4:40:00 (46 reads)

  • ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߂߲ ߡߊ߲߯ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫.  ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲ ߜߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߞߊߙߏ ߢߌ߲߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߡߊ߬/ ߂߀߁߈ ߠߊ߫߸ ߡߊ߲߯ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫.  ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏߞߏ ߣߌ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ ߘߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߐߦߌߘߊߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ߫ ߕߙߊߥߊߟߋ߫ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫ ߞߙߐߞߐ߫߸ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲ ߜߊ߬ߙߊ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6102 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߓߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸ ߒߞߏ ߛߌ߬ߟߏߟߏ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2018/8/3 12:20:00 (115 reads)

ߊߟߎ߫ ߣߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫߹
ߋ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߓߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸ ߒߞߏ ߛߌ߬ߟߏߟߏ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߰ ߞߍ߫ ߞߎߣߎ߲߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ ߝߌߟߊߘߍߟߝߌߦߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫.
ߞߊ߬ߓߌ߯ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߏ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߘ. ߒߞߏ ߕߐ߲ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߡߊ߬ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߦߊ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫، ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߏ߬ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߫ ߣߊ߬ߡߌߢߐ߮ ߞߟߌ߫، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߓߘߊ߫ ߓߊߘߍ ߞߏߢߊ ߣߴߊ߬ ߓߏ߬ߧߊ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߊߘߍ ߞߍ߬ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߣߌ߫ ߖߎߡߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߕߎߡߊ، ߏ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߟߐ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6689 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
Posted by diane on 2018/7/14 6:44:26 (78 reads)

ߛߟߊߕߌ߯ ߓߊߘߋ߲߫ ߒߞߏ ߛߏ߬ߝߊ ߣߴߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߞߟߏߞߕߏ ߟߎ߬߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߲߫ ߖߐ߫،..
ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߯ߕߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߣߌߛߐߘߌߦߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߓߍ ߣߌ߲߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߐ߰ ߃߀ ߣߌ߫ ߞߐ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߞߊߡߊ߬߸ ߞߵߏ ߝߙߊ߬ ߞߐߟߊ߫ ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊߙߌ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߁߄/߂߀߁߈ ،.. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߁߄ߙߋ߲߫ ߖߋߞߎ ߟߊ߫. ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߓߊߓߋ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߕߟߏߡߊߟߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߕߊ߯ߛߋ߲ ߜߋ߬ߟߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߛߊߣߌ߲ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌߟߊ ߘߌ߫.
ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ߣߐ ߥߊ߬ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫߸ ߒ߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߢߣߊ߫ ߞߐߘߍ߫.
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯/ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫، ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌߞߏ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2018/6/30 20:50:00 (284 reads)

ߤߙߍߓߎ߰ߘߌ߬ ߦߋ߫߸ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߬  ߞߟߋ߫ - ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߬ ߞߟߋ߫߹ ߤߙߍߓߎ߰ߘߌ߬ ߦߋ߫߸ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߬  ߞߟߋ߫ - ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߬ ߞߟߋ߫߹ ߤߋ߯  ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬، ߊ߲ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߢߊ߯ߟߋ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߡߎ߯ߙߎߣߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊߖߌߞߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫ ߞ߫ߊ߯ߤߌߙߊ߬ ߋߗ߭ߌߔߕ،   ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3648 bytes more | 1 comment
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
 Posted by diane on 2018/8/10 11:50:00 (72 reads)

ߓߌ߬ -߈/߁߀/߂߀߁߈ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲߬ ߊߡߙߌߞߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߌ߲ߘߌߦߣߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߟߏߡߌ߲ߞߑߕߐ߲߫.
ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߟߤߊߕߍߦߊ ߓߍߣߵߊ߬ ߛߐ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲߬. ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3472 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߊߘߍ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2018/8/8 20:30:00 (53 reads)

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫. ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߊߘߍ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߕߐ߭ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫،  ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬: ߞ.ߜ.߇߈߃ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߃/߂߀߁߈ ߘߎ߰ߛߊ ߜߍߣߍ߲߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߓߏ߲߬ߘߊ߬-ߟߊ߬-ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߦߊ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ  ߟߎ߬ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊߘߍ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߢߍߥߟߊߦߊ߫، ߏ߬ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ-ߖߡߊ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫߸ ߓߊߘߍ ߞߍߕߐ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬: ߢߍߓߊ߮ ߖߏ߲߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߞߊ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߏ߲߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 7041 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߍ߬
 Posted by diane on 2018/7/25 10:40:00 (96 reads)

ߊ߲ ߣߌߛߐߘߌߦߊߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߞߍ ߣߴߊ߲ ߞߊ߲߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߞߍ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߓߊ߬ߙߏ߲߬ߡߊ ߛߏ߬ߟߏ-ߝߙߊ߬ߓߊ߬ߘߐ߬ߞߊ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߰ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߊߡߊ߬ ߞߓߊ߬ ߖߌ߰ߟߌ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߎߘߎ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߀߇/߂߂/߂߀߁߈ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫.
ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߓߊ߫ ߓߐ߬ߓߐ߫ ߡߛߏ߬ߞߎߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲ ߘߌߦߊ ߟߴߊ߬ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߊߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߣߊ߬ߞߊ߲ ߘߌߦߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ ߛߌߦߊߦߴߊ߬ ߞߘߐ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߡߛߏ ߟߎ߫ ߗߍ߬ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߓߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߝߊ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߡߌ߬ߣߢߊ߬ ߢߌߡߊ ߘߐ߫، ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬.   ߖߊ߰ߣߍ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈
Posted by diane on 2018/7/6 17:30:00 (257 reads)

ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄ ߞ.ߜ. ߇߈߃/߂߀߁߈ ، ߏ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߞߍߟߌ ߟߐ߯ߟߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߣߌ߲߬ ߕߟߋ߬߈، ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߞߊߙߌߟߏ߲߸ ߇߲ / ߈ / ߞ.ߜ. ߇߈߃ / ߂߀߁߈ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀:߀߀ ߠߊ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߄ߙߋ߲:߀߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.
ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߌߞߏߡߌ߲߬ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߕߐ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߬ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲:  https://t.me/joinchat/BdQ5kg8d2C-HlX8sSpLLhA
ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߝߙߍߕߍ ߛߓߍ߫ ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬.
ߏ߬ ߞߐ߫/.. ߌߞߏߡߌ߲߬߸ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߓߍߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߓߍߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߐ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߣߐ߬، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊߣߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߍ߲ ߟߐ߯ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߛߘߌ߬ߝߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߟߊ߫: http://www.kanjamadi.org/lajiili/nwasaja_SIIKAN_20142.pdf  ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߞߏߝߐ߫.
 ߕߐ߮ ߛߓߍ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߕߊ ߘߊ߲߭ ߠߋ߬ ߞߊߙߌߟߏ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߰ߡߊ߬ߟߊ ߁߀ߙߋ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߈/ ߇߈߃/߂߀߁߈ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯/ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2 comments
ߒߞߏ : ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2018/6/18 18:30:00 (66 reads)

 

ߓߌ߬߸߆/߁߇/߂߀߁߈ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߸ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߟߊ߲߬ߛߋ߬ߦߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߌ߬،ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫  ߡߐ߰ߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߸

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߞߣߐ ߃ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߝߟߐ ،ߡߐ߰ ߉߇߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߂ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߂߀،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߂߄ ،ߡߐ߰ ߡߍ߲ ߠߎ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߐ߫ ߕߋ߲߬

߁،ߞߊ߬ߙߊ߲߫ߓߏ߬ ߝߟߐ ߉߇ ،ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߈߂

߂،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߂߀ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߡߐ߬ ߁߈ ߡߍ߲ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߁߅

߃،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߬ ߛߓߊߣߊ߲، ߂߃߸ߊ߬ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߂߂

ߡߐ߰ߓߊ ߡߍ߲ ߛߣߍߡߊߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߐ

ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߘߍ ߟߎ߬ ،ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߞߣߍ߫ ߞߊ߲߬

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ (ߥߘߊߓߊ) ߞߐ߲ߘߍ߫ ،ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫ ،ߡߊ߲߬ߡߘߎ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ،ߘߡߊ߬ߝߏ߬ߘߋ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ،ߟߊ߲߬ߛߌߣߍ߫ ߞߎߙߊ߲ߞߐ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬،ߟߊ߬ߡߌߣ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏߙߌ ߛߌ߬ߛߋ߫،ߊߡߘߊ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫،ߒߝߊ߬ߟߌ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫،ߣߎ߲ߤߊ߲߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫،ߘߙߊ߬ߡߊ߯ߣߌ߲߬ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫

ߡߐ߰ߓߊ߫ ߜߘߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߞߣߍ߫ ߞߊ߲߬

ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߋߕߊ߬،ߊߛߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߡߘߎ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫،ߞߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫، ߖߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬،ߞߊߟߋߖߊ߲߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫،

ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߢߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߖߘߍ߬ߖߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ،ߟߊ߬ߡߌߣ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏߙߌ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߌ߫ ߣߎߤߊ߲߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
(1) 2 3 4 ... 94 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫