ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

40 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 40

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthAug 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed

(1) 2 3 4 ... 13 »
ߟߐ߲ߞߏ : ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/7/18 15:20:00 (317 reads)

ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ:

ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߟߎ߬/ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ
ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߴߊ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߥߛߊ߬ߓߊ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߡߊߞߟߌߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߓߊ߲ ߣߌ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫. ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߞߎߡߦߊ߫ ߅߀߀.߀߀߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߎߡߦߊ߫ ߁߀.߀߀߀ ( ߘߟߊߡߌߘߊ ߣߴߊ߬ ߛߊߞߍ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀)߸ ߘߟߊߡߌߘߟߊ ߕߊ ߦߋ߫ ߈߀߀، ߛߊߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߂߀߀، ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߈/ ߀߅߲ ߞߊߙߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊߟߐ߬ ߤߊ߲߯ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫߸ ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 9826 bytes more | 2 comments
ߟߐ߲ߞߏ : ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߓߐ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/4/20 7:10:00 (416 reads)

ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߓߐ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߖ߭ߟߎߛ ߢߙߋߢߙߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߬߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2452 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߘߊߞߘߎߡߊߟߊ߲( ߕߎߥߌߕߍߙ ) ߓߘߊ߫ ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߛߓߍߕߊ ߦߙߌߞߊ ߞߊ߲߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/12/7 1:00:00 (264 reads)

ߘߊߞߘߎߡߊߟߊ߲( ߕߎߥߌߕߍߙ ) ߓߘߊ߫ ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߛߓߍߕߊ ߦߙߌߞߊ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߫߬ ߞߍ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߂߈߀ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߁߄߀ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߌ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߵߌ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߘߊߞߘߎߡߊ߫ ߛߓߍ ߘߐ߫ ߢߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߐ߬ߣߵߊ߲߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߛߓߍߕߊ ߦߙߌߞߊ ߓߊߟߌ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬  

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1730 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߘߌ߬ߓߌ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲߸ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ߘߐߦߊ
 Posted by diane on 2017/7/19 14:20:00 (354 reads)

ߘߌ߬ߓߌ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲، ߥߟߊ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ߘߐߦߊ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߘߌ߬ߓߌ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߦߋ߲߬ ߦߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߊߞߣߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߢߊߞߌߛߍ ߟߴߊ߬ ߗߏ߮ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߕߞߌ߫، ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߞߘߐߓߘߍ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ߘߐߦߊ، ߡߊ߬ߛߐߘߐ߲ߒߝߍ߭ ߛߊ߫:  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 8539 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߓߑߟߊߞߑߓߋߙߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/2/26 15:30:00 (323 reads)

ߓߑߟߊߞߑߓߋߙߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯߸ ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߯ߝߍ ߜߏߦߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊߘߊ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ %߁ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬߸  ߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߑߟߊߞߑߓߋߙߌ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߣߌ߫ ߛߌߣ ߞߏߟߊߘߍ ߕߋ-ߍߟ-ߛߋ ﴿ TLC  ﴾ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍ-ߍߟ-ߛߋ ߞߏߟߊߘߍ ߦߋ߫. ߓߑߟߊߞߑߓߋߙߌ ߞߏߟߊߘߍ ߘߴߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߓߊߥߟߊ ߛߏ߯ߙߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߊ߬ߟߋ߬ ߓߑߟߊߞߑߓߋߙߌ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߇߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߞߣߊߘߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊߞߏ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߞߎ߬ߘߎ ߟߎ߬ ߦߦ߫߸ ߦߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߌ ߓߟߏ ߘߌ߲߯ ߟߊߕߍ߲ ߝ ߞߊ߬ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߌ߲߫ ߌ ߘߌ߫ ߝߋߛߑߓߎߞ ߞߐߜߍ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫.    ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫
ߓߑߟߊߞߑߓߋߙߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯߸ ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߯ߝߍ ߜߏߦߊ ߘߌ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4115 bytes more | 2 comments
ߟߐ߲ߞߏ : ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/4/22 6:20:00 (491 reads)

ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊߡߍ߲ ߞߎߣߊ߬ߛߌ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫: ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋ߲ߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߓߐ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߖ߭ߟߎߛ ߢߙߋߢߙߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߢߌ߲߬  ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2539 bytes more | 1 comment
ߟߐ߲ߞߏ : ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫.ߐߙߜ ߞߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߡߐ߰ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫
 Posted by diane on 2018/2/20 11:50:00 (302 reads)

ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߝߟߍߟߊ ߟߎ߬߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫،..
ߏ߬ ߞߐߝߍ߬߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߤߊߞߍߕߏ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߍ߬߸ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߞߎߘߊ ߓߟߐߟߞߐߜߍ ߦߋߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߓߌ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߡߎ߰ߡߍ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߦߋߓߊߟߌߦߊ ߞߎ߲߭ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߐ߰ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߞߟߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ߫ ߞߛߐߣߍ߲ ߠߎ߫ ߓߙߎ߬ߞߎ߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ߝߍ߬߸ ߥߟߴߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯.  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2555 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/10/11 15:30:00 (1652 reads)

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߕߑߙߊ߲ߛߛߟߊߕߐߙ ﴿ Microsoft translator   ﴾ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫ " ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ "  ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߯ߡߊ߬߸ ߕߙߏ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߞߵߊ߬ ߕߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߞߏߟߊߘߍߓߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ " ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߕߑߙߊ߲ߛߑߟߋߕߐߙ " ߣߌ߫ " ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߕߑߙߊ߲ߛߑߟߋߕߐߙ "   ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߗߋߛߓߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 26631 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : : ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߖߊߘߏߦߊ߫ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/8 15:00:00 (514 reads)

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߖߊߘߏߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߥߞߌߟߌߞߑߛ ߞߍߦߙߐ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫ ߟߊ߫߸ ߥߞߌߟߌߞߑߛ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯߸ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߖߊ߲߫ ߓߐ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߖߊߘߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3127 bytes more | 5 comments
ߟߐ߲ߞߏ : ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߞߎߘߊ ߘߝߣߊߣߍ߲ ߔߑߟߋߦߌ߫ ߛߑߕߐ߯ߙ ߞߣߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/1/3 14:10:00 (1120 reads)

ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߘߍߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߟߐߣߍ߲߫ ߊߦߌߝߏߣ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߂߀߁߅ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫. ߊ߲߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߛߎ߯ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߰ߡߊ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߲ߘߑߙߏߦߌߘ ߡߐ߬ߣߐ ( ߔߑߟߋߦߌ߫ ߛߑߕߐ߯ߙ ) ߞߣߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2236 bytes more | 1 comment
(1) 2 3 4 ... 13 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫