ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

21 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 21

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthJun 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed

(1) 2 3 4 ... 14 »
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/3/5 9:00:00 (330 reads)

ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌߞߏ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߡߊ߬߸ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄/ ߂߀߁߈، ߟߊ߲߬ߛߙߊ߬ ߛߊ߬ߟߌ߬ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߟߊ߬ߓߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߞߌ߲߭ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߦߊߣߌ߬ ߥߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߝߘߎߛߘߌ ߞߍ߫ ߦߙߐ߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2337 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ (ߡ.ߘ.ߟ.ߟ.) ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߕߍ߰ߟߌ
 Posted by ߞߐ߲ߘߍ on 2017/1/23 17:20:00 (253 reads)

ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫  ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߟߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߠߌ߫ ߞߊߡߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߕߍ߰ߟߌ (ߡ.ߘ.ߟ.ߟ.) ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫  ߟߍߙߊ߫ ߃߇߄߀߀߀ ߡߍ߲ ߠߎ߬  ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫  ߘߎߢߊ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊߝߙߌߞ  ߕߊ߫ ߕߙߍ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߬ ߁߀߀ ߘߐ߫ ߁.߄ ߠߋ߬ ߘߌ߬، ߛߊ߲߬ ߅߀ ߕߊ߲߬ߓߌ ߞߐߝߍ߬  ߊߝߙߌߞ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ %߁߃ ߟߋ߬ ߘߌ߬،  ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߓߐߕߊ ߖߊ߬ߕߋ ߘߐ߬߸ ߡߍ߲߫ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞ  ߟߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߥߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߙߍ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2999 bytes more | 3 comments
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߞߏߟߐ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/11/23 15:50:00 (293 reads)

ߞߏߟߐ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫߸ ߗߋߕߌ߮ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߗߋߘߊߕߌ߯ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߬ߞߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߂ ߛߌ߰ ߂ ߦߋ߫ ߅ ߘߌ߫ ߘߍ߫ ( ߂ × ߂ = ߅ )߸ ߓߊ߯ߘߌ߬؟ ߝߟߐߡߊ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ߛߟߊߕߌ߮، ߂߲ ߛߊ߫߸  ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߐ߲߰ߐ߲߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߏ߬ ߦߋ߫ ߅ ߘߌ߫، ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߁ ߝߙߵߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߃߲ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߘߍ߫߸ ߛߟߊߕߌ߮ ߄ ߠߋ߬. ߏ߬ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߂ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߃߲ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫، ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3262 bytes more | 1 comment
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߛߊߟߌߡߊߝߏ
Posted by ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߞߐߣߍ߫ on 2016/9/12 12:51:28 (198 reads)
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ

ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߟߎ߬߸ ߊߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ ߺ ߛߊ߲߬ߓߍ߬߸ ߒߞߏߕߌ߯ߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߊ߲ߛߊߕߌ߯ߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߓߊߟߌߡߊߕߌ߯ߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߝߘߎߡߊߕߌ߯ߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߘߋ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊߟߊߡߊ߬ ߛߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߲ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߲ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ ߊ߲ ߞߍߕߊ ߣߴߊ߲ ߝߐߕߊ ߣߴߊ߲ ߦߋߕߊ ߣߴߊ߲ ߡߍ߲ߕߊ ߣߴߊ߲ ߡߙߌ߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߲ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒ ߺ ߓߍ ߺ ߒ ߺ ߘߌߦߊ߫ ߣߊߞߐ߫ ߞߣߐ߫ ߘߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ ߦߋ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߬߸ ߕߊ߲߬ߘߏ ߦߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߞߏ߲߬ߓߏ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ ߟߊߛߣߍߕߐ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߁߆ߙߋ߲ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߠߊ߫
 Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2016/5/23 11:50:00 (323 reads)

ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߸ ߞߏ߲߬ߓߏ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ ߓߊ߲߫ ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߂߀߁߆ ߞߐ߲ߘߐ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߞߐ߲ߘߐ߲ ߠߕߊߡߌ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ߫ ߂߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫.

ߞߐ߲ߘߐ߲ߕߌ߮ ߓߍߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߘߓߊ߬ߕߊ߫ ߂߅ ߟߊ߫ ߂߀߁߆ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߁߆ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫. ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߣߊߣ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߘߋ߲ ߠߊߞߢߐ߬ߡߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߊ ߡߊ߬ ߁߆ ߙߋ߲ ߠߊ߫. ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߁߇ߙߋ߲ ߠߊ߫ ، ߌߞߏߡߌ߲߬ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߝߣߊ߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߛߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߣߊߣ ߟߊ߫ ߸ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߓߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߁߆ ߙߋ߲ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߓߍ߲߬ ߜߍ߬ߛߌ߬ߦߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߘߌߦߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊߞߢߐ߬ߡߊ߬ ߕߐ߲ߕߐ߲ (ߞߐߙߑߕߍߖ߭) ߓߕߐ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߌ߰ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊߣߣߊߣ ߡߊߟߌߞ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߝߏ߯ߓߊ ߞߣߐ߫. ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߝߣߊ߫ ߓߍߣߊ߬ ߡߊߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߐ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߣߌ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߏ߬ߓߏ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߥߊߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߛߏ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߢߐ߲߯ ߛߏ ، ߛߏ߲߭ ߓߘߊ߫ ߥߴߌ ߗߍ ߘߌ߫. ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߊߜߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫:

ߜߝ:+߂߂߄ ߆߂߂ ߂߀ ߅߂ ߈߂\ ߆߂߂ ߈߇ ߃߃ ߀߈ \ ߆߅߆ ߈߅ ߄߉ ߉߀

ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫، ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ،

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌ ߟߋ߫ ߓߌ߬ ߘߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/3/4 6:20:00 (348 reads)

ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߢߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2475 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߬ߣߌ߲:
Posted by ߓߙߋߕߋ߂ on 2016/12/27 6:00:00 (236 reads)

ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊߣߌ߲،...
 ߖߐ ߦߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬.
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߒ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߦߟߌ߫ ߞߌߛߍߕߌ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߟߊ߫:
߁- ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊߣߌ߲ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟*
߂- ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߘߌ߫؟*
߃- ߛߐ߲߭ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߜߏ ߘߌ߫؟*
ߞߏ߲߬ߓߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬.
ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߓߟߏ߫    ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4730 bytes more | 1 comment
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߗߊ߯ߦߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߋ߬ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/11/23 14:40:00 (295 reads)

ߊߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫: ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߗߊ߯ߦߊ߫ ߙߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߌ߲߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߢߍߡߞߐ ߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬  ߡߞߐ ߎ߬ ߡߌ߬ߣߍ߬߸ ߞߴߎ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߞߊ߬ ߥߟߊߛߊ߫ ߘߎߢߊ ߣߊ߬ ߛߎߡߊ߫. ߏ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬ ߡߞߐ ߎ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߗߍ߭ ߛߊ߬ߓߊ ߘߋ߬ ߦߋ߫: ߣߊ߯ߡߎ߲ߦߟߊ ߣߌ߫ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߞߌ߮. ߊ߬ ߦߌ߬ߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߴߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊߘߌߟߊ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߌ߲ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߏߟߊߓߊ߲ߕߐ ߎ߬ ߢߊ߲߬ߞߟߌ߬ߘߊ ߦߋ߫. ߕߎ߬ߡߊ ߡߌ߲ ߎ߬ ߛߟߊ ߜߊߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߛߋ߫ ߙߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߞߊ߲߫: ߞߏ߫ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬  ߣߊ߯ߡߎ߲ߦߟߊ ߡߊ߬. ߏ߬ ߣߊ߬ߟߋ߲߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫: "ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߙߴߌ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߝߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߣߴߌ ߞߎ߲߭ ߞߊ߫ ߕߌ߬ߞߍ߬". ߣߊ߯ߡߎ߲ߦߟߊ ߞߏ߫: "ߒ ߓߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߊ߫ ߒ ߞߛߌ߫ ߞߎ߲߬ ߜߊߘߌ ߡߊ߬ ߒ ߞߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߐߛߐ߲߬". ߏ߬ ߞߍ߸ ߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊߘߌߟߊ߲ ߝߊߟߌߝߊߟߌ ߟߊߖߎߙߊ߲߫، ߏ߬ ߣߊ߬ ߙߊ߫ ߢߊߙߊ߲߫ ߣߊ߯ߡߎ߲ߦߟߊ ߞߊ߲ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߞߐ߬ߌߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߐ߬ߞߐ߲߬ ߠߊ߫.  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6350 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߞߙߊ߬߬ߡߐ߯ ߊߘߡߊ߫ ߛߊ߰ߞߐ߫ ߓߘߊ߫ ߞߢߐ߫ ߞߎߘߊ ߝߘߎ߫ ﴿ ߓߎߙߑߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ﴾
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/6/20 17:30:00 (283 reads)

ߊ߲ ߛߍ߯ߥߊߣߍ߲ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߞߍ ߊߘߡߊ߫ ߛߊ߰ߞߐ ߟߊ߫ ߞߢߐߞߎߘߊߞߏ ߓߎ߬ߢߊ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬، ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߒ߬ ߢߌߣߌߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߡߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߋ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߘߡߊ߫ ߛߊ߰ߞߐ ߣߴߊ߬ ߞߏߢߐ߲߯ ߞߎߘߊ ﴿ߖ߭ߊߡߌߟߊ߫ ߛߊ߲ߝߏ﴾. ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߎߙߑߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2493 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߘߊ߫ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ ߝߕߊߞߐ߫/ ߖߌ߬߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/4/29 3:00:00 (398 reads)

ߘߊ߫ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ ߝߕߊߞߐ߫ ߕߎߜ߭ߋ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ﴿ ߖߌ߬ߣߍ ߞߊ߲ߓߍ߲ ﴾، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߊ߲߭ ߸ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬߸ ߊ߬ ߖߐ߰ߣߍ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߝߏ߯ ߖߕ ߥߟߎߡߊ߫ ߃߀߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߃ ߥߊ߯ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߃ ߣߌ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬. ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2415 bytes more | 1 comment
(1) 2 3 4 ... 14 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫