ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

36 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 36

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthMar 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed

(1) 2 3 4 ... 76 »
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߘߍ߬ߝߊ߰ߛߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߄ ߝߊ߰
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/19 16:50:00 (96 reads)

ߞߎߣߎ߲߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫ ߥߎ߬ߙߊ ߝߍ߬߸ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߉/ ߂߀߁߇߸ ߖߘߍ߬ߝߊ߰ߛߎ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߏߘߏ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߎߡߊߙߌߙߌ߫ ߛߏߣߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߡߊ߬ߦߌ߬ߘߎߜ߭ߎߙߌ߫  ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߄ ߝߊ߰ ߌߞߘߐ߫، ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߞߏ߫ ߤߙߊߡ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2144 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߐ߰ ߉߈ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߓߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/15 15:20:00 (150 reads)

ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߄/ ߂߀߁߇߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ߫ ߉߈ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߞߏ ߘߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߍ߫ ߟߓߌ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߟߓߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߘߊߝߌ߫ ߝߊߕߏ߫ ߘߊ߫߸ ߟߓߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2558 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/10 15:20:00 (186 reads)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߘߌ߫ ߟߊߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߟߌ߬ߤߟߊ ߢߌ߲߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߦߊߣߌ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߇߂߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߌ߫ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2061 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ߓߊ ߘߓߊ߫ߙߊ ߘߌ߫ ߟߊߞߎߙߊ߲߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/9 15:40:00 (85 reads)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ߓߊ ߘߌ߫ ߓߊ߫ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫߸ ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ߓߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߰ߦߊ߫ ߛߏ߫ ߞߐߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߖߐ߬ߘߐ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲߫ ߞߘߐߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߣߌߔߐ߲߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߖߐ߰ߣߍ߬ߦߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߐߓߋ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߃߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߣߐ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߂ ߘߌ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2519 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߖ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߛߏߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/6 14:10:00 (331 reads)

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߖ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߛߏߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ( ߞߥߌߕ ) ߏ߬  ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߖߙߎߡߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߛߌ ߘߐ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߭ ߘߌ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߀߀ ߢߐ߲߰ ߓߐ߫.  ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߵߏ߬ ߟߊߕߌ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߬ߡߊ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߣߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߜߍ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐߜߍ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߝߊߘߌ ߘߐ߫ ߝߛߊߦߌ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߃߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫. ߖߌ߬ߦߊ߬ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߓߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ ߘߐ߫.  ߣߌ߲߬ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.  ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ 
ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߖ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߛߏߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ( ߞߥߌߕ ) ߏ߬  ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߖߙߎߡߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߛߌ ߘߐ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߭ ߘߌ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߀߀ ߢߐ߲߰ ߓߐ߫.  ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߵߏ߬ ߟߊߕߌ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2934 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/16 15:50:00 (148 reads)

ߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߁߁ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߘߐ ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫߸ ߛߌߟߡߊߕߊ ߢߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߞߋߟߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߴߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߏߞߏ ߞߊ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߥߛߎ ߟߴߊ߬ ߞߕߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߛߋߝ߭ߌߖ߭ߍ߲߫ ߛߏ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ( ߔߋߦߌ−ߓߊ߫) ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߏ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߬ ߕߋ߲߬߸ ߞߏ߫ ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߢߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߇ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߈ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊߙߑߓߎߛߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߋߏߝߙߋߦߌ߫ ߤߊߘߍߙߑߛߐ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߞߊߠߊߓ߬ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߰ ߕߎ߲߯߸ ߞߖߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߏ߲߬ ߛߏ߬ߓߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߛߌ߭ ߥߛߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯.  ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߛߘߋߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬߬ߛߌ߮ ߡߐ߰ ߞߘߐ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߢߡߊߘߏ߲߰.  ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߞߏ߫ ߜߊ߬ߜߏ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߕߍߣߊ߬ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀߂߂ ߟߊ߫.     ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ−ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫
ߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߁߁ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߘߐ ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫߸ ߛߌߟߡߊߕߊ ߢߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߞߋߟߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߴߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߏߞߏ ߞߊ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߞߍ߫ ߥߛߎ ߟߴߊ߬ ߞߕߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5097 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߟߊߓߋ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/14 15:10:00 (116 reads)

ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊߓߋ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߛߎ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߎ߬ߛߊߜߍ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߠߊ߫߸ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߁߃/ ߂߀߁߇߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߟߊߓߋ߫ ߟߐ߯ߝߍߓߊ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2112 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߘߊ ߘߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/9 16:20:00 (86 reads)

ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߘߊ߬ߓߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߡ.ߟ.ߛ. ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߞߌߢߍ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬߸ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߘߊ ߞߍ߫߸ ߝߌ߬ߘߊ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐߞߏ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߘߎߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸  ߞߎߡߊߕߍ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߜߘߍ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2845 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߄ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/6 15:50:00 (213 reads)

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߄ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ߸ ߏ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߎ߯ ߜߊߛߌ ߞߍ߫ ߊߟߑߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫  ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߕߊߡߌ߬ߣߍ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉/߂߀߁߇߸ ߡߐ߰ ߄ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߁- ߎߡߊ߯ߙ ߞߐ߲ߘߍ߫߸ ߂߲- ߊߡߙߊ߫ ߞߟߊߓߊ߲߫߸ ߃߲- ߊߓߎߙߊߦߌߡߊ߫ ߛߏߙߌ߬ ߛߌ߬ߟߊ߫߸ ߄߲- ߸ ߡߐ߰ ߄ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߣߍ߲߫ ߖߕ ߈߀߀߀߀߀  ߠߋ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߥߛߎߟߊߘߏ߲߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫߸ ߞߴߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߢߍ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߞߕߌߓߏ߲ߘߊ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߕߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߢߌ߬ߣߊߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߐ߲ߕߊ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߟߌߝߋ߲.   
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߄ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߕߌߓߏ߲ߘߊ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߎ߯ ߜߊߛߌ ߞߍ߫ ߊߟߑߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫  ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߕߊߡߌ߬ߣߍ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉/߂߀߁߇߸ ߡߐ߰ ߄ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߁- ߎߡߊ߯ߙ ߞߐ߲ߘߍ߫߸ ߂߲- ߊߡߙߊ߫ ߞߟߊߓߊ߲߫߸ ߃߲- ߌߓߎߙߊߦߌߡߊ߫ ߛߏߙߌ߬ ߛߌ߬ߟߊ߫߸ ߄߲-߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3338 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߐ߰ ߉߀߀ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/4 14:10:00 (151 reads)

ߌߕߊߟߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߡߐ߰ ߉߀߀ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߟߓߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߋߙߐߔߎ߬߸ ߦߙߌߞߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߁߅߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߖߌߘߐ߫ ߕߏߟߌ ߡߊ߬. ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߘߍ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߋߘߌߕߋߙߊߣߋ ߘߍ߬ߡߍ߬ߓߊ߮߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߥߎ߬ߙߊ߬ ߝߍ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߛߌߟ ߞߐ߰ߖߌ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߅߀߀ ߟߋ߬ ߘߍ߲߬ߡߍ߲߬ ߖߌߘߐ߫ ߕߏߟߌ ߡߊ߬߸ ߘߋߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߆߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߋߙߐߔߎ ߣߊ߰ߓߊ߯ ߁߄߃߀߀ ߟߋ߬ ߛߙߍߦߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߂߀߁߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߂߀߁߆ ߕߊ ߘߌ߫ %߅߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߂߀߁߅ ߘߌ߫ %߈߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߁߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߕߙߊߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߡߐ߰ ߄߄߀ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߢߌ߲߬ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ ߝߍ߬.    
ߌߕߊߟߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߡߐ߰ ߉߀߀ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߟߓߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߋߙߐߔߎ߬߸ ߦߙߌߞߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߁߅߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߖߌߘߐ߫ ߕߏߟߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3852 bytes more | 1 comment
(1) 2 3 4 ... 76 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫