ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

28 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 28

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthMay 2018Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed

(1) 2 »
ߛߍ߬ߣߍ : ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊߏ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/9/25 3:40:00 (452 reads)

ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊߏ߫߸ ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߒ߬ߕߊ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߬߸ ߞߐ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍ߬ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐߵ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2843 bytes more | 1 comment
ߛߍ߬ߣߍ : ߝߊ߬ߙߊ߬ߛߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߞߊ߲߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/7/23 4:50:00 (272 reads)

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߯ ߣߌ߲߬ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫، ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߘߊ߫ ߖߊ߯ߛߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߖߊ߯ߛߌ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߝߋ߲߫ ߛߓߏ ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌߞߊ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫، ߞߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߏߝߋ߲ߛߓߏ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ ߜߟߍ߬ߦߊ ߝߍ߬، ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4424 bytes more | Comments?
ߛߍ߬ߣߍ : ߛߣߍ߬ߟߊ߬ߖߊ߲ߞߏ ߕߐ߬ߣߐ ߓߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ߧߊ ߡߊ߬
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/6/8 17:40:00 (197 reads)


ߡߊ߬ߟߌ ߛߣߍ߬ߟߊ߬ߖߊ߲ߞߏ ߘߍ߰ߡߎ߲ ߄߲ ߡߍ߲ ߘߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫߸ ߣߴ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߞߏ߫ (ߛߣߍ߬ߞߍ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐߒߘߊߟߌ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫). ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߸ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬߅ ߡߊ߬߸ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߝߟߐ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߕߊ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߰ߙߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߁߁߀ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߌ߲߬ ߢߣߊߖߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬߈ ߠߊ߫߸ ߞߊߕߙߍ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߊ߬ߝߏߙߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߘߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߛߍ߲߯ ߏ߬ ߓߍߣߊ߬ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߓߐ߫ ߓߊ߯ߙߊߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߣߐ߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߍ߬ߣߍ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߞߏߕߌ߮ ߓߘߴ ߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/5/15 7:20:00 (208 reads)


ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߞߏߕߌ߮ ߗ߭ߊ߬ߞߋ߬ߟߌߣ ߛߎ߬ߟߑߕߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߂߀߁߄ ߣߌ߫ ߂߀߁߅ ߛߣߍ߬ ߟߊ߬ߖߊ߲ߞߏ ߘߊߦߟߍ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ߁߄ ߡߊ߬، ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߓߋ߬ߝߘߍ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫߂ ߛߍ߬ߣߍ ߡߊ߬. ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߞߏߕߌ߮ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߊߟߏ ߞߐ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬߸ ߏ߬ ߘߊ ߡߊ߫ ߦߟߍ߬، ߞߴߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߏ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߍߣߍ߲߬. ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ ߛߣߍ߬ߞߍ ߟߊ߫، ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߣߐ߯ߘߏ߲߬ߟߊ߲ %߅߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊߟߊߡߊ߬ ߖߌ߫ ߢߌߡߊ߫ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߍ߬ߣߍ : ߓߐ߰ߝߍ ߘߐ߬ߞߏ
Posted by ߛߌ߬ߟߊ on 2014/4/28 20:20:31 (241 reads)

ߓߐ߰ߝߍ ߞߎߡߊ ߞߵߊ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ : ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߫ ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߕߍ߰ ߓߌ߬ ߤߊߟߌ߬ ߢߡߊߟߐ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ . ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߫ ߝߊ߰ߞߏ ߞߎߡߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ، ߞߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߌߞߏ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߓߊߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߑ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߢߌ߲߬ߠߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߓߙߊߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߑ ߖߊ߬ߡߊ ߕߐ߭ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߎ߲߬ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ . ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߘߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߑ ߊ߬ ߛߎ߮ ߦߋ߫ ߦߙߌ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ . ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߦߙߌ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߥߟߊ߫ ߕߎ߫ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߰ߟߌ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯ ߑ ߖߊ߭ ߞߎ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߓߍ߫ : ߒ ߘ ߝ ߞ؍ߘ ߝ ߖ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߍ߬ߣߍ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߞߏߕߌ߯ߡߛߏ ߦߋ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2015/7/24 20:00:00 (173 reads)

ߓߐ߬ߟߐ߲ߞߊ ߗ߭ߊߞߋߟߌߣ ߛߎߟߑߕߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߝߊ߲߬ߝߍ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫: ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߄ ߣߌ߫ ߂߅ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߏߓߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ ߝߘߏ ߘߐ߫. ߣߴߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߜߍߓߏ߲ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߣߌ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬.

ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫، ߞߐߣߊߞߙߌ߫

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߍ߬ߣߍ : ߞߊߝߋ ߖ߭ߌߦߡߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߦߊ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/6/9 6:10:00 (250 reads)


ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߕߦߊ ߟߊߘߤߊ߬ ߞߊߡߊ߬ ߞߏ߫ (ߏ ߥߊ ߔߌ)߸ ߣߴߊ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߡߋ߬ߙߎߣ ߦߊߥߎ߲ߘߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߞߍ߫، ߞߊߝߋ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖ߭ߌߦߡߊ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ (ߞߊߝߋ ߖ߭ߌߦߡߊ߫). ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߤߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߦߊ ߟߊ߫. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߖ߭ߌߦߡߊ߫ ߞߊߝߋ ߞߙߌߕߌ߫ ߁߈ ߠߋ߬ ߡߊߦߌ߬ߘߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߣߴߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߞߊߝߋ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߘߎ߱ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߭: ߏߙߌߡߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߞߣߐ߫: ߛߍ߲ߜߍߘߎ߯، ߛߙߍߘߎ߯، ߝߊߛߊ߲ߞߐߣߌ߲߫، ߞߎ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߲߫، ߞߐ߬ߦߊ߬ߡߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖ߭ߍ߬ߓߍ߫. ߣߌ߫ ߞߊߝߋ߫ ߛߣߍߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߛߐߘߐ߲ ߞߍ߫ ߛߍ߲߸ ߏ߬ ߛߣߍ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߍ߬ߣߍ : ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߓߙߋ߬ߡߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߘߐ߫߸ߞߵ ߊ߬ ߟߊߣߊ߬ ߛߋߞߕߎߙߋߦߊ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/5/31 16:00:00 (176 reads)


ߛߓߍߣߊ߲ߡߐ߮ ߦߋ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯. ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ ߕߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߯ ߓߎ߬ߙߋ߬ߡߊ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߘߊߝߍ߬ ߛߋߞߕߎߙߋߦߊ߫.ߞߵ ߊ߬ ߞߍ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.ߞߵ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߏ߲߬߸ ߂߀߁߃ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߞߏߢߊ ߡߎ߰ߡߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬.ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߊߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߘߊ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߓߙߊ߬ ߊ߲ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߒߞߏ ߝߣߊ߫ ߘߌߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߞߐ߲ߘߞߍ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫.ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߛߓߍ߬ߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߍ߬ߣߍ : ߓߐ߰ߝߍ ߘߐ߬ߞߏ
Posted by ߛߌ߬ߟߊ on 2014/4/28 20:50:00 (194 reads)


ߓߐ߰ߝߍ ߞߎߡߊ ߞߵߊ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ : ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߫ ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߕߍ߰ ߓߌ߬ ߤߊߟߌ߬ ߢߡߊߟߐ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ . ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߫ ߝߊ߰ߞߏ ߞߎߡߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ، ߞߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߌߞߏ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߓߊߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߑ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߢߌ߲߬ߠߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߓߙߊߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߑ ߖߊ߬ߡߊ ߕߐ߭ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߎ߲߬ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ . ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߘߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߑ ߊ߬ ߛߎ߮ ߦߋ߫ ߦߙߌ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ . ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߦߙߌ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߥߟߊ߫ ߕߎ߫ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߰ߟߌ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯ ߑ ߖߊ߭ ߞߎ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߓߍ߫ : ߒ ߘ ߝ ߞ؍ߘ ߝ ߖ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߛߍ߬ߣߍ : ߓߐ߰ߝߍ ߞߎߡߊ߫ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߱
Posted by ߛߌ߬ߟߊ on 2014/4/19 20:30:00 (250 reads)


ߞߎߡߊ ߞߵߊ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ : ߘߎ߰ ߞߘߐ߬ߟߊ ߘߐߝߎ߬ߙߊ߲ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߓߌ߬؛ ߕߐ߬ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎߙߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ ߟߊ߫ ߑ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߕߋ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߝߙߊ߫ ߑ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߑ ߊ߲ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ، ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ ߞߘߐ߬ ߖߌ߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߖߎ߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ . ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߞߊߛߙߊ߫ ߓߊ߲ߓߊߟߌ ߡߊ߫ ߖߌ߫ ߣߐ߯ ߡߌ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߓߋ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߎ߬ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߘߡߊ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߟߌ ߊ߬ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߏߙߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߑ ߞߊ߬ߕߘߍ߬ ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߘߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊߣߍ߲߫ ߖߌ߫ ߕߏߟߌ ߣߌ߫ ߛߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߞߙߌߞߙߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߫ . ߊ߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ ߓߍߣߊ߬ : ߒ ߘ ߝ ߞ؍ߘ ߝ ߖ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫