ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember me



Lost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

13 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 13

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthApr 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

RSS Feed

(1) 2 3 4 ... 20 »
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߛߏ
 Posted by ߞߐ߲ߘߍ on 2017/2/6 10:20:00 (224 reads)

ߒ ߓߊߘߋ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ߸ ߘߋߣߌ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ߸ ߊ߲ ߞߎ߲߭ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߍ ߘߌ߫ ߟߍߙߊߞߏ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߎ߬ߢߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߲ ߖߊ߬ ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ߞߊ߬ ߟߏ߲ߘߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߌߞߏ߫ ߡߊ߲߰ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫، ߞߏ "ߟߏ߲ߘߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫"،..  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߡߊߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1757 bytes more | 1 comment
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2016/11/8 0:51:07 (84 reads)

ߊ߬ ߓߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫ ߓߐ߫ ߓߋ߬ߒߞߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߓߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߬߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߂߀߁߂ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߘߌߣߊߝߊߕߐ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߘߌ߫ ߞߣߍ ߞߣߐ߬߸ߒ߬ߞߊ߬ ߓߟߏߝߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߕߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߲߫ ߠߵߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߲߬ߘߍ߬ߟߏ߲߫ ߁߁/߅/߂߀߁߆ ߡߊ߬ ߌ ߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߜ߭ߙߎ߬ߡߊߙߊ߬ߙߎߛ.ߓߌ߬ ߛߎ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߌ ߞߐ߫ ߸ ߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߕߎ߲߯ ߁߁/߇/߂߀߁߆ ߟߊ߫ ߂߀ߪ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߬ ߢߊߝߎ߲ߞߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߬ߣߎ߲߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊߝߎ߲ߞߋ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߕߐ߫  ߕߐ߲ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߛߊ߬ߓߊ ߓߣߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬߸ߖߊ߬ߣߍ߫ ߓߟߏ߬ ߡߏߕߌ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߖߌ߫ ߡߣߊߣߍ߲ ߕߙߐߦߊ
 Posted by ߛߙߋ߬ߝߎ on 2016/8/31 12:30:00 (209 reads)

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߈/߁߈/ ߂߀߁߆ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߌߓߙߊߡߊ߫ ߞߊߟߌߟߎ߬ ߞߋߕߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ߓߊ߫ ߡߊߞߟߌ߫߸ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߘߊ߮ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߕߘߍ߬ ߛߏ ߛߊߣߌߢߊߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߌ߫ ߡߣߊߓߘߐߣߍ߲߫ ߞߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߖߌ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߓߘߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߦߊ߲߬ ߓߌ߬ ߞߏߛߓߍ߫. ߊ߬ ߦߙߌߞߊ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߕߋ߲߬ ߝߏ߫ ߁߃߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߊߓߏ߲ߘߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬، ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߎ߲ߓߎ߲߫ ߖߌ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬  ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬،  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4793 bytes more | Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߝߏߝߣߟߊ
Posted by ߝߏߝߣߊ on 2016/7/3 5:30:00 (124 reads)

ߒߠߋ ߓߍ߫ ߒ ߠߊ߫  ߣߌߛߐߘߌߦߊ߫ ߝߏߟߌ ߟߊߛߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߌ߲ ߝߌߟߍ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߥߋ߯ߟߋߟߌ ߖߊ߯ߓߌ߫߸ ߏ߬ ߥߋ߯ߟߋ ߦߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߕߋ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬، ߓߊ ߸ ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߦߙߍ߬ߞߟߏ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߛߞߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߕߎ߯ߓߌߣߍ߲߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߕߎ߯ߓߌ߬ ߘߴߊ߬ ߘߊ߲ߢߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߙߍ߬ߘߌ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߖߌߤߊߘߌߓߊ ߞߐ߬ߣߌ߲߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߋߟߓߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߦߙߍ߬ ߖߤߊߘߎ ߣߌ߫ ߛߏ ߖߤߊߘߎ ߟߋ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߞߐߞߊ߲߫  ߖߤߊߘߎ ߦߋ߫ ߔߊ߲ߎ߯߹߹، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߋߛߋ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߝߊ߯ߕߎߣߍ߲߫  ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߸ ߊ߬ߟߋ  ߥߊ߯ߣߍ߲߫ ߕߊ߯ߗߏ߯ ߢߎߡߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߊߟߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒߞߏ ߓߊߙߌߞߊ ߕߊ߯ ߊ߬ ߝߍ߬߸ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊߣߊ߬  ߟߎ ߓߊߙߌߞߊ ߝߣߊ߫ ߥߴߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߊߡߊ߬ ߛߎ߬ߟߊ ߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߌߢߍ߲߫ ߘߌ߫߸ ߊߟߡߴߊ߲ ߝߣߊ߫ ߝߊ߯ߕߎ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏߞߏ ߞߊ߲߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫ ߘߐ߫.

ߛߌߟߊ߲ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߬ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ  ߞߊ߬ߞߙߐ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߖߛߋ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫
 Posted by ߣߍ߰ߝߙߋ߬ߟߊ on 2016/7/2 6:10:00 (123 reads)

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߞߘߐ ߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖߛߋ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫߸ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߡߐ߰ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߦߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߦߊߓߊ߯ ߓߘߍ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߥߟߋߟߌ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߯ߥߊ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߘߐ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߘߊ߰ߡߊ߬ߞߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߞߐߟߊ߫ ߕߟߋ߫ ߕߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫، ߊߟߊߡߵߊߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߞߐ ߘߐߓߍ߲߬، ߞߵߊ߬ ߢߍ ߘߐߓߍ߲߬، ߞߵߊ߬ ߝߎ߬ߕߌ߲߬ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߋ߬، ߞߊ߬ ߞߌ߬ߢߍ ߛߎߡߴߊ߬ ߞߘߐ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߘߎߓߊ ߡߊ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ ߦߋ߫. ߖߐ߲ߖߐ߲ ߓߟߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߊ߱ߖߌ߬ ߖߌߓߊ ߞߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2016/11/13 23:30:00 (154 reads)

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ ߕߙߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲ߕߊ ߡߊ߬
߁߅߄. ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߝߊ߰ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߋ߬،  ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.
߁߅߅. ߖߊ߯ߕߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߛߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߰ߛߌ ߘߏ߲߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߌ ߘߟߊߝߎ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߅߆. ߕߣߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.
߁߅߇. ߒ߬ߓߊ߬ ߘߎߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫. (ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ)
ߘߎߢߊ߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫߹ ߞߏߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߎ߭ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߘߌ߫ 
ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬


 ߊ߲ ߕߊ߲߬ߞߊ ߕߙߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲ߕߊ ߡߊ߬،
. ߁߅߄. ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߝߊ߰ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߋ߬،  ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.
߁߅߅. ߖߊ߯ߕߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߛߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߰ߛߌ ߘߏ߲߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߌ ߘߟߊߝߎ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.
߁߅߆. ߕߣߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.
߁߅߇. ߒ߬ߓߊ߬ ߘߎߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫.ߊ
ߘߎߢߊ߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫߹ ߞߏߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߎ߭ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߘߌ߫، ߊ 

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 11227 bytes more | Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߊߟߊ߫ ߘߋ߲ ߣߊ߬ߞߊ߲ ߘߌߦߊ߫
 Posted by diane on 2016/10/7 5:10:00 (119 reads)

ߞߎߣߎ߲߬ ߓߌߟߏ߲ ߁߀߲/߆/߇߈߁ - ߂߀߁߆ ߸ ߊ߲ ߓߊ߲ߘߋ߲ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߋ߰ߘߎ߬ ߛߌߡߊ߬ߜ߭ߊ߲߬ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߎߘߎ߲ߓߊ߲߫߸ ߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߘߊߟߏߥߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߵߏ ߓߏ߲߬ߧߊ ߟߊߛߋ߲ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߐ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫.
ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߓߊߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߣߡߊ߫ ߓߊߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ߡߊ߫ ߓߊߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߦߟߌߡߍ ߣߐ߰ߦߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߬ߡߊ߬ߦߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ ߛߌߦߊߦߴߊ߬ ߞߘߐ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߐ߲ߓߊ߯ߓߊ߫ ߘߌ߫߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2451 bytes more | Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߝߏߝߣߊ
Posted by ߝߏߝߣߊ on 2016/7/12 1:26:09 (126 reads)

ߊߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲߬ ߛߊ߲߬ߓߍ߲߬ ߊߟߡߊ߬ ߛߊ߲߬ ߥߙߍ߫ ߦߌߘߴߊ߲ ߞߣߍ߫ ߟߊ߫߸ߊߟߡߴߊ߲ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫߸ߊߟߡߴߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ߊߟߡߊ߬
 ߤߌߣߍ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ߦߙߍ߬ߞߟߏ߬ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߦߙߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߘߎߢߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ߛߊ߲ߓߟߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫   ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ߫ ߞߴߊ߬ ߥߙߎߞߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߥߙߎߞߌ߫߸ߛߊ߯ߣߊ ߡߴߊ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߥߙߎߞߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫߸ ߛߌߟߊ߲ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߬ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߞߊ߬ߞߙߐ ߝߏߝߣߊ߫ ߟߋ߬߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߡߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ .
                

       
 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߖߛߋ߫ ߊߡߊߘߎ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬
 Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2016/7/2 6:30:00 (239 reads)

ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߟߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߖߛߋ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߥߣߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߞߍ߫ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߣߌ߲߬ ߛߎߓߊ߮ ߡߊ߬ (ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߇ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫) . ߓߊ߲ߓߊ߯ߕߐ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߰ ߞߍ߫ ߘߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ(ߌ߲߬ߕߌ߬ߞߊߝ) ߟߋ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߣߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߞߊ߲߬ ߡߌ߬ߛߙߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߛߎߓߊ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫.  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3464 bytes more | 2 comments
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߊ߰ߛߐߍ߫߹ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߎߙߌ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߓߘߊ߫ ߡߏߦߌ߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2016/6/16 6:00:00 (164 reads)

ߛߌ߲ߘߌߘߊ ߡߊߡߊߘߎ߫ ߊߟߑߝߊ߬ ߖߊߟߏ߫ (ߝߏߡߊߘ) ߞߊ߲ߕߌ߮: ߛߟߊߕߌ߮ ߡߊߡߊߘߎ߫ ߎ߯ߙߌ߬ ߖߊߟߏ߫ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߬ߒ߬ߕߋ ߣߌ߫ ߒߞߏߟߊ߲ߘߌ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߊߡߌߣߕߊ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߡߐߦߌߣߍ߲߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߎߘߎ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲  ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߃ ߂߀߁߆ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߏ߲ߓߏߟߌߦߊ߫ ߞߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1701 bytes more | Comments?
(1) 2 3 4 ... 20 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫