ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

32 user(s) are online (1 user(s) are browsing ߦߋߕߊߡߍ߲ߕߊ)

Members: 0
Guests: 32

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

   
submitted by diane on Mon Jan 8 2018 at 12:27pm
ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ ߕߊ߯ߡߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߍ߬ߙߍ ߞߊ߲߬

Views 354
**YouTube**
submitted by diane on Wed Dec 20 2017 at 06:25am
ߒߞߏ ߥߟߊߘߊ ߘߏ߫߸ ߤߊ߯ߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

Views 355
**YouTube**
submitted by diane on Wed Dec 20 2017 at 06:24am
ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߎߦߐߙߞ

Views 357
**YouTube**
submitted by diane on Thu Nov 30 2017 at 06:06am
ߛߟߊߕߌ߮ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ

Views 432
**YouTube**
submitted by diane on Sun Oct 15 2017 at 01:30pm
ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߞߎ߲߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߁߀/߀߁/߂߀߁߇

Views 447
**YouTube**
submitted by diane on Sun Oct 15 2017 at 01:36pm
ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߞߎ߲߬ ߝߟߐ ߁߀/߀߁/߂߀߁߇

Views 462
**YouTube**
submitted by diane on Sun Oct 15 2017 at 01:28pm
ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߁߀/߁߅/߂߀߁߇

Views 561
**YouTube**
submitted by diane on Mon Apr 25 2016 at 12:22pm
ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߅/߃ ߞ.ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߃߲/߂߅/߂߀߁߆

Views 1064
**YouTube**
submitted by diane on Mon Apr 25 2016 at 10:41am
ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߅/߁ ߞ.ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߃߲/߂߅/߂߀߁߆

Views 1067
**YouTube**
submitted by diane on Sat Mar 5 2016 at 10:43am
ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ

Views 1070
**YouTube**
submitted by diane on Mon Apr 25 2016 at 01:12pm
ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߅/߅ ߞ.ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߃߲/߂߅/߂߀߁߆

Views 1070
**YouTube**
submitted by diane on Mon Feb 8 2016 at 02:10pm
ߒߞߏ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߘߊߟߊ

Views 1071
**YouTube**
submitted by diane on Mon Apr 25 2016 at 10:05am
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߝߊ߲ߓߊ ߂߀߁߆ ߟߊ߫

Views 1074
**YouTube**
submitted by diane on Thu Jun 11 2015 at 10:48am
ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߂߀߁߅ ߟߊ߫

Views 1075
**YouTube**
submitted by diane on Sat Sep 5 2015 at 04:27am
ߣߎߦߐߙߞ ߒߞߏ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬

Views 1076
**YouTube**
submitted by diane on Sat Sep 5 2015 at 04:27am
ߣߎߦߐߙߞ ߒߞߏ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬

Views 1076
**YouTube**
submitted by diane on Thu Jun 11 2015 at 10:36am
ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߂߀߁߅ ߟߊ߫

Views 1077
**YouTube**
submitted by diane on Thu Jun 11 2015 at 12:14pm
ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߂߀߁߅ ߟߊ߫߅

Views 1077
**YouTube**
submitted by diane on Tue Aug 4 2015 at 12:19pm
ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߓߐ߬ߙߑߘߏ߬

Views 1077
**YouTube**
submitted by diane on Mon Apr 25 2016 at 11:35am
ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߅߲/߂، ߞ. ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߀߃-߂߅-߂߀߁߆

Views 1079
**YouTube**
submitted by diane on Mon May 18 2015 at 08:30pm
ߞߐߟߑߡߊߣ=ߊߘߡߊ߫ ߖߊߟߏ߫

Views 1080
**YouTube**
submitted by diane on Mon Apr 25 2016 at 05:54pm
ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߅/߄ ߞ.ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߃߲/߂߅/߂߀߁߆

Views 1080
**YouTube**
submitted by diane on Tue Jun 7 2016 at 08:33am
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߟߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬

Views 1083
**YouTube**
submitted by diane on Mon Apr 25 2016 at 05:29pm
ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߅/߄ ߞ.ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߍ߬

Views 1085
**YouTube**
submitted by diane on Mon Feb 15 2016 at 10:12am
ߜߋ߫ߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫

Views 1086
**YouTube**
submitted by diane on Fri Apr 22 2016 at 08:26pm
ߜߋ߫ߋ߲ߜߋ߫ߋ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ

Views 1086
**YouTube**
submitted by diane on Fri Apr 22 2016 at 08:27pm
ߜߋ߫ߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߂߲

Views 1086
**YouTube**
submitted by diane on Sun May 17 2015 at 12:10pm
ߤߊ߯ߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߓߟߏ߫

Views 1087
**YouTube**
submitted by diane on Mon May 18 2015 at 09:08pm
ߞߐߟߑߡߊߣ=ߊߘߡߊ߫ ߖߊߟߏ߫

Views 1088
**YouTube**
submitted by diane on Thu Jun 11 2015 at 12:12pm
ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߂߀߁߅ ߟߊ߫

Views 1088
**YouTube**
submitted by diane on Fri Jul 31 2015 at 02:40pm
ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߖߌ߮ ߕߌ߲ߞߌ ߡߏߕߌ߬

Views 1090
**YouTube**
submitted by diane on Sat Jul 18 2015 at 03:30pm
ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ

Views 1091
**YouTube**
submitted by diane on Mon Aug 24 2015 at 03:20pm
ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߂

Views 1092
**YouTube**
submitted by diane on Tue Apr 28 2015 at 10:58pm
ߤߊ߯ߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߓߟߏ߫

Views 1097
**YouTube**
submitted by diane on Fri Aug 7 2015 at 08:52am
ߘߌ߯ߣߊ ߓߊ߬ߕߏ ߢߊߝߐ ߛߎ߬ߞߎ

Views 1098
**YouTube**
submitted by diane on Mon Feb 1 2016 at 02:02am
ߖߘߍ߬ߟߐ߲ ߓߊ߬ߘߏ ߊߡߙߌߞߌ߬

Views 1100
**YouTube**
submitted by diane on Thu Jun 11 2015 at 10:16am
ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߂߀߁߅ ߟߊ߫

Views 1105
**YouTube**
submitted by diane on Sat Jul 2 2016 at 06:11pm
ߖߘߍ߬ߟߐ߲ ߞߣߍ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲

Views 1106
**YouTube**
submitted by diane on Sun Jul 5 2015 at 04:31pm
ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ

Views 1107
**YouTube**
submitted by diane on Wed Apr 29 2015 at 06:54am
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߒߞߏ ߜߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߛߏ߬ߟߏ ߓߟߏ߫

Views 1108
**YouTube**
submitted by diane on Mon Aug 24 2015 at 03:20pm
ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߁

Views 1111
**YouTube**
submitted by diane on Wed Feb 3 2016 at 02:13am
ߛߘߊߟߊ ߒߞߏ - ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߣߝߊ߬ߖߌ߫

Views 1116
**YouTube**
submitted by diane on Wed Jul 5 2017 at 03:40pm
ߒߞߏ ߢߊߝߐߟߌ

Views 1119
**YouTube**
submitted by diane on Mon Aug 24 2015 at 03:21pm
ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߃

Views 1125
**YouTube**
submitted by diane on Sun Sep 6 2015 at 07:55am
ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߣߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫

Views 1143
**YouTube**
submitted by diane on Wed Dec 30 2015 at 11:08am
ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߖߙߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߝߎ߬ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ

Views 1174
**YouTube**
submitted by diane on Sun Aug 2 2015 at 11:55am
ߊ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߰ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫

Views 1177
**YouTube**
submitted by diane on Mon Nov 16 2015 at 09:42am
ߒߞߏߞߏ ߣߴߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߺߺߐ߫

Views 1180
**YouTube**
submitted by diane on Tue Apr 28 2015 at 10:14pm
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲

Views 1183
**YouTube**
submitted by diane on Sat Sep 12 2015 at 05:50am
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ ߜߘߏ ߛߎ߬ߞߎ

Views 1184
**YouTube**
submitted by diane on Wed Jul 1 2015 at 09:21pm
ߛߌߣߌ߲ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲

Views 1201
**YouTube**
submitted by diane on Wed Jul 1 2015 at 07:34pm
ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߊߙߊߓߎ-ߒߞߏ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ

Views 1217
**YouTube**
submitted by diane on Sun Mar 23 2014 at 04:22pm
ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫

Views 1333
**YouTube**
submitted by diane on Sun Mar 23 2014 at 04:52pm
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߗߍ߬ߞߎߙߊ߫߁

Views 1338
**YouTube**
submitted by diane on Thu Nov 28 2013 at 10:15am
ߛߌߣߌ߲ߞߊ߲ ߂

Views 1342
**YouTube**
submitted by diane on Fri Jul 25 2014 at 10:44am
ߒߞߏ ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߘߊߦߟߍ߬ߟߌ

Views 1348
**YouTube**
submitted by diane on Sat May 17 2014 at 09:40am
ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߝߌߛߙߌ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߧߡߊ߬ߛߊߦߌ

Views 1350
**YouTube**
submitted by diane on Sun Mar 23 2014 at 04:36pm
ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߒߞߏ ߜߙߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߀߃/߈߁/߂߀߁߄ ߠߊ߫

Views 1352
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 12:34pm
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋ߫ߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߎߒߞߊߙߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߓߟߏ߫

Views 1355
**YouTube**
submitted by diane on Sun Mar 23 2014 at 04:39pm
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߗߍ߬ߞߎߙߊ߫߂

Views 1355
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:39am
ߣߦߎߦߐߙߞ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߘߐߘߌߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߟߏ߫

Views 1356
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 12:32pm
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋ߫ߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߟߏ߫

Views 1358
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:16am
ߣߦߎߦߐߙߞ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߓߟߏ߫߂

Views 1361
**YouTube**
submitted by diane on Thu Nov 28 2013 at 10:14am
ߛߌߣߌ߲ߞߊ߲ ߁

Views 1362
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:25am
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋ߫ߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫

Views 1363
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:37am
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߛߓߍߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ

Views 1367
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 12:31pm
ߣߦߎߦߐߙߞ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ

Views 1368
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:21am
ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߐߦߊ߯ߟߊ߂

Views 1371
**YouTube**
submitted by diane on Fri Jan 24 2014 at 03:26am
ߛߟߊߕߌ߯ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߬ ߟߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߖߌߣߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߟߊ߫_߁

Views 1382
**YouTube**
submitted by diane on Wed Apr 30 2014 at 05:57pm
ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲

Views 1383
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:32am
ߣߦߎߦߐߙߞ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫߂

Views 1386
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:15am
ߣߦߎߦߐߙߞ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߓߟߏ

Views 1389
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 12:30pm
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐߕߊ߯ߡߊ ߃

Views 1390
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 10:57am
ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߐߦߊ߯ߟߊ

Views 1391
**YouTube**
submitted by diane on Sun Sep 29 2013 at 05:50pm
ߒߞߏ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߓߡߊ߬ߞߐ߫

Views 1395
**YouTube**
submitted by diane on Wed Apr 30 2014 at 06:12pm
ߞߐߟߑߡߊߣ ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ

Views 1396
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 07:37am
ߒߞߏ ߥߎߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ

Views 1405
**YouTube**
submitted by diane on Fri Jan 24 2014 at 04:51am
ߛߟߊߕߌ߯ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߬ ߟߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߖߌߣߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߟߊ߫_߂

Views 1405
**YouTube**
submitted by diane on Tue Jan 6 2015 at 12:11pm
߈.߁ ߡߊߞߍߢߊߝߢߐߘߊ

ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߛߊ
Views 1416
**YouTube**
submitted by diane on Tue Apr 7 2015 at 07:08pm
ߛߊ߬ߙߌ߬ߝߎ߬ߟߊ߫ ߖߌ߬ߙߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߞߟߋߞߟߋ

Views 1416
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 12:36pm
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋ߫ߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘߎ ߓߊ߲߬ߓߊ ߓߟߏ߫

Views 1436
**YouTube**
submitted by diane on Sun Mar 23 2014 at 04:24pm
ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߏߕߌ߯ ߔߊ߬ߗߌߟߌ߬

Views 1436
**YouTube**
submitted by diane on Sun Aug 3 2014 at 04:47pm
ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ߫ ߖߏߣߊ߫ ߒߞߏߡߊ

Views 1437
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 12:35pm
ߣߦߎߦߐߙߞ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߘߊߦߟߍ߫ ߞߊߙߊ߲

Views 1465
**YouTube**
submitted by diane on Mon May 12 2014 at 11:46am
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ

Views 1468
**YouTube**
submitted by diane on Mon Aug 11 2014 at 04:19am
ߒߞߏ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ

Views 1486
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:19am
ߣߦߎߦߐߙߞ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߘߊߦߟߍ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ

Views 1493
**YouTube**
submitted by diane on Sun Jan 12 2014 at 10:39am
ߖߘߍ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߓߴߊ߬ ߘߌߦߊ߫

Views 1504
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:30am
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߛߓߍߘߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐߕߊ߯ߡߊ ߘߊߡߌߣߊ

Views 1515
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 07:44am
ߞߐߟߑߡߊߣ ߠߊ߫ ߕߏ߲߬ߜߏ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

Views 1542
**YouTube**
submitted by diane on Mon May 12 2014 at 11:48am
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ

Views 1586
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:23am
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߛߓߍߘߊ ߞߣߐߟߊ

Views 1688
**YouTube**
submitted by diane on Fri Jan 24 2014 at 02:28am
ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߏ߰ߛߏ߬ߖߊ߯ߛߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߒߞߏ ߟߊ߫

Views 1780
**YouTube**
submitted by diane on Sun May 17 2015 at 12:06pm
ߤߊ߯ߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߓߟߏ߫

Views 1783
**YouTube**
submitted by diane on Wed Jan 8 2014 at 05:05am
ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ߓߍ߲ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߂߀߁߃ ߟߊ߫

ߒߞߏ ߟߊߕߍ߰ߕߍ߰ ߥߣߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬
Views 2004
**YouTube**
submitted by diane on Fri Jul 25 2014 at 03:43am
ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ߫ ߡߝߊߣߍ߲ ߜߋ߲߭ ߠߎ߬

Views 2492
**YouTube**
submitted by diane on Sat Jul 19 2014 at 10:56am
ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ ߣߴߊ߬ ߜߋ߲߬ ߖߏߣߊ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ߫ ߡߝߊߣߍ߲ߡߊ N'ko - Nko

Views 3839
**YouTube**
  Powered by CVD

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬