ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

36 user(s) are online (1 user(s) are browsing ߦߋߕߊߡߍ߲ߕߊ)

Members: 0
Guests: 36

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

   
submitted by diane on Tue Jun 12 2018 at 11:45am
ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ ߟߌߙߘߊ ߄߲ ߆ ߂߀߁߆ ߃ ߂

Views 279
**YouTube**
submitted by diane on Tue Jun 12 2018 at 06:17am
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯/ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ

Views 280
**YouTube**
submitted by diane on Tue Jun 12 2018 at 06:19am
ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߕߐ߲ ߝߍ߬ߞߎߡߊ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߈

Views 280
**YouTube**
submitted by diane on Thu Apr 5 2018 at 07:41am
ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߢߐ߲߯ߦߋ ߀߄/߀߄/߂߀߁߈

Views 604
**YouTube**
submitted by diane on Sat Mar 31 2018 at 12:15pm
ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߊߦߟߍ߬ߟߌ ߢߐ߲߯ߦߋ

Views 615
**YouTube**
submitted by diane on Thu Nov 30 2017 at 06:06am
ߛߟߊߕߌ߮ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߰ߣߐ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ

Views 752
**YouTube**
submitted by diane on Mon Jan 8 2018 at 12:27pm
ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ ߕߊ߯ߡߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߍ߬ߙߍ ߞߊ߲߬

Views 763
**YouTube**
submitted by diane on Sun Oct 15 2017 at 01:36pm
ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߞߎ߲߬ ߝߟߐ ߁߀/߀߁/߂߀߁߇

Views 765
**YouTube**
submitted by diane on Sun Oct 15 2017 at 01:30pm
ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߞߎ߲߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߁߀/߀߁/߂߀߁߇

Views 774
**YouTube**
submitted by diane on Wed Dec 20 2017 at 06:25am
ߒߞߏ ߥߟߊߘߊ ߘߏ߫߸ ߤߊ߯ߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

Views 776
**YouTube**
submitted by diane on Sun Oct 15 2017 at 01:28pm
ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߁߀/߁߅/߂߀߁߇

Views 807
**YouTube**
submitted by diane on Wed Dec 20 2017 at 06:24am
ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߎߦߐߙߞ

Views 842
**YouTube**
submitted by diane on Sat Sep 5 2015 at 04:27am
ߣߎߦߐߙߞ ߒߞߏ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬

Views 1194
**YouTube**
submitted by diane on Thu Jun 11 2015 at 12:14pm
ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߂߀߁߅ ߟߊ߫߅

Views 1207
**YouTube**
submitted by diane on Mon Apr 25 2016 at 10:41am
ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߅/߁ ߞ.ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߃߲/߂߅/߂߀߁߆

Views 1208
**YouTube**
submitted by diane on Mon Apr 25 2016 at 12:22pm
ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߅/߃ ߞ.ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߃߲/߂߅/߂߀߁߆

Views 1211
**YouTube**
submitted by diane on Mon May 18 2015 at 08:30pm
ߞߐߟߑߡߊߣ=ߊߘߡߊ߫ ߖߊߟߏ߫

Views 1212
**YouTube**
submitted by diane on Mon Feb 8 2016 at 02:10pm
ߒߞߏ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߘߊߟߊ

Views 1212
**YouTube**
submitted by diane on Tue Apr 28 2015 at 10:58pm
ߤߊ߯ߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߓߟߏ߫

Views 1213
**YouTube**
submitted by diane on Thu Jun 11 2015 at 10:36am
ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߂߀߁߅ ߟߊ߫

Views 1213
**YouTube**
submitted by diane on Sat Mar 5 2016 at 10:43am
ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ

Views 1218
**YouTube**
submitted by diane on Sun May 17 2015 at 12:10pm
ߤߊ߯ߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߓߟߏ߫

Views 1223
**YouTube**
submitted by diane on Mon May 18 2015 at 09:08pm
ߞߐߟߑߡߊߣ=ߊߘߡߊ߫ ߖߊߟߏ߫

Views 1225
**YouTube**
submitted by diane on Sat Sep 5 2015 at 04:27am
ߣߎߦߐߙߞ ߒߞߏ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬

Views 1225
**YouTube**
submitted by diane on Thu Jun 11 2015 at 10:48am
ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߂߀߁߅ ߟߊ߫

Views 1229
**YouTube**
submitted by diane on Mon Apr 25 2016 at 01:12pm
ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߅/߅ ߞ.ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߃߲/߂߅/߂߀߁߆

Views 1230
**YouTube**
submitted by diane on Mon Apr 25 2016 at 11:35am
ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߅߲/߂، ߞ. ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߀߃-߂߅-߂߀߁߆

Views 1232
**YouTube**
submitted by diane on Sat Jul 18 2015 at 03:30pm
ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ

Views 1240
**YouTube**
submitted by diane on Mon Apr 25 2016 at 10:05am
ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߝߊ߲ߓߊ ߂߀߁߆ ߟߊ߫

Views 1240
**YouTube**
submitted by diane on Mon Apr 25 2016 at 05:54pm
ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߅/߄ ߞ.ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߃߲/߂߅/߂߀߁߆

Views 1240
**YouTube**
submitted by diane on Wed Apr 29 2015 at 06:54am
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߒߞߏ ߜߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߛߏ߬ߟߏ ߓߟߏ߫

Views 1242
**YouTube**
submitted by diane on Mon Feb 15 2016 at 10:12am
ߜߋ߫ߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫

Views 1243
**YouTube**
submitted by diane on Thu Jun 11 2015 at 12:12pm
ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߂߀߁߅ ߟߊ߫

Views 1244
**YouTube**
submitted by diane on Tue Jun 7 2016 at 08:33am
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߟߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬

Views 1247
**YouTube**
submitted by diane on Fri Jul 31 2015 at 02:40pm
ߒߞߏ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߖߌ߮ ߕߌ߲ߞߌ ߡߏߕߌ߬

Views 1248
**YouTube**
submitted by diane on Thu Jun 11 2015 at 10:16am
ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߂߀߁߅ ߟߊ߫

Views 1255
**YouTube**
submitted by diane on Fri Apr 22 2016 at 08:26pm
ߜߋ߫ߋ߲ߜߋ߫ߋ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ

Views 1256
**YouTube**
submitted by diane on Mon Aug 24 2015 at 03:20pm
ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߁

Views 1262
**YouTube**
submitted by diane on Mon Aug 24 2015 at 03:20pm
ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߂

Views 1262
**YouTube**
submitted by diane on Wed Feb 3 2016 at 02:13am
ߛߘߊߟߊ ߒߞߏ - ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߣߝߊ߬ߖߌ߫

Views 1263
**YouTube**
submitted by diane on Fri Aug 7 2015 at 08:52am
ߘߌ߯ߣߊ ߓߊ߬ߕߏ ߢߊߝߐ ߛߎ߬ߞߎ

Views 1272
**YouTube**
submitted by diane on Wed Jul 5 2017 at 03:40pm
ߒߞߏ ߢߊߝߐߟߌ

Views 1273
**YouTube**
submitted by diane on Sun Jul 5 2015 at 04:31pm
ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ

Views 1274
**YouTube**
submitted by diane on Fri Apr 22 2016 at 08:27pm
ߜߋ߫ߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߂߲

Views 1274
**YouTube**
submitted by diane on Mon Feb 1 2016 at 02:02am
ߖߘߍ߬ߟߐ߲ ߓߊ߬ߘߏ ߊߡߙߌߞߌ߬

Views 1279
**YouTube**
submitted by diane on Mon Aug 24 2015 at 03:21pm
ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߃

Views 1285
**YouTube**
submitted by diane on Sat Jul 2 2016 at 06:11pm
ߖߘߍ߬ߟߐ߲ ߞߣߍ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲

Views 1294
**YouTube**
submitted by diane on Sun Sep 6 2015 at 07:55am
ߒߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߣߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫

Views 1304
**YouTube**
submitted by diane on Sun Aug 2 2015 at 11:55am
ߊ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߰ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫

Views 1330
**YouTube**
submitted by diane on Mon Nov 16 2015 at 09:42am
ߒߞߏߞߏ ߣߴߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߺߺߐ߫

Views 1332
**YouTube**
submitted by diane on Wed Dec 30 2015 at 11:08am
ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߖߙߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߝߎ߬ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ

Views 1334
**YouTube**
submitted by diane on Tue Aug 4 2015 at 12:19pm
ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߓߐ߬ߙߑߘߏ߬

Views 1346
**YouTube**
submitted by diane on Sat Sep 12 2015 at 05:50am
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ ߜߘߏ ߛߎ߬ߞߎ

Views 1351
**YouTube**
submitted by diane on Tue Apr 28 2015 at 10:14pm
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲

Views 1352
**YouTube**
submitted by diane on Wed Jul 1 2015 at 09:21pm
ߛߌߣߌ߲ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲

Views 1379
**YouTube**
submitted by diane on Thu Nov 28 2013 at 10:15am
ߛߌߣߌ߲ߞߊ߲ ߂

Views 1440
**YouTube**
submitted by diane on Wed Jul 1 2015 at 07:34pm
ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߊߙߊߓߎ-ߒߞߏ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ

Views 1441
**YouTube**
submitted by diane on Sun Mar 23 2014 at 04:36pm
ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߒߞߏ ߜߙߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߀߃/߈߁/߂߀߁߄ ߠߊ߫

Views 1466
**YouTube**
submitted by diane on Sun Mar 23 2014 at 04:52pm
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߗߍ߬ߞߎߙߊ߫߁

Views 1471
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 12:32pm
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋ߫ߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߟߏ߫

Views 1474
**YouTube**
submitted by diane on Sun Mar 23 2014 at 04:22pm
ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫

Views 1474
**YouTube**
submitted by diane on Sun Mar 23 2014 at 04:39pm
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߗߍ߬ߞߎߙߊ߫߂

Views 1475
**YouTube**
submitted by diane on Fri Jul 25 2014 at 10:44am
ߒߞߏ ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߘߊߦߟߍ߬ߟߌ

Views 1478
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:21am
ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߐߦߊ߯ߟߊ߂

Views 1479
**YouTube**
submitted by diane on Sat May 17 2014 at 09:40am
ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߝߌߛߙߌ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߧߡߊ߬ߛߊߦߌ

Views 1482
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:37am
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߛߓߍߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ

Views 1484
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 12:34pm
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋ߫ߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߎߒߞߊߙߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߓߟߏ߫

Views 1485
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:16am
ߣߦߎߦߐߙߞ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߓߟߏ߫߂

Views 1486
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:39am
ߣߦߎߦߐߙߞ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߘߐߘߌߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߟߏ߫

Views 1487
**YouTube**
submitted by diane on Thu Nov 28 2013 at 10:14am
ߛߌߣߌ߲ߞߊ߲ ߁

Views 1489
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 12:31pm
ߣߦߎߦߐߙߞ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ

Views 1491
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:25am
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋ߫ߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫

Views 1493
**YouTube**
submitted by diane on Wed Apr 30 2014 at 05:57pm
ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲

Views 1500
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 10:57am
ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߐߦߊ߯ߟߊ

Views 1514
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:18am
ߒߞߏ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߂߀߁߂ ߟߊ

Views 1518
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:32am
ߣߦߎߦߐߙߞ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫߂

Views 1523
**YouTube**
submitted by diane on Sun Sep 29 2013 at 05:50pm
ߒߞߏ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߓߡߊ߬ߞߐ߫

Views 1523
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 12:30pm
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐߕߊ߯ߡߊ ߃

Views 1526
**YouTube**
submitted by diane on Fri Jan 24 2014 at 03:26am
ߛߟߊߕߌ߯ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߬ ߟߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߖߌߣߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߟߊ߫_߁

Views 1527
**YouTube**
submitted by diane on Wed Apr 30 2014 at 06:12pm
ߞߐߟߑߡߊߣ ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ

Views 1527
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:15am
ߣߦߎߦߐߙߞ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߓߟߏ

Views 1539
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 07:37am
ߒߞߏ ߥߎߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ

Views 1540
**YouTube**
submitted by diane on Fri Jan 24 2014 at 04:51am
ߛߟߊߕߌ߯ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߬ ߟߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߖߌߣߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߟߊ߫_߂

Views 1544
**YouTube**
submitted by diane on Tue Apr 7 2015 at 07:08pm
ߛߊ߬ߙߌ߬ߝߎ߬ߟߊ߫ ߖߌ߬ߙߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߞߟߋߞߟߋ

Views 1545
**YouTube**
submitted by diane on Tue Jan 6 2015 at 12:11pm
߈.߁ ߡߊߞߍߢߊߝߢߐߘߊ

ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߛߊ
Views 1550
**YouTube**
submitted by diane on Sun Mar 23 2014 at 04:24pm
ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߏߕߌ߯ ߔߊ߬ߗߌߟߌ߬

Views 1555
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 12:36pm
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋ߫ߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘߎ ߓߊ߲߬ߓߊ ߓߟߏ߫

Views 1561
**YouTube**
submitted by diane on Sun Aug 3 2014 at 04:47pm
ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ߫ ߖߏߣߊ߫ ߒߞߏߡߊ

Views 1576
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 12:35pm
ߣߦߎߦߐߙߞ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߘߊߦߟߍ߫ ߞߊߙߊ߲

Views 1594
**YouTube**
submitted by diane on Mon May 12 2014 at 11:46am
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ

Views 1596
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:19am
ߣߦߎߦߐߙߞ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߘߊߦߟߍ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ

Views 1616
**YouTube**
submitted by diane on Mon Aug 11 2014 at 04:19am
ߒߞߏ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ

Views 1619
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:30am
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߛߓߍߘߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐߕߊ߯ߡߊ ߘߊߡߌߣߊ

Views 1631
**YouTube**
submitted by diane on Sun Jan 12 2014 at 10:39am
ߖߘߍ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߓߴߊ߬ ߘߌߦߊ߫

Views 1634
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 07:44am
ߞߐߟߑߡߊߣ ߠߊ߫ ߕߏ߲߬ߜߏ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

Views 1686
**YouTube**
submitted by diane on Mon May 12 2014 at 11:48am
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ

Views 1791
**YouTube**
submitted by diane on Wed Sep 25 2013 at 11:23am
ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߛߓߍߘߊ ߞߣߐߟߊ

Views 1833
**YouTube**
submitted by diane on Sun May 17 2015 at 12:06pm
ߤߊ߯ߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߓߟߏ߫

Views 1905
**YouTube**
submitted by diane on Fri Jan 24 2014 at 02:28am
ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߏ߰ߛߏ߬ߖߊ߯ߛߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߒߞߏ ߟߊ߫

Views 1944
**YouTube**
submitted by diane on Wed Jan 8 2014 at 05:05am
ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ߓߍ߲ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߂߀߁߃ ߟߊ߫

ߒߞߏ ߟߊߕߍ߰ߕߍ߰ ߥߣߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬
Views 2137
**YouTube**
submitted by diane on Fri Jul 25 2014 at 03:43am
ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ߫ ߡߝߊߣߍ߲ ߜߋ߲߭ ߠߎ߬

Views 2713
**YouTube**
submitted by diane on Sat Jul 19 2014 at 10:56am
ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ ߣߴߊ߬ ߜߋ߲߬ ߖߏߣߊ ߞߊ߲ߡߊߦߟߍ߫ ߡߝߊߣߍ߲ߡߊ N'ko - Nko

Views 4299
**YouTube**
  Powered by CVD

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬